Kurssi

Valokuvaus – henkilö-, tilanne- ja tuotekuvaus

Opit käyttämään digikameraa henkilö-, tilanne- ja tuotekuvaukseen eri olosuhteissa ja saat vinkkejä vaikuttavaan ilmaisuun. Parhaan hyödyn kurssista saat, kun otat käytössäsi olevan digi- tai järjestelmäkameran mukaasi kurssille.

Ohjelmassa

Kameran asetukset

 • valotusaika
 • valotus
 • valkotasapaino
 • kuvan koko
 • salamalaitteet ja salaman käyttö
 • terävyys, terävyysalue

Kuvaustilanteet

 • henkilökuvaus
 • tuotekuvaus
 • luontokuvaus
 • erikoistilanteet (efektit, liikkuva kohde, makro yms.)

Kuvausharjoitus

Kuvausharjoituksen purku

 • kuvien siirtäminen tietokoneelle
 • kuvan avaaminen
 • RAW ja HDR
 • kuvien analysointi

Opetus

Koulutuspäivä pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opettajana toimii valokuvaaja, entinen Kamera-lehden päätoimittaja Pekka Punkari.

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Yrityskohtainen toteutus

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena toteutuksena. Kysy lisää yhteyshenkilöiltä.

Kurssilla koettua

Lue Minnan mielenkiintoinen kirjoitus AEL:n valokuvauskurssista ”Uusi maailma aukeni”

Photoshop - kuvien käsittely painotuotteisiin

Puhutko samaa kieltä kirjapainon väen tai tulostajan kanssa? Mikä merkitys on kuvan koolla, muodolla, väriavaruudella? Opit koulutuksessa ymmärtämään painettavan tai tulostettavan kuvan vaatimukset ja valmistamaan kuvat annettujen aineistovaatimusten mukaisesti. Saat vinkkejä kuvapankeista, lisenssivapaista kuvista ja kuviin liittyvistä tekijänoikeuksista.

Ohjelmassa

Photoshop työkaluna

 • oletusarvojen palautus ja muokkaus

 • työpöytä, työkalut, valikot ja paletit

 • viivain, apulinjat

Valintatyökalut ja valinnan muokkaaminen

 • sävyyn perustuvat valinnat

 • muotoon perustuvat valinnat

 • valinnat lassotyökaluilla

Siveltimet ja värit

 • siveltimen valinta ja muokkaaminen

 • värin valitseminen

Painon antamien aineistovaatimusten tulkitseminen

 • resoluutio

 • RGB- vai CMYK-työnkulku

 • väriprofiilit

 • tiedostomuodot

Kuvankäsittelyn työvaiheet ja mediaversiot

 • värinhallinta-asetusten määrittäminen

 • kuvan koon ja resoluution määrittäminen

 • kuvan rajaaminen

 • sävyjen säätö

 • harmaatasapainon korjaaminen

 • kuvan tekeminen eri medioihin

Kuvavirheiden korjailu

 • pienten ihovirheiden korjailu

 • alueellinen värinkorjailu

Photoshop – kuvien käsittely nettiin

Haluatko oppia, miten valmistat näppärästi kuvia verkkosivustolle, verkkokauppaan tai still-kuvaa videoesitykseen? Käymme harjoitusten avulla läpi tärkeimmät kuvan valmistamiseen liittyvät työkalut ja toiminnot Photoshop-ohjelmassa.  Saat vinkkejä kuvapankeista, lisenssivapaista kuvista ja kuviin liittyvistä tekijänoikeuksista.

