Prosessityö, prosessivalvonta, voimalaitostekniikka

Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi

Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi on mahdollista käydä vain AEL:ssä. Kurssi on osa vesihuollon ammattilaisille suunniteltua koulutuskokonaisuutta.

Jätevesien käsittelyn ilmiöiden ja termien ymmärtäminen pitää jätevesien käsittelyprosessien ja niiden ohjauksen tavoitteet kirkkaana mielessä. Laitoksilla yleisesti käytettävät laitteet ja koneet tulevat tutuiksi.

Vierailu Suomenojan puhdistamolla ja osallistujien lyhyet kuvaukset omasta laitoksestaan laajentavat kurssilaisten ajattelua jätevedenpuhdistuksesta.

Kurssilla hahmottuu jätevesilaitosten toimintaympäristö. Ymmärrys laitoksen toimintaan vaikuttavista asioista osaltaan helpottaa työn sujuvuutta.

Koulutuksen aikana alalla vähemmän aikaa työskennelleet saavat kokonaiskuvan työtehtävistään ja kokeneemmat työntekijät syventävät jätevedenkäsittelyn ja laitostekniikan ymmärtämystään.

Henkilönostimien tarkastus -kurssi

Koulutuksessa paneudutaan henkilönostinten tarkastamiseen, lainsäädäntöön ja tarkastusohjeisiin.
Koulutuksen jälkeen voit osallistua henkilönostin tarkastajan tutkintoon, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit anoa henkilönostintarkastajan henkilösertifikaattia Inspectalta.

Ohjelmassa

 • Henkilönostintarkastajapätevyys
 • Henkilönostimien rakenteet
 • Tarkastusharjoitus; saksinostin
 • Määräaikaistarkastusharjoituksia
 • Lainsäädäntö
 • Sähköturvallisuus ja -vaatimukset
 • Henkilönostintarkastustehtävien läpikäynti, yhteenveto

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia

Käytännönläheisessä koulutuksessa tehdään paljon hyödyllisiä termodynamiikan laskuharjoituksia.

Koulutuksessa käydään läpi voimalaitosprosessin laskennallisia esimerkkejä, joita voit soveltaa omalla voimalaitoksellasi.

Saat tietää, kuinka lasketaan lämpötehon siirtyminen kattilaveteen ja savukaasuihin palamisprosessissa.
Koulutuksessa harjoitellaan myös palamisilman ja savukaasujen massa- ja tilavirtauksien laskemista.

Tutustut eri prosessipisteissä vallitseviin olosuhteisiin. Kuulet kuinka voimalaitoksessa eri polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja siitä edelleen sähköksi. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös tuotannon häiriölähteitä.

Toisena päivänä opiskellaan veden ja höyryn massa- ja tilavuusvirtauksien ja virtauksien mukaisten putkikokojen laskemista. Lopuksi opiskellaan energiasisällön ja energiataseiden laskeminen voimalaitoksen vesihöyrykierron eri vaiheissa ja kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen.

Koulutuksessa kehität omaa osaamistasi, ja voit soveltaa laskuesimerkkejä myös yrityksen prosessien laskentaan ja tehostamiseen.

Laskentaharjoituksissa muun muassa

 • termodynamiikan esimerkkejä
 • lämpötehon siirtyminen kattilaveteen
 • palamisilman ja savukaasujen massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • veden ja höyryn massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • virtauksien mukaisen putkikoon laskeminen
 • energiasisällön ja energiataseiden laskeminen
 • kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen

Jäteveden käsittelyprosessit

Systemaattinen jätevesien puhdistus on hyvin toimivan yhteiskunnan tunnusmerkkejä. Tämä ei ole mahdollista ilman ammattitaitoista ja vastuullista puhdistamohenkilökuntaa.
Jäteveden käsittelyprosessit -–kurssilla on mahdollisuus päivittää ja syventää osaamistaan monipuolisesti. Kurssilla on asiantuntijoita monelta eri taholta. He tuovat kurssille kokemuksensa ja alan uusimman tiedon - tule keskustelemaan.
Jäteveden käsittelyprosessit -kurssi on Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssin jatkokurssi.

Kurssin käytyäsi tunnet

 • jäteveden puhdistusmenetelmät ja puhdistusprosessit
 • koneiden ja laitteiden käytön ja kunnossapidon
 • lietteen käsittelyn
 • prosessihäiriöt siten, että sinulla on valmiudet hoitaa ja kehittää laitosta ja sen prosesseja.

Kurssiin sisältyy tutustumiskäynti HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, joka on

 • Suomen suurin yhdyskuntajäteveden puhdistuslaitos
 • on kallion sisällä.

Vesilaitoksen käsittelyprosessit

Syvennä valmiuksiasi vastata vesilaitoksen käytön päivittäisistä rutiineista: käsittelyprosesseista, kemikaloinnista, koneista ja laitteista sekä vesihygieniasta.
Ohjelmaan kuuluu myös tutustumiskäynnit vesilaitoksille sekä mahdollisuus vesihygieniapassin suorittamiseen.

Vesilaitoksen käsittelyprosessit -kurssi on Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssin jatkokurssi.

Kartonkikoneen kemia

Aloitamme kemian peruskäsitteiden kertauksella. Avainsanoina ovat laatu ja ajettavuus. Ymmärrät kartonginvalmistusprosessin kemialliset tekijät, retention merkityksen ja mekanismit sekä kartonkikoneen likaantumis- ja mikrobikysymykset. Tunnet keinot kartonkikoneen kemiallisen tilan seurantaan ja kartongin liimaukseen. Tehdään vierailu kemikaalitoimittajalle.

 

Ohjelmoitavat logiikat TIA Portal (SIMATIC STEP 7) SIMATIC S7-1200, S7-1500 -alkeiskurssi

Ohjelmoitavat logiikat Siemens TIA Portal (SIMATIC STEP 7) SIMATIC S7-1200, S7-1500 -alkeiskurssin käytyäsi tunnet Simatic S7-1200, S7-1500 logiikoiden alkeet, ohjelmiston perusteet sekä osaat ohjelmoida peruspiirejä, muuttaa parametrejä ja käyttää ohjelmointityökaluja logiikan toiminnan seurantaan ja toimintahäiriöiden selvittämiseen. Ymmärrät ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaat seurata logiikkaohjelmaa.

Kurssilla saat perustietopaketin Siemens Simatic S7-1200- ja S7-1500 -logiikoilla ohjattujen koneiden ja laitteiden ohjaustoiminnoista ja toimintahäiriöiden selvittämisestä.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia Siemens Simatic S7-1200- ja S7-1500 -laitteilla ja pienoisprosessimalleilla (kuljettimilla yms).

Paperi- ja kartonkitehtaan höyry- ja lauhdejärjestelmät

Kurssilla käsitellään höyryn ominaisuuksia, lämmönsiirtoa ja lauhteen käsittelyä. Harjoituksena on lauhteenpoistimen huolto. Kuivatustekniikoiden periaatteista ja energiataloudesta käsittelemme höyry- ja lauhdejärjestelmien rakenteita, lämmön talteenottoa, koneen ilmastointia ja -energiataloutta. Tehdasvierailun teemme Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaalle Kaukopäähän.

•