Kurssi

Korjaamosorvaajan kurssi

Korjaamosorvaajan kurssilla käydään läpi sorvauksen perusteet. Opit tekemään korjaustoiminnassa tarvittavia koneistustöitä. Kurssilla tulevat tutuiksi sorvaustyökalut, kuten teräpalat ja teränpitimet. Opit tekemään sorvaustöitä, esimerkiksi kierteiden ja urien sorvaus sekä sovitteen sorvaus. Koulutuksessa käsitellään myös halutun pinnankarheuden sorvaus, kovien aineiden ja kovahitsauksen sorvaus sekä erilaisten materiaalien, kuten ruostumattomien ja haponkestävien terästen sekä alumiinin ja muovin sorvaus. Koulutus sisältää sorvin käyttöharjoituksia ryhmissä.

Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinto 1 on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, joka kestää 3 tuntia. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Sähköturvallisuustutkinto 1:ssä saa olla mukana TUKESin vahvistamina osaamisvaatimuksina olevat lait, asetukset ja muut määräykset (STM-tutkintopaketti 1).

Tutkintoon valmentautumiseen soveltuu Sähköturvallisuuskurssi 1, jolla opit keskeiset tutkinnon vaatimat asiat.

Hydrauliikka - verkkokurssi

Hydrauliikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti hydrauliikan käyttöön. Saat yleiskuvan hydrauliikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy hydrauliikan keskeisimpiin periaatteisiin.Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja multimedia-aineistolla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • mitä hydrauliikka on?
 • hydrauliikan tuottaminen ja käsittely
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • liittimet
 • hydrauliikan vikaantuminen
 • turvallisuus hydrauliikassa
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
 • vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

Järjestämme hydrauliikan koulutusta myös yrityskohtaisesti, jolloin tämä verkkokoulutus kuuluu kurssin hintaan ennakkomateriaalina.

Turbiinikoulutus

Kurssin käytyäsi pystyt suunnittelemaan, kilpailuttamaan, valvomaan ja toteuttamaan turbiinihuollot teknisesti ja taloudellisesti paremmin. Opit höyryturbiinin vikaantumismekanismit, vauriot ja kuinka vaurioita korjataan. Saat tietää höyryturbiinin häiriöiden tarkat selvitykset ja turbiinirevisioiden ajoituksen.

Koulutuksen sisältö on täysin uudistettu. Koulutuksessa käsitellään höyryturbiinilaitoksen vikaantumista, vaurioita, vaurioiden korjausta. Koulutus sisältää turbiinihuoltojen suunnittelua, kilpailutusta, toteutusta ja töiden valvontaa. Saat kuulla höyryturbiinien tarkastuksesta sekä esimerkkejä toteutetuista turbiinihuolloista. Kurssilla kuulet kokemuksia huoltojen toteutuksista toisissa voimalaitoksissa.

Kouluttajina ovat alan huippuasiantuntijat!

Vuoden 2019 ohjelma julkaistaan alkusyksystä 2018.

Voit osallistua koulutuksen molempiin päiviin tai vain toiseen päivään. Yhden päivän hinta on 500 € + alv 24%.

 

Kuormausnosturin tarkastus -tutkinto

Tutkinnossa selvitetään kirjallisi kokein ja käytännön testein kuormausnosturien tarkastuksissa tarvittavat tiedot ja taidot. Hyväksytysti tutkinnon suorittaneet voivat hakea sertifikaattia Inspectasta.

Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus

Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus

Kurssi alkoi 21.5.2018, mutta ehdit vielä mukaan!

AEL järjestää IWE/IWT-koulutuksen monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä ja online, verkko-opiskelu siellä missä sinäkin olet.
Lähijaksojen opetus ja materiaali ovat suomeksi ja verkkomateriaali englanniksi. Koulutus on siis kaksikielinen!

Kansainvälisen ohjeiden IAB-252r3-16 mukaan Hitsausinsinöörin koulutus on 448 h ja Hitsausteknikon koulutus 369 h.
1 opetustunti on 50 minuuttia. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

AEL:n kurssi sisältää lähi-opiskelua / kokonaistuntimäärä

 • Hitsausprosessit ja -laitteet 35 / 95 h
 • Materiaalitekniikka ja hitsausmetallurgia 35 / 115 h
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu 18 / 62 h
 • Tuotanto ja laatu 65 / 116 h
 • Hitsausharjoitukset ja demot 60 / 60 h

Kansainvälisten etäopiskeluohjeiden mukaan (Distance Learning IAB-195r2-13) lähipäiviä pitää vähintään olla 27.
Suomessa kurssiin kuuluu lisäksi 3 tenttipäviää.