Ohjelmassa

Photoshop työkaluna

 • oletusarvojen palautus ja muokkaus
 • työpöytä, työkalut, valikot ja paletit
 • viivain, apulinjat

Web-kuvan valmistaminen

 • väritila sRGB
 • koko
 • rajaaminen
 • perussäädöt
 • tiedostoformaatit
 • Save for Web -toiminto

Web-bannerin valmistaminen

 • tekstin luominen ja muokkaaminen
 • tekstin tehosteet
 • grafiikan tuominen ja muokkaaminen
 • animointi

 

Illustrator-vektorigrafiikka printtituotannossa

Illustratoria käytetään vektorigrafiikkapohjaisten mediaelementtien valmistamiseen, kuten kuvituskuvat, logot ja infografiikka. Illustrator-vektorigrafiikka printtituotannossa -kurssilla teet harjoituksia, joiden avulla opit soveltamaan ohjelman perustoimintoja käytännössä.

Ohjelmassa

Käyttöliittymä

 • työskentelytilat
 • työpohjat
 • paneelit

CMYK-värien tekeminen

 • perusvärit, sävyvärit, liukuvärit ja kuviotäytöt

Pantone-värin hakeminen kirjastosta

Peruselementtien piirtäminen

 • piirtotyökalut
 • viivan ja täytön ominaisuudet
 • koon muunto ja siirto
 • kierto, kopiointi, kallistus, viistotus ja peilikuva

Elementtien siirto- ja muototoimintojen käyttö

Elementtien yhdistäminen ja erottaminen

Tekstin käsittely

 • kirjoitus ja muokkaus
 • tekstin muuntaminen grafiikaksi

Kaavioiden tekeminen

Esityspaletin peruskäyttö

Tallennus Ai ja PDF -muodossa

Opiskelumateriaali

Illustrator-kurssilla käytetään opiskelumateriaalina Docendon Illustrator CC – vektorigrafiikka -kirjaa ja ohjeistettuja harjoituksia. Opiskelumateriaali sisältyy koulutuksen hintaan.

Opetus

Koulutuspäivä pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Illustrator-elementtien tuottaminen nettiin

Illustratoria käytetään vektorigrafiikkapohjaisten mediaelementtien valmistamiseen sekä printti- että nettikäyttöön. Illustrator-elementtien tuottaminen nettiin -kurssilla opit luomaan vektorigrafiikkapohjaisia mediaelementtejä vektorigrafiikkana ja pikselimuodossa nettikäyttöön soveltuvassa muodossa. Teet kurssilla harjoituksia, joiden avulla opit soveltamaan ohjelman perustoimintoja käytännössä.

Ohjelmassa

Käyttöliittymä

 • työskentelytilat
 • työpohjat
 • paneelit

RGB ja Hex -värien tekeminen

 • perusvärit, sävyvärit ja liukuvärit

Peruselementtien piirtäminen

 • piirtotyökalut
 • viivan ja täytön ominaisuudet
 • koon muunto ja siirto
 • kierto, kopiointi, kallistus, viistotus ja peilikuva

Elementtien siirto- ja muototoimintojen käyttö

Elementtien yhdistäminen ja erottaminen

Tekstin käsittely

 • kirjoitus ja muokkaus
 • tekstin muuntaminen grafiikaksi

Kynätyökalun käyttö

 • suorien/kaarevien viivojen piirtäminen
 • pisteiden lisäys/poisto
 • Bezier-polun muokkaus

Symbolien peruskäyttö

Tallennus vektorigrafiikkana Ai ja SVG -muodossa

Tallennus bittikarttana PNG ja JPEG -muodossa.

Opiskelumateriaali

Illustrator-kurssilla käytetään opiskelumateriaalina Docendon Illustrator CC – vektorigrafiikka -kirjaa ja ohjeistettuja harjoituksia. Opiskelumateriaali sisältyy koulutuksen hintaan.

Opetus

Koulutuspäivä pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Konepajavalmistuksen henkilöiden osaamis-, laatu- ja standardivaatimukset

Saat tietää, mitä osaamista valmistushenkilöstöltä vaaditaan, ja mitä vaatimuksia on eri standardeilla ja asetuksilla.

