Kurssi

Esimiehen ammattisome – ulkoinen ja sisäinen viestintä sosiaalisella aikakaudella

Yksi keskeisimmistä muutoksista johtajan ja esimiehen työssä liittyy viestintään. Miten varmistat avoimen ja aktiivisen kommunikaation aikakaudella riittävät valmiudet viestiä sekä ulkoisissa sosiaalisissa kanavissa, että sisäisissä viestintävälineissä? 

Esimiehen ammattisome -illassa 30.5.2018 saat taitoja, joilla ratkaiset ammatillisen viestintäsi haasteita. 

Kouluttajana on sosiaalisen ajan viestinnän guru Sani Leino

Koulutuksen jälkeen sinulla on 

 • selkeä ymmärrys, miksi sosiaalinen media tulisi ottaa tosissaan viestintävälineenä 
 • tiedossa mitä haasteita johtajat tyypillisesti kohtaavat muuttaessaan viestintää avoimemmaksi ja miten vastata näihin
 • askelmerkit mistä lähteä konkreettisesti liikkeelle rakentamaan tai parantamaan omaa läsnäoloa sosiaalisessa mediassa
 • konkreettisia työkaluja, jolla helpotat omaa arjen tekemistä kiireen keskellä
 • selkeät ohjeet, miten kirkastaa omaa sisäistä viestintää.

Sani Leino on viimeisten vuosien aikana valmentanut satoja asiantuntijoita eri aloilta viestimään ja vaikuttamaan verkossa tavalla, joka soveltuu arjen keskelle. Sani on kirjoittanut kirjan "Viiden tähden asiakaskokemus", joka oli Kauppakamarikustannuksen vuoden 2017 myydyin tietokirja.  Hän valmentaa oman yrityksensä kautta mm. Canonin, Eilakaislan, Microsoftin, Nesteen, OP:n ja monen muun yrityksen ammattilaisia tehokkaampaan sosiaalisen median hyödyntämiseen. 

Katso Sani Leinon terveiset videolta!

Osallistu keskusteluun aihetunnisteella #ammattisome

Hiilidioksidikylmälaitteiden asennus ja huolto

Koulutuksessa opit ymmärtämään CO₂-kylmäaineen ominaisuudet verrattuna yleisesti käytettyyn R404-kylmäaineeseen. Kurssilla opit myös CO₂-kylmälaitteiston asennuksen, säädön, huollon ja käytönvalvonnan tehtäviä sekä näitä koskevia lakeja, asetuksia ja pysyväismääräyksiä.

Koulutuksen sisältö vastaa tutkinnon osan vaatimuksia.

• CO2-kylmäaineena
• kylmäainetäyttö
• kylmälaitteiston rakenne
• kylmälaitteiston asennus
• kylmälaitteiston huolto
• kylmälaitteiston turvallisuus
• kylmälaitteiston säätäminen ja käyttöarvot.

Koulutus sisältää kaksi päivää teoriaopetusta ja yhden käytännön harjoitustyöpäivän.

Access-perusteet

Kurssilla opit luomaan yksinkertaisia tietokantoja yrityksen tarpeisiin Access-ohjelmaa hyödyntäen. Opit hyödyntämään tietokannoissa olevaa dataa tekemällä hakuja ja luomalla niiden pohjalta raportteja. Kurssilla opit myös rakentamaan tietokannalle oma käyttöliittymän, jonka kautta kenen tahansa työntekijän on helppo hallita olemassa olevaa tietoa.

Access toimii loistavasti esimerkiksi pk-yrityksen kirjanpitojärjestelmänä, ja se on räätälöitävissä minkä tahansa toiminnon tietovarastoksi.

Esitietovaatimuksena kurssille osallistumiselle on tietokoneen käytön yleisosaaminen sekä jonkin taulukkolaskentaohjelman, esimerkiksi Excelin, käyttökokemus.

Tekla Structures perusteet, betonirakenteet

Kurssilla opitaan Tekla Structures -ohjelman perustoiminnot 3D-mallien luomiseen ja muokkaamiseen.

Hintaan sisältyy Cadpoolin kahden kuukauden email-käyttäjätuki kurssin jälkeen.

1. päivä 8.30-16.30

Käytön perusteet

Tutustuminen Tekla Structures -ohjelman perustoimintoihin

 • työskentely-ympäristö
 • mallissa liikkuminen
 • valikot, näkymät, moduuliverkko
 • referenssimallien hallinta

2. ja 3. päivä 8.30-16.30

Betonirakennesuunnittelun perusteet

Tekla Structures betonirakenteiden suunnittelussa

 • perusmallinnus
 • elementti- ja paikallavalu
 • raudoituskomponenttien käyttö ja muokkaus
 • yleis- ja raudoituspiirostusten teko
 • IFC-mallin luonti

Responsiivisen sivuston toteutus Bootstrap Frameworkin avulla

Bootstrap on ilmainen, avoimen lähdekoodin front-end framework verkkosivustojen ja websovellusten luomiseen. Se käsittää HTML/CSS-pohjaisen responsiivisen grid-systeemin ulkoasun hallintaan sekä valmiit perustyylit yleisimmille käyttöliittymäkomponenteille kuten painikkeille, navigaatioelementeille ja lomakkeille. Bootstrap pitää sisällään myös lukuisia JavaScriptkomponentteja interaktiivisia käyttöliittymätoiminnallisuuksia kuten modaali-ikkunoita ja karuselleja varten.
 

