Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään maailman parhaita nostureita. Konecranes Finland Oy, AEL ja Uudenmaan ELY-keskus kouluttavat työnhakijoita viiden kuukauden työvoimakoulutuksella mekaniikkasuunnittelijoiksi Hyvinkään seudulle ja ympäristöalueille.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus työllistyä mekaniikkasuunnittelijan tehtäviin Konecranes-konserniin tai sen alihankintayrityksiin Hämeen ja Uudenmaan alueilla.

Ainakin näistä syistä sinun kannattaa hakeutua mekaniikkasuunnittelijan koulutukseen

– Osaavalla mekaniikkasuunnittelijalla on aina kysyntää.
– Mekaniikkasuunnittelijan työtehtävät ovat monipuolisia.
– Mekaniikkasuunnittelijan työ on melko itsenäistä, palkitsevaa ja haastavaakin.

Koulutuksen ja työharjoittelun jälkeen

– ymmärrät rakenteiden lujuusteknisiä perusteita ja tiedät mitä riskejä eri rakenteisiin liittyy
– osaat tulkita koneenpiirustuksista kokoonpano- ja osakuvia sekä keskustella niistä suunnittelun ja valmistuksen kanssa
– osaat luoda yksinkertaisia valmistuspiirustuksia
– tunnet nosturin perustekniikan
– tunnet nosturisuunnittelun perusteet ja nosturikäytön turvallisuustekijät
– osaat laskea yksinkertaisen palkin perusmitat.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti kolmen viikon jaksoissa. Yksi viikko on teoriaopetusta joko AEL:ssä Helsingissä tai Konecranesin tiloissa Hyvinkäällä. Kaksi viikkoa on käytännön työssäoppimista.

Koulutus sisältää yhteensä 34 lähiopetuspäivää ja 74 työssäoppimispäivää. Osa teoriaopetuksesta voidaan suorittaa etänä. Koulutuksessa opitaan mekaniikkasuunnittelun perusasioita sekä tehdään avustavia suunnittelutöitä ja dokumentointia Konecranesin tai sen alihankkijoiden toimipisteissä.

Lähipäivillä AEL:ssä opiskelijalla on mahdollisuus majoittua AEL Hotellissa.

Mitä edellytyksiä koulutukseen pääsylle on?

Koulutukseen valittavalta odotetaan hyvää asennetta työhön ja halua oppia uutta. Mekaniikkasuunnittelijaksi haluavan tulee olla kiinnostunut koneista ja tekniikasta. Hakijalla tulee olla ongelmanratkaisukykyä ja hänen tulee olla huolellinen.

Paras pohjakoulutus on kone- ja/tai metallialan teknikko- tai insinööriopinnot, mutta ei ehdoton edellytys. Sinulle on etua, jos tunnet koneenpiirustuksien sisältöä ja merkintöjä. Hyvä lähtökohta koulutukseen osallistumiselle on kokemus suunnittelu- tai asennustöistä, kone-, metalli-, koneistus- tai levytöistä. Myös työkokemus muista teknisistä töistä tai teknisen alan koulutus ovat eduksi. Jonkin CAD-ohjelmiston alkeiden hallitsemisesta on myös etua.

Mekaniikkasuunnittelijan työ edellyttää suomen kielen taitoa ja MS Office -työkalujen hallintaa (muun muassa Word, Excel).

Koulutukseen hakeutuminen ja tarkemmat tiedot

Katso tarkemmat tiedot koulutuksesta ja hakeudu tästä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Eero Toivanen, AEL, eero.toivanen@ael.fi, 0500 419 607

Arto Halminen, koulutuspäällikkö ja Oili Hallamaa, koulutuskoordinaattori, Konecranes Finland Oy arkisin klo 8.00–15.30 (viikoilla 22–26 ja 31) 020 427 11 (vaihde).

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat TE-toimiston koulutusneuvonnasta ma–pe klo 9.00–16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä ‎19‎.‎6‎.‎2018 ‎16‎:‎32‎:‎50