AEL:ssä kurssilla lähipäiviä on 32 päivää. Lähipäivä sisältää 8 opetustuntia klo 8–16.

Kurssi sisältää lähiopetusta seuraavasti: 

 • Hitsausprosessit ja -laitteet 95 h
 • Materiaalitekniikka ja hitsausmetallurgia 115 h
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu 62 h
 • Tuotanto ja laatu 116 h
 • Hitsausharjoitukset ja demot 60 h

Tämä tarkoittaa 56 lähipäiviä  + 3 tenttipäivää, kun koulutuspäivän pituus on 8 h.

International Welding Engineer IWE and International Welding Technologist IWT

Our IWE/IWT education is carried out as multi-form studies. The 32 days of classroom learning and the rest 18 days of e-learning you can study wherever you are. All classroom learning will be held in Finnish and the e-learning program is in English. The education is in English and in Finnish!

Verkko-opiskelun edut perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna

 • Työstäpoissaolopäiviä on vähemmän.
 • Matka- ja majoituskulut ovat pienemmät.
 • Opit samalla hitsausalan ammattitermistön englanniksi.
 • Verkko-opiskelu on tehokasta ja oppimistulokset erinomaisia.
 • Verkossa opiskelet vain niitä asioita, joita et vielä hallitse.

Toimme Suomeen uudenlaisen mahdollisuuden opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT). Koulutus on monimuotoista, suurimman osan luokkaopiskelusta on korvattu verkko-opiskelulla. Verkko-opiskelumateriaalia on käytetty jo vuodesta 2001 lähtien, ja sitä päivitetään jatkuvasti. Materiaalin kehittäjä ja pääkäyttäjä on saksalainen GSI (Gesellschaft für Schweisstechnik International mbH). Kurssi noudattaa IIW-ohjetta Guideline IAB-252r3-18. Verkkoaineisto on interaktiivinen, ja se sisältää harjoituksia sekäharjoitustenttejä, joiden avulla pääset testaamaan opintojesi edistymistä.

Lähijaksojen kouluttajat ovat alansa parhaimmistoa teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista. He ovat todenneet opetusaineiston olevan huippuluokkaa. Lähijaksoilla jaetaan lisäksi suomenkielinen oppimateriaali ja käytössä on tarvittavat standardit. 

Hinta sisältää verkko-opetusaineistot, koko kurssin kattavan englanninkielisen aineiston sekä luennoijien suomenkielisen materiaalin.

Koneenpiirustusten tulkinta

Koneenpiirustuksen merkintöihin on tullut viimevuosina muutoksia. Koneenpiirustusten tulkinta -kurssilla opit tuntemaan viimeisimmät koneistustöissä käytettävät piirustus- ja toleranssimerkinnät. Opit tulkitsemaan merkintöjä oikein ja lukemaan koneenpiirustuksia.

Koneistajana tiedät koneenpiirustusten vaikutukset koneistukseen ja mittaukseen. Osa piirustusmerkinnöistä on haastavia, eikä aina vain standardista lukemalla selviä, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Joskus voi syntyä erilaisia tulkintoja, jotka saattavat johtaa turhan tarkkaan valmistukseen, tai vastaavasti lopputulos voi olla erilainen kuin suunnittelija oli tarkoittanut. Tämä voi johtaa osien yhteensopimattomuuteen.

Suunnittelijoiden on syytä tietää uudet merkinnät ja miten merkintä vaikuttaa koneistus- ja mittaustilanteeseen. Hyvin tehty piirustus helpottaa ja nopeuttaa koneistajan työtä. Oikeilla piirustusmerkinnöillä opit ohjaamaan valmistusta osien yhteensopivuuden kannalta sekä valmistusprosessin kustannusten näkökulmasta.

Koulutuksesta saat mukaasi laadukkaan aineiston lukuisine esimerkkeineen, joita voit hyödyntää työssäsi.

