Kurssi

Muoviputken sähköhitsaus osaajille

Kurssilla saat tiedot muoviputkien oikeaoppisesta liittämisestä pusku- ja sähkömuhvimenetelmällä.
Kurssi on käytännönläheinen. Kahdesta päivästä yksi on teoriaa ja toisena päivänä tehdään itsenäisesti näytetyö sähkömuhvihitsauksesta sekä teoriakoe.
Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muoviputkihitsaajan pätevyyttä Inspecta Serti-fiointi Oy:ltä

Menetelmäkehityksen perusteet teollisuusalojen työnjohdolle verkkokurssi

Menetelmäkehitys vaikuttaa yksinkertaiselta - kehitetään paras menetelmä työn tekemiseen. Mutta mikä on paras menetelmä? Onko paras tehokkain vai taloudellisin vai turvallisin vai laadukkain? Mistä näkökulmasta määrittelemme menetelmäkehityksen tavoitteen ja tarkoituksen?

Menetelmän tulee vastata kysymykseen ”Miten työ tehdään?” Menetelmäkehityksen tavoitteena on kehittää tehokkain, laadukkain, turvallisin ja terveellisin menetelmä, kun otetaan huomioon olosuhteet, prosessille ja työlle asetetut tavoitteet sekä muut tuotannollistaloudelliset tekijät. Menetelmäkehitys edellyttää työn syvällistä tuntemusta ja menetelmien tutkimista. Menetelmäkehityksessä tulee pystyä vastaamaan kysymyksiin, esimerkiksi:

 • Miten menetelmä on muodostunut tai suunniteltu? Miksi?
 • Mitä menetelmällä tavoitetaan? Mitä saavutetaan?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat menetelmään? Miten?
 • Kuinka tavoitetta mitataan?
 • Milloin menetelmä muuttuu? Miksi? Miten muuttuu? Mihin ja miten muutos vaikuttaa?
 • Onko menetelmä paras mahdollinen käyttötarkoitukseensa?
 • Miltä osin menetelmää tulee kehittää? Miksi? Miten?

Uuden tai muutetun menetelmän käyttöönotto sekä menetelmien ylläpito ovat osa menetelmäkehitystä.

Menetelmäkehityksen perusteet teollisuusalojen työnjohdolle -verkkokurssi antaa sinulle perustan menetelmien kehittämiseen. Verkkokurssin sisältö muodostuu kuudesta osa-alueesta

 • Oman yrityksen/toimialan tuotantomenetelmät ja menetelmäsuunnittelun periaatteet
 • Työn vaiheistamisen ja kapasiteetin hallinta
 • Menetelmäkehitys tuote- ja tuotannonsuunnittelussa
 • Uuden tuotantoteknologian mahdollisuudet
 • Tuotantovälineiden hankintamenettely- ja käyttöönottotoimenpiteet

Koulutukseen sisältyy verkko-oppimismateriaali ja tehtävät verkko-oppimisympäristössä. Saat henkilökohtaiset tunnukset ilmoittautumisen jälkeen. Tunnukset ovat käytettävissäsi 3 kuukautta.

Koulutukseen sisältyy kaksi ohjauskeskustelua valmentajan kanssa.

Microsoft Outlook, verkossa

Huomattava osa yrityksistä käyttää Microsoft Outlook –ohjelmistoa. Tällä verkkokurssilla tulet huomaamaan, että se ei ole ainoastaan sähköpostiohjelma, vaikka tähänkin osa-alueeseen kiinnitetään paljon huomiota. Outlook voi todellisuudessa auttaa sinua hallitsemaan työtäsi, aikaasi ja elämääsi. Outlook verkkokurssillamme opit hyödyntämään kalenteria, palaverikäytäntöjä, tehtäviä ja projekteja.

Koulutus koostuu verkkomateriaaleista ja niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Verkkomateriaali on käytettävissä 24/7. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kommunikoida kouluttajan kanssa Outlookin käytännönratkaisuista ja mahdollisuuksista. Kurssista on ehdoton apu myös esimiestyöhön, jossa tehtäviä pitäisi pystyä delegoimaan ja seuraamaan.

