Prosessityö, prosessivalvonta, voimalaitostekniikka

Robottien käyttö, huolto ja häiriötilanteista selviäminen -jatkokurssi

Saat kurssilta valmiudet robottisolun häiriöiden ja vikojen tunnistamiseen sekä niiden poistamiseen ja korjaamiseen. Saat osaamista myös ennalta ehkäisevään huoltotoimintaan. Opit lukemaan robotin näytöistä vikailmoitukset, mikä auttaa selvittämään vikatilanteen tyypin ja päättämään jatkotoimista.

Myös teollisuuden kunnossapidon työntekijät kohtaavat nykyisin jatkuvasti enemmän robotisoituja työpisteitä. Näiden työpisteiden turvallinen käyttö vaatii tiettyä perustason osaamista ja mahdollisuutta omatoimiseen häiriötilanteiden selvittelyyn. Lisäksi vaaditaan käsitystä erilaisten antureiden ja ilmaisimien, pneumatiikan sekä servotekniikan toiminnasta ja vaikutuksesta solun toimintaan.

Robottien käyttö, huolto ja häiriötilanteista selviäminen peruskurssi

Teollisuuden tuotannon työntekijät joutuvat yhä useammin tilanteeseen, jossa on robotisoituja työpisteitä. Koulutuksessa saat perustietoa työpisteiden turvallisesta käytöstä ja osaamista omatoimiseen häiriötilanteiden selvittelyyn turvallisesti. 

Kurssilla opit teorian ja käytännön harjoitusten avulla tuntemaan yleisimmät teollisuudessa käytetyt robottimallit, sekä niiden ympärillä olevien toimilaitteiden vaikutukset robotin toimintaan. Opit ajamaan robottia käsin, mikä auttaa selvittämään vikatilanteen tyypin ja päättämään jatkotoimista. Saat eväät robottisolun turvalliseen käyttöön. Yritys hyötyy siitä, että tuotantokatkokset saadaan nopeasti korjattua.

Kuulet ja näet paljon käytännön esimerkkejä siitä, kuinka robotiikkaa on hyödynnetty kappaletavarateollisuudessa ja prosessiteollisuudessa (mm. elintarviketeollisuus, pakkaaminen jne.)

Katso esimerkkejä tästä: esimerkki 1
​                                        esimerkki 2
​                                        esimerkki 3

 

Simatic S7-1500, Tia Portal – ylläpito, diagnostiikka ja prosessihäiriöt

Simatic S7-1500, Tia Portal – ylläpito, diagnostiikka ja prosessihäiriöt -kurssilla opit käyttämään tehokkaasti Tia Portal -ohjelmistoa ohjausjärjestelmien ylläpidossa ja toimintahäiriöiden selvittämistä diagnostiikan avulla. Opit myös selvittämään tehokkaasti prosessihäiriöitä järjestelmän monitotorintityökalujen avulla.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia Siemens Simatic S7-1500 -laitteilla ja pienoisprosessimalleilla, esimerkiksi kuljettimilla.

Kurssin käymisen edellytyksenä on Ohjelmoitavat logiikat, Siemens SIMATIC S7 -300 & -400 -perusteiden hyvä hallinta.

Ohjelmassa

 • Simatic S7
 • TIA Portal (SIMATIC STEP 7) -ohjelmisto
 • binääritoiminnot
 • vian hakua
 • DB-tiedostoyksiköt
 • varmuuskopiointi

Taajuusmuuttajien perusteet ja käyttöönotto

Energiatehokkailla sähkökäytöillä säästetään energiaa ja tehostetaan tuotantoa.
Sähkökäytöt ovat tärkeä laite, jolla parannetaan tuottavuutta ja varmistetaan, että tuotanto toimii luotettavasti ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Sähkökäyttöjen perusteet ja käyttöönotto -kurssilla opit ymmärtämään sähkökäyttöjen toimintaa, parametrointia ja oikosulkumoottorin asennuksen häiriönsuojauksia. Opit myös tasavirtamoottorin ja servojärjestelmien perusteet.

Kurssilla käytetään monipuolisesti eri valmistajien sähkökäyttöjä sekä erityyppisiä servoja. Käyttökohteita ovat muun muassa koneet, puhaltimet ja pumput.

Ohjelmassa

 • sähkön vaarat
 • oikosulkumoottorin rakenne ja toimintaperiaate
 • taajuusmuuttajan perusteet, parametrointi ja dokumentointi
 • servojärjestelmät sekä nopeutta ja asemaa mittaavat anturit

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia

Käytännönläheisessä koulutuksessa tehdään paljon hyödyllisiä termodynamiikan laskuharjoituksia.

Koulutuksessa käydään läpi voimalaitosprosessin laskennallisia esimerkkejä, joita voit soveltaa omalla voimalaitoksellasi.

Saat tietää, kuinka lasketaan lämpötehon siirtyminen kattilaveteen ja savukaasuihin palamisprosessissa.
Koulutuksessa harjoitellaan myös palamisilman ja savukaasujen massa- ja tilavirtauksien laskemista.

Tutustut eri prosessipisteissä vallitseviin olosuhteisiin. Kuulet kuinka voimalaitoksessa eri polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja siitä edelleen sähköksi. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös tuotannon häiriölähteitä.

Toisena päivänä opiskellaan veden ja höyryn massa- ja tilavuusvirtauksien ja virtauksien mukaisten putkikokojen laskemista. Lopuksi opiskellaan energiasisällön ja energiataseiden laskeminen voimalaitoksen vesihöyrykierron eri vaiheissa ja kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen.

Koulutuksessa kehität omaa osaamistasi, ja voit soveltaa laskuesimerkkejä myös yrityksen prosessien laskentaan ja tehostamiseen.

Laskentaharjoituksissa muun muassa

 • termodynamiikan esimerkkejä
 • lämpötehon siirtyminen kattilaveteen
 • palamisilman ja savukaasujen massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • veden ja höyryn massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • virtauksien mukaisen putkikoon laskeminen
 • energiasisällön ja energiataseiden laskeminen
 • kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen