Kurssi

Suurjännitekaapeleiden testaaminen ja vianpaikannus

Kurssilla opit suurjännitekaapeleiden vianpaikannusta uusilla vianhakumenetelmillä ja laitteilla.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille. Koulutuksessa käytyjen asioiden omaksuminen nopeuttaa kaapelivikojen vianpaikannusta. Sähköasentajat oppivat paikantamaan vian maakaapeliverkostossa nopeammin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yleiselektroniikka Oy:n kanssa, http://www.yeint.fi. Koulutuspaikka on Rukatunturi Kuusamossa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus lomamökissä kahden hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat.

Kurssin sisältö

 • vianpaikannusmenetelmät maakaapeleissa,3-vaihetutka RIF, tekniikat
 • vianpaikannusjärjestelmä SWG12/SWG32, tutka, syöksyjännitegeneraattori ja polttolaite sekä VLF-maakaapeleiden testausjärjestelmä
 • kaapelien vaippavikojen paikannusmenetelmät
 • harjoituksia 3-vaihetutkalaitteistolla

Koulutus sisältää teoriaa ja laitteistoihin tutustumista.

Perävaunun ABS-koulutus

Koulutuksessa pääpaino on Wabco-järjestelmissä. Koulutuksen suoritettuasi saat Wabco VCS2 -järjestelmän PIN-koodin. Koulutuksesta on hyötyä perävaunun ABS-järjestelmien vianetsintää suorittaville henkilöille.

3D-nivelvarsimittauskoneen käyttö

3D-nivelvarsimittauskoneen käyttö-kurssilla opit tekemään monipuolisia mittaustehtäviä tavanomaisista sijainnin mittauksista geometristen toleranssien tarkasteluihin.

3D-nivelvarsikone koetaan yleensä investointina suureksi, mutta verrattuna koordinaattimittauskoneen ja sen ympäristön investointiin varsinkin suurilla osilla on laite erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto. Mittausten monipuolisuus sekä jäljitettävyys kasvavat tarkkuuden säilyessä vielä hyvällä tasossa verrattuna käsimittavälineisiin. Nivelvarrella voit mitata helposti geometrisia toleransseja.

Nivelvarsimittauskoneen on siinä mielessä vaativa työkalu, että mittaajan taito käsitellä laitetta vaikuttaa hyvin paljon saatuihin tuloksiin. Nivelvarsikoneella mittaajan on hallittava mittauspisteiden ottaminen huomattavasti paremmin kuin varsinaisilla 3D-koordinaattimittauskoneilla. Mittaamalla kurssilla tunnettuja 3D-CNC-koneilla aikaisemmin mitattuja kappaleita opiskelija saa tuntuman mittaukseen ja voi vakuuttua saamiensa tulosten oikeellisuudesta.

AEL:ssä koulutuskäytössä on kurssin aikana HEXAGON OY:n Romer-merkkinen nivelvarsimittauskone.

 

Ohjelmassa:

 • Nivelvarsimittauksen perusteet
 • Mittausympäristö ja mittauskoneen käyttöönotto
 • Mittausharjoituksia
 • 3D-nivelvarsimittauskoneen käyttö
 • Koordinaattijärjestelmän luonnin mahdollisuuksia
 • Mittausepävarmuuden havainnointi
 • Muoto- ja sijaintitoleranssit
 • Mittausharjoituksia muoto- ja sijaintitoleransseihin liittyen
 • CAD -mallin hyödyntäminen

Ajoneuvoyhdistelmän jarrusovitus (A-jarrulupa)

Koulutus täyttää jarrujen asennus- ja korjausluvan (A-lupa) jarrusovituskurssin vaatimukset, joka vaaditaan A-jarrukorjaamon vastuuhenkilöltä. Koulutuksessa opit jarrumitoituksen vaatimukset, sovitustarkastuksen dynamometrillä sekä erilaisten dynamometritulosten tulkinnan.

Korkeanpaikan työskentely

Koulutuksessa saat valmiudet työskennellä korkeanpaikan työtehtävissä, osaamisen suunnitella korkeanpaikan töitä ja perehdytyksen turvallisuusajatteluun. Koulutus käsittää perehdytyksen korkeanpaikan työskentelyn käytäntöihin, säädöksiin,  välineisiin ja välineiden oikeaan käyttöön. Koulutukseen kuuluu turvavaljaiden kanssa tehtävät käytännönharjoitukset ja kirjallinen koe. Koulutuksessa käytetään korkeanpaikantyöskentelyn säädösten mukaisia ja työhön soveltuvia valjaita. Halutessasi voit ottaa myös omat valjaat mukaan. Esimiestyöhön saat varmuutta perehdyttää työntekijöitä sekä määritellä korkealla tai putoamisvaarallisella alueella tapahtuvan työskentelyn käsitteet.

