Kurssi

Suurjännitekaapeleiden testaaminen ja vianpaikannus

Kurssilla opit suurjännitekaapeleiden vianpaikannusta uusilla vianhakumenetelmillä ja laitteilla.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille. Koulutuksessa käytyjen asioiden omaksuminen nopeuttaa kaapelivikojen vianpaikannusta. Sähköasentajat oppivat paikantamaan vian maakaapeliverkostossa nopeammin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yleiselektroniikka Oy:n kanssa, http://www.yeint.fi. Koulutuspaikka on Rukatunturi Kuusamossa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus lomamökissä kahden hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat.

Kurssin sisältö

 • vianpaikannusmenetelmät maakaapeleissa,3-vaihetutka RIF, tekniikat
 • vianpaikannusjärjestelmä SWG12/SWG32, tutka, syöksyjännitegeneraattori ja polttolaite sekä VLF-maakaapeleiden testausjärjestelmä
 • kaapelien vaippavikojen paikannusmenetelmät
 • harjoituksia 3-vaihetutkalaitteistolla

Koulutus sisältää teoriaa ja laitteistoihin tutustumista.

Digitaalisen 1C ajopiirturin täydennyskoulutus (älykäs digitaalinen ajopiirturi)

Opit uuden älykkään digitaalisen ajopiirturin lisäominaisuudet, tarkastamisen ja sinetöinnin. Lisäksi käsitellään testilaitteiden ja korjaamo-ohjelmien uudet vaatimukset. Kurssin käynyt voi hakea Db-korjaamon lisälupaa älykkäisiin digipiirtureihin.

Ohjelmassa:

 • älykäs digitaalinen ajopiirturijärjestelmä
 • lainsäädännön vaatimukset ja korjausluvan päivitys
 • tarkastuslaitteiston uudet toiminnat
 • uuden sinetöinti- ja korjaamo-ohjelman käyttö
 • kalibrointi- ja parametrointiharjoituksia
 • loppukoe

Forklift driver training course

Training provides you with basic information on how to handle the forklift truck. (driving instruction, technology, environment)  You will learn to understand the personal, environmental and product damage in forklift work.
 

The Benefits of driver training course to companies

Training provides companies with the ability to train and ensure the level of knowledge and skills of forklift drivers. Forklift driver Training gives the employee the ability to obtain a written permit given by the employer. (Government decree 403/2008 section 14)

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Talotekniikan projektivalmennus

Projektikoulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan projekteja sekä hyödyntämään projektinhallinnan parhaita menetelmiä ja standardeja. Koulutus antaa sinulle valmiudet talotekniikkaprojektien tehokkaaseen toteutukseen ja kehittämiseen käytännössä. Opit tuntemaan rakennus- ja talotekniikkaprojektin keskeiset osa-alueet sekä kehityt viestintä- ja johtamistaidoissa.

Koulutus on käytännönläheistä, ja se sisältää runsaasti esimerkkejä toteutetuista projekteista sekä harjoituksia. Koulutus toteutetaan 1–2:n lähiopetuspäivän jaksoissa, joita on 4–6 viikon välein. Lähiopetuspäivien aiheita syvennetään välitehtävillä, joita teet omiin työtehtäviisi liittyvinä projekteina. Kouluksen kesto on noin yksi vuosi.

Koulutuspäivät

 • 12.–13.3.2019 Johtaminen ja yhteistyö
 • 9.4.2019 Projektin talous
 • 14.5.2019 Aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • 5.6.2019 Projektin ohjaamisen työkalut
 • 4.9.2019 Projektin kustannussuunnittelu
 • 9.10.2019 Asiakaspalvelu ja myynti
 • 5.11.2019 Työturvallisuus
 • 11.12.2019 Sopimusjuridiikka
 • 8.1.2020 Esimiehen vastuut ja velvollisuudet
 • 11.2.2020 Kehitysprojektiseminaari
 • 26.2.2020 Todistustenjakotilaisuus ja palautteet