Ohjelmassa

 • Koneenpiirustuksen perusasiat
  - projektiot, leikkaukset, mitoitus harjoitus
 • Projektioihin liittyviä harjoituksia
 • Koneenpiirustuksen teko annetusta kappaleesta
 • Kuvien lukuharjoituksia
 • Kuvien otsikkokentät, viivatyypit ja viivan paksuudet
 • Pinnankarheuden merkitys ja sen merkitseminen kuviin
  - pinnankarheuden mittaus
 • Pinnan karheuteen liittyviä harjoituksia
 • Toleranssit ja sovitteen luento
  - toleranssit ja sovitteet harjoituksia
  - tutkitaan miten toleransseja etsitään
 • Kierteiden merkinnät, tyypit ja niiden kuvaaminen koneenpiirustuksissa
 • Muoto- ja sijaintitoleranssit ja niihin liittyviä harjoituksia

Työstökoneiden geometriset mittaukset

Kurssilla tehdään sellaisia mittauksia, jotka huoltajien on mahdollista tehdä itse huoltokohteessaan. Tavoitteena on että kurssilla opitaan mittaamaan tavallinen sorvi ja koneistuskeskus itsenäisesti, sekä tehdä tehtävissä olevat tarvittavat muutokset ja säädöt koneelle. Kurssilla opitaan paitsi mittausperiaatteita, niin erilaisten mittalaitteiden käyttöä ja tulosten tulkintaa. Pitääkö olla huolissaan?

Mittauksessa käytettäviä laitteita ovat mm. tuurnat, kivisuorakulma, karan tuurna, mittakellot, vipu ja mittakellot, tarkkuusvesivaaka (sähköinen ja tavallinen), laser, linjalaser, DBB-mittalaite, lineaarit, suuntauskaukoputki, autokollimaattori. Mittauskohteita, joille mittauksia tehdään ovat mm.:

 • Suoruuden mittaus
 • Tasomaisuuden mittaus
 • Karan kohtisuoruus ja yhdensuuntaisuus
 • Akseliliikkeiden kohtisuoruudet
 • Yhdensuuntaisuudet ja sama-akselisuudet sorvi ja tai manuaali
 • Ympyrämäisyys, sorvatusta kappaleesta tai sorvataan kappale ja mitataan ympyrämäisyys
   

Mittauksia tehdään, jotta voidaan varmistua koneistuskeskuksen ja sorvin laaduntuottokyvystä ja voidaan hallitusti seurata myös koneen laadun tuotantokyvyn muutoksia. Esim. kulumisien, likaantumisen, löystymisten yms. johdosta. Jo ennen koneiden käyttöönottoa tehdään määrämittaukset mm. perustan osalta.

Kouluttajat ovat kokeneita mittaustekniikan ammattilaisia, joilla vuosien kokemus mittaamisesta. Asia käydään ensin teoriassa läpi ja sen jälkeen mennään mittaamaan.
 

Kiinteistötekniikan ABC asiakaspalveluhenkilöille

Opit työskentelemään tehokkaasti ja selviytymään erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Koulutuksessa tulevat tutuiksi kiinteistöalan perustoiminnat ja osapuolet sekä kiinteistöjen ylläpidon organisoinnin ja sopimuskäytännön periaatteet. Opit talo- ja rakennustekniikan perustoiminnat, komponentit ja sanaston.

Koulutus toteutetaan AEL:n käytännönläheisissä talo- ja rakennustekniikan oppimisympäristöissä. Näet miten laitteistot toimivat käytännössä.

Jäteveden käsittelyprosessit

Systemaattinen jätevesien puhdistus on hyvin toimivan yhteiskunnan tunnusmerkkejä. Tämä ei ole mahdollista ilman ammattitaitoista ja vastuullista puhdistamohenkilökuntaa.
Jäteveden käsittelyprosessit -–kurssilla on mahdollisuus päivittää ja syventää osaamistaan monipuolisesti. Kurssilla on asiantuntijoita monelta eri taholta. He tuovat kurssille kokemuksensa ja alan uusimman tiedon - tule keskustelemaan.
Jäteveden käsittelyprosessit -kurssi on Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssin jatkokurssi.

Kurssin käytyäsi tunnet

 • jäteveden puhdistusmenetelmät ja puhdistusprosessit
 • koneiden ja laitteiden käytön ja kunnossapidon
 • lietteen käsittelyn
 • prosessihäiriöt siten, että sinulla on valmiudet hoitaa ja kehittää laitosta ja sen prosesseja.

Kurssiin sisältyy tutustumiskäynti HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, joka on

 • Suomen suurin yhdyskuntajäteveden puhdistuslaitos
 • on kallion sisällä.