Kurssi

Teollisuushydrauliikka (IH3) CETOP taso 3, koe

Päivän aikana testataan osallistujan hydrauliikan osaaminen CETOP-sertifikaatin mukaisesti teollisuushydrauliikassa (Industrial Hydraulics & Associated Control Programme IH3). Teoriakoe sisältää 8 kysymystä seuraavista osa-alueista:

 1. Periaatteet
 2. Periaatteiden soveltaminen
 3. Hydraulinesteet
 4. Venttiilien kiinnitys
 5. Järjestelmän hallintaan tarvittavat venttiilit (paine, virta, suunta)
 6. Logiikkaventtiilit
 7. Sähkötekniikan perusteet
 8. Sähkötekniset peruskomponentit
 9. Proportionaaliventtiilit
 10. Sähköinen ohjaus ja anturit
 11. Pumput ja säätimet
 12. Toimilaitteet (sylinterit ja moottorit)
 13. Suljettu hydrostaattinen voimansiirto
 14. Säiliöt ja huoltolaitteet
 15. Putkistot
 16. Puhtauden hallinta
 17. Hydrauliikka- ja sähkökaaviot
 18. Asennus ja käyttöönotto
 19. Huolto, seuranta ja vianhaku

Lisäksi tehdään henkilökohtainen näyttökoe, jossa mm. asennetaan ja otetaan käyttöön annetun kaavion mukainen järjestelmä. Molempien kokeiden tarkat vaatimukset ovat löydettävissä oheisesta tiedostosta. Kokeeseen valmentava koulutuskokonaisuus on Eurooppalainen CETOP sertifioitu hydrauliikkakoulutus, teollisuushydrauliikka.

Jotta saat osaamisestasi todistuksen, pitää sinulla lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus hydrauliikkatöistä.

Lean perusteet

Lean-ajattelun keskiössä on asiakas, jolle haluamme tuottaa arvoa kaikella tekemisellämme. Jokaisen prosessin ja sen osan, kaiken työn ja palvelun, jota teemme asiakkaalle, tulee tuottaa hänelle lisäarvoa. Jollei se sitä tee, on se hukkaa.

Lean-perusteet-koulutuspäivässä avataan Leanin peruskäsitteitä ja -periaatteita. Päivän aikana saat kokonaiskäsityksen siitä, mistä Leanissa on kysymys. Iltapäivän aikana käydään esimerkin avulla läpi Leanin soveltamista jokapäiväisessä työssä.

Prosessin johtaminen ja kehittäminen, perus

Prosessin johtamisen ja kehittämisen peruskurssilla

 • tutustut prosessin ja laadun kehittämisen keskeisiin työkaluihin
 • mallinnat prosessin
 • opit tunnistamaan sujuvan prosessin esteitä
 • harjoittelet systemaattista ongelmanratkaisua
 • työskentelet vuorovaikutteisesti ja harjoitellen.

Ohjelmassa

 • prosessi käsitteenä
 • prosessin mallintaminen
 • prosessin johtaminen ja kehittäminen
 • systemaattinen ongelmanratkaisu
 • laadun ohjaaminen ja kehittäminen
 • muutoksen edistäminen

Tulityökurssi/Tulityökortti

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen.Tulityökortti on voimassa viisi vuotta. Määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisella tulityökurssilla. Koulutukseen on hyvä tulla ennen kortin määräajan umpeutumista.

Pohjoismaisten tulityökoulutusten harmonisointi ja jatkuva kehittäminen on johtanut siihen, että tulitöiden turvallisuuskurssi uudistuu valtakunnallisesti. Tulityön turvallisuustutkinto sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto yhdistyvät vuoden 2016 alusta alkaen. Sen jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuuskurssi oikeuttaa myös katto- ja vedeneristysalan tulitöiden tekemiseen.

Kurssilla opetetaan:
- tunnistamaan tulityön riskit ja suojautumaan niiltä niin katolla kuin sisätiloissakin
- ymmärtämään tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
- käyttämään monipuolisesti alkusammutusvälineitä ja toimimaan hätätilanteissa oikein.

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta sammuttamalla roska-astiapalo, palavan nesteen palo sekä ihmisnukke. Sammutusvälineinä käytetään sammutuspeitettä, nestesammutinta sekä jauhe-, hiilidioksidisammuttimia.

Kurssilla tehdään ryhmätyönä:
- valvontasuunnitelma
- tarkastustyö vakituisen ja tilapäisen tulityön varusteista
- tulityöluvan myöntämisharjoitus.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa työpaikkojen työturvallisuutta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia, erityisesti riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Yhtenäisellä koulutusmallilla voidaan välttää päällekkäistä koulutusta, jota eri tilaajatahot ovat antaneet.

