Kurssi

Suurjännitekaapeleiden testaaminen ja vianpaikannus

Kurssilla opit suurjännitekaapeleiden vianpaikannusta uusilla vianhakumenetelmillä ja laitteilla.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille. Koulutuksessa käytyjen asioiden omaksuminen nopeuttaa kaapelivikojen vianpaikannusta. Sähköasentajat oppivat paikantamaan vian maakaapeliverkostossa nopeammin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yleiselektroniikka Oy:n kanssa, http://www.yeint.fi. Koulutuspaikka on Rukatunturi Kuusamossa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus lomamökissä kahden hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat.

Kurssin sisältö

 • vianpaikannusmenetelmät maakaapeleissa,3-vaihetutka RIF, tekniikat
 • vianpaikannusjärjestelmä SWG12/SWG32, tutka, syöksyjännitegeneraattori ja polttolaite sekä VLF-maakaapeleiden testausjärjestelmä
 • kaapelien vaippavikojen paikannusmenetelmät
 • harjoituksia 3-vaihetutkalaitteistolla

Koulutus sisältää teoriaa ja laitteistoihin tutustumista.

Ympäristönäytteenottajien kokoontumisajot

Kokoontumisajot on tapahtuma, jossa ympäristönäytteenottajat, näytteenoton suunnittelusta, sertifiointijärjestelmästä sekä alan koulutuksesta vastaavat pureutuvat yhdessä syvemmälle yhteiseen asiaan.

Sertifioitu ympäristönäytteenottaja voi hyväksyttää tämän koulutuspäivän ylläpitokoulutukseksi Certi-ryhmällä tehdessään väliraporttia tai hakiessaan sertifikaatille jatkoa.

Päivän lopuksi on mahdollista suorittaa sertifioinnin uusimista varten jatkotentti hintaan 150 € (+ alv. 24 %). Jatkotentin todistus on voimassa kolme vuotta, joten tentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista.

Ohjelmassa on taas monta mielenkiintoista aihetta:

 • Certi -ryhmän puheenvuoro

 • Mitä kenttätyössä on hyvä tietää MARA- ja MASA -asetuksista

 • Osanäytteiden lukumäärän merkitys kokoomanäytteenotossa

 • Kenttämittausten laadunvarmistus

 • Uima-allasvesien kloori- ja pH -kenttämittaukset

 • Virtaamamittaukset

 • Kenttätoimijoiden käyttäytymissäännöt asiakastilanteissa

Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö

Koulutuksessa perehdytään

 • kemikaalien vaaraominaisuuksiin ja erilaisiin altistumistapoihin, joiden pohjalta valitaan turvalliset työtavat ja riittävät varotoimenpiteet
 • vaaratilanteiden ennakointiin ja oikeaan toimintaan kemikaalitapaturmissa
 • kemikaalien oikeaan varastointiin ja jätehuoltoon

Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman? 

 •  ysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
 •  terveydelliset vaarat
 •  altistumistavat

Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö koulutusohjelma

09.45-10.15 Vaarallisten kemikaalien luokittelu ja merkinnät

 • väistyvä ja uusi (CLP/GHS) luokittelu- ja merkintätapa

10.15-10.45 Mistä lisätietoa vaarallisista kemikaaleista

 • käyttöturvallisuustiedotteet
 • muut tietolähteet
 • mitä erilaiset tiedot kertovat käyttäjälle?

10.45-11.15 Kemikaalien säilytys

 • oikea säilytys, yhteen sopimattomat kemikaalit
 • väärän säilytyksen vaarat

11.15-11.45 Kaasu- ja paloturvallisuus

 • kaasujen ominaisuudet
 • kaasujen säilytys ja käyttö
 • varotoimenpiteet ja toiminta vaaratilanteessa

12.30-13.15 Henkilösuojaimet ja muut suoja- ja pelastusvälineet

 • kemikaaleilta suojautuminen
 • oikean suojaimen valinta
 • toiminta kemikaalitapaturmissa ja –onnettomuuksissa

13.15-14.00 Vaaralliset jätteet laboratoriossa

 • vaarallisten jätteiden syntymisen minimointi
 • vaarallisten jätteiden lajittelu ja säilytys
 • vaarallisten jätteiden pakkaus ja kuljetus

14.15-15.30 Käytännön harjoitukset

 • riskinarviointi laboratoriossa
 • laboratorion kemikaalien säilytys ja käsittely
 • vaarallisten jätteiden käsittely, varastointi ja pakkaus

Ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutus mekaanikoille

Koulutuksessa opit kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimintaa sekä lämpötilan säätöjärjestelmiä. Saat perustiedot ja -taidot autoilmastointijärjestelmän toiminnan tarkastamiseksi ja laitteistohuollolle. Lisäksi opit etenemään johdonmukaisesti vianetsinnässä.

