Kurssi

Illustrator perusteet

Illustrator on graafisen suunnittelun työkalu – vektorigrafiikka- ja kuvitusohjelma. Vektorigrafiikalla tehdyn elementin kokoa on mahdollista muuttaa laadun kärsimättä toisin kuin digitaalisissa kuvissa. Elementtien järjestäminen, ryhmitys ja yhdistely onnistuu Illustratorilla, kuten myös tekstien kirjoitus. Illustrator-ohjelman perustoiminnot -kurssilla opiskelet ohjelman perustaidot; tunnet ohjelman piirteet ja soveltuvat käyttöalat, valmistat esim. logoja, häivytyksiä, tekstiefektejä ja osaat soveltaa ohjelman perustoimintoja käytännössä.

Kyseinen kurssi on myös osa koulutuspakettia, jossa voit opiskella valtion tuella edulliseen pakettihintaan InDesignia, Illustratoria ja Photoshopia. Mikäli kiinnostuit, siirry koulutuspaketin lisätietoihin ja ilmoittautumiseen Visuaalisen viestinnän taitopaketti.

 

Ohjelmassa

Käyttöliittymä

 • dokumenttipohjien erot

 • Workspace-tilat

 • paneelit

Perustyökalut

 • piirtäminen

 • valinnat ja muokkaaminen

Aputyökalut

 • Grid
 • Guides

Tekstin käsittely

 • linkitys polkuun ja muotoon
 • vektorointi

Värien luominen ja muokkaaminen

Brushes-kirjastot ja niiden käyttäminen

Artboardit

 • Artboard-työkalu
 • Artboardien käyttäminen julkaisussa .pdf ja .jpg

Gradient värit

 • Gradient-paneeli
 • Gradient-työkalu

Graphic styles -kirjastot ja niiden käyttäminen

 • Oman Graphic Stylen luominen

Path-muokkaukset

Blend-työkalu

Läpinäkyvyys ja Blending -moodien käyttäminen

Opiskelumateriaali

Illustrator-kurssilla käytetään opiskelumateriaalina Illustrator-vektorigrafiikka -kirjaa (Docendo) ja ohjeistettuja harjoituksia.

3D-mittauskoneen käyttö

3D-mittauskoneen käyttö -kurssilla opit tekemään monipuolisia mittaustehtäviä tavanomaisista sijainnin mittauksista geometristen toleranssien tarkasteluihin.

3D-mittauskone on kallis investointi, mutta sen hyödyt tavanomaisiin mittausmenetelmiin ovat kuitenkin selvät. Mittausten tarkkuus, luotettavuus ja nopeus kasvavat.

Mittauskoneen käytön opiskelu kannattaa aloittaa tästä peruskurssista, josta saat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn mittauskoneella.

AEL:ssä koulutuskäytössä on Mitutoyo-portaalityyppinen kone Mcosmos-ohjelmistolla sekä Zeiss Dura Max-mittauskone.
 

CoDeSys 2.3 ohjelmistotyökalun monipuolinen käyttö

CoDeSys (Controller Development System) on kokonaisvaltainen ohjelmointityökalu ja
laitteistoriippumaton IEC 61131-3 -standardin mukainen ohjelmointiympäristö automaatio-,
liikkeenohjaus- ja logiikkasovelluksiin.

CoDeSys V2.3 -perusteet on kahden päivän peruskurssi CoDeSys-ohjelmoinnin saloihin.

 • Opit työskentelemään tehokkaasti CoDeSys V2.3 -ohjelmointiympäristössä.
 • Opit tuntemaan CoDeSys-ohjelman tärkeimmät ominaisuudet.
 • Opit ohjelmoimaan standardin IEC 61131-3 mukaisesti (international standard for industrial programming).
 • Visualisointi
 • Wika ja ABB AC500 konfiguraatiot

Kurssilla tutustutaan myös Modbus TCP/IP- ja Profibus-kenttäväylään ja selvitetään väylän toimintaa ja häiriötilanteita.

Mittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi 1. jakso

Vain kalibroiduilla mittausvälineillä voit mitata luotettavasti. Mittausvälineet ovat käyttöä varten, mutta ne tarvitsevat jatkuvaa ylläpitoa.
Mittausvälineiden säännöllinen huolto ja tarkastus

 • pitävät mittausvälineet luotettavina ja toimintakuntoisina
 • lisäävät käyttöikää.