 

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä, kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • vaatii motivaation itseopiskeluun, ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

 

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää, että ilmoitat sähköpostiosoitteen, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

 

Hätäensiapu ja alkusammutus

Koulutuksessa saat tietoa hätäensiavusta sekä alkusammutuksen perusteista. Koulutuksessa pääset käytännönläheisesti oppimaan ja harjoittelemaan sekä ensiavun antamista sekä sammuttamaan palan kohteen. 

Koulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukaista teoriamuotoista jatkokoulutusta.

Brändin rakentamisen työpaja

Brändin rakentamisen työpaja

Brändin tehtävä on kasvattaa myyntiä nyt ja tulevaisuudessa. Se on perusta millä yritys ja tuote varmistavat jatkuvuutensa niin kilpailuaseman, erottuvuuden, haluttavuuden kuin yhteisöllisen arvostuksensa suhteen. Hyvä brändi syntyy ihmisten mielissä. Se herättää tunteita. Hyvä brändi on sidosryhmilleen tärkeä, sitä rakastetaan ja välillä haastetaan, ja siitä puhutaan yhteisöissä.

Kaikkihan me tiedämme, että brändi rakentuu asiakas- ja sidosryhmäkokemusten kautta. Se syntyy asiakaskohtaamisissa ja käyttötilanteissa, kun ihmiset oikeasti kokevat, miltä tuotteesi tai palvelusi kuluttaminen tuntuu. Kokemuksen täytyy olla yhdenmukainen sen lupauksen ja mielikuvan kanssa, jota halutaan lunastaa ja vahvistaa. Se miten usein asiakkaasi suosittelee ystävälleen tuotetta tai palveluasi kertoo brändisi vahvuudesta.

Brändin rakentamisen työpajassa keskityt oman tuotebrändisi kehittämiseen. Määrittelet konkreettiset bränditavoitteet ja työstät brändiperustaa. Käytät työstämisessä apuna neljän kysymyksen menetelmää.

Työskentely työpajassa konkretisoituu, jos valmistaudut siihen miettimällä mitä eri sidosryhmät, asiakaskohderyhmät, yhteistyökumppanit, oma henkilöstö/sinä itse ja kilpailijat yrityksestäsi, tuotteestasi tai palvelustasi tällä hetkellä ajattelevat.

 

Työpajan vetää Soma idean Oy:n brändäyksen ja markkinoinnin asiantuntija Timo Lahtinen.

Timo on vastannut useiden menestyvien suomalaisbrändien johtamisesta ja kehittämisestä työuransa aikana sekä toimiessaan liiketoiminnan kehittämisen, brändäyksen ja markkinoinnin asiantuntijana.

Lisäksi hän on ollut kehittämässä ja lanseerannut markkinoille näkyviä kuluttaja-, B2B- ja palvelutuotteita sekä tuotteistanut eri alojen tuote- ja palveluinnovaatioita.

Näkyvimpiä Timon työurallaan johtamista brändeistä ovat mm. Nordea, jonka nimen kehittämis- ja brändin ulkoisen ja sisäisen lanseeraustyön hän johti, sekä Nesteen öljytuotteet Tempera, City-Futura ja City-diesel, minkä tuotekehitys- ja lanseerausprojekteja hän johti.  Myös saniteettiposliinien IDO tuotemerkin vakiinnuttaminen ja siihen liittyvät tuotelanseeraukset ovat Timon työuran saavutuksia.

Yrityksissään Broadview Oy:ssä ja Soma Idea Oy:ssä hän on toiminut liiketoiminnan, asemoinnin ja brändäyksen asiantuntijana mm. kiinteistöpalvelu-, terveyspalvelu- ja IT-palvelualalla sekä eri kulutustavaratuoteryhmien ja mm. rakennusmateriaalien ja teknologiatuotteiden parissa.

