Kurssi

Autosähkötekniikan perusteet

Koulutuksessa saat valmiuksia ymmärtää sähkötekniikan ja mittaustekniikan perusteita sekä opit soveltamaan oppimaasi ajoneuvoympäristössä tapahtuvaan sähköjärjestelmän vianmääritykseen.

 

Video - liikkuvan kuvan tehokurssi

Tehopaketin avulla opit käyttämään ammattikäytössä olevia ohjelmia tehokkaasti ja saat kuvamateriaalistasi enemmän irti!

Video – liikkuvan kuvan tehokurssi antaa monipuoliset työkalut pienen tai keskisuuren videoprojektin läpiviemiseksi. Opit hallitsemaan työnkulun kuvaustilanteesta lähtien aina jälkikäsittelyyn ja efekteihin saakka. Kurssilla opetellaan käyttämään kuvausformaatteja erilaisista lähteistä, käydään läpi videoeditoinnin tärkeimmät työkalut Adobe Premiere Pro CC -ohjelmiston avulla ja tutustutaan erilaisten efektien luomiseen Adobe After Effectsillä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta videon editoinnista.

Koulutus kestää yhteensä 6 päivää. Päivämäärät löydät Ohjelma-kohdasta alempaa.

EBS-jarrut, perävaunut, Knorr-Bremse TEBS4

Koulutuksessa panaudutaan Knorr-Bremse korjaamolisenssin edellyttämällä tavalla vanhempaan TEBS4-järjestelmään. Koulutuksen käytyäsi osaat Knorr-Bremse perävaunun TEBS4-järjestelmän toiminnan, vianetsinnän ja testausohjelmien "asennukset".
Uudemmasta G2 -järjestelmästä on oma koulutuspäivä.

Hybridi- ja sähköajoneuvokoulutus

Uuden 1.1.2017 voimaan tulleen sähköturvallisuuslain perusteella on liikennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen korjaaminen vapautettu sähkötöidenjohtaja vaatimuksesta. Sähkö- tai hybridiajoneuvojen korkeajännitetöitä tekevän henkilön tulee kuitenkin olla riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. Työnantaja vastaa työntekijän riittävästä osaamisesta kuhunkin työtehtävään. Työnantajan tulee myös nimetä sähköajoneuvojen sähkötöitä varten korjaamolle työsuorituksesta vastaava henkilö.  Tämä koulutus varmistaa henkilön osaamisen riittävälle tasolle ja perehdyttää sähköajoneuvojen korjauksiin, jotta tällä olisi edellytykset toimia korjaamolla työsuorituksesta vastaavana henkilönä sekä toimia sähköajoneuvomekaanikon työtehtävissä.

Ilmanlaatumittaukset, erikoistumiskurssi

Kurssilla saat käytännönläheisesti tietoa laadukkaiden ja luotettavien ilmanlaatumittausten tekemisestä. Koska mittaaminen on kallista eikä huonosti tehtyä mittausta voi tehdä uudelleen toisena ajankohtana on mittaukset syytä tehdä kerralla hyvin ja vaatimukset täyttäen. Näin säästetään aikaa, vaivaa ja rahaa.

Ennakkolukuaineistona on vuonna 2017 päivitetty Ilmanlaadun mittausohje. Mittausohjeeseen perehtyminen ennen kurssia on tärkeää, sillä asioita käsitellään ja ryhmätöitä tehdään oletuksella että mittausohjeeseen on tutustuttu.

Jokaisen osallistujan toivotaan ottavan mukaansa standardit, joita käyttää työssään ilmanlaatumittauksissa.

Kurssin aikana vierailemme HSY:n ilmanlaadun supermittausasemalla, josta voit lukea lisätietoa tästä.

Tämän erikoistumiskurssin sekä kurssiin kuuluvan kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö, joka tekee työkseen ympäristönäytteenottoa tai -mittauksia, voi hakea ympäristönäytteenottajan pätevyyttä alueelle ”Ilmanlaatumittaukset”.  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kurssilla.
Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet on esitetty tarkemmin sivulla: http://www.syke.fi/fi FI/Palvelut/Laatu_ja_laboratoriopalvelut/Ymparistonaytteenottajien_sertifiointipalvelu/
Patevyystodistuksen_myontamisen_perusteet

 

 

Korkeanpaikan työskentely

Koulutuksessa saat valmiudet työskennellä korkeanpaikan työtehtävissä, osaamisen suunnitella korkeanpaikan töitä ja perehdytyksen turvallisuusajatteluun. Koulutus käsittää perehdytyksen korkeanpaikan työskentelyn käytäntöihin, säädöksiin,  välineisiin ja välineiden oikeaan käyttöön. Koulutukseen kuuluu turvavaljaiden kanssa tehtävät käytännönharjoitukset ja kirjallinen koe. Koulutuksessa käytetään korkeanpaikantyöskentelyn säädösten mukaisia ja työhön soveltuvia valjaita. Halutessasi voit ottaa myös omat valjaat mukaan. Esimiestyöhön saat varmuutta perehdyttää työntekijöitä sekä määritellä korkealla tai putoamisvaarallisella alueella tapahtuvan työskentelyn käsitteet.

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta henkilönostintarkastajilta.  

 

3D-koordinaattimittaus: vertailumittaus

Osallistu vertailumittaukseen ja varmista oman mittauskoneen ja mittaajien kyky saada oikeita tuloksia.

Osallistujat suorittavat omalla mittauskoneellaan vertailumittauksen vuoden 2017 aikana mittaamalla kaksi kappaletta. Vertailumittauskappaleet mitataan lopuksi joko Mikesin tai TTY:n koneilla ja näihin verrataan kunkin mittaajan tuloksia.

Kappaleiden mittaamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

Kts. koneenpiirustukset ja mittauspöytäkirjat näiltä sivuilta kohdasta liite.

Vertailumittauksen toteutus

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, viimeistään 26.4.2017.

Vuoden 2017 aikana kappaleet kierrätetään niissä yrityksissä, jotka haluavat osallistua mittauksiin. Jokaisella on viikko aikaa mitata kappaleet ja postittaa ne sitten listassa olevalle seuraavalle mittaajalle. Postiin kulkuun varataan aikaa noin viikko.

Ilmoittaudu vertailumittaukseen tämän sivun kautta.

Kappaleet pakataan laatikkoon ja lähetetään mitattavaksi ilmoittautumisjärjetyksessä.

Vertailumittaus seminaari mittaustuloksista tulossa

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja se käydään läpi vertailumittausseminaarissa 14.12.2017, johon ilmoittaudutaan erikseen. Seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja muille 600 euroa. Seminaarin alustava ohjelma on näillä sivuilla. Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

Päällirakennehydrauliikka 3

Tutustutaan kehittyneempien hydrauliikkajärjestelmien toimintaan ja vianetsintään.

Kurssin keskeisintä sisältöä:
- vakio- ja säätötilavuusjärjestelmien toiminnalliset erot vianetsinnän kannalta
- vianhakumenetelmät erilaisiin järjestelmiin
- mittaustekniikka vianhakuun
- toiminta-, vianetsintä ja säätöharjoituksia

Hydrauliikka 1, perusteet

Tällä kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja tunnet alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Tiedät komponenttien käyttötarkoituksen ja tärkeimpien komponenttien rakenteen ja toiminnan. Osaat työskennellä hydraulijärjestelmien parissa turvallisesti ja vaadittavaa puhtautta noudattaen.

Kurssiohjelma noudattaa CETOP:n koulutussuosituksia. CETOP on eurooppalainen hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan keskusjärjestö, joka luo hydrauliikkastandardeja komponenteille ja koulutukselle.

Kurssin keskeisintä sisältöä:

 • hydrauliikan perusperiaatteet
 • piirrosmerkit ja hydraulikaavioiden lukeminen
 • yleisimmät komponentit: käyttötarkoitus, rakenne ja toiminta
 • puhtaus hydraulijärjestelmissä ja työtavoissa
 • suodatus
 • turvallinen työskentely

 

Hydrauliikka labran harjoituksissa ryhmätöinä teemme mm:

 • koneikkoon tutustuminen kaavon avulla
 • komponenttien rakenne: vinolevymäntäpumppu, siipipumppu, hammaspyöräpumppu
 • pumpun säätö: paineenrajoitus, virtaussäädin ja painesäädin+pQ-testi
 • kaavionluku
 • kytkentä: paineenrajoitusventtiilit
 • kytkentä: öljyn puhtaus- ja vesipitoisuusmittaus
 • komponenttien rakenne: paineenrajoitusventtiili, suuntaventtiili, sylinteri, orbitalmoottori
 • kaavionluku ja muutostyö: teollisuusventtiilipakka moottorikäytölle
 • kytkentä: ohjattu vastaventtiili
 • kytkentä: vastusvastaventtiilin vaihto+säätö
 • kytkentä: kuorman vaikutus toimilaitteen nopeuteen
 • liittimien mittaus ja tunnistus.

 

Katso video AEL:n hydrauliikkakoulutuksista.