Kurssilla saat tietoa työturvallisuuden perusteista ja tapaturmien torjunnasta. Opit tunnistamaan vaaratekijät erilaisissa työkohteissa ja -tilanteissa. Opit ennakoimaan ja toimimaan oikein tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka oman monipuolisen työkokemuksensa perusteella osaavat vastata käytännön kysymyksiin.

Kurssiin sisältyvän kokeen hyväksytysti suoritettuasi saat Työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kortti tilataan ja toimitetaan sinulle AEL:n toimesta.

Kurssin hintaan sisältyy
 • työturvallisuuskortti
 • kurssimateriaali
 • aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta henkilönostintarkastajilta.  

 

AutoCAD-jatkokurssi

AutoCAD-jatkokurssilla opit hyödyntämään tehokkaasti piirtämisessä AutoCAD-ohjelmiston vähemmän tunnettuja tarpeellisia komentoja ja ominaisuuksia. Tutustut erityyppisiin piirustuksissa esiintyviin viivoihin ja objekteihin. Opit hallitsemaan mittakaavoja ja pitämään piirustustiedostosi kunnossa.

Kurssilla tehdään runsaasti asioita syventäviä harjoituksia.

Ohjelmassa mm.

 • Alkioiden valintatyökalut
 • AutoCADin pikanäppäimet
 • Murtoviivojen käyttö ja muokkaus
 • Erikoispiirtokäskyt
 • Mitoitus- ja tekstityylit
 • Tiedon siirto Windows-ohjelmien välillä
 • Mittakaavan hallinta, tulostustilan käyttö
 • Blokkikirjastot
 • Blokit ja attribuutit
 • Viitepiirustukset
 • Rasterikuvat
 • Harjoituksia aihealueittain

1. päivä klo 8.45-16.00, 2. päivä klo 8.30-16.00.

AutoCAD-perusteet

Koulutuksessa opit tehokkaasti ja varmasti oikein CAD-työskentelyn yleiset periaatteet, menetelmät ja käsitteet. Opit AutoCAD-ohjelman tärkeimmät piirto-, muokkaus-, tekstitys- ja mitoitus- sekä tulostustoiminnot kaksiulotteisessa suunnittelussa.

Kurssilla tehdään runsaasti asioita syventäviä harjoituksia ja varsinkin tulostustoiminnat opetellaan tehokkaasti.

Ohjelmassa

 • käyttöliittymä ja avusteet
 • AutoCAD-kuvien katselu ja käsittely
 • tiedostojen hallinta
 • piirtämisen aputoiminnot
 • kohdistimet ja niiden käyttö
 • kuvatasot, värit ja viivatyypit
 • muokkaustoiminnot
 • mitoitus ja tekstit
 • apukoordinaatistot
 • tulostus
 • mittakaavan hallinta
 • symbolit ja niiden käyttö
 • harjoituksia aihealueista

Valmentava esimiestyö, perehdytys ja kehityskeskustelut

Koulutuksessa saat perusopetuksen esimiestyön kulmakiviin ja pystyt hyödyntämään saamiasi oppeja toimialasta riippumatta. Opit käyttämään kehityskeskusteluja johtamisen työvälineenä. Opit johtamaan osaamista sekä saat työkalut perehdytykseen ja työnopastukseen.

Ohjelmassa

Osaamisen kehittäminen yrityksessä
Valmentava ote esimiestyössä

 •  valmentaminen - mitä se on?
 •  valmentamisen hyödyt valmentajalle ja valmennettavalle
 •  opetusvideo Valmentava esimiestyö
 •  valmentaminen käytännön tilanteessa

Kehityskeskustelu johtamisen työvälineenä

 • kehityskeskustelun tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen
 • ryhmäkehityskeskustelu

Oppimisen arviointi ja tilaisuuden päätös

 

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Haastavat tilanteet hallintaan - esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

Koulutuksessa saat hyviä työkaluja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja työnilon säilyttämiseen. Koulutus tarjoaa valmiuksia stressin tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa ja keinoja stressin hallintaan.

Ohjelmassa

Työhyvinvoinnin edistäminen

 •  työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 •  eri osapuolten valta ja vastuut
 •  omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen
 •  hyvien toimintamallien ja pelisääntöjen merkitys
 •  hankalien tilanteiden ennaltaehkäisy

Esimiestyön haastavat tilanteet

 •  Kissa pöydälle -opetusvideo
 •  ratkaisukeskeinen toimintatapa hankalissa tilanteissa
 •  epäasiallisen kohtelun tunnistaminen, käsittely ja ehkäisy
 •  heikentynyt työkyky, työkyvyn arviointi ja varhaisen puuttumisen malli

Muutokset hyvinvoinnin haasteena

 •  muutosprosessin vaiheet
 •  miten muutokseen suhtaudutaan
 •  muutoksen suunnittelu ja tukeminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.