Syventävä taso: Koulutus sopii perusteet hallitsevalle

Muita tämän tason koulutuksia

Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen

Kahden erillisen koulutuspäivän aikana käydään läpi käytännönläheisesti asiakaskokemus sekä asiakkuuksien johtaminen.

Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä päivästä.

1. päivä: Asiakaskokemus

 • Mikä asiakaskokemus?
 • Miksi meidän on syytä kiinnostua asiakaskokemuksesta?
 • Asiakaskokemuksen osatekijät
 • Mitä tarvitaan onnistuneeseen asiakaskokemukseen?
 • Asiakaspalvelun rooli ja merkitys nyt ja tulevaisuudessa?
 • Unohtumaton asiakaspalvelu – minun roolini?

2. päivä: Asiakkuuksien johtaminen

 • Miksi meidän on syytä kiinnostua asiakkuuksien johtamisesta – eivätkö hyvät tuotteet riitä? Osaammeko kuunnella ja huomata asiakkaan tarpeet?
 • Asiakkuuden arvo?
 • Kuinka kasvatan asiakaspääomaa?
 • Segmentointi ja asiakkuuksien hoito-ohjelmat
 • Miten minä voin vaikuttaa omassa työssäni asiakastyytyväisyyteen ja suositteluun?

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa ja lounas AEL Ravintolassa.

Säätötekniikan perusteet, virittäminen ja toimintahäiriöt

Säätöpiirit vireeseen ja toimintahäiriöt kuriin! Kurssilla saat tarvittavan osaamisen säätötekniikasta, säätöpiirin virityksestä ja säätökytkennöistä, jotta osaat analysoida säätöpiirien toimintaa ja asetella ne optimivireeseen. Huonosti toimivat säädöt voivat tulla tosi kalliiksi.

Säätötekniikka perusteet kurssin käytyäsi tunnet tavallisimpien säätimien toiminnan ja rakenteen, osaat virittää yksinkertaisen säätöpiirin sekä lukea PI-, säätö- ja instrumentointipiirikaavioita.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia prosessilaboratoriossa.

Ohjelmassa

 •  säädettävien prosessien ominaisuudet
 •  säädön tehtävät ja tavoitteet
 •  säätöpiiri ja sen osat
 •  säätimen sisäiset ja väliset kytkennät
 •  säätöpiirin lukitukset, virittäminen ja viritysteoriat
 •  säätökaaviot
 •  säätötekniikka
 •  erilaiset säätöratkaisut vaikeiden prosessien hallintaan
 •  harjoituksia

Näytteenotto ympäristötutkimuksissa - näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä

Enää et tarvitse peruskurssia voidaksesi hakea ympäristönäytteenottajan sertifikaattia! Tämä kurssi on uudistettu vastaamaan vuoden 2016 alusta voimaan astuneita sertifioinnin kriteereitä.

Kurssilla saat valmiudet ottaa näytteitä erilaisissa kohteissa: PIMA (pilaantuneet maat), pohjavesi, kaatopaikat ja jätteenkäsittelyalueet sekä jätteet teollisuudessa.

Opit ymmärtämään maaperä- ja jätenäytteenoton sekä pohjavesinäytteenoton erikoispiirteitä. Perehdyt haitta-aineiden kulkeutumiseen maaperässä, edustavan näytteenoton periaatteisiin ja nykyisin käytettäviin näytteenottotekniikoihin.

Kurssilla käydään kaikki sertifiointikriteerien mukaiset asiat luennoiden, demonstroiden ja harjoitellen. Eri aiheita kouluttavat alansa parhaat osaajat, jotka toimivat käytännössä ympäristönäytteenoton tehtävissä.

Voit hakea ympäristönäytteenottajan pätevyyttä, eli hakea sertifikaattia, kun sinulla on riittävästi työkokemusta ympäristönäytteenotosta ja olet suorittanut tämän kurssin sekä siihen kuuluvan kokeen hyväksytysti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kurssilla. Lue lisää ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmästä.

Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe (3 h). Koetilaisuuteen voit myös tulla uusimaan aiemmin hylättyä erikoistumiskurssin suoritusta. Ilmoittaudu pelkkään kokeeseen yhteyshenkilöille.

 

AutoCAD-jatkokurssi

AutoCAD-jatkokurssilla opit hyödyntämään tehokkaasti piirtämisessä AutoCAD-ohjelmiston vähemmän tunnettuja tarpeellisia komentoja ja ominaisuuksia. Tutustut erityyppisiin piirustuksissa esiintyviin viivoihin ja objekteihin. Opit hallitsemaan mittakaavoja ja pitämään piirustustiedostosi kunnossa.

Kurssilla tehdään runsaasti asioita syventäviä harjoituksia.

Ohjelmassa mm.

 • Alkioiden valintatyökalut
 • AutoCADin pikanäppäimet
 • Murtoviivojen käyttö ja muokkaus
 • Erikoispiirtokäskyt
 • Mitoitus- ja tekstityylit
 • Tiedon siirto Windows-ohjelmien välillä
 • Mittakaavan hallinta, tulostustilan käyttö
 • Blokkikirjastot
 • Blokit ja attribuutit
 • Viitepiirustukset
 • Rasterikuvat
 • Harjoituksia aihealueittain

1. päivä klo 8.45-16.00, 2. päivä klo 8.30-16.00.

