Kurssi

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Henkilönostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta henkilönostintarkastajilta.  

 

3D-koordinaattimittaus: vertailumittaus

Osallistu vertailumittaukseen ja varmista oman mittauskoneen ja mittaajien kyky saada oikeita tuloksia.

Osallistujat suorittavat omalla mittauskoneellaan vertailumittauksen vuoden 2017 aikana mittaamalla kaksi kappaletta. Vertailumittauskappaleet mitataan lopuksi joko Mikesin tai TTY:n koneilla ja näihin verrataan kunkin mittaajan tuloksia.

Kappaleiden mittaamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

Kts. koneenpiirustukset ja mittauspöytäkirjat näiltä sivuilta kohdasta liite.

Vertailumittauksen toteutus

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, viimeistään 26.4.2017.

Vuoden 2017 aikana kappaleet kierrätetään niissä yrityksissä, jotka haluavat osallistua mittauksiin. Jokaisella on viikko aikaa mitata kappaleet ja postittaa ne sitten listassa olevalle seuraavalle mittaajalle. Postiin kulkuun varataan aikaa noin viikko.

Ilmoittaudu vertailumittaukseen tämän sivun kautta.

Kappaleet pakataan laatikkoon ja lähetetään mitattavaksi ilmoittautumisjärjetyksessä.

Vertailumittaus seminaari mittaustuloksista tulossa

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja se käydään läpi vertailumittausseminaarissa 14.12.2017, johon ilmoittaudutaan erikseen. Seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja muille 600 euroa. Seminaarin alustava ohjelma on näillä sivuilla. Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

Päällirakennehydrauliikka 3

Tutustutaan kehittyneempien hydrauliikkajärjestelmien toimintaan ja vianetsintään.

Kurssin keskeisintä sisältöä:
- vakio- ja säätötilavuusjärjestelmien toiminnalliset erot vianetsinnän kannalta
- vianhakumenetelmät erilaisiin järjestelmiin
- mittaustekniikka vianhakuun
- toiminta-, vianetsintä ja säätöharjoituksia

Hydrauliikka 1, perusteet

Tällä kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja tunnet alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Tiedät komponenttien käyttötarkoituksen ja tärkeimpien komponenttien rakenteen ja toiminnan. Osaat työskennellä hydraulijärjestelmien parissa turvallisesti ja vaadittavaa puhtautta noudattaen.

Kurssiohjelma noudattaa CETOP:n koulutussuosituksia. CETOP on eurooppalainen hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan keskusjärjestö, joka luo hydrauliikkastandardeja komponenteille ja koulutukselle.

Kurssin keskeisintä sisältöä:

 • hydrauliikan perusperiaatteet
 • piirrosmerkit ja hydraulikaavioiden lukeminen
 • yleisimmät komponentit: käyttötarkoitus, rakenne ja toiminta
 • puhtaus hydraulijärjestelmissä ja työtavoissa
 • suodatus
 • turvallinen työskentely

 

Hydrauliikka labran harjoituksissa ryhmätöinä teemme mm:

 • koneikkoon tutustuminen kaavon avulla
 • komponenttien rakenne: vinolevymäntäpumppu, siipipumppu, hammaspyöräpumppu
 • pumpun säätö: paineenrajoitus, virtaussäädin ja painesäädin+pQ-testi
 • kaavionluku
 • kytkentä: paineenrajoitusventtiilit
 • kytkentä: öljyn puhtaus- ja vesipitoisuusmittaus
 • komponenttien rakenne: paineenrajoitusventtiili, suuntaventtiili, sylinteri, orbitalmoottori
 • kaavionluku ja muutostyö: teollisuusventtiilipakka moottorikäytölle
 • kytkentä: ohjattu vastaventtiili
 • kytkentä: vastusvastaventtiilin vaihto+säätö
 • kytkentä: kuorman vaikutus toimilaitteen nopeuteen
 • liittimien mittaus ja tunnistus.

 

Katso video AEL:n hydrauliikkakoulutuksista.

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI -koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa

Kouluttaudu kansainväliseksi tarkastusten koordinoijaksi (IWI-C). Tarkastuksen koordinoija vastaa alihankinnan laadusta, tarkastustoiminnasta (DT ja NDT) ja niiden tilaamisesta ja dokumentoinnista. Tarkastuksen koordinoija voi yrityksen nimeämänä vastata myös hitsauksen pätevöinnistä (hitsaajat ja WPS:t), standardien päivityksestä ja seuraamisesta talon sisällä. Lisäksi hän toimii linkkinä tilaajiin ja osallistuu katselmuksiin.

NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI-kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä.

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla muun muassa

 • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
 • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
 • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
 • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
 • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
 • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
 • uusimpien DT- ja NDT-standardien tunteminen ja niiden tulkinta
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 2018 viikot 36, 41, 46, 50 ja vuonna 2019 viikot 6, 12, 15, 19.

Vesityökortti, osaamistesti

Voit suorittaa meillä vesityökorttitestin ilman valmistavaa koulutusta, jos hallitset testissä vaadittavat asiat. Voit suorittaa joko vesilaitos-, verkosto- tai allasvesitestin.
Tarvittaessa  toimitamme sinulle ennakkolukumateriaalin testiin valmistautumista varten.

Vesityökorttitesti sisältää 30 monivalintakysymystä ja testi kestää enintään 60 min. Voit valita joko suomen- tai ruotsinkielisen testin.

Ennakkolukumateriaalin ja testin hinta on yhteensä 170 € + alv 24 %

Ota yhteyttä ja sovi testausajasta!

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset
 • sähkötyöturvallisuusstandardi SFS6002
 • sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet
 • työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Koulutuspäivään kuuluu kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat sähköalan ammattilaisilta edellytettävän kurssitodistuksen ja sähkötyöturvallisuuskortin.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se on kerrattava. Mikäli työtehtävät tai lainsäädäntö muuttuvat, tulee koulutus uusia jo ennen 5 vuoden määräaikaa.

Vesilaitoksen käsittelyprosessit

Syvennä valmiuksiasi vastata vesilaitoksen käytön päivittäisistä rutiineista: käsittelyprosesseista, kemikaloinnista, koneista ja laitteista sekä vesihygieniasta.
Ohjelmaan kuuluu myös tutustumiskäynnit vesilaitoksille sekä mahdollisuus vesihygieniapassin suorittamiseen.

Vesilaitoksen käsittelyprosessit -kurssi on Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssin jatkokurssi.

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan pätevyys TENTTI

AEL:ssä voi suorittaa Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan pätevyyden tentin, joka on tarkoitettu turvallisuusjärjestelmien uusille suunnittelijoille sekä pätevyyden uusijoille.

Turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevan ja/tai toimittavan liikkeen palveluksessa on oltava vähintään yksi vaatimukset täyttävä henkilö, mikäli yritys haluaa hakeutua Finanssialan Keskusliiton ylläpitämille turvallisuusjärjestelmiä toimittavien yritysten listoille. Tentin suorittaminen koskee myös lukkoliikettä, joka toimittaa lukitusjärjestelmien lisäksi esim. murtohälytysjärjestelmiä.

Tentin suorittajan pitää hallita turvallisuusjärjestelmät, suunnittelu ja toimintaperiaatteet, sekä lisäksi tuntea lainsäädäntö,  Finanssialan Keskusliiton vaatimukset ja rikostorjuntaan liittyvät asiat.

Hinnat

 • Uusi suunnittelija (ennakkomateriaali  ja -tehtävä + tentti) 300 € + alv.
 • Pätevyyden uusija (tentti) 130 € + alv.

Hakija voi halutessaan lisäksi hakea AEL:n todistuksella Inspecta Sertifiointi Oy:ltä turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan pätevyysrekisterimerkinnän.

Uusille suunnittelijoille lähetetään ennakkomateriaali ja -tehtävä noin 2 viikkoa ennen tenttiä, ennakkotehtävä palautetaan muistitikulla tenttipäivänä. 
Finanssialan Keskusliiton tentti on kirjallinen tehtävä.
Todistus on voimassa 5 vuotta. Pätevyyden voi uusia suorittamalla uusintatentin.

Alusten lastinkäsittelyn nostolaitteiden tarkastajan kurssi

Aluksissa olevien lastinkäsittelyn nostolaitteiden tarkastajien vaatimustaso muuttui vuoden 2013 lopussa. Vanhojen työsuojeluhallituksen hyväksymien tarkastajien luvat päättyivät 31.12.2013.

Vuoden 2014 alusta lähtien kaikilla alusten lastinkäsittelyn nostolaitteiden tarkastajilla on pitänyt olla Inspecta-henkilösertifioinnin myöntämä henkilösertifikaatti ja NT-numero.

Mikäli kuormausnosturin tarkastaja haluaa laajentaa tarkastustoimintaansa alusten lastinkäsittelylaitteiden tarkastamiseen hänen täytyy hankkia lisäpätevyys. Käytännössä tämä tarkoittaa 1-päivän mittaista koulutusta, joka sisältää teoriakokeen. Kokeen läpäissyt voi hakea tarkastusoikeuden laajennusta Inspectasta

"Vanhat" tarkastajat pystyvät jatkamaan tarkastustoimintaa hankkimalla henkilösertifikaatin (kurssi + teoriakoe + sertifikaatin haku).