Ilmastointitekniikkaa käyttö- ja huoltohenkilöstölle

Monipuolinen täsmäkoulutus ilmanvaihtojärjestelmistä ja ilmastoinnin jäähdytyksestä sekä niiden huollosta

Sisäilman laadun tärkeys ja energiatehokkuus korostuvat uudisrakentamisessa. Oletpa asukas, kiinteistön käyttäjä, rakentaja, huollon ammattilainen tai LVI-suunnittelija, tämä koulutus on sinua varten!

Koulutuksessa opit rakennusten energiansäästömääräysten mukaiset kiinteistöjen sisäilman vaatimukset. Rakennusten laadun ja terveyden takaa hyvin suunniteltu ja oikein ylläpidetty ilmanvaihto.

Tärkeimpiä sisäilman laatuun ja energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ilman lämpötila, puhtaus, vedottomuus, jäähdytys ja kosteuspitoisuus. Ihanteelliset olosuhteet saavutetaan jäähdytyksen ja ilmastoinnin yhdistelmällä sekä oikein käytetyllä automaatiolla.

Lähde opintielle ja päivitä ilmanvaihto- ja energiatehokkuusosaamisesi ajan tasalle!

Jätteiden luokitus

Jätteiden luokitusta koskevat säädökset ovat mutkikkaita ja niiden tulkinta vaatii osaamista. Jätteen luokitus vaaralliseksi tai tavanomaiseksi jätteeksi perustuu pitkälti EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin aineiden luokituksiin. EU:n kemikaalilainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina merkittävästi, kun kemikaalien luokittelussa käytettävät luokituskriteerit ja -merkinnät muutettiin vastaamaan mahdollisimman pitkälle YK:n maailmanlaajuisesti harmonisoitua luokitusjärjestelmää (GHS).

Kemikaalilainsäädännön muutokset vaikuttavat jäteluokituksiin, joten luokituksia tekevän on syytä pitää tietonsa ajan tasalla.

Päivitetty "Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi" -opas on julkaistu 24.1.2019.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161316

Oppaaseen kannattaa tutustua ennen kurssia.
 

 • Jätteiden luokitus -kurssin tavoitteena on antaa
 • kokonaiskäsitys jäteluokitukseen vaikuttavista moninaisista vaatimuksista
 • ymmärrys, ettei luokitus ratkaise käsittelyä
 • valmiuksia etsiä aineiden luokitukseen liittyvää tietoa ja tulkita tietoa

 

Simatic S7-1500 Tia Portal ylläpito, diagnostiikka ja prosessihäiriöt

Simatic S7-1500, Tia Portal – ylläpito, diagnostiikka ja prosessihäiriöt -kurssilla opit käyttämään tehokkaasti Tia Portal -ohjelmistoa ohjausjärjestelmien ylläpidossa ja toimintahäiriöiden selvittämistä diagnostiikan avulla. Opit myös selvittämään tehokkaasti prosessihäiriöitä järjestelmän monitotorintityökalujen avulla.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia Siemens Simatic S7-1500 -laitteilla ja pienoisprosessimalleilla, esimerkiksi kuljettimilla.

Kurssin käymisen edellytyksenä on Ohjelmoitavat logiikat, Siemens SIMATIC S7 -300 & -400 -perusteiden hyvä hallinta.

Ohjelmassa

 • Simatic S7
 • TIA Portal (SIMATIC STEP 7) -ohjelmisto
 • binääritoiminnot
 • vian hakua
 • DB-tiedostoyksiköt
 • varmuuskopiointi

Teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto nk. ammoniakkikylmälaitoksen käyttäjän koulutus

Teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto nk. ammoniakkikylmälaitoksen käyttäjän koulutus

Koulutuksen käynyt oppii tuntemaan paremmin laitoksen kylmäprosessin ja tekemään määrättyjä rutiininomaisia tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. Teollisen kylmälaitoksen hoitajan kylmäprosessituntemus syvenee.

Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää.

18.–19.3.2019
8.–9.4.2019
6.–7.5.2019

7.5.2019 Klo 14.00–16.00 Teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto, loppukoe (valinnainen)

Taajuusmuuttajien perusteet ja käyttöönotto

Energiatehokkailla sähkökäytöillä säästetään energiaa ja tehostetaan tuotantoa.
Sähkökäytöt ovat tärkeä laite, jolla parannetaan tuottavuutta ja varmistetaan, että tuotanto toimii luotettavasti ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Sähkökäyttöjen perusteet ja käyttöönotto -kurssilla opit ymmärtämään sähkökäyttöjen toimintaa, parametrointia ja oikosulkumoottorin asennuksen häiriönsuojauksia. Opit myös tasavirtamoottorin ja servojärjestelmien perusteet.

Kurssilla käytetään monipuolisesti eri valmistajien sähkökäyttöjä sekä erityyppisiä servoja. Käyttökohteita ovat muun muassa koneet, puhaltimet ja pumput.

Ohjelmassa

 • sähkön vaarat
 • oikosulkumoottorin rakenne ja toimintaperiaate
 • taajuusmuuttajan perusteet, parametrointi ja dokumentointi
 • servojärjestelmät sekä nopeutta ja asemaa mittaavat anturit