Prosessityö, prosessivalvonta, voimalaitostekniikka

Tulityökurssi/Tulityökortti

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen.Tulityökortti on voimassa viisi vuotta. Määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisella tulityökurssilla. Koulutukseen on hyvä tulla ennen kortin määräajan umpeutumista.

Pohjoismaisten tulityökoulutusten harmonisointi ja jatkuva kehittäminen on johtanut siihen, että tulitöiden turvallisuuskurssi uudistuu valtakunnallisesti. Tulityön turvallisuustutkinto sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto yhdistyvät vuoden 2016 alusta alkaen. Sen jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuuskurssi oikeuttaa myös katto- ja vedeneristysalan tulitöiden tekemiseen.

Kurssilla opetetaan:
- tunnistamaan tulityön riskit ja suojautumaan niiltä niin katolla kuin sisätiloissakin
- ymmärtämään tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
- käyttämään monipuolisesti alkusammutusvälineitä ja toimimaan hätätilanteissa oikein.

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta sammuttamalla roska-astiapalo, palavan nesteen palo sekä ihmisnukke. Sammutusvälineinä käytetään sammutuspeitettä, nestesammutinta sekä jauhe-, hiilidioksidisammuttimia.

Kurssilla tehdään ryhmätyönä:
- valvontasuunnitelma
- tarkastustyö vakituisen ja tilapäisen tulityön varusteista
- tulityöluvan myöntämisharjoitus.

Teollisuusnosturien tarkastus -tutkinto

Tutkinnossa selvitetään kirjallisen kokeen ja käytännön tarkastusrastien avulla osallistujan teollisuusnosturien tarkastuksiin liittyvät tiedot ja taidot.

Teollisuusnosturien tarkastus tutkinnon tulokset toimitetaan osallistujalle noin 2 -viikon sisällä tutkinnosta.

Kuitupuuseminaari 2018

Kuitupuuseminaari on puunkäsittelijöiden ajankohtaistapahtuma. Seminaarissa käsitellään tulevaisuuden näkymiä, sivutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tutustutaan puunkäsittelyn osalta uusimpiin biotuotetehtaan laitteistoihin ja ympäristönsuojelun tarkkailuun. Voit hyödyntää asiantuntijoiden näkemyksiä ja tietoja yrityksesi toiminnassa.

Seminaarin ohjelmassa

 • puunhankinta nyt ja tulevaisuudessa
 • suuren kapasiteetin kuorintalinjat
 • biotuotetehtaan uudet sivutuotteet
 • puun punnitustiedon hallinta puunkäsittelyssä
 • dronen käyttö puunkäsittelyn mittauksissa
 • tulevaisuuden metsäkoneet
 • Äänekosken biotuotetehtaan ympäristöasioita
 • puukentän tärkein voimavara: henkilöstö

Ensimmäisen seminaaripäivän lounaan jälkeen siirrymme Äänekosken Metsä Fibren tehtaalle. Saamme yleisesittelyn biotuotetehtaasta ja perehdymme tehtaan turvallisuuskäytäntöihin. Varsinainen vierailu aloitetaan keskusvalvomosta, sen jälkeen käydään puun vastaanotossa ja tehdään bussikierros Mantsinen Group Ltd:n toiminta-alueella.

Toinen päivä aloitetaan sellunvalmistuksen uusilla sivutuotteilla. Saat uutta tietoa puun punnitustiedon hallinnasta. Kuulet kokemuksia dronen käytöstä puupinojen ja hakekasojen mittaamisesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa metsäkorjuuseen routajaksojen lyhenemisenä, mikä haastaa metsäkoneiden valmistajat uusiin ratkaisuihin. Kuulet Äänekosken biotuotetehtaan ympäristönsuojelun kuulumiset. Saat tietopaketin lietteen biokaasulaitoksesta.

Suunnitteluryhmä

 • kehityspäällikkö Ilkka Laakso, Stora Enso Oyj
 • kehityspäällikkö Timo Saarentaus, Metsä Forest
 • Senior Process Engineer Jussi-Pekka Vuori, Pöyry Finland Oy
 • kouluttaja Jorma Lyytikäinen, AEL

Teollisuusnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Teollisuusnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta tarkastajilta.

Teollisuusnosturien  tarkastajan 5-vuotistutkinnossa selvitetään kirjallisen kokeen ja käytännön tarkastusrastien avulla, että osallistujan tiedot ovat säädöksien ja määräysten osalta ajan tasalla.