Kurssilla tutustut mittausvälineiden systemaattiseen tarkastusjärjestelmään ja opit itsenäisesti tekemään tavanomaisten konepajassa käytettävien mittausvälineiden huollon, tarkastuksen ja kalibroinnin.

Ohjelmassa

 • mittausvälineiden systemaattisen tarkastusjärjestelmän luominen
 • ekskursio teollisuuden kalibrointilaboratorioon
 • käsimittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi
 • harjoituksissa kalibroidaan tavallisimpia käsimittausvälineitä ja huolto-osuudessa tutustutaan niiden rakenteeseen ja huoltoon.

Työnopastuksen perustaidot ja menetelmät

Koulutuspäivän aikana opit ymmärtämään työnopastuksen merkityksen yrityksen tuottavalle toiminnalle, työturvallisuudelle sekä työhyvinvoinnille. Saat käytännön työkaluja onnistuneeseen työnopastustukseen ja työhön perehdytykseen, kun muun muassa opit ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden oppijoina.

Kurssilla käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, jotta asia olisi helppo omaksua ja oivalluksia syntyisi.

Jos yrityksessänne on useampi työhön perehdyttäjä ja/tai työnopastaja, voimme räätälöidä tarpeisiinne yrityskohtaisen koulutuksen. Säästätte matka-ajoissa ja -kuluissa, kun kouluttaja tulee luoksenne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hyvä työnopastus on paitsi turvallisuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista myös lakisääteistä

TTL 14 §:
Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • työnopastajan rooli ja tehtävä
 • työnopastuksen suunnittelu ja viiden askeleen opastusmalli
 • erilaisia oppimistapoja ja oppimistyylejä
 • työturvallisuuteen opastaminen
 • palautteen anto ja merkitys oppimiselle
 • opitun varmistaminen.

Silmämääräinen tarkastus 1 - hitsatut rakenteet

Silmämääräisen tarkastuksen VT1-koulutuksessa opit tarkastuksen perusteet, soveltamaan oppimaasi käytäntöön ja suorittamaan hitsin silmämääräisen tarkastuksen. Puolet koulutuksesta on keskeisten standardien ja tarkastuksessa tarvittavan perustiedon opetusta sekä puolet käytännön harjoittelua.

Silmämääräinen tarkastus, VT1 kuuluu jokaisen hitsarin perustaitoihin

Koulutuksessa opit tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheet silmämääräisen tarkastuksen standardien mukaisesti. Opit mittaaman hitsimitat, osaat raportoida sekä tunnistat hitsausvirheiden vaarallisuuden erilaisissa kuormituksissa ja rakenteissa.

Ohjelmassa

 • silmämääräisen tarkastuksen perusteet
 • silmämääräisen tarkastuksen ohjeistus SFS-EN ISO 17637
 • hitsin mitat, a-mitta ja käsitteet
 • hitsausvirheiden nimikkeet SFS-EN ISO 6520
 • luokittelustandardi SFS-EN ISO 5817 / SFS-EN ISO 10042
 • hitsausliitosten mittalaitteet ja mittaus
 • hitsausvirheiden raportointi
 • hitsausvirheiden syyt ja välttäminen
 • hitsausvirheiden vaikutus rakenteen kestävyyteen
 • hitsien tarkastusharjoituksia käytännössä

Silmämääräisen tarkastuksen koulutusmateriaalit perustuvat tarkastusta ohjaaviin standardeihin