Yritysten ja tuotteiden nimien kehittämisessä sekä brändiperustan suunnittelussa Timo on toiminut niin suuryritysten, mm. M-real (nyt. Metsä Group), OneMed (Tamro),  Avelon (John Nurminen), Consolis ja pienempien yritysten sekä julkisen sektorin kanssa. Timo on tehnyt brändi- ja yhteisömielikuvan kehittämistyötä mm. Valviralle, Työterveyslaitokselle, Helsingin kaupungille ja Brändön kunnalle.

Brändin rakentamisen verkkokurssi

Brändin rakentamisen verkkokurssi

Brändin tehtävä on kasvattaa myyntiä nyt ja tulevaisuudessa. Brändin rakentamisen näkökulmasta hyvä brändi päätyy ihmisten mieleen. Se herättää tunteita. Hyvä brändi on tärkeä ja tärkeys näkyy niin, että sitä ajatellaan ja siitä puhutaan yhteisöissä.

Kaikkihan me tiedämme, että brändi rakentuu oikeasti asiakaskohtaamisissa sen kautta, että ihmiset oikeasti kokevat, miltä tuotteesi tai palvelusi kuluttaminen tuntuu. Tietenkin kokemuksen täytyy olla linjassa sen mielikuvan kanssa, jota halutaan luoda ja ylläpitää. Se miten usein asiakkaasi suosittelee ystävälleen tuotetta tai palveluasi kertoo brändisi vahvuudesta.

Brändin rakentamisen verkkokurssi antaa sinulle perustan tuote- tai yritysbrändin rakentamiseen ja kehittämiseen. Brändin rakentamisen verkkokurssin sisältö muodostuu kuudesta osa-alueesta

 • Mikä brändi on?
 • Brändin ulottuvuudet ja kiinnekohdat
 • Brändi ja strategia
 • Viestinnällinen ja visuaalinen identiteetti
 • Brändin rakentaminen ja johtaminen organisaatiossa
 • Brändin arvon mittaaminen ja brändin arvo arjessa

Koulutukseen sisältyy verkko-oppimismateriaali ja tehtävät verkkoympäristössä. Saat henkilökohtaiset tunnukset ilmoittautumisen jälkeen. Tunnukset ovat käytettävissäsi 3 kuukautta.

Koulutukseen sisältyy kaksi ohjauskeskustelua valmentajan kanssa.

Digitaalisen 1C ajopiirturin täydennyskoulutus (älykäs digitaalinen ajopiirturi)

Opit uuden älykkään digitaalisen ajopiirturin lisäominaisuudet, tarkastamisen ja sinetöinnin. Lisäksi käsitellään testilaitteiden ja korjaamo-ohjelmien uudet vaatimukset. Kurssin käynyt voi hakea Db-korjaamon lisälupaa älykkäisiin digipiirtureihin.

Ohjelmassa:

 • älykäs digitaalinen ajopiirturijärjestelmä
 • lainsäädännön vaatimukset ja korjausluvan päivitys
 • tarkastuslaitteiston uudet toiminnat
 • uuden sinetöinti- ja korjaamo-ohjelman käyttö
 • kalibrointi- ja parametrointiharjoituksia
 • loppukoe

Forklift driver training course

Training provides you basic information on how to handle the forklift (driving instructions, technique, environment). You will also learn to understand the personal, environmental and potential risks of working with forklift. You will also learn how to advance safety in your work in personal and in company level. Overall, you get comprehensive information and skills how to handle and control risks involved in this line of work.

Training course includes driving in practice. You will get the forklift license after you have successfully passed following: course, exam and driving test. In addition to license, you will need written permission from employer to operate forklift in workplace. Employer also has to make sure that employee has sufficient skills to handle the forklift safely.

 

Benefits of driver training course to companies

Training provides companies with the ability to train and ensure the level of knowledge and skills of forklift drivers. Forklift driver training gives the employee the ability to obtain a written permit given by the employer. (Government decree 403/2008 section 14). With right approach to forklift work personal injuries are prevented and as a result costs to company are reduced. Correct and safe work methods aim to fluent work environment as well as increased profitability.

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta