Kurssi

Pintamenetelmät 2 - Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus

 • Koulutus antaa valmiudet osallistua SFS-EN ISO 9712:n mukaisiin magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen 2-tason pätevyystutkintoihin.
 • Koulutustunnit 21-40/40 kummallakin menetelmällä.
 • Opi soveltamaan MT- Ja PT-menetelmiä monipuolisesti eri kohteisiin.
 • Syvennä osaamistasi menetelmien perusteissa ja näyttämien arvostelussa.
 • Valmentaudu 2-tason tutkintoihin.

 

   Lisätietoa NDT-tutkintojärjestelmästä ja hakeutumisesta tutkintoihin saat tästä.

Pintamenetelmät 1 - Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus

Opi tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen (MT ja PT) perusteet ja suorittaminen käytännössä.

Aloita kouluttautuminen SFS-EN ISO 9712:n mukaisesti MT- ja PT-pätevyystutkintoihin.

Koulutustunnit 1-20/40 molemmilla menetelmillä.

 

NDT-tarkastajien/testaajien pätevöinti
Lisätietoa NDT-pätevöintijärjestelmästä löydät tästä.

Katso video AEL:n NDT-koulutuksesta tästä.

 

Tarjonnassamme on myös erilliset menetelmäkohtaiset kurssit,

 

Nestekromatografian perusteet

Nestekromatografia (LC) käytetään yleisesti haihtumattomien orgaanisten yhdisteiden tutkimuksessa – erottamisessa, tunnistamisessa ja pitoisuusmittauksissa.  

Tämä koulutuspäivä tarjoaa tietopaketin, joka auttaa ymmärtämään entistä paremmin nestekromatografin toimintaa, ja antaa eväitä LC-menetelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Kurssin aiheet:

 • Nestekromatografialaitteisto  ja sen toiminta - kaasunpoistoyksikkö, pumput, näytteensyöttö, kolonniuuni
 • Liikkuvat faasit - isokraattinen vs. gradientti, orgaaniset liuottimet, ylikriittinen fluidi, puskurit ja niiden teko
 • Stationäärifaasit  - normaalifaasi-, käänteisfaasi-, ionipari-, ionivaihtonestekromatografia, HILIC
 • Detektorit - UV/Vis, FLD, johtokyky, CAD, ELSD, RI, MS
 • Erotusta kuvaavat parametrit
 • Virheiden tunnistaminen
 • Menetelmien kehitys ja validointi             

Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS-koulutus

Kouluttaudu kansainväliseksi hitsausneuvojaksi IWS (International Welding Specialist), joka toimii hitsauskoordinoijana yrityksessä.  

Opit perusteet hitsausmenetelmistä, materiaalien hitsattavuudesta, liitosten muotoilusta, mekanisoinnista ja hitsauksen laadunvarmistuksesta. Koulutus sisältää 249 lähiopetustuntia. Hitsausneuvojan IWS-koulutuksen lähiviikot ovat vuonna 2018 viikot 36, 41, 46, 50 ja vuonna 2019 viikot 4, 11 ja 14.

Hitsauskoordinoija toimii yrityksen todellisena hitsausasiantuntijana

Hitsauskoordinoijan tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • hitsaajien pätevöinti
 • valmistuksen ja menetelmäkokeiden valvonta
 • hitsausohjeiden (WPS) hyväksyminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen ja alihankkijoiden auditoiminen
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden tuotantoon soveltaminen
 • osallistuminen kaupankäyntiin alihankkijoiden kanssa
 • hitsauslaitteiston varustustoiminnoista ja soveltuvuudesta vastaaminen
 • materiaalitoimintojen valvominen
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia

Tarvitseeko yrityksenne kansainvälisesti pätevöityä hitsauskoordinoijaa laadunvarmistukseen?

Yritykselle laatu on yksi keskeisistä kilpailutekijöistä. IWS-koulutus on erinomainen väline yrityksille, jotka tarvitsevat kansainvälisesti pätevöidyn hitsauskoordinoijan laadunvarmistukseen.

Yritykset tarvitsevat myös moniosaajia, jollainen IWS-koulutuksen suorittanut hitsauskoordinoija on. Hän hallitsee alansa materiaalit, standardit ja vaatimukset. Hän osaa myös vastata asiakasvaatimuksiin ja on asiantunteva sopimusneuvottelija tilaajan ja toimittajan välisissä neuvotteluissa.

Teräsrakenteiden hitsaukselle on tullut yhä tiukempia vaatimuksia. Vuonna 2014 voimaan astunut SFS-EN 1090-standardi edellyttää, että yrityksessä tulee olla hitsaustuotannosta vastaava hitsauskoordinoija. IWS-koulutus antaa peruspätevyyden tähän tehtävään normaalisti käytettävissä materiaaleissa ja ainepaksuuksissa toteutusluokissa EXC 1,2.

Tietoa 1090:stä ja sen vaatimuksesta saat MetSTan hyvästä ohjeistuksesta.

Monien yritysten onkin panostettava koulutukseen, jotta tiukentuneisiin standardeihin kyetään vastaamaan. Työntekijöiden koulutus on aina myös panostus, joka todella kannattaa.

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen.

Suorittamalla koulutuksen syvennät ja laajennat ammattitaitoasi ja osaamistasi. Samalla saat todistuksen osaamisestasi. Tästä on hyötyä niin nykyisissä työtehtävissä kuin mahdollisessa työnhaussakin.

IWS-koulutus hitsausalan ammattilaisille

IWS-koulutus sopii ammattitaitoisille ja kokeneille hitsaajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan hitsauskoordinaattoreiksi. Koulutus on suunnattu myös niille, jotka toimivat hitsauksen koordinointi-, työnjohto-, opastus- tai neuvontatehtävissä. IWS-koulutus antaa esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajille valtavan tietopohjan ja varmuutta omiin koulutuksiin.

Koulutusta järjestetään päiväopintoina ja monimuoto-opintoina. IWS-koulutukseen sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Koulutus sisältää 32 lähiopiskelupäiviä.

IWS-koulutuksessa opetetaan muun muassa hitsausmenetelmien, materiaalien hitsattavuuden, rakenteiden suunnittelun, mekanisoinnin sekä hitsauksen laadunvarmistuksen perusteet. Tiedoista on hyötyä niin tarkastustoiminnassa, työnjohtotehtävissä, neuvonnassa kuin myyntitehtävissäkin.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat osa-alueet: hitsausprosessit ja laitteet, materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus sekä hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit. Koulutukseen kuuluu myös käytännön hitsausharjoituksia.

Puhdastilatyöskentely

Kurssin käytyäsi tunnet puhdastiloissa toimimisen pelisäännöt ja tiedät miten puhdastilojen olosuhteita valvotaan. Tällä käytännönläheisellä kurssilla pääset myös halutessasi harjoittelemaan mikrobiologista näytteenottoa ja puhdastilapukeutumista.

Koulutuksen aiheet :

Puhdastilan mikrobiologian perusteita

 •  mikrobit hyvässä ja pahassa
 •  mikrobiryhmät ja niiden lisääntymistavat
 •  mikrobien kasvuvaatimukset
 •  ihminen mikrobien lähteenä
 •  puhdastilan rakenne ja puhdastilaluokat

Puhdastilan mikrobiologinen olosuhdevalvonta – teoriaa ja demonstraatiot

 • GMP-ohjeistuksen mukaiset raja-arvot
 • tila- ja eräkohtainen valvonta
 • ilma- ja pintanäytteet
 • käsine- ja vaatenäytteet
 • elatusaineajot
 • mikrobien tunnistaminen

Materiaalien vienti puhdastilaan

 • steriloinnin kestävät materiaalit
 • sterilointia kestämättömät materiaalit
 • mikrobien kemiallinen tuhoaminen
 • työohjeet

Puhdastilapukeutuminen

 • käsihygienia
 • suojakäsineet
 • pukeutuminen eri puhdastilaluokkiin
 • pukeutumisvalidointi

Pukeutumisen, materiaalinviennin ja näytteenoton harjoittelua

Traktoriliikenteen yrittäjäkoulutus

Luvanvaraista tavaraliikennettä on moottoriajoneuvolla tai liikennetraktorilla korvausta vastaan tiellä suoritettava tavaran kuljetus. Kokeen hyväksyttävästi suorittanut saa Trafin todistuksen, joka oikeuttaa liikennelupaan liikennetraktorilla.

Koulutus käydään Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen yhteydessä. Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutus kestää 18 päivää, joista valitaan tarvittavat 5 päivää Traktoriliikenteen yrittäjäkoulutukseen. Koulutus järjestetään AEL:ssä, Helsingin Malminkartanossa arkisin 8.30–15.45.

Tiesithän, että käymällä koko Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen olet oikeutettu hakemaan ELY-keskuksesta Tavaraliikenneluvan lisäksi myös Traktoriliikenteeseen liikennelupaa. Toisin päin tämä ei ole mahdollista.

Raskaan kaluston sähkölaitteet 2

Opit raskaan kaluston sähköjärjestelmien ja anturien testausta sekä vianetsintää korjaamokäyttöön suunnitelluilla yleismittalaitteilla.

 

Raskaan kaluston sähkölaitteet 1

Opit raskaan kaluston yleisimmät sähkölaiterakenteet ja toiminnan sekä paikallistamaan, korjaamaan ja huoltamaan tyypillisimmät toimintahäiriöt.

 

Raskaan kaluston sähkölaitteet 3

Opit raskaan kaluston elektronisten järjestelmien toiminnan, sähköjärjestelmien testausta yleis- ja järjestelmätestilaitteilla.

 

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (paperitentti)

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat jatkotentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset.
Jatkotentti kestää 45 minuuttia ja koostuu 15 monivalintakysymyksestä.

Voit suorittaa tentin paperiversiona AEL:n järjestämien ympäristönäytteenottokurssien tenttiaikana tai ympäristönäytteenottajien kokoontumisajoissa. Tämä tentti maksaa 150 € + alv.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tentin etänä internetin välityksellä sinulle henkilökohtaisesti sovittavana tenttiaikana. Näin säästyt matkan vaivoilta. Tämä tentti maksaa 250 € + alv.

Jatkotentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista, sillä tenttitodistus on voimassa kaksi vuotta.

Ota yhteyttä erika.granfelt@ael.fi niin sovitaan sinulle sopiva tentti.