Excel syventävä, verkossa

Excelin syventävällä verkkokurssilla perehdyt Excelin käyttöön tiivistetysti. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • solualueet, muokkaus ja hallinta
 • kuvat, objektit ja kaaviot
 • lukuisa valikoima funktioita ja kaavoja
 • älykkäät lomakkeet ja mallipohjat
 • makrojen hyödyntäminen
 • tulostusvaihtoehdot
 • tiedoston jakamisen vaihtoehdot
 • tiedoston tekniset tiedot

Koulutus koostuu verkkomateriaaleista ja niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Verkkomateriaali on käytettävissä 24/7. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kommunikoida kouluttajan kanssa harjoitustehtävistä ja muista kysymyksistä. Kurssi voi nostaa Excel-osaamisesi tietokoneen käyttäjän AB-ajokorttitasolle (Tieke).

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä, kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • vaatii motivaation itseopiskeluun, ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää, että ilmoitat sähköpostiosoitteen, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

Pneumatiikan perusteet

Pneumatiikka on tärkeä osa koneautomaatiota. Koneiden ja laitteiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, että pneumatiikan parissa työskentelevät tuntevat pneumatiikan ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Kurssilla saat pneumatiikasta perusteista mittavan tietopaketin, jossa teorian lisäksi harjoitellaan asioita kunnolla myös käytännössä. Käytössämme olevissa harjoitustiloissa pystymme havainnollistamaan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan keskeisimmät asiat. Kurssipäivien aikana teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat joustavasti.

Kurssin keskeisintä sisältöä:

 • paineilman tuottaminen
 • kytkentäkaaviot
 • mekaaninen ja pneumaattinen ohjaus
 • toimilaitteet
 • alipainetekniikka
 • sähköpneumatiikka
 • asennus- ja kytkentäharjoitukset

JavaScript-koodin dokumentointi JSDocilla

Kurssilla perehdyt koodin dokumentointiin yleisellä tasolla ja tutustut tarkemmin JavaScript-koodin dokumentointiin JSDocilla. Kurssilla tehdään yhdessä pieni harjoitussovellus, jonka koodi kommentoidaan ja dokumetoidaan.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät koodin dokumentoinnin merkityksen
 • osaat lukea ja kirjoittaa JSDoc-kommenttiblokkeja
 • osaat hakea tarvitsemaasi tietoa JSDocin dokumentaatiosta
 • osaat luoda dokumentaation JSDocilla

Google Maps JavaScript API ja paikkatietojen hyödyntäminen verkkopalveluissa

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustut Google Maps JavaScript APIn käyttöön. Kurssilla toteutetaan yhdessä yksinkertainen avointa paikkatietoa hyödyntävä karttapohjainen web-sovellus.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät Google Maps JavaScript APIn toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen
 • osaat lukea Google Maps JavaScript APIn dokumentaatiota ja hakea sieltä tarvitsemaasi tietoa
 • osaat käyttää ulkopuolisesta lähteestä haettavaa dataa ja esittää sen Google Maps -kartalla markereina ja infoikkunoina
 • osaat ottaa Google Mapsin käyttöön omaan projektiisi ja muokata sen visuaalisesti omaan tarkoitukseesi sopivaksi

JavaScript-frameworkit tutuiksi

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustut kolmeen tämän hetken suosituimpaan JavaScriptframeworkiin: React, Angular ja Vue. Kaikki kolme on tarkoitettu web-pohjaisten sovellusten ja käyttöliittymien (ns. single-page-application) kehittämiseen.

Kurssin jälkeen

 • ymmärrät erilaisten frameworkien merkityksen ja käyttötarkoituksen
 • osaat lukea frameworkin dokumentaatiota ja hakea sieltä tarvitsemaasi tietoa
 • osaat ottaa käyttöön frameworkin omaan projektiisi ja ymmärrät frameworkin toimintaperiaatteen
 • osaa valita omaan tarkoitukseesi sopivan frameworkin projektikohtaisesti (tai olla käyttämättä mitään frameworkia!)