Kurssi

Suurjännitekaapeleiden testaaminen ja vianpaikannus

Kurssilla opit suurjännitekaapeleiden vianpaikannusta uusilla vianhakumenetelmillä ja laitteilla.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille. Koulutuksessa käytyjen asioiden omaksuminen nopeuttaa kaapelivikojen vianpaikannusta. Sähköasentajat oppivat paikantamaan vian maakaapeliverkostossa nopeammin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yleiselektroniikka Oy:n kanssa, http://www.yeint.fi. Koulutuspaikka on Rukatunturi Kuusamossa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus lomamökissä kahden hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat.

Kurssin sisältö

 • vianpaikannusmenetelmät maakaapeleissa,3-vaihetutka RIF, tekniikat
 • vianpaikannusjärjestelmä SWG12/SWG32, tutka, syöksyjännitegeneraattori ja polttolaite sekä VLF-maakaapeleiden testausjärjestelmä
 • kaapelien vaippavikojen paikannusmenetelmät
 • harjoituksia 3-vaihetutkalaitteistolla

Koulutus sisältää teoriaa ja laitteistoihin tutustumista.

Hydrauliikkakoulutus koneyrittäjille

Kurssilla käydään liikkuvan maanrakennuskaluston hydrauliikkajärjestelmä yleisellä tasolla läpi.
Hieman tarkemmin paneudumme letku- ja liitinjärjestelmiin varaosanäkökannasta.

Kurssilta jää kotiin viemisiksi oppimateriaalia, minkä on tarkoitus auttaa koneiden huollossa ja ylläpidossa.

NC-sorvin käyttö ja ohjelmointi (Fanuc)

NC-sorvin käyttö ja ohjelmointi -kurssilla perehdyt NC-sorvin rakenteeseen ja toimintaan. Opit tekemään NC-ohjelmia ja muokkaamaan valmiita ohjelmia. Opit hallitsemaan keskeiset G- ja M-koodit sekä karanopeus- ja syöttökäskyt. Opit koneen käytön, mittaamaan työkalun, työkalukompensoinnin ja perustyökiertojen käytön. Kurssilla tehdään ohjelmointiharjoituksia ja ajetaan laadittuja ohjelmia koneella.

Ohjelmassa

 • ohjelmoinnin perusteet: ohjelman rakenne, käskyt
 • koneen käyttötekniikka
 • kiinteät työkierrot
 • nirkonsäteen kompensointi
 • työkalujen asetus
 • ohjelman testaus ja sisäänajo
 • ohjelmointi- ja käyttöharjoituksia runsaasti

Sellutehtaan kemikaalikierto

Kurssilla saat hyvän perustietämyksen sellutehtaan kemikaalikierron toiminnan periaatteista.

Opit mustalipeän haihdutuksen, soodakattilan, kaustistamon ja meesauunin tehtävät ja niiden laitteistot. Tunnistat kemikaalikierron taloudelliset perusteet, ympäristövaikutukset sekä laitteiston kunnon merkityksen. Ymmärrät prosessinohjauksen tavoitteet.

Työssäoppimisen kivijalka -työpaja

Työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu AEL:n opiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille. Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista, ohjata opiskelijaa työpaikalla, arvioida opiskelijan oppimista ja osaamista.

Aiheena koulutuksessa ovat

 • työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa koulutuksessa
 • työpaikan ja työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu
 • opiskelijan osaamisen kehittymisen ohjaaminen ja arviointi
 • osaamisen arviointi.

AEL:n opiskelijoiden työpaikkaohjaajille koulutus on maksuton. Muille osallistujille koulutuksen hinta on 200 euroa + alv. 24%.

Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00.

