Kurssi

Mobiiliapplikaation käyttöliittymän suunnittelu ja prototyyppi

Kurssilla suunnitellaan mobiiliapplikaation käyttöliittymä valmiin määrittelydokumentin pohjalta sekä toteutetaan applikaation prototyyppi Adobe XD CC:lla.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät erilaisten suunnittelidokumenttien, kuten vaatimusmäärittelyn (SRS), vuokaavioiden (flowchart) sekä rautalankamallien (wireframe) merkityksen
 • ymmärrät erilaisten käyttöliittymäelementtien tarkoituksen sekä niiden käytön erilaisissa tilanteissa
 • osaat luoda käyttöliittymäsuunnitelmia (rautalankamalli, wireframe) applikaation eri näkymistä
 • osaat tehdä appi-ideasta interaktiivisen demoversion (prototyyppi) Adobe XD CC -ohjelmistolla.

Opetus

Koulutuspäivät pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.
 

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Taloushallinnon Excel

Kurssin jälkeen osaat käyttää Excel-ohjelmaa monipuolisesti ja tehokkaasti, hallinnoida taulukoita sekä mukauttaa ohjelman toimintoja tarpeiden mukaan.

Excel-perusteet

Kurssin käytyäsi tunnet Excelin keskeiset taulukkolaskenta- ja grafiikkatoiminnot sekä osaat käyttää ohjelmaa laskennan ja suunnittelun apuvälineenä.

WordPress

WordPress, wp-julkaisujärjestelmä tehokäyttöön

Opi hallitsemaan WordPress. Kurssilla opit WordPress-julkaisualustan ammattimaista käyttöä ja sisällöntuottamista.

Kurssilla opit

 • palvelinvaatimukset
 • testausympäristön luomisen

Tutustut myös teemoihin sekä suosituimpiin laajennuksiin ja lisätoiminnallisuuksiin, SEO:a/hakukoneoptimointia unohtamatta.

Esimerkiksi yrittäjä oppii tämän tehopaketin avulla käyttämään markkinoiden tunnetuinta julkaisujärjestelmää. Saat palvelusi ja tuotteesi erinomaisesti ja kustannustehokkaasti verkkoon. Koulutus on konkreettista verkkopalveluntuottamista -– opetus on käytännönläheistä ja sisältää myös workshoppia!

Edistyneemmät opiskelijat voidaan ohjata esimerkiksi WordPressin anatomiaan, Custom Post:hin ja oman teeman luomiseen.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta WordPressistä. Html-, CSS- ja Php-kielien ymmärrys on kuitenkin toivottavaa.

Hybridi- ja sähköajoneuvokoulutus

Uuden 1.1.2017 voimaan tulleen sähköturvallisuuslain perusteella on liikennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen korjaaminen vapautettu sähkötöidenjohtaja vaatimuksesta. Sähkö- tai hybridiajoneuvojen korkeajännitetöitä tekevän henkilön tulee kuitenkin olla riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. Työnantaja vastaa työntekijän riittävästä osaamisesta kuhunkin työtehtävään. Työnantajan tulee myös nimetä sähköajoneuvojen sähkötöitä varten korjaamolle työsuorituksesta vastaava henkilö.  Tämä koulutus varmistaa henkilön osaamisen riittävälle tasolle ja perehdyttää sähköajoneuvojen korjauksiin, jotta tällä olisi edellytykset toimia korjaamolla työsuorituksesta vastaavana henkilönä sekä toimia sähköajoneuvomekaanikon työtehtävissä.

3D-koordinaattimittaus: vertailumittaus

Osallistu vertailumittaukseen ja varmista oman mittauskoneen ja mittaajien kyky saada oikeita tuloksia.

Osallistujat suorittavat omalla mittauskoneellaan vertailumittauksen vuoden 2017 aikana mittaamalla kaksi kappaletta. Vertailumittauskappaleet mitataan lopuksi joko Mikesin tai TTY:n koneilla ja näihin verrataan kunkin mittaajan tuloksia.

Kappaleiden mittaamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

Kts. koneenpiirustukset ja mittauspöytäkirjat näiltä sivuilta kohdasta liite.

Vertailumittauksen toteutus

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, viimeistään 26.4.2017.

Vuoden 2017 aikana kappaleet kierrätetään niissä yrityksissä, jotka haluavat osallistua mittauksiin. Jokaisella on viikko aikaa mitata kappaleet ja postittaa ne sitten listassa olevalle seuraavalle mittaajalle. Postiin kulkuun varataan aikaa noin viikko.

Ilmoittaudu vertailumittaukseen tämän sivun kautta.

Kappaleet pakataan laatikkoon ja lähetetään mitattavaksi ilmoittautumisjärjetyksessä.

Vertailumittaus seminaari mittaustuloksista tulossa

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja se käydään läpi vertailumittausseminaarissa 14.12.2017, johon ilmoittaudutaan erikseen. Seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja muille 600 euroa. Seminaarin alustava ohjelma on näillä sivuilla. Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

LEAN tehdas -valmennus

Täysin uudenlainen koulutustapa

Opi Lean kokemalla se itse!

LEAN tehdas® -valmennuksessa osallistujat tekevät tiimityönä tuotannon valmistusprosessin, josta hukkatyö on minimoitu. Annettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tiimin on itse ratkaistava ongelmia LEAN-perustyökaluja käyttäen.Tavoitteiden saavuttamista seurataan kahden päivän ajan mittareilla, joiden perusteella tehdään johtopäätökset kehitystoimien tarpeellisuudesta.

Valmennuksen aikana peilaamme yhdessä havaittuja haasteita ja ilmiöitä LEANin näkökulmasta osallistujien omiin prosesseihin. Koulutuksessa saatavien oppien kytkeminen omaan tuotantoon varmistetaan jokaiselle lähetettävällä ennakkotehtävällä, jonka tulokset käydään läpi koulutuksessa. Lopuksi valmennus päätetään yhteenvetoon, jolla kytketään harjoituksen tulokset omaan tuotantoon.

 • LEAN tehdas® -valmennus muuttaa ajattelutapasi pysyvästi – erotat mikä on turhaa ja mikä ei.
 • Opit LEANin ja pääset toteuttamaan sitä omassa työssäsi.
 • Ymmärrät läpimenoajan lyhentämisen vaikutuksen yrityksen kilpailuetuun.
 • Ymmärrät vaihtelun minimoimisen merkityksen tuotannon / palvelun sujuvuuteen.
 • Saat enemmän aikaa arvoa tuottavaan työhön.
 • Saat uusia keinoja henkilöstö- ja työviihtyvyyden parantamiseen.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen

Saat hyvät ja käytännönläheiset tiedot vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastoinnista, lähettämisestä ja kuljettamisesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä sekä paloturvallisuutta. Saat erittäin hyvää tietoa onnettomuusriskeistä ja turvallisesta kuljettamisesta.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä käydään yhdessä läpi, joten osallistujat saavat mahdollisimman paljon tietoa myös oman yrityksensä kemikaaleista ja niihin liittyvistä turvallisuusriskeistä sekä paloturvallisuudesta.

Ohjelmassa

 • Kemikaalien varastoinnin paloturvallisuus käytännössä
  • kemikaalien lainsäädäntöä
  • paloturvallisuusmerkinnät (ATEX-tilat, muut merkinnät)
  • palovaarallisten aineiden sijoittelu
  • palovaarallisten aineiden käsittely
  • luvat, ilmoitukset ja tarkastukset
  • räjähdevarastointi (yleisellä tasolla)
 • Varautuminen onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin
  • osastointi
  • vuotojen hallinta
  • pelastussuunnitelma
  • pelastusharjoitukset
 • Vaarallisten aineiden varastointi, lähettäminen
  • lainsäädäntö VAK/ADR-näkökulmasta
  • vaarallisten aineiden varastointi
  • varoituslipukkeet, pakkaukset, pakkaaminen
  • CV-säädökset tavaran käsittelyyn
  • lähettämiseen liittyvät säädökset (asiakirjat, turvatoimidirektiivi)
  • VAK/ADR-kuljetusten vastuut eri osapuolille
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljettaminen
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuormaaminen
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • alkusammutus
  • ensiapu
  • vuotojen hallinta ja sammutus
 • Yrityskohtaisten kysymysten käsittely
  • oman yrityksen kuljetukset
  • oman yrityksen vaaralliset aineet

Turbiinikoulutus

Kurssin käytyäsi pystyt suunnittelemaan, kilpailuttamaan, valvomaan ja toteuttamaan turbiinihuollot teknisesti ja taloudellisesti paremmin. Opit höyryturbiinin vikaantumismekanismit, vauriot ja kuinka vaurioita korjataan. Saat tietää höyryturbiinin häiriöiden tarkat selvitykset ja turbiinirevisioiden ajoituksen.

Koulutuksen sisältö on täysin uudistettu. Koulutuksessa käsitellään höyryturbiinilaitoksen vikaantumista, vaurioita, vaurioiden korjausta. Koulutus sisältää turbiinihuoltojen suunnittelua, kilpailutusta, toteutusta ja töiden valvontaa. Saat kuulla höyryturbiinien tarkastuksesta sekä esimerkkejä toteutetuista turbiinihuolloista. Kurssilla kuulet kokemuksia huoltojen toteutuksista toisissa voimalaitoksissa.

Kouluttajina ovat alan huippuasiantuntijat!

Voit osallistua koulutuksen molempiin päiviin tai vain toiseen päivään. Yhden päivän hinta on 500 € + alv 24%.