Kurssi

JavaScript-frameworkit tutuiksi

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustut kolmeen tämän hetken suosituimpaan JavaScriptframeworkiin: React, Angular ja Vue. Kaikki kolme on tarkoitettu web-pohjaisten sovellusten ja käyttöliittymien (ns. single-page-application) kehittämiseen.

Kurssin jälkeen

 • ymmärrät erilaisten frameworkien merkityksen ja käyttötarkoituksen
 • osaat lukea frameworkin dokumentaatiota ja hakea sieltä tarvitsemaasi tietoa
 • osaat ottaa käyttöön frameworkin omaan projektiisi ja ymmärrät frameworkin toimintaperiaatteen
 • osaa valita omaan tarkoitukseesi sopivan frameworkin projektikohtaisesti (tai olla käyttämättä mitään frameworkia!)

Koodarisihti

xxxxx

Hankintojen strateginen johtaminen ja kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä

koulutuksen jälkeen:

 • Ymmärrät hankintatoimen johtamisen yhteyden yrityksen kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen.
 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa.  
 • Opit kategoriastrategian rakentamisen ja kategoriajohtamisen prosessit.
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.
 • Osaat johtaa hankintatoimen muutosprosessia omassa organisaatiossa.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut Hankintojen strateginen johtaminen ja kehittäminen kansaivälisessä ympäristössä kurssille maaliskuun loppuun (31.3.2019) saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 890 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Miten neuvotellaan ja tehdään viisas hankintasopimus

Koulutuksen jälkeen:

 • Tunnet oman toimintatyylisi ja ymmärrät ihmisten erilaisuuden.
 • Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.
 • Sinulla on näkemys sopimuksen rakenteesta ja keskeisestä sisällöstä, tiedät mitä hankintasopimukseen on määriteltävä ja kirjattava.
 • Ymmärrät hankintasopimuksen merkityksen toimittajasuhteiden hallinnassa.
 • Saat varmuutta sopimuksen laadintaan.
 • Tunnet hankintojen mittaamisen peruskäytännöt ja miten niitä käytetään.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut Miten neuvotellaan ja tehdään viisas hankintasopimus kurssille maaliskuun loppuun (31.3.2019), saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 890 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Alusten lastinkäsittelyn nostolaitteiden tarkastajan 5-vuotistutkinto

Alusten lastinkäsittelyn nostolaitteiden tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta tarkastajilta

AutoCAD - katselu, kommentointi, muokkaus, tulostus

CAD-kuvia joutuvat yhä useammin käsittelemään myös henkilöt, joiden työhön ei kuulu CAD-piirtäminen. Heitä varten olemme tehneet tämän koulutuksen, jossa perehdytään AutoCAD-kuvien katseluun, kommentointiin ja käsittelyyn, tiedostojen hallintaan, perusmuokkaustoimintoihin ja tulostukseen.

- Yleistä AutoCAD-ohjelmasta ja muista CAD-ohjelmista
- Käyttöliittymä ja avusteet
- AutoCAD-kuvien katselu ja käsittely
- Pinta-alojen ja etäisyyksien mittaaminen
- Alueiden merkitseminen ja korostaminen
- Tekstien ja mitoitusten lisääminen piirustukseen
- Perusmuokkaukset
- Valmiiden symbolien käyttäminen
- Tulostaminen mittakaavaan paperille ja pdf-tiedostoiksi

Palvelumuotoilun verkkokurssi

Palvelumuotoilu -verkkokurssi painottuu palvelujen ja palvelutuotteiden ihmiskeskeiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Palvelumuotoilussa keskeistä on saada palvelun asiakas ja käyttäjä osallistumaan koko palvelumuotoiluprosessiin, sillä palvelut kehitetään porukassa.  Palvelumuotoilu -verkkokurssi antaa sinulle kokonaiskuvan palvelukehitysprosessista sekä käyttäjä- ja ihmiskeskeisiä työkaluja prosessin eri vaiheisiin. Verkkokurssin sisältö muodostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat

 • Palvelumuotoilu – Yhteiskehittäminen – Käyttäjälähtöinen tuotekehitys – Ihmislähtöinen palvelukehitys
 • Palvelutuote pitää suunnitella kuten fyysinen tuote
 • Asiakasymmärrys kaiken pohjana
 • Vuorovaikutteinen palvelujen kehittäminen
 • Palvelun tuotteistaminen – Pilotointi – Service blueprint

Koulutukseen sisältyy verkko-oppimismateriaali ja tehtävät verkkoympäristössä. Saat henkilökohtaiset tunnukset ilmoittautumisen jälkeen. Tunnukset ovat käytettävissäsi 3 kuukautta.

Koulutukseen sisältyy neljä ohjauskeskustelua valmentajan kanssa.

 

Katso video!

Katumoottoripyörät huoltokurssi

Jokamiehen katumoottoripyörän huoltokurssi on suunniteltu kaikille moottoripyörän perushuoltotoimenpiteistä kiinnostuneille. Kurssin jälkeen osallistuja osaa suorittaa moottoripyörän perushuoltotoimenpiteet.

Kurssin kesto on 16 tuntia ja se toteutetaan iltakurssina klo 17 - 21, AEL:n tiloissa Malminkartanossa.