Tietoa ja tukea työpaikkaohjaajan ja osaamisen arvioijan arkeen löydät myös osoitteessa http://ohjaan.fi

Osallistu paikan päällä tai etänä

Koulutus striimataan live-lähetyksenä, joten voit osallistua koulutukseen joko etänä tai paikan päällä AEL:ssä. Kirjoita ilmoittautumisen lisätietokenttään, kummalla tavalla osallistut. Ohjeet etäosallistumiseen saat sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Katso videolta mitä työpaikkaohjaaminen edellyttää ja millaisia käytännön kokemuksia työpaikkaohjaajanana toimimisesta saa

Teollisuushydrauliikka 3

Tällä kurssilla syvennät tietojasi teollisuushydrauliikkajärjestelmistä, sekä opit lisää hydrauliikkakomponenttien, kuten proportionaaliventtiilien rakenteista. Kurssin jälkeen hallitset hydrauliikkajärjestelmän käyttöönottotoimenpiteet ja opit suljetun hydrauliikkajärjestelmän toiminnan ja siinä käytettävät komponentit. Lisäksi kertaamme edellisillä kursseilla opittuja asioita.

Kurssin keskeisintä sisältöä:

 • Pumpun ottoteho ja hydraulinen teho sekä tehonsäätö
 • Putket, letkut ja liittimet
 • Hydrostaattinen voimansiirto
 • Proportionaali- ja servotekniikka
 • Järjestelmän käyttöönotto ja vianhaku

Liuos- ja seoslaskut kemian laboratoriossa

Tämä on kurssi laborantille, laboratorioteknikolle tms., joka tarvitsee laskutaitoa kemian laboratoriossa. Kaikki asiat käydään läpi teoriassa sekä käytännön harjoituksin, sillä laskemaan oppii vain laskemalla.

Kurssilla käsitellään laskemisen perustaidot ja annetaan varmuutta kemian laskuihin. Teoriaa ja harjoituksia vuorotellen kehitytään ongelmanratkaisijoina ja opetellaan osallistujille tärkeät asiat.

Liuos- ja seoslaskujen keskeistä sisältöä

 • Pitoisuuksien laskeminen liuoksista ja seoksista
 • Prosentuaalisten osuuksien laskeminen
 • Laimennoksissa tarvittavien komponenttien määrät, laimennossarjat
 • Massaseosten laskeminen
 • Titrimetriaan ja spektrometriaan liittyvä laskenta
 • pH-käsite ja pH:n laskeminen

Osallistujamäärä pidetään pienenä, joten voidaan aina keskittyä niihin ongelmiin, jotka ovat osallistujille oleellisia. Osallistujien toivotaan esittävän omia ongelmiaan ratkaistavaksi. Laskemalla ratkaistavat ongelmat voi lähettää kouluttajalle (heikki.heimo@ael.fi) etukäteen tai vasta paikan päällä.

Hydrauliikka 5, MOOG-servoventtiilit

Parempi tuotteiden laatu edellyttää tuotantokoneiden säätöjen optimointia. Säätöjen optimoinnilla saavutetaan paras mahdollinen käyttöaste ja laatu.
Pystytkö käsittelemään venttiilejä niin, että laatuvirheet tuotannossa vähenevät? Osaatko ennakoida ongelmia ja välttää virheitä?

Mitä hyödyt?
Kurssilla käsitellään venttiilien toimintaa niin, että pystyt vähentämään laatuvirheitä tuotannossa sekä ennakoimaan häiriö tilanteita ja näin säästytään tuotantotappioilta. Samalla käsitellään kuinka servot liittyvät muihin hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmiin.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä MOOG Oy:n kanssa.

Hydrauliikka servoventtiilit

Tällä kurssilla tutustut yleisimpien servoventtiilien rakenteisiin, huoltoon, ohjauselektroniikkaan, takaisinkytkentäantureihin ja venttiilien toimintaan testilaitteiden avulla.

Kurssilla käsitellään venttiilien toimintaa niin, että pystyt vähentämään laatuvirheitä tuotannossa sekä ennakoimaan häiriötilanteita.

Opit myös kuinka servoventtiilit liittyvät muihin hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmiin.

Päällirakennehydrauliikka 3

Tutustutaan kehittyneempien hydrauliikkajärjestelmien toimintaan ja vianetsintään.

Kurssin keskeisintä sisältöä:
- vakio- ja säätötilavuusjärjestelmien toiminnalliset erot vianetsinnän kannalta
- vianhakumenetelmät erilaisiin järjestelmiin
- mittaustekniikka vianhakuun
- toiminta-, vianetsintä ja säätöharjoituksia