Kurssi

Voiteluhuollon perusteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät voiteluöljyt ja voitelurasvat sekä niiden käyttökohteet ja saat työkaluja laakerin jälkivoiteluvälin ja  –annoksen määrittämiseen. Kurssilla opit erilaisten keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen sekä hyödyt ja haasteet eri käyttökohteissa. Lisäksi saat tietoa voiteluaineen varastoinnista ja kunnonvalvonnasta.

 

Ohjelmassa:

 • Voitelun perusteet
 • Voiteluöljyn valinta ja ominaisuudet
  •  puhtaus
  •  järjestelmät
 • Voitelurasvan valinta ja toimintaperiaate
 • Rasvan esitäyttö ja jälkivoitelu
 • Keskusvoitelujärjestelmän toiminta
 • Voiteluaineen varastointi ja kunnonvalvonta

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa työpaikkojen työturvallisuutta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia, erityisesti riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Yhtenäisellä koulutusmallilla voidaan välttää päällekkäistä koulutusta, jota eri tilaajatahot ovat antaneet.

Kurssilla saat tietoa työturvallisuuden perusteista ja tapaturmien torjunnasta. Opit tunnistamaan vaaratekijät erilaisissa työkohteissa ja -tilanteissa. Opit ennakoimaan ja toimimaan oikein tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka oman monipuolisen työkokemuksensa perusteella osaavat vastata käytännön kysymyksiin.

Kurssiin sisältyvän kokeen hyväksytysti suoritettuasi saat Työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kortti tilataan ja toimitetaan sinulle AEL:n toimesta.

Kurssin hintaan sisältyy
 • aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas
 • työturvallisuuskortti

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset
 • sähkötyöturvallisuusstandardi SFS6002
 • sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet
 • työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Koulutuspäivään kuuluu kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat sähköalan ammattilaisilta edellytettävän kurssitodistuksen ja sähkötyöturvallisuuskortin.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se on kerrattava. Mikäli työtehtävät tai lainsäädäntö muuttuvat, tulee koulutus uusia jo ennen 5 vuoden määräaikaa.

Sähköturvallisuustutkinto 3

 • Sähköturvallisuustutkinto 3 on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, joka kestää 3 tuntia. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.
   
 • Sähköturvallisuustutkinto 3:ssa saa olla mukana TUKESin vahvistamina osaamisvaatimuksina olevat lait, asetukset ja muut määräykset (STM-tutkintopaketti 3).
   
 • Tutkintoon valmentautumiseen soveltuu Sähköturvallisuuskurssi 3, jolla opit keskeiset tutkinnon vaatimat asiat.

Sähköturvallisuustutkinto 2

Sähköturvallisuustutkinto 2 on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, joka kestää 3 tuntia. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 2:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Sähköturvallisuustutkinto 2:ssa saa olla mukana TUKESