Kurssi

Word-syventävä, verkossa

Wordin syventävällä verkkokurssilla perehdyt Wordin käyttöön tiivistetysti. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • Tyylit ja asiakirjamallit
 • Pitkät asiakirjat
 • Asiakirjojen yhdistäminen ja vertailu
 • Palstat
 • Yhdistelytoiminnot
 • Taulukot
 • Lomakkeet
 • Kuvat, piirtotyökalut ja muut lisättävät objektit

Koulutus koostuu verkkomateriaaleista ja niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Verkkomateriaali on käytettävissä 24/7. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kommunikoida kouluttajan kanssa harjoitustehtävistä ja muista kysymyksistä. Kurssi voi nostaa Word-osaamisesi tietokoneen käyttäjän AB-ajokorttitasolle (Tieke).

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä, kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • vaatii motivaation itseopiskeluun, ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää, että ilmoitat sähköpostiosoitteen, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

 

Pyörrevirtatarkastus 2, ilmailuala

Syvennä osaamistasi ET:n sähkötekniseen teoriaan. Opi suunnittelemaan ja toteuttamaan tarkastusprosessi ja harjoittele tarkastamaan erilaisia kohteita. Opi päättelemään näyttämien alkuperä sekä erottamaan vikanäyttämät ja arvioimaan niiden merkitys. Valmentaudu ilmailualan 2-tason pätevyystutkintoon

Projektitoiminnan periaatteet

Koulutuksesta saat starttipaketin projektityöskentelyyn. Koulutuksessa käydään läpi projektin suunnittelu ja ohjaaminen sekä niihin liittyviä työkaluja.

Koulutuksen jälkeen osaat johtaa omaa projektiasi hallitummin sekä työskennellä paremmin projektiryhmässä. Ymmärrät miten projektityöskentelyä voi kehittää ja saat eväitä kehittämiseen.

Myyjille oston koulutuspäivä - Miten ostaja ajattelee?

Päivän tavoitteet

 • Miten ostaja kokee myyjän?
 • Kokonaiskäsitys ostoprosesseista
 • Käsitys oston merkityksestä yritykselle
 • Keinot, miten tavoitteisiin päästään

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä.
Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Kansainvälinen logistiikka

Päivän tavoitteet:

 • Saada kuva logistiikkastrategiasta
 • Osata hyödyntää kansainvälisen logistiikan erityispiirteet ja kulttuurierot
 • Saada tietoa eri kuljetusmuodoista, kuljetusten asiakirjoista ja vastuista sekä oppia kuljetusten suunnittelua ja kehittämistä

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä.
Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Operatiivinen ostotoiminta

Koulutuspäivän jälkeen tunnet ostoprosessin vaiheet ja asiakirjat sekä maksu- ja toimitusehdot. Saat käsityksen PSYMin yleisistä määräyksistä ja hallitset palveluhankinnat ja julkiset hankinnat.

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta hänelle on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Juhan johtoajatuksena on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Kansainvälinen hankinnan ympäristö

Saat työkaluja toimittajien operatiivisen laadun hallintaan auditoinnilla. Koulutuspäivä tarjoaa ajatuksia kansainvälisen hankinnan mahdollisuuksiin ja kehittämiseen. Opit ymmärtämään kulttuurin merkityksen kansainvälisessä hankintatoiminnassa ja saat työkaluja tehokkaaseen hankintaan LCCS-maista.

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta hänelle on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Juhan johtoajatuksena on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Strateginen hankintatoimi

Saat koulutuspäivästä työkaluja toimittajan valintaan. Opit kehittämään toimittajasuhteita ja yhteistyötä sekä muodostamaan hyvän partnerisuhteen. Opit kehittämään strategista hankintaa ja ymmärtämään vastuullisen hankinnan perusteet.

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta hänelle on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Juhan johtoajatuksena on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Hankintatoimen taloudellinen merkitys

Kurssin käytyäsi ymmärrät hankintatoimen merkityksen yrityksen kannattavuudelle. Opit käyttämään työkaluja ostohinnan ja ostokustannusten optimoimiseksi. Saat koulutuksesta työkaluja hankintatoimen kehittämiseen ja mittaamiseen sekä varaston hallintaan.

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta hänelle on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Juhan johtoajatuksena on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.