Kurssi

Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus

Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus

Kurssi alkoi 21.5.2018, mutta ehdit vielä mukaan!

AEL järjestää IWE/IWT-koulutuksen monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä ja online, verkko-opiskelu siellä missä sinäkin olet.
Lähijaksojen opetus ja materiaali ovat suomeksi ja verkkomateriaali englanniksi. Koulutus on siis kaksikielinen!

Kansainvälisen ohjeiden IAB-252r3-16 mukaan Hitsausinsinöörin koulutus on 448 h ja Hitsausteknikon koulutus 369 h.
1 opetustunti on 50 minuuttia. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

AEL:n kurssi sisältää lähi-opiskelua / kokonaistuntimäärä

 • Hitsausprosessit ja -laitteet 35 / 95 h
 • Materiaalitekniikka ja hitsausmetallurgia 35 / 115 h
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu 18 / 62 h
 • Tuotanto ja laatu 65 / 116 h
 • Hitsausharjoitukset ja demot 60 / 60 h

Kansainvälisten etäopiskeluohjeiden mukaan (Distance Learning IAB-195r2-13) lähipäiviä pitää vähintään olla 27.
Suomessa kurssiin kuuluu lisäksi 3 tenttipäviää.

AEL:ssä kurssilla lähipäiviä on 32 päivää. Lähipäivä sisältää 8 opetustuntia klo 8–16.

Kurssi sisältää lähiopetusta seuraavasti: 

 • Hitsausprosessit ja -laitteet 95 h
 • Materiaalitekniikka ja hitsausmetallurgia 115 h
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu 62 h
 • Tuotanto ja laatu 116 h
 • Hitsausharjoitukset ja demot 60 h

Tämä tarkoittaa 56 lähipäiviä  + 3 tenttipäivää, kun koulutuspäivän pituus on 8 h.

International Welding Engineer IWE and International Welding Technologist IWT

Our IWE/IWT education is carried out as multi-form studies. The 32 days of classroom learning and the rest 18 days of e-learning you can study wherever you are. All classroom learning will be held in Finnish and the e-learning program is in English. The education is in English and in Finnish!

Verkko-opiskelun edut perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna

 • Työstäpoissaolopäiviä on vähemmän.
 • Matka- ja majoituskulut ovat pienemmät.
 • Opit samalla hitsausalan ammattitermistön englanniksi.
 • Verkko-opiskelu on tehokasta ja oppimistulokset erinomaisia.
 • Verkossa opiskelet vain niitä asioita, joita et vielä hallitse.

Toimme Suomeen uudenlaisen mahdollisuuden opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT). Koulutus on monimuotoista, suurimman osan luokkaopiskelusta on korvattu verkko-opiskelulla. Verkko-opiskelumateriaalia on käytetty jo vuodesta 2001 lähtien, ja sitä päivitetään jatkuvasti. Materiaalin kehittäjä ja pääkäyttäjä on saksalainen GSI (Gesellschaft für Schweisstechnik International mbH). Kurssi noudattaa IIW-ohjetta Guideline IAB-252r3-18. Verkkoaineisto on interaktiivinen, ja se sisältää harjoituksia sekäharjoitustenttejä, joiden avulla pääset testaamaan opintojesi edistymistä.

Lähijaksojen kouluttajat ovat alansa parhaimmistoa teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista. He ovat todenneet opetusaineiston olevan huippuluokkaa. Lähijaksoilla jaetaan lisäksi suomenkielinen oppimateriaali ja käytössä on tarvittavat standardit. 

Hinta sisältää verkko-opetusaineistot, koko kurssin kattavan englanninkielisen aineiston sekä luennoijien suomenkielisen materiaalin.

Koneenpiirustusten tulkinta

Koneenpiirustuksen merkintöihin on tullut viimevuosina muutoksia. Koneenpiirustusten tulkinta -kurssilla opit tuntemaan viimeisimmät koneistustöissä käytettävät piirustus- ja toleranssimerkinnät. Opit tulkitsemaan merkintöjä oikein ja lukemaan koneenpiirustuksia.

Koneistajana tiedät koneenpiirustusten vaikutukset koneistukseen ja mittaukseen. Osa piirustusmerkinnöistä on haastavia, eikä aina vain standardista lukemalla selviä, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Joskus voi syntyä erilaisia tulkintoja, jotka saattavat johtaa turhan tarkkaan valmistukseen, tai vastaavasti lopputulos voi olla erilainen kuin suunnittelija oli tarkoittanut. Tämä voi johtaa osien yhteensopimattomuuteen.

Suunnittelijoiden on syytä tietää uudet merkinnät ja miten merkintä vaikuttaa koneistus- ja mittaustilanteeseen. Hyvin tehty piirustus helpottaa ja nopeuttaa koneistajan työtä. Oikeilla piirustusmerkinnöillä opit ohjaamaan valmistusta osien yhteensopivuuden kannalta sekä valmistusprosessin kustannusten näkökulmasta.

Koulutuksesta saat mukaasi laadukkaan aineiston lukuisine esimerkkeineen, joita voit hyödyntää työssäsi.