Koulutuksessa tutustut valmistuprosesseihin (hitsaus, koneistus) ja konepajan osaamisvaatimuksiin. Saat tietää konepajavalmistuksen haasteista sekä opit tuntemaan perusstandardit, jotka ohjaavat lähes kaikkien kappaleiden valmistusta. Koulutuksessa kuulet myös sudenkuopista, joita valmistuksessa voi esiintyä, esimerkiksi ei tunneta tuotteen kovia vaatimuksia.

Työntekijän vähimmäisosaamisvaatimuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • kykenee lukemaan valmistuspiirustuksia, osaa tulkita taulukoita ja piirustusmerkkejä sekä standardiviitteitä
 • kykenee tekemään piirustuksen mukaisen kappaleen, tietää miten syntyy oikeanlainen pinnanlaatu
 • kykenee mittaamaan kappaleita
 • kykenee arvioimaan työnsä tulosta, esimerkiksi ymmärtää hitsin laatuvaatimukset eri hitsiluokissa (SFS-EN ISO 5817) tai toleranssimerkinnän koneistuskuvassa, hitsien laadun maalausta ajatellen SFS-EN ISO 8501-3, polttoleikkauksen toleranssit SFS-EN ISO 9013, hitsatun rakenteen toleranssit SFS-EN ISO 13920
 • tuntee koneistuksen toleranssimerkinnät
 • osaa suorittaa nostoja turvallisesti, tuntee perusteet turvallisesta työskentelystä ja osaa tunnistaa vaaratekijöitä työssään (mm. korkeat paikat, säiliötyöt)

On olemassa standardien asettamia pätevyysvaatimuksia, joilla taataan, että osaaminen on yhdenmukaista. Esimerkiksi hitsaajan pätevyysvaatimukset eri hitsausprosesseille, ainevahvuuksille, liitosmuodoille, materiaaleille, tuotemuodoille, hitsausasennoille.

On myös vaatimuksia hitsauksen koordinoinnille, luotettavalle koneistukselle/mittaamiselle. On hitsausohjeiden WPS-hyväksymisvaatimukset sekä perusvaatimukset asennuksissa (korttikoulutukset).

Prosessin johtaminen ja kehittäminen, perus

Prosessin johtamisen ja kehittämisen peruskurssilla

 • tutustut prosessin ja laadun kehittämisen keskeisiin työkaluihin
 • mallinnat prosessin
 • opit tunnistamaan sujuvan prosessin esteitä
 • harjoittelet systemaattista ongelmanratkaisua
 • työskentelet vuorovaikutteisesti ja harjoitellen.

Ohjelmassa

 • prosessi käsitteenä
 • prosessin mallintaminen
 • prosessin johtaminen ja kehittäminen
 • systemaattinen ongelmanratkaisu
 • laadun ohjaaminen ja kehittäminen
 • muutoksen edistäminen

Tuoreen esimiehen valmennusohjelma

Uuden esimiehen valmennusohjelma antaa hyvät perusvalmiudet esimiehenä toimimiseen ja oman esimiestyön kehittämiseen.
Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit aloittaa itsellesi sopivana ajankohtana.

Valmennusohjelman sisältö

Valmennusohjelma koostuu viidestä erillisestä valmennuspäivästä

 • Minä esimiehenä – taitava viestijä ja palautteen antaja
 • Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt (sisältää DiSC- työyhteisöprofiilin)
 • Valmentava esimiestyö, perehdytys ja kehityskeskustelut
 • Haastavat tilanteet hallintaan – esimies työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä

Valmennuspäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

DiSC-työyhteisöprofiili

Valmennusohjelmaan sisältyy DISC-työyhteisöprofiili, joka on työkalu itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
Profiilin avulla tunnistat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi, ja pystyt paremmin ymmärtämään ihmisten käyttäytymistapoja vuorovaikutustilanteissa. Lisätietoja DiSCistä löydät tästä.

