Kurssi

Suurjännitekaapeleiden testaaminen ja vianpaikannus

Kurssilla opit suurjännitekaapeleiden vianpaikannusta uusilla vianhakumenetelmillä ja laitteilla.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille. Koulutuksessa käytyjen asioiden omaksuminen nopeuttaa kaapelivikojen vianpaikannusta. Sähköasentajat oppivat paikantamaan vian maakaapeliverkostossa nopeammin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yleiselektroniikka Oy:n kanssa, http://www.yeint.fi. Koulutuspaikka on Rukatunturi Kuusamossa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus lomamökissä kahden hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat.

Kurssin sisältö

 • vianpaikannusmenetelmät maakaapeleissa,3-vaihetutka RIF, tekniikat
 • vianpaikannusjärjestelmä SWG12/SWG32, tutka, syöksyjännitegeneraattori ja polttolaite sekä VLF-maakaapeleiden testausjärjestelmä
 • kaapelien vaippavikojen paikannusmenetelmät
 • harjoituksia 3-vaihetutkalaitteistolla

Koulutus sisältää teoriaa ja laitteistoihin tutustumista.

Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö

Koulutuksessa perehdytään

 • kemikaalien vaaraominaisuuksiin ja erilaisiin altistumistapoihin, joiden pohjalta valitaan turvalliset työtavat ja riittävät varotoimenpiteet
 • vaaratilanteiden ennakointiin ja oikeaan toimintaan kemikaalitapaturmissa
 • kemikaalien oikeaan varastointiin ja jätehuoltoon

Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman? 

 •  fysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
 •  terveydelliset vaarat
 •  altistumistavat

Ohjelmassa

Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman?

 • fysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
 • terveydelliset vaarat
 • altistumistavat

Vaarallisten kemikaalien luokittelu ja merkinnät

 • väistyvä ja uusi (CLP/GHS) luokittelu- ja merkintätapa

 Mistä lisätietoa vaarallisista kemikaaleista

 • käyttöturvallisuustiedotteet
 • muut tietolähteet
 • mitä erilaiset tiedot käyttäjälle kertovat?

Kemikaalien säilytys

 • oikea säilytys, yhteen sopimattomat kemikaalit
 • väärän säilytyksen vaarat

Kaasuturvallisuus

 • kaasujen ominaisuudet
 • kaasujen säilytys ja käyttö

Paloturvallisuus

 • varotoimenpiteet ja toiminta vaaratilanteessa

Henkilösuojaimet ja muut suoja- ja pelastusvälineet

 • kemikaaleilta suojautuminen
 • oikean suojaimen valinta
 • toiminta kemikaalitapaturmissa ja –onnettomuuksissa

Ongelmajätteet laboratoriossa

 • ongelmajätteiden syntymisen minimointi
 • ongelmajätteiden lajittelu ja säilytys
 • ongelmajätteiden pakkaus ja kuljetus

Käytännön harjoitukset

 • riskinarviointi laboratoriossa
 • laboratorion kemikaalien säilytys ja käsittely
 • ongelmajätteiden käsittely, varastointi ja pakkaus

 

Työtapojen ja työmenetelmien kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on selvittää menetelmäkehittäjille, työntutkijoille sekä tuotannon esimiehille vakioitujen työtapojen ja menetelmien vaikutus virtautetun tuotannon vaihteluihin.

Työmenetelmien vakioinneilla saadaan pienennettyä työvaiheiden aikavaihteluita sekä parannettua laaduntuottokykyä. Työmenetelmien suunnittelussa huomioidaan työympäristön toimivuus ja sellaiset työtavat ja -liikkeet, joilla voidaan vähentää työntekijän kehon liiallista kuormittumista.

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

- ymmärtävät vakioitujen työtapojen merkityksen

- osaavat kehittää työmenetelmiä

- osaavat kehittää layoutia ja materiaalivirtaa.

 

 

Oheisessa artikkelissa lisää aiheesta!

Ensiaskeleet Leaniin

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää tuotannon suunnittelijoille ja esimiehille erilaisin menetelmin tuotantovaiheiden ja välivarastojen mitoitusperiaatteita.

