Kurssi

Suurjännitekaapeleiden testaaminen ja vianpaikannus

Kurssilla opit suurjännitekaapeleiden vianpaikannusta uusilla vianhakumenetelmillä ja laitteilla.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille. Koulutuksessa käytyjen asioiden omaksuminen nopeuttaa kaapelivikojen vianpaikannusta. Sähköasentajat oppivat paikantamaan vian maakaapeliverkostossa nopeammin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yleiselektroniikka Oy:n kanssa, http://www.yeint.fi. Koulutuspaikka on Rukatunturi Kuusamossa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus lomamökissä kahden hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat.

Kurssin sisältö

  • vianpaikannusmenetelmät maakaapeleissa,3-vaihetutka RIF, tekniikat
  • vianpaikannusjärjestelmä SWG12/SWG32, tutka, syöksyjännitegeneraattori ja polttolaite sekä VLF-maakaapeleiden testausjärjestelmä
  • kaapelien vaippavikojen paikannusmenetelmät
  • harjoituksia 3-vaihetutkalaitteistolla

Koulutus sisältää teoriaa ja laitteistoihin tutustumista.

Ohjelmoitavat logiikat TIA Portal (SIMATIC STEP 7) SIMATIC S7-1200, S7-1500 -alkeiskurssi

Ohjelmoitavat logiikat Siemens TIA Portal (SIMATIC STEP 7) SIMATIC S7-1200, S7-1500 -alkeiskurssin käynyt tuntee Simatic S7-1200, S7-1500 logiikoiden alkeet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruspiirejä, muuttamaan parametrejä ja käyttämään ohjelmointityökaluja logiikan toiminnan seurantaan ja toimintahäiriöiden selvittämiseen. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

Kurssilla saat perustietopaketin Siemens Simatic S7-1200- ja S7-1500 -logiikoilla ohjattujen koneiden ja laitteiden ohjaustoiminnoista ja toimintahäiriöiden selvittämisestä.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia Siemens Simatic S7-1200- ja S7-1500 -laitteilla ja pienoisprosessimalleilla (kuljettimilla yms).

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (paperitentti)

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat jatkotentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset.
Jatkotentti kestää 45 minuuttia ja koostuu 15 monivalintakysymyksestä.

Voit suorittaa tentin paperiversiona AEL:n järjestämien ympäristönäytteenottokurssien tenttiaikana tai ympäristönäytteenottajien kokoontumisajoissa. Tämä tentti maksaa 150 € + alv.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tentin etänä internetin välityksellä sinulle henkilökohtaisesti sovittavana tenttiaikana. Näin säästyt matkan vaivoilta. Tämä tentti maksaa 250 € + alv.

Jatkotentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista, sillä tenttitodistus on voimassa kaksi vuotta.

Ota yhteyttä maija-liisa.kuusela@ael.fi niin sovitaan sinulle sopiva tentti.

Magneettijauhetarkastus, tasot 1 ja 2

 

Opi tuntemaan magneettijauhetarkastusmenetelmän perusteet ja tarkastuslaitteet sekä tekemään tarkastuksia eri menetelmillä.

Sovella oppimiasi eri tekniikoilla monipuolisesti eri kohteisiin ja sovella osaamistasi menetelmien perusteissa ja näyttämien arvostelussa

Pyörrevirtatarkastus 1, ilmailuala

 

Pyörrevirtatarkastuksen SFS-EN ISO 9712-pätevöintikoulutuksen ykköskurssi.
Koulutustunnit 1-40/88
Soveltuu myös yleiskoulutuksena asiantuntijoille, jotka tarvitsevat pyörrevirtatarkastuksen tuntemusta.

Henkilöautojen huoltotekniikka

Koulutuksessa saat valmiuksia suorittaa nykyaikaisten henkilöautojen määräaikaishuoltoja huomioiden nykytekniikan vaatimuksia ja erityispiirteitä.

 

Pintamenetelmät 2, ilmailuala

Koulutus antaa valmiudet osallistua SFS-EN ISO 9712:n mukaisiin magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen 2-tason pätevyystutkintoihin.
Koulutustunnit 21-40/40 kummallakin menetelmällä.
Opi soveltamaan MT- Ja PT-menetelmiä monipuolisesti eri kohteisiin.
Syvennä osaamistasi menetelmien perusteissa ja näyttämien arvostelussa.
Valmentaudu 2-tason tutkintoihin.

Ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutus mekaanikoille

Koulutuksessa opit kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimintaa sekä lämpötilan säätöjärjestelmiä. Saat perustiedot ja -taidot autoilmastointijärjestelmän toiminnan tarkastamiseksi ja laitteistohuollolle. Lisäksi opit etenemään johdonmukaisesti vianetsinnässä.

Koulutus sisältää pätevöitymiskokeen, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) työskentelyssä vaadittavaa mekaanikon/vastuuhenkilön pätevöitymislupaa (laki 681/2008 ja VnA 452/2009 sekä EY-asetus 842/2006 ja komission asetus 307/2008).

Palkitseminen ja palkkiojärjestelmät

Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen kehittyvät entistä yrityskohtaisemmiksi ja yksilöllisemmiksi. Yritykset haluavat palkita henkilöstöä ryhmänä ja työntekijöitä yksiöinä hyvistä suorituksista. Miten rakennan toimivan yrityskohtaisen kannustavan palkkausjärjestelmän, koulutuksessa saat siihen hyvät apuvälineet. Samoin työntekijöiden odotukset hyvästä palkitsemisesta ovat muuttumassa. Mikä kannustaa henkilöstöä hyviin suorituksiin? Mikä koetaan palkitsevana? Onko palkitseminen kannattavaa yritykselle?

Jännitetyöt alle 1 kV:n järjestelmissä

Kurssin käynyt tuntee jännitetöitä koskevat säännökset ja standardit. Hän osaa valita oikeat työ- ja suojavälineet jännitetöihin. Hän osaa myös käyttää valitsemiaan välineitä oikein ja turvallisesti.

Ohjelmassa

  • jännitetöihin liittyvät viranomaismääräykset
  • sähkön vaarat ja tapaturmariskit
  • jännitetöiden organisointi
  • mitä edellytetään jännitetöiden tekemiseltä
  • miten jännitetöitä tehdään oikein ja turvallisesti
  • jännitetyöohjeen laatiminen

Koulutus sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia jännitteellisissä pienjännitekeskuksissa.

Kurssille osallistunut ja kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö saa tehdä alle 1 kV:n jännitetöitä.

Koulutukseen voivat osallistua vain sähköalan ammattihenkilöt (KTM:n päätös N:o 516/96 § 11).