Valmentava esimiestyö, perehdytys ja kehityskeskustelut

Koulutuksessa saat perusopetuksen esimiestyön kulmakiviin ja pystyt hyödyntämään saamiasi oppeja toimialasta riippumatta. Opit käyttämään kehityskeskusteluja johtamisen työvälineenä. Opit johtamaan osaamista sekä saat työkalut perehdytykseen ja työnopastukseen.

Ohjelmassa

Osaamisen kehittäminen yrityksessä
Valmentava ote esimiestyössä

 •  valmentaminen - mitä se on?
 •  valmentamisen hyödyt valmentajalle ja valmennettavalle
 •  opetusvideo Valmentava esimiestyö
 •  valmentaminen käytännön tilanteessa

Kehityskeskustelu johtamisen työvälineenä

 • kehityskeskustelun tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen
 • ryhmäkehityskeskustelu

Oppimisen arviointi ja tilaisuuden päätös

 

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Haastavat tilanteet hallintaan - esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

Koulutuksessa saat hyviä työkaluja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja työnilon säilyttämiseen. Koulutus tarjoaa valmiuksia stressin tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa ja keinoja stressin hallintaan.

Ohjelmassa

Työhyvinvoinnin edistäminen

 •  työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 •  eri osapuolten valta ja vastuut
 •  omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen
 •  hyvien toimintamallien ja pelisääntöjen merkitys
 •  hankalien tilanteiden ennaltaehkäisy

Esimiestyön haastavat tilanteet

 •  Kissa pöydälle -opetusvideo
 •  ratkaisukeskeinen toimintatapa hankalissa tilanteissa
 •  epäasiallisen kohtelun tunnistaminen, käsittely ja ehkäisy
 •  heikentynyt työkyky, työkyvyn arviointi ja varhaisen puuttumisen malli

Muutokset hyvinvoinnin haasteena

 •  muutosprosessin vaiheet
 •  miten muutokseen suhtaudutaan
 •  muutoksen suunnittelu ja tukeminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (etä)

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat jatkotentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset.
Jatkotentti kestää 45 minuuttia ja koostuu 15 monivalintakysymyksestä.

Voit suorittaa tentin paperiversiona AEL:n järjestämien ympäristönäytteenottokurssien tenttiaikana tai ympäristönäytteenottajien kokoontumisajoissa. Tentin hinta on 150 € + alv

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tentin etänä internetin välityksellä sinulle henkilökohtaisesti sovittavana tenttiaikana. Näin säästyt matkan vaivoilta. Tämän tentin hinta on 250 € + alv

Ota yhteyttä maija-liisa.kuusela@ael.fi niin sovitaan sinulle sopiva tentti.

Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt

Saat lisäosaamista erilaisten ihmisten johtamiseen. Koulutus antaa tukea oman työsi kehittämiseen. Sinulla on erinomainen tilaisuus kuulla ja oppia muiden samassa roolissa toimivien kokemuksista ja erilaisista toimintamalleista.

Kurssiin sisältyy oman DISC-profiilin laatiminen. DISC-profiili on kehitetty itsetuntemuksen ja viestinnän kehittämiseen. Profiilin avulla pystyt paremmin ymmärtämään ihmisten käyttäytymistapoja vuorovaikutustilanteissa. Se on yksi käytetyimmistä persoonallisuustesteistä, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi ja kommunikaatiotasi.

Ohjelmassa

 • DiSC-työkalun käyttötarkoitus ja tausta
 • Ihmisten erilaisuus DiSC-toimintatyylin valossa
 • Erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Oma toimintatyyli, sen vahvuudet ja haasteet
 • Erilaisten ihmisten johtaminen
 • Ryhmän toiminta ja kehittäminen
 • Pelisäännöt ja niiden rakentaminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Minä esimiehenä - taitava viestijä ja palautteen antaja

Kurssi antaa sinulle tukea päivittäisjohtamiseen. Kehityt kuuntelijana ja viestijänä. Opit johtamaan palautetta antamalla. Saat eväitä palaverikäytäntöjen parantamiseen. Koulutus tarjoaa sinulle työkaluja oman työsi kehittämiseen, ja opit muiden samassa roolissa toimivien kokemuksista.

Ohjelmassa

 • Vuorovaikutustaidot esimiestyössä
 • Arvot ja asenteet toiminnan taustalla
 • Selkeä viestintä
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Palautteella ohjaaminen
 • Tunnetaidot
 • Onnistumisista oppiminen

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Sähkö- ja elektroniikkavikojen paikannus koneenohjauksessa

Sähkö- ja elektroniikkavikojen paikannus koneenohjauksessa -kurssilla perehdyt koneenohjauksen sähkö- ja ohjauslaitteiden vian paikannukseen. Opit loogisen vianpaikantamisen mittauslaitteiden ja piirikaavioiden avulla.
Kurssi sisältää luentoja sekä erilaisia mittaus- ja vianpaikannusharjoituksia.