Ohjelmassa

 • Koneenpiirustuksen perusasiat
  - projektiot, leikkaukset, mitoitus harjoitus
 • Projektioihin liittyviä harjoituksia
 • Koneenpiirustuksen teko annetusta kappaleesta
 • Kuvien lukuharjoituksia
 • Kuvien otsikkokentät, viivatyypit ja viivan paksuudet
 • Pinnankarheuden merkitys ja sen merkitseminen kuviin
  - pinnankarheuden mittaus
 • Pinnan karheuteen liittyviä harjoituksia
 • Toleranssit ja sovitteen luento
  - toleranssit ja sovitteet harjoituksia
  - tutkitaan miten toleransseja etsitään
 • Kierteiden merkinnät, tyypit ja niiden kuvaaminen koneenpiirustuksissa
 • Muoto- ja sijaintitoleranssit ja niihin liittyviä harjoituksia

Työstökoneiden geometriset mittaukset

Kurssilla tehdään sellaisia mittauksia, jotka huoltajien on mahdollista tehdä itse huoltokohteessaan. Tavoitteena on että kurssilla opitaan mittaamaan tavallinen sorvi ja koneistuskeskus itsenäisesti, sekä tehdä tehtävissä olevat tarvittavat muutokset ja säädöt koneelle. Kurssilla opitaan paitsi mittausperiaatteita, niin erilaisten mittalaitteiden käyttöä ja tulosten tulkintaa. Pitääkö olla huolissaan?

Mittauksessa käytettäviä laitteita ovat mm. tuurnat, kivisuorakulma, karan tuurna, mittakellot, vipu ja mittakellot, tarkkuusvesivaaka (sähköinen ja tavallinen), laser, linjalaser, DBB-mittalaite, lineaarit, suuntauskaukoputki, autokollimaattori. Mittauskohteita, joille mittauksia tehdään ovat mm.:

 • Suoruuden mittaus
 • Tasomaisuuden mittaus
 • Karan kohtisuoruus ja yhdensuuntaisuus
 • Akseliliikkeiden kohtisuoruudet
 • Yhdensuuntaisuudet ja sama-akselisuudet sorvi ja tai manuaali
 • Ympyrämäisyys, sorvatusta kappaleesta tai sorvataan kappale ja mitataan ympyrämäisyys
   

Mittauksia tehdään, jotta voidaan varmistua koneistuskeskuksen ja sorvin laaduntuottokyvystä ja voidaan hallitusti seurata myös koneen laadun tuotantokyvyn muutoksia. Esim. kulumisien, likaantumisen, löystymisten yms. johdosta. Jo ennen koneiden käyttöönottoa tehdään määrämittaukset mm. perustan osalta.

Kouluttajat ovat kokeneita mittaustekniikan ammattilaisia, joilla vuosien kokemus mittaamisesta. Asia käydään ensin teoriassa läpi ja sen jälkeen mennään mittaamaan.
 

Kiinteistötekniikan ABC asiakaspalveluhenkilöille

Opit työskentelemään tehokkaasti ja selviytymään erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Koulutuksessa tulevat tutuiksi kiinteistöalan perustoiminnat ja osapuolet sekä kiinteistöjen ylläpidon organisoinnin ja sopimuskäytännön periaatteet. Opit talo- ja rakennustekniikan perustoiminnat, komponentit ja sanaston.

Koulutus toteutetaan AEL:n käytännönläheisissä talo- ja rakennustekniikan oppimisympäristöissä. Näet miten laitteistot toimivat käytännössä.

Jäteveden käsittelyprosessit

Systemaattinen jätevesien puhdistus on hyvin toimivan yhteiskunnan tunnusmerkkejä. Tämä ei ole mahdollista ilman ammattitaitoista ja vastuullista puhdistamohenkilökuntaa.
Jäteveden käsittelyprosessit -–kurssilla on mahdollisuus päivittää ja syventää osaamistaan monipuolisesti. Kurssilla on asiantuntijoita monelta eri taholta. He tuovat kurssille kokemuksensa ja alan uusimman tiedon - tule keskustelemaan.
Jäteveden käsittelyprosessit -kurssi on Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssin jatkokurssi.

Kurssin käytyäsi tunnet

 • jäteveden puhdistusmenetelmät ja puhdistusprosessit
 • koneiden ja laitteiden käytön ja kunnossapidon
 • lietteen käsittelyn
 • prosessihäiriöt siten, että sinulla on valmiudet hoitaa ja kehittää laitosta ja sen prosesseja.

Kurssiin sisältyy tutustumiskäynti HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, joka on

 • Suomen suurin yhdyskuntajäteveden puhdistuslaitos
 • on kallion sisällä.

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta henkilönostintarkastajilta.  

 

Allasvesityökortti, osaamistesti

Allasvesityökorttitesti henkilöille, jotka eivät tarvitse aiheeseen koulutusta vaan haluavat suoraan testiin.

Työssäoppimisen kivijalka -työpaja

Työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu AEL:n opiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille. Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista, ohjata opiskelijaa työpaikalla, arvioida opiskelijan oppimista ja osaamista.