Esimiehen työkirja

Saat Esimiehen työkirjan, joka on itsenäiseen työskentelyyn suunniteltu materiaali. Työkirjassa olevien tehtävien avulla voit pohtia ja arvioida omaa esimiestyötäsi ja sen kehittämistä. Työkirjan tehtävät liittyvät valmennuspäivinä käsiteltyihin aiheisiin. Voit tehdä tehtävät itsellesi sopivassa aikataulussa ja keskittyä itsellesi tärkeimpiin aihealueisiin.

Coaching-keskustelut

Valmennusohjelman aikana sinulla on mahdollisuus käydä kaksi coaching-keskustelua kokeneen valmentajan kanssa työkirjan tehtävistä ja oman esimiestyösi kehittämisestä.

Koneistuksen haltuunottokoulutus

Koneistuksen haltuunottokoulutus muodostuu kuudesta, toisiinsa loogisesti kytkeytyvästä koulutuksesta. Voit valita koko kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja.

Tavoitteena on kouluttaa metallialalle koneistuksen osaajia. Koulutukseen ei vaadita aikaisempaa metallialan koulutusta tai työkokemusta. Voit olla juuri alalle tulut, alalle haluava tai verestää mahdollisesti unohtamiasi taitoja. Koulutus lähtee perusteista ja rakentuu käytännön ympärille keskittyen nimenomaan koneistajan työtehtäviin.

Kursseilla harjoitellaan käytännössä piirustusmerkintöjen lukemista, mittaamista, kappaleen kiinnittämistä ja tehdään koneistusharjoituksia.

NC-ohjelmointikoulutuksissa (Fanuc) opit perusohjelmoinnin ja hallitset työskentelyn NC-koneella. Koulutuksen jälkeen pystyt tekemään piirustuksen mukaisia koneistuksia manuaalikoneilla ja perusgeometrioita NC-koneilla. Hallitset mittavälineiden käytön, osaat mitata ja laatia kappaleelle mittauspöytäkirjan.

Koneistuksen haltuunottokoulutukseen kuuluu seuraavat kurssit:

1. Konepajatekninen mittauskurssi

2. Koneenpiirustusten tulkinta

3. Koneistuskeskukselle valmistettavien kappaleiden kiinnitys

4. Koneistuksen peruskurssi

5a. NC-sorvin käyttö ja ohjelmointi (Kokonaishintaan kuuluu joko kurssi 5a tai 5b.)

5b. Koneistuskeskuksen käyttö ja ohjelmointi (Kokonaishintaan kuuluu joko kurssi 5a tai 5b.)

Jos hallitset jo jonkin osa-alueen hyvin, voit osallistua yksittäisiin koulutuksiin ja nostaa osaamistasoasi yhä vaativampiin työtehtäviin.

Koulutusohjelma sopii rekrytoitavien osaamisen kehittämiseen, ja lisää jo koneistajina toimivien osaamista.

Koneistuskeskukselle valmistettavien kappaleiden kiinnitys

Koneistamalla valmistettavan työkappaleen kiinnittäminen on tärkeää koneistuksen onnistumiselle, tarkkojen mittojen saamiselle ja koneistuksen toistettavuudelle.

Koneistuskeskukselle valmistettavien kappaleiden kiinnitys -kurssilla opit kiinnitinsuunnittelun yleiset periaatteet, tiedät vaikuttavat lastuamis- ja kiinnitysvoimat sekä tunnet kiinnittimien käytön ja niiden rakenteet. Opit valitsemaan kiinnitettävälle kappaleelle sopivan kiinnityksen, ja ottamaan siinä huomioon koneistuksen vaatimukset.

Koulutuksessa käydään läpi eri kiinnitystapoja ja kiinnitysjärjestelmiä, demonstroidaan kiinnitysesimerkkejä, tehdään kiinnityssuunnitteluharjoituksia ja ongelmanratkaisuja pienryhmissä.