Valmennuksessa keskitytään Leanin eri toimintamalleihin, joilla on tarkoitus havainnoida layoutin, henkilömäärän, eräkoon, varastoinnin, kanbanin käyttöönoton, tuotannon tasapainottamisen, tahtiajan, laadun jne. vaikutuksia toimintaan sekä virtaus- ja resurssitehokkuuteen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

 • tuotannon tasapainotuksen periaatteet
 • tunnistaa pullonkaulan prosessissa
 • määrittää tahtiajan
 • erilaiset materiaalin ohjausperiaatteet
 • tarkastella muutosten vaikutusta talouslukujen valossa.

Henkilönostimien tarkastus -tutkinto

Tutkinnossa selvitetään kirjallisin kokein ja käytännön testein henkilönostimien tarkastuksissa tarvittavat tiedot ja taidot. Tutkinto on pakollinen henkilösertifikaatin saamiseksi.

Kuormausnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Kuormausnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta tarkastajilta

Korjaamosorvaajan kurssi

Korjaamosorvaajan kurssilla käydään läpi sorvauksen perusteet. Opit tekemään korjaustoiminnassa tarvittavia koneistustöitä. Kurssilla tulevat tutuiksi sorvaustyökalut, kuten teräpalat ja teränpitimet. Opit tekemään sorvaustöitä, esimerkiksi kierteiden ja urien sorvaus sekä sovitteen sorvaus. Koulutuksessa käsitellään myös halutun pinnankarheuden sorvaus, kovien aineiden ja kovahitsauksen sorvaus sekä erilaisten materiaalien, kuten ruostumattomien ja haponkestävien terästen sekä alumiinin ja muovin sorvaus. Koulutus sisältää sorvin käyttöharjoituksia ryhmissä.

Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinto 1 on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, joka kestää 3 tuntia. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Sähköturvallisuustutkinto 1:ssä saa olla mukana TUKESin vahvistamina osaamisvaatimuksina olevat lait, asetukset ja muut määräykset (STM-tutkintopaketti 1).

Tutkintoon valmentautumiseen soveltuu Sähköturvallisuuskurssi 1, jolla opit keskeiset tutkinnon vaatimat asiat.

Hydrauliikka - aina avoin verkkokurssi

Hydrauliikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti hydrauliikan käyttöön. Saat yleiskuvan hydrauliikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy hydrauliikan keskeisimpiin periaatteisiin.Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja multimedia-aineistolla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • mitä hydrauliikka on
 • hydrauliikan tuottaminen ja käsittely
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • liittimet
 • hydrauliikan vikaantuminen
 • turvallisuus hydrauliikassa
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
 • vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

 

Järjestämme hydrauliikan koulutusta myös yrityskohtaisesti, jolloin tämä verkkokoulutus kuuluu kurssin hintaan ennakkomateriaalina. 

 

Turbiinikoulutus

Kurssin käytyäsi pystyt suunnittelemaan, kilpailuttamaan, valvomaan ja toteuttamaan turbiinihuollot teknisesti ja taloudellisesti paremmin. Opit höyryturbiinin vikaantumismekanismit, vauriot ja kuinka vaurioita korjataan. Saat tietää höyryturbiinin häiriöiden tarkat selvitykset ja turbiinirevisioiden ajoituksen.

Koulutuksen sisältö on täysin uudistettu. Koulutuksessa käsitellään höyryturbiinilaitoksen vikaantumista, vaurioita, vaurioiden korjausta. Koulutus sisältää turbiinihuoltojen suunnittelua, kilpailutusta, toteutusta ja töiden valvontaa. Saat kuulla höyryturbiinien tarkastuksesta sekä esimerkkejä toteutetuista turbiinihuolloista. Kurssilla kuulet kokemuksia huoltojen toteutuksista toisissa voimalaitoksissa.

Kouluttajina ovat alan huippuasiantuntijat!

Vuoden 2019 ohjelma julkaistaan alkusyksystä 2018.

Voit osallistua koulutuksen molempiin päiviin tai vain toiseen päivään. Yhden päivän hinta on 500 € + alv 24%.