Silmämääräisen tarkastuksen keskeisiä standardeja ovat

 • SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi. Yleisperiaatteet.
 • SFS-EN ISO 17635 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Yleisohjeet metallisille materiaaleille
 • SFS-EN 13018 Rikkomaton aineenkoetus. Silmämääräinen tarkastus. Yleisohjeet.
 • SFS-EN ISO 17637 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Sulahitsausliitosten silmämääräinen tarkastus.
 • SFS-EN ISO 6520-1 Hitsaus ja lähiprosessit. Geometristen hitsausvirheiden luokittelu metallisissa materiaaleissa.
 • SFS-EN-ISO 5817 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat
 • SFS-EN ISO 10042 Hitsaus. Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus. Hitsiluokat.
 • SFS-EN ISO 2553 Hitsausliitokset ja juotokset. Merkinnät piirustuksiin
 • SFS 8145 Korroosionestomaalaus. Suihkupuhdistettujen tai suihkupuhdistettujen ja konepajapohjamaalilla käsiteltyjen teräspintojen mekaanisten esikäsittelyjen laatuasteet
 • SFS-EN ISO 8501-3 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 3: Hitsien, leikkaussärmien ja muiden pintavirheellisten alueiden esikäsittelyasteet
 • SFS-EN 10163-1 Kuumavalssattujen teräslevyjen, leveiden lattatankojen ja profiilien pinnanlaatuvaatimukset toimitustilassa. Osa 1 Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 10163-2 Kuumavalssattujen teräslevyjen, leveiden lattatanko
 • Force Institute Report 94.34: Reference colour charts for purity of purging gas in stainless steel tubes
 • MSS SP 55 Quality standard for steel castings for valves, flanges and fittings and other piping components - Visual method for evaluation of surface irregularities
 • SFS-EN 1370 Valut. Pinnankarheuden silmämääräinen tarkastus.
 • SFS-EN12454Valut. Pintavirheiden silmämääräinen tarkastus. Hiekkaan valetut teräsvalut.

Teräsrakenteiden ja koneiden optiset asennus- ja laadunvarmistusmittaukset

Perehdyt teollisuustakymetrin ja tarkkavaaituskojeen käyttöön suurten kappaleiden mittauksessa.

Kurssin keskeinen sisältö käsittelee optisia koordinaattimittauksia teollisuustakymetrilla koneiden ja laitteiden linjauksissa ja suurten kappaleiden mittauksissa sekä tarkkavaaituskojeen käyttöön koneiden painuma- ja tasomaisuusmittauksissa.

Kurssilla läpikäyty mittaustekniikka sopii mm.

 • uusien koneiden valmistusmittojen tarkistukseen
 • kone- ja laiteasennuksiin ja linjauksiin
 • vanhojen koneiden muutostöihin, mm. johteiden, kiskojen ja konepetien painumien tarkistuksiin
 • isojen pintojen muotojen mittauksiin.

Mittausten kohteena voi olla esimerkiksi suurimittaisten rakenteiden, palkit, sillat, ristikot, säiliöt. Suurten kappaleiden mittaus on usein erittäin hankalaa. Mittauksen lähtökohdat voivat olla erilaiset valmistajalla ja tilaajalla, eikä yhteistä säveltä löydy. Optinen mittaus pienentää virhemahdollisuuksia ja antaa uusia mahdollisuuksia mittausten tekemiseen.

Tule tutustumaan mittauksiin ja niiden tekemiseen.

Koulutuslaitteina ovat

 • tarkkavaaituskoje
 • teollisuustakymetri.

On toivottavaa, että otat oman vaaituskojeen ja takymetrin mukaasi.

Kurssilla asiantuntijoina toimivat Jari Karhu ja Petri Ripatti Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy:stä.

Esimiehen työsuhdeasiat

Päivän tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot työsuhdeasioista ja palkkauksen kehittämisestä.

Koulutuksessa keskitytään käytännön tilanteisiin ja ongelmanratkaisuun pykälien opettelun asemasta. Laki- ja työehtosopimusmääräyksiä käydään läpi tarvittavassa laajuudessa. Koulutus sisältää keskustelua, kysymyksiin vastaamista ja harjoituksia.

 

EA 1

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Erilaiset haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diapetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min).

Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi

Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi on mahdollista käydä ainoastaan AEL:ssä.

Koulutuksen avulla vähemmän aikaa alalla olleet saavat kokonaiskuvan työtehtävistään ja kokeneet työntekijät syventävät vedenkäsittelyn ja laitostekniikan ymmärtämystään.

Toivomme osallistujien valmistautuvan esittelemään lyhyesti omaa laitostaan. Käymme yhdessä myös tutustumassa pohjavesi- ja pintavesilaitoksiin.
Kurssin aikana on mahdollista suorittaa Talousvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Ilmoitathan meille etukäteen, jos haluat suorittaa testin.