Aiheena koulutuksessa ovat

 • työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa koulutuksessa
 • työpaikan ja työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu
 • opiskelijan osaamisen kehittymisen ohjaaminen ja arviointi
 • osaamisen arviointi.

AEL:n opiskelijoiden työpaikkaohjaajille koulutus on maksuton. Muille osallistujille koulutuksen hinta on 200 euroa + alv. 24%.

Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00.

Tietoa ja tukea työpaikkaohjaajan ja osaamisen arvioijan arkeen löydät myös osoitteessa http://ohjaan.fi

Osallistu paikan päällä tai etänä

Koulutus striimataan live-lähetyksenä, joten voit osallistua koulutukseen joko etänä tai paikan päällä AEL:ssä. Kirjoita ilmoittautumisen lisätietokenttään, kummalla tavalla osallistut. Ohjeet etäosallistumiseen saat sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Katso videolta mitä työpaikkaohjaaminen edellyttää ja millaisia käytännön kokemuksia työpaikkaohjaajanana toimimisesta saa

Hätäensiapu

Koulutuksen (4h) sisältö:

 • toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
 • potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
 • vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • verenvuodot ja sokki
 • sähkötapaturmien ensiapu
 • muu ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittelemisen.

Kurssista saat tarvittaessa hätäensiapukortin/kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.
Kurssilla voit myös pidentää EA 1 ja EA 2 kortin voimassaoloa kolmella vuodella. Ota kortti mukaasi.

Silmämääräinen tarkastus 1 - hitsatut rakenteet

Silmämääräisen tarkastuksen VT1-koulutuksessa opit tarkastuksen perusteet, soveltamaan oppimaasi käytäntöön ja suorittamaan hitsin silmämääräisen tarkastuksen. Puolet koulutuksesta on keskeisten standardien ja tarkastuksessa tarvittavan perustiedon opetusta ja puolet käytännön harjoittelua.

Silmämääräinen tarkastus, VT1, kuuluu jokaisen hitsarin perustaitoihin

Koulutuksessa opit tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheet silmämääräisen tarkastuksen standardien mukaisesti. Opit mittaaman hitsimitat, osaat raportoida sekä tunnistat hitsausvirheiden vaarallisuuden erilaisissa kuormituksissa ja rakenteissa.

Ohjelmassa

 • silmämääräisen tarkastuksen perusteet
 • silmämääräisen tarkastuksen ohjeistus SFS-EN ISO 17637
 • hitsin mitat, a-mitta ja käsitteet
 • hitsausvirheiden nimikkeet SFS-EN ISO 6520
 • luokittelustandardi SFS-EN ISO 5817 / SFS-EN ISO 10042
 • hitsausliitosten mittalaitteet ja mittaus
 • hitsausvirheiden raportointi
 • hitsausvirheiden syyt ja välttäminen
 • hitsausvirheiden vaikutus rakenteen kestävyyteen
 • hitsien tarkastusharjoituksia käytännössä

Silmämääräisen tarkastuksen koulutusmateriaalit perustuvat tarkastusta ohjaaviin standardeihin

Silmämääräisen tarkastuksen keskeisiä standardeja ovat

 • SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi. Yleisperiaatteet.
 • SFS-EN ISO 17635 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Yleisohjeet metallisille materiaaleille
 • SFS-EN 13018 Rikkomaton aineenkoetus. Silmämääräinen tarkastus. Yleisohjeet.
 • SFS-EN ISO 17637 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Sulahitsausliitosten silmämääräinen tarkastus.
 • SFS-EN ISO 6520-1 Hitsaus ja lähiprosessit. Geometristen hitsausvirheiden luokittelu metallisissa materiaaleissa.
 • SFS-EN-ISO 5817 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat
 • SFS-EN ISO 10042 Hitsaus. Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus. Hitsiluokat.
 • SFS-EN ISO 2553 Hitsausliitokset ja juotokset. Merkinnät piirustuksiin
 • SFS 8145 Korroosionestomaalaus. Suihkupuhdistettujen tai suihkupuhdistettujen ja konepajapohjamaalilla käsiteltyjen teräspintojen mekaanisten esikäsittelyjen laatuasteet
 • SFS-EN ISO 8501-3 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 3: Hitsien, leikkaussärmien ja muiden pintavirheellisten alueiden esikäsittelyasteet
 • SFS-EN 10163-1 Kuumavalssattujen teräslevyjen, leveiden lattatankojen ja profiilien pinnanlaatuvaatimukset toimitustilassa. Osa 1 Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 10163-2 Kuumavalssattujen teräslevyjen, leveiden lattatanko
 • Force Institute Report 94.34: Reference colour charts for purity of purging gas in stainless steel tubes
 • MSS SP 55 Quality standard for steel castings for valves, flanges and fittings and other piping components - Visual method for evaluation of surface irregularities
 • SFS-EN 1370 Valut. Pinnankarheuden silmämääräinen tarkastus.
 • SFS-EN12454Valut. Pintavirheiden silmämääräinen tarkastus. Hiekkaan valetut teräsvalut.