välinehuoltaja

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Prosessihygienian päivät

Tuoteturvallisuus- ja kontaminaatioriskien taloudellinen merkitys on kasvanut. Tuotantoprosessissa ovat korostuneet tuotantolaitteiston puhdistettavuus, materiaalivalinnat ja puhdistuksen vaatima aika. Tässä seminaarissa saat perustietoa hygieniaan liittyvistä vaatimuksista ja määräyksistä, ratkaisumalleja seurantaan ja valvontaan. Esittelemme menetelmiä sekä ratkaisuja pesuun, puhtaanapitoon ja puhtauden tarkkailuun.

Ainutlaatuinen tietopaketti prosessihygieniasta, ohjelmassa muun muassa

 • hygienian suunnittelun periaatteet ja kokemuksia käytännön toteutuksesta
 • hygieniavaatimusten huomiointi laitteiden ja koneiden hankinnassa
 • pesu: menetelmien valinta ja prosessien suunnittelu
 • puhdistuksen validointi
 • ennakkohuollon toteutus
 • ilmanvaihto eri hygieniatiloissa

Välinehuolto mikrobiologisessa laboratoriossa

Kurssilta saat monipuolista tietoa, jonka avulla voit kehittää laboratorion välinehuoltotyön laatua ja turvallisuutta. Päivän aikana käsitellään koko välinehuoltoprosessi, erilaiset puhdistus- ja desinfiointimenetelmät, sterilointimenetelmät sekä mikrobiologisen jätteen käsittely.

 

Koulutuspäivän aiheet

 • Välinehuollon toimintojen organisointi
 • Työturvallisuus - mikrobien vaaraluokitus ja mikrobeilta suojautuminen, kemikaalivaarat välinehuollossa
 • Laboratoriovälineiden materiaalit - mitä huomioitavaa välinehuollon kannalta
 • Puhdistaminen ja desinfektio - koneellinen prosessi, käsinpesun periaatteet, pesutuloksen arviointi
 • Välineiden sterilointi - höyrysterilointi ja kuumailmasterilointi, steriloinnin valvonta, autoklaavin turvallisuusohjeet
 • Mikrobiologisen laboratorion jätteiden käsittely

 

Nostot ja nostoapuvälineiden tarkastajan pätevöintikoulutus

Saat käytännönläheistä tietoa avuksi nostoapuvälineiden valinnasta, tarkastuksista ja käytöstä. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen nostotapahtuman.

Henkilösertifioitu nostolaitetarkastaja hallitsee nostoapuvälineiden tarkastuksiin liittyvät tiedot ja taidot. Tentti on tarkoitettu nostoapuvälineiden tarkastajan henkilösertifikaattia hakeville henkilöille. Henkilösertifiointi soveltuu myös niille, jotka tarkastavat yrityksen omia nostoapuvälineitä.

Nostoapuvälineiden tarkastajan tentti on vapaaehtoinen ja tenttiin ilmoittaudutaan erikseen.
Tentti järjestetään heti kurssin päätteeksi klo 14.40-16.40 ja se sisältää teoriakokeen sekä käytännön rastikokeen.

Tentti on mahdollista suorittaa ainoastaan AEL:ssä.

Katso aiheeseen liittyviä videoita

Käsimittausvälineiden huolto ja korjaus

Kurssin keskeistä sisältöä:
mittausvälineiden rakenteet ja huoltotarpeet

 • mittausepävarmuus ja mittausvirheet kalibroinnin kannalta
 • mittausvälineiden huollossa tarvittavat työkalut ja aineet
 • mittausvälineiden huollon harjoitukset
 • työntömitat, kaarimikrot, kolmipistemikrot, tikkumikrot, reikäindikaattorit

Kurssi pidetään mittauslaboratoriossa, jossa tehdään huoltoharjoituksia. Kurssilla puretaan, huolletaan ja nollataan kurssilaisten mittausvälineitä.

Jokainen kurssilainen tuo kurssille noin 3 omaa mittausvälinettä. Harjoituksia tehdään kahden hengen työpareissa.
Työpari huoltaa omia mittausvälineitä tai AEL:n välineitä kurssin asiantuntijan opastuksella.

Jokaiselle työpareille on varattu AEL:ssä huoltovälineet ja lisäksi käytetään yhteisiä välineitä.
 

Nostotaljojen huolto ja tarkastus

Kurssin käytyäsi tunnet taljojen huoltoa ja tarkastusta koskevat määräykset sekä nostotaljojen rakenteet. Kurssilla opit teoriassa ja käytännössä huoltamaan, tarkastamaan ja koekuormittamaan nostotaljoja.

Ohjelmassa

 • lainsäädäntö
 • käsikäyttöisten taljojen rakenteet ja komponenttien hylkäysperusteet
 • käytännönharjoituksia
 • taljojen vetokokeiluja.