Silmämääräinen tarkastus 1 - hitsatut rakenteet

Opit tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheet silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Tunnistat hitsausvirheiden vaarallisuuden erilaisissa kuormituksissa.

Ohjelmassa

 • silmämääräisen tarkastuksen perusteet
 • SFS-EN ISO 17637
 • a-mitta ja sen käsitteet
 • hitsausvirheiden nimikkeet SFS-EN ISO 6520
 • hitsausliitosten mittalaitteet ja mittaus, a-mitta
 • hitsausvirheiden raportointi
 • hitsausvirheiden syyt ja välttäminen eri hitsausprosesseilla
 • hitsausvirheiden, kuten reunahaava, sovitusvirhe, jyrkkä palon liittymä, vaikutus väsymiskestävyyteen
 • käytännön hitsien tarkastusharjoituksia, pienasaumat, päittäisliitokset, putkiliitokset

Kurssi soveltuu erittäin hyvin toteutettavaksi myös yrityskohtaisena hitsaajille, ostajille ja työnjohdolle (1 pv).

Katso myös Silmämääräinen tarkastus 2.
Toteutamme silmämääräisen tarkastuksen 1 ja 2 -kursseja myös englanninkielisinä. Kysy yrityskohtaista toteutusta.

Koulutusta ovat hyödyntäneet kansainvälisesti toimivat yritykset, jotka tarvitsevat asennuskohteissa ja hitsaustyössä sekä alihankintaostoissa pätevöitymistä visuaalisessa tarkastuksessa. Myös ulkomaalaiset voivat suorittaa pätevöitymisen englannin kielellä Suomessa.

Mastotarkastajien pätevöitys

Saat tietoa
- mastojen tarkastamisen pelisäännöistä
- kriittisistä kohteista mastolla
- miten tarkastus tehdään ja dokumentoidaan järjestelmällisesti.

Koulutuksessa on teorian lisäksi konkreettinen mastopäivä, jolloin tarkastus tehdään kokeneen ammattilaisen opastuksella.

Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi Masto-ohjeen pohjalta laadittu tarkastuslista ja sen edellyttämät toimenpiteet. Tarkastuskohteet on priorisoitu ja tarkastusvaatimukset täsmennetty.

Koulutukseen kuuluu mastotarkastajan pätevöintitentti.

Koulutuksella yhtenäistetään mastotarkastusten tasoa Suomessa. Mastotyönjohtajat saavat yhtenäisen tason/pätevyyden mastotarkastuksiin.

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta henkilönostintarkastajilta.  

 

Digitaalinen ajopiirturi, korjaamokoulutus (Db-lupa)

Opit digitaalisen ajopiirturin toiminnat, ohjelmoinnit ja mittaukset. Kurssin käytyäsi saat Db -korjaamoluvan edellyttämät tiedot.

Ohjelmassa
– digitaalinen ajopiirturi järjestelmän toiminta
– kortit ja niiden hakeminen
– digitaaliseen ajopiirturiin liittyvä lainsäädäntö
– korjaamon toiminnat
– kalibrointi- ja korjaamo-ohjelmaharjoituksia
– loppukoe.

Tulityökurssi/Tulityökortti

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen.Tulityökortti on voimassa viisi vuotta. Määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisella tulityökurssilla. Koulutukseen on hyvä tulla ennen kortin määräajan umpeutumista.

Pohjoismaisten tulityökoulutusten harmonisointi ja jatkuva kehittäminen on johtanut siihen, että tulitöiden turvallisuuskurssi uudistuu valtakunnallisesti. Tulityön turvallisuustutkinto sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto yhdistyvät vuoden 2016 alusta alkaen. Sen jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuuskurssi oikeuttaa myös katto- ja vedeneristysalan tulitöiden tekemiseen.

Kurssilla opetetaan:
- tunnistamaan tulityön riskit ja suojautumaan niiltä niin katolla kuin sisätiloissakin
- ymmärtämään tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
- käyttämään monipuolisesti alkusammutusvälineitä ja toimimaan hätätilanteissa oikein.

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta sammuttamalla roska-astiapalo, palavan nesteen palo sekä ihmisnukke. Sammutusvälineinä käytetään sammutuspeitettä, nestesammutinta sekä jauhe-, hiilidioksidisammuttimia.

Kurssilla tehdään ryhmätyönä:
- valvontasuunnitelma
- tarkastustyö vakituisen ja tilapäisen tulityön varusteista
- tulityöluvan myöntämisharjoitus.