työnjohtaja

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Talotekniikan projektivalmennus

Usein yritysten näkökulmasta talotekniikan projekteissa korostuu talouden hallinta. Tämä koulutus vastaa tarpeeseen kouluttamalla taidot, joilla voidaan toteuttaa asiakkaan kanssa sovittu laatu sovitussa aikataulussa.

Talotekniikan projektivalmennus antaa käytännön valmiudet suunnitella ja ohjata projekteja. Koulutuksessa opit hyödyntämään projektinhallinnan parhaita menetelmiä ja standardeja. Koulutus antaa valmiudet projektien tehokkaaseen toteutukseen ja kehittämiseen käytännössä. Opit tuntemaan rakennus- ja talotekniikkaprojektin keskeiset osa-alueet sekä kehityt viestintä- ja johtamistaidoissa. Koulutuksessa saat riittävät sopimusjuridiset ja johtamisvalmiudet esim. sopimusten mukaisten töiden ja lisätöiden tunnistamiseen ja laskutukseen.

Koulutus on käytännönläheistä, ja se sisältää runsaasti esimerkkejä toteutetuista projekteista sekä harjoituksia. Koulutus toteutetaan 1–2:n lähiopetuspäivän jaksoissa, joita on 4–6 viikon välein. Lähiopetuspäivien aiheita syvennetään välitehtävillä, joita teet omiin työtehtäviisi liittyvinä harjoituksina. Koulutuksen kesto on noin 7 kuukautta.

Kouluttajina toimivat alan parhaat asiantuntijat.

Koulutuspäivät

 • 9.–10.4.2019 Johtaminen ja yhteistyö
 • 14.–15.5.2019 Työlainsäädäntö ja työturvallisuus
 • 11.–12.6.2019 Aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • 17.–18.9.2019 Projektin talous ja laadunhallinta
 • 9.–10.10.2019 Sopimusjuridiikka ja putkiremontin toteutus
 • 4.12.2019 Päätöstilaisuus, palautteet ja todistusten jako

Hinnoittelu

Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n jäsenet saavat talotekniikan projektivalmennus koulutuksesta 100,00 Euron alennuksen.

Hitsauksen haltuunottokoulutus

Koulutus lähtee perusteista, mutta ohjelma on rakennettu käytännön ympärille ja keskittyy nimenomaan hitsaajan työhön. Koulutukseen on valittu perusprosessiksi konepajateollisuuden yleisimmin (95 %) käyttämä MAG-prosessi (ns. mustien terästen ja ruostumattomien terästen hitsaus). Tavoitteena on kouluttaa työntekijöistä hitsauksen perusosaajia. Lähtötaso voi olla juuri alalle tullut tai alalle haluava.

Kursseilla tehdään käytännön MAG-hitsausharjoituksia (pienaliitokset ja päittäisliitokset). Ne alkavat hitsauskoneen parametrien säätämisestä, perushuollosta ja kappaleiden oikeanlaisesta silloittamisesta. Kursseilla harjoitellaan myös hitsien viimeistelyä.

Ohjelmasssa on hitsausohjeiden, WPS:ien lukemista, hitsausvirheiden tunnistamista ja hitsin mittaamista käytännössä. Lisäksi harjoitellaan piirustusmerkintöjen lukemista, käsitellään hitsaajan pätevyysvaatimukset, railojen vaatimukset sekä maalauksen vaatimukset hitsauksen viimeistelytyölle.

Koulutuksen jälkeen työntekijä pystyy tekemään piirustuksen ja hitsausohjeen (WPS) mukaisia perushitsauksia, viimeistelemään hitsit ja arvioimaan oman työnsä laatua.

Vaikka oppiminen tapahtuukin työtä tekemällä, nopeutuu se oleellisesti, kun perusasiat ovat hallinnassa.

Koko pakettiin kuuluu seuraavat kurssit, joihin voi osallistua halutessaan myös yksittäin:

1. Silmämääräinen tarkastus 1 (visuaalinen tarkastus 1) – hitsatut rakenteet
2. Hitsauksen laadunvarmistus käytännön työssä
3. Hitsauksen perustaidot
4. Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä – peruskurssi
5. Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä – jatkokurssi

Hitsauksen perustaidot

Kurssilla opetellaan hallitsemaan ja  säätämään hitsausparametrit oikein kuhunkin tarkoitukseen sekä valitsemaan soveltuva käsihitsaus- ja palkotekniikka. Opit lukemaan hitsausohjetta (WPS), tiedät kuinka hitsausliitokset pitää silloittaa, osaat valita oikean hitsausjärjestyksen muodonmuutosten kannalta sekä saat perusteet hitsin viimeistelystä (mm. juoheva liittymä ja roiskeiden hionta). Käydään läpi perusteet lisäaineen valinnasta ja suojakaasuista eri materiaaleille. 

Kuulet perusteita kuumilla oikaisusta ja eri teräslajien vaikutuksesta hitsaukseen (lisäaineet, kaasut, lämmöntuontirajoitukset). Opit tekemään tarpeelliset päivittäis-/viikkohuollot laitteistolle. 

Kurssilla harjoitellaan näitä asioita myös käytännössä.

Tämä kurssi on osa hitsauksen haltuunottokoulutuksen sarjaa (5 osaa). Tutustu kokonaispakettiin: https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hitsauksen-haltuunottokoulutus