Koulutus sisältää pätevöitymiskokeen, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) työskentelyssä vaadittavaa mekaanikon/vastuuhenkilön pätevöitymislupaa (laki 681/2008 ja VnA 452/2009 sekä EY-asetus 842/2006 ja komission asetus 307/2008).

Pneumatiikka - aina avoin verkkokurssi

Pneumatiikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti pneumatiikan käyttöön. Saat yleiskuvan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy pneumatiikan keskeisimpiin periaatteisiin. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita

 • mitä pneumatiikka on
 • paineilman tuotto ja käsittely
 • alipainetekniikka
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • venttiilit
 • liittimet
 • vikaantuminen
 • turvallisuus pneumatiikassa
 • energian säästäminen
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu
- on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
- on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
- on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
- vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

Jännitetyöt alle 1 kV:n järjestelmissä

Kurssin käynyt tuntee jännitetöitä koskevat säännökset ja standardit. Hän osaa valita oikeat työ- ja suojavälineet jännitetöihin. Hän osaa myös käyttää valitsemiaan välineitä oikein ja turvallisesti.

Ohjelmassa

 • jännitetöihin liittyvät viranomaismääräykset
 • sähkön vaarat ja tapaturmariskit
 • jännitetöiden organisointi
 • mitä edellytetään jännitetöiden tekemiseltä
 • miten jännitetöitä tehdään oikein ja turvallisesti
 • jännitetyöohjeen laatiminen

Koulutus sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia jännitteellisissä pienjännitekeskuksissa.

Kurssille osallistunut ja kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö saa tehdä alle 1 kV:n jännitetöitä.

Koulutukseen voivat osallistua vain sähköalan ammattihenkilöt (KTM:n päätös N:o 516/96 § 11).

Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus

MuoviputkiosaajaMuoviputken pusku- ja sähköhitsauskurssilla saat tiedot muoviputkien oikeaoppisesta liittämisestä pusku- ja sähkömenetelmällä. Kurssi on käytännönläheinen. Neljästä päivästä yksi on teoriaa ja kolmena harjoitellaan puskuhitsausta ja sähköhitsausta. Kurssiin sisältyy teoriakoe sekä opinnäytetyö.

Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa pätevyyttä alalta.

Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muoviputkihitsaajan pätevyyttä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä.
Lue lisää tästä.

Yhtenäinen koulutusjärjestelmä takaa muoviputkien hitsauskoulutuksen laadun

Muoviteollisuus ry:n hitsaustyöryhmä perusti v. 2010 Suomeen muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK). Neuvottelukunnan tehtävänä on taata ja ylläpitää muoviputkien (PE ja PP) pusku- ja sähköhitsauskoulutuksen laatu.

Sertifioitu muoviputkihitsaaja takaa työn laadun

Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus -kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muovihitsaajan pätevyyttä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Inspecta Sertifiointi Oy ylläpitää rekisteriä hitsauksen pätevyyden omaavista yrityksistä ja hitsaajista. Hitsaajan pätevyys myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Pysyäkseen rekisterissä on hitsaajan pidettävä henkilökohtaista työkirjaa ja lähetettävä se viiden vuoden välein rekisterin pitäjälle.

 

Katso video AEL:n muoviputkenhitsauksesta.

Paloilmoittimen hoitajan kurssi

Saat tietää uusien määräysten ja ohjeiden sisällön. Opit ymmärtämään toimivan paloilmoittimen merkityksen sekä tiedät, miten vältetään virheilmoitukset. Opit tekemään kunnossapito-ohjelmaan liittyvät kuukausikokeilut ja tunnet vastuun irtikytkettyjen alueiden valvonnasta. Tunnet tulitöiden aiheuttamat riskit ja osaat valistaa tulityöntekijöitä paloturvallisuuteen.

Paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen edellyttää, että paloilmoitinlaitteistolle on nimetty asianmukaisen koulutuksen saanut vastuuhenkilö eli paloilmoittimen hoitaja varahenkilöineen.

Harjoituslaitteemme kattavat lähes 90 % kiinteistöissä käytössä olevista laitteista, joten koulutuksen aikana pystyy lähes aina harjoittelemaan samanlaisilla laitteilla kuin omassa työympäristössäkin on. Osa harjoituksista toteutetaan majoituskiinteistössämme.

Ultraäänitarkastus 2

Syvennä ultraäänitarkastuksen (UT) osaamistasi syventymällä hitsatun pienaliitosten ja rakenteen tarkastamiseen. Opit soveltamaan sitä käytäntöön sekä käyttämään eri tekniikoita.

Koulutus sisältää noin puolet käytännön harjoittelua ja syentää tietouttasi kohti SFS-EN ISO 9712 mukaiseen 2-tason pätevöintitutkintoa. 

Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat UT-taso 3 -asiantuntijat.
AEL on Suomen suurin Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-menetelmien kouluttaja.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Ultraäänitarkastus 1 -kurssin käyneille ultraäänitarkastajaksi aikovalle sekä 10-vuotistuntkintoon valmentautuville tarkastajille.

Koulutus on osa SFS-EN ISO 9712 mukaisen tason 2 ultraäänitarkastajan koulutusta. Koulutusvaatimus SFS-EN ISO 9712 -tason 2 tutkintoon on 120 tuntia. Tämä koulutus yhdessä Ultraäänitarkastus 1-koulutuksen kanssa kattaa 2/3 Tason 2 vaatimuksesta. 

 

 

Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.

Ultraäänitarkastuksen standardit:

 • SFS-EN ISO 16810 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Yleisperiaatteet
 • SFS-EN ISO 16811 Non-destructive testing. Ultrasonic examination. Sensitivity and range setting
 • SFS-EN ISO 11666 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat.
 • SFS-EN ISO 17640 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tekniikat, tarkastustasot ja arviointi.
 • SFS-EN ISO 23279 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hitsausvirheiden tyypin määrittäminen.
 • SFS-EN 10160 Vähintään 6 mm paksujen teräslevytuotteiden ultraäänitarkastus (heijastusmenetelmät)
 • SFS-EN 10228-3 Terästakeiden NDT. Osa 3 Ferriittisten ja martensiittisten terästakeiden ultraäänitarkastus
 • SFS-EN 12680-1 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 1: Teräsvalut yleiseen käyttöön
 • SFS-EN 12680-2 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 2: Teräsvalut suuresti rasitettuihin kohteisiin.
 • SFS-EN 12680-3 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 3: Pallografiittirautavalut
 • SFS-EN 14127 Rikkomaton aineenkoetus. Paksuusmittaus ultraäänellä
 • SFS-EN ISO 2400 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 1
 • SFS-EN ISO 7963 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 2

Suosittelemme ottamaan omat standardit mukaan koulutukseen.

Trukinkuljettajien perehdyttäjä- ja opettajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia yritysten työpaikkakouluttajille, työnopettajille ja perehdyttäjille tai niiksi aikoville opettaa ja perehdyttää työpaikoilla trukin käyttäjiä. Antaa valmiuksia oppilaitosten opettajille kouluttaa trukkitoimintoihin oppilaitoksen oppilaita (mm. vaateina eri ammatillisissa tutkinnoissa).

Trukinkuljettajan perehdyttäjä-ja opettajakoulutuksesta hyötyvät

Sopii myös tietojen kertaukseksi ja varmistamiseksi henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä trukkitoiminnoista ja asetuksen 403/2008, 14 § mukaisen henkilökohtaisen ajoluvan myöntämisestä.

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti Työturvallisuuslain asioista, joiden avulla voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan työtehtäviin. Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena on antaa opastus työnsuorittajalle.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään perehdytyksen merkitys ja antaa käytännön työkaluja opastamiseen. Opastamista opetellaan harjoittelemalla. Koulutuksessa tutustumme eri trukkimalleihin.

14 §
Erityiset pätevyysvaatimukset
Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.