Teollisuusnosturien 5-vuotistutkinnon tarkastuksen tulokset toimitetaan osallistujalle noin kolmen viikon sisällä tutkinnosta.

Teollisuusnosturien tarkastajan 5-vuotistutkintoon valmentava kurssi

Kurssilla voit päivittää tietosi ajan tasalle voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä sekä mitä standardeja tarvitset työssäsi ja millaisia muutoksia niihin on tullut.

 

Ohjelmassa mm:

Lainsäädäntö ja niissä tapahtuneet muutokset

 • VNa 403
 • tulossa olevat muutokset

Standardit ja niissä tapahtuneet muutokset

 • voimassa olevat standardit
 • muutokset ja kumotut standardit

Perusteellisen tarkastuksen periaatteet ja vaatimukset

 • perusteellisen tarkastuksen sisältö
 • NDT pätevyysvaatimukset

 

Taajuusmuuttajien perusteet ja käyttöönotto

Energiatehokkailla sähkökäytöillä säästetään energiaa ja tehostetaan tuotantoa.
Sähkökäytöt ovat tärkeä laite, jolla parannetaan tuottavuutta ja varmistetaan, että tuotanto toimii luotettavasti ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Sähkökäyttöjen perusteet ja käyttöönotto -kurssilla opit ymmärtämään sähkökäyttöjen toimintaa, parametrointia ja oikosulkumoottorin asennuksen häiriönsuojauksia. Opit myös tasavirtamoottorin ja servojärjestelmien perusteet.

Kurssilla käytetään monipuolisesti eri valmistajien sähkökäyttöjä sekä erityyppisiä servoja. Käyttökohteita ovat muun muassa koneet, puhaltimet ja pumput.

Ohjelmassa

 • sähkön vaarat
 • oikosulkumoottorin rakenne ja toimintaperiaate
 • taajuusmuuttajan perusteet, parametrointi ja dokumentointi
 • servojärjestelmät sekä nopeutta ja asemaa mittaavat anturit

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa työpaikkojen työturvallisuutta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia, erityisesti riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Yhtenäisellä koulutusmallilla voidaan välttää päällekkäistä koulutusta, jota eri tilaajatahot ovat antaneet.

Kurssilla saat tietoa työturvallisuuden perusteista ja tapaturmien torjunnasta. Opit tunnistamaan vaaratekijät erilaisissa työkohteissa ja -tilanteissa. Opit ennakoimaan ja toimimaan oikein tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka oman monipuolisen työkokemuksensa perusteella osaavat vastata käytännön kysymyksiin.

Kurssiin sisältyvän kokeen hyväksytysti suoritettuasi saat Työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kortti tilataan ja toimitetaan sinulle AEL:n toimesta.

Kurssin hintaan sisältyy
 • työturvallisuuskortti
 • kurssimateriaali
 • aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas

Vesityökorttikoulutus ja -testi, vesilaitos ja vesijohtoverkosto

Työskenteletkö vesihuoltoalan työtehtävissä vesilaitoksilla tai vesijohtoverkostojen parissa? Tiesitkö, että edellytyksenä työskentelyllesi on vesityökortin suorittaminen?

Vesityökortin osaamisvaatimuksiin kuuluu, että testattava tuntee

 • veden mikrobiologiaa
 • veden puhdistusprosessit
 • ne vesijohtoverkostotöiden periaatteet, joilla on vaikutusta veden laatuun
 • talousvettä koskevaa lainsäädäntöä
 • talousveden valvonnan
 • talousveden näytteenoton periaatteet

Tämä vesityökorttikoulutus antaa hyvät valmiudet testin suorittamiseen!

Tarvittaessa voit tulla pelkästään testiin, ilman koulutusta. Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä että olet tulossa pelkkään testiin. Testin hinta koulutusmateriaaleineen (ilman koulutusta) on 160 euroa.
 
Vesityökorttitesti on kirjallinen monivalintakoe. Se suoritetaan koulutuspäivän päätteeksi. Työnkuvasta riippuen testattava voi suorittaa joko vesilaitos- vai verkostotestin.

Koulutuksen hintaan sisältyy ennakkolukumateriaalina Vesilaitostekniikka ja hygienia -opas, jonka toimitamme kurssille ilmoittautuneille. Ilmoittaudu siis ajoissa, jotta ehdit saada oppaan ja perehtyä siihen.

Koulutuksen hinta sisältää lisäksi koulutuspäivän aikana tarjottavat kahvit ja lounaan.

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia

Käytännönläheisessä koulutuksessa tehdään paljon hyödyllisiä termodynamiikan laskuharjoituksia.

Koulutuksessa käydään läpi voimalaitosprosessin laskennallisia esimerkkejä, joita voit soveltaa omalla voimalaitoksellasi.

Saat tietää, kuinka lasketaan lämpötehon siirtyminen kattilaveteen ja savukaasuihin palamisprosessissa.
Koulutuksessa harjoitellaan myös palamisilman ja savukaasujen massa- ja tilavirtauksien laskemista.

Tutustut eri prosessipisteissä vallitseviin olosuhteisiin. Kuulet kuinka voimalaitoksessa eri polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja siitä edelleen sähköksi. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös tuotannon häiriölähteitä.

Toisena päivänä opiskellaan veden ja höyryn massa- ja tilavuusvirtauksien ja virtauksien mukaisten putkikokojen laskemista. Lopuksi opiskellaan energiasisällön ja energiataseiden laskeminen voimalaitoksen vesihöyrykierron eri vaiheissa ja kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen.

Koulutuksessa kehität omaa osaamistasi, ja voit soveltaa laskuesimerkkejä myös yrityksen prosessien laskentaan ja tehostamiseen.

Laskentaharjoituksissa muun muassa

 • termodynamiikan esimerkkejä
 • lämpötehon siirtyminen kattilaveteen
 • palamisilman ja savukaasujen massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • veden ja höyryn massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • virtauksien mukaisen putkikoon laskeminen
 • energiasisällön ja energiataseiden laskeminen
 • kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen

Tuotekehitys Medical Device & In Vitro Diagnostics -yrityksissä

 

Pitkään odotettu päivitys Medical Device ja In Vitro Diagnostic (IVD) -direktiiveihin julkaistiin toukokuussa 2017. Medical-standardi päivitettiin versioon ISO 13485:2016 ja perusstandardi ISO 9001:2015 versioon.

Pääpaino muutoksissa on varmistaa markkinoille tulevien tuotteiden turvallisuus ja tehokas käyttö. Tähän pyritään asettamalla entistä tiukemmat vaatimukset muun muassa kliinisen toimivuuden todentamiselle ja seurannalle tehokkaamman jäljitettävyyden varmistamiselle koko toimitusketjussa (ml. jakelijat) määrittelemällä tarkemmin tuotteiden riskiluokitus ja sen mukainen dokumentointi myös ilmoitettujen laitosten valvontaa on laajennettu ja entistä tiukempia vaatimuksia otettu käyttöön.

 Tuotekehitys ja tuotteistaminen ovat aina haastavia. Erityisen vaativia ne ovat, kun kyseessä on viranomaisvalvonnan alainen tuote. Jo kehitysvaiheessa on otettava huomioon viranomaisen vaatimukset tuotteen toiminnalle, sekä ympäristö, jossa tuotetta käytetään.

Erityisesti Medical Device- ja IVD-yrityksille uuden tuotteen kehittäminen, ja siihen liittyvien tekijöiden hallinta, ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä haastava kuin tänään. Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät standardit ovat nimittäin kiristyneet. Verifiointi, validointi ja evaluointi ovat olennainen osa Medical Device & In Vitro Diagnostics -yritysten tuotekehityspolkua.

Seminaarissa ymmärrät esimerkkien kautta standardin sisällön, mitä se tarkoittaa ja mitkä kaikki seikat täytyy ottaa huomioon tuotekehityksessä.

Tiukennetut vaatimukset tulevat voimaan koko EU-alueella samanaikaisesti, ilman erillistä kansallista käsittelyä. Siirtymäaika on kaksi vuotta ja vaatimusten tulee olla käytössä viimeistään kevään 2019 aikana. Ota siis prosessit haltuun ja tule kuulemaan, mitä tämä tarkoittaa tuotekehityksen näkökulmasta!

Seminaarin vetäjänä ja asiantuntijana toimii alan guru, Pasi Koskivaara, jolla on vankka kokemus medical device- ja diagnostiikka-alan tuotteiden kehittämisestä ja markkinoille saattamisesta. Hän on hankkinut vahvan osaamisen eri maiden sääntelystä ja vaatimuksista sekä menettelytavoista yli 20 vuoden aikana.

 

Määräalennukset

 • 3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
 • 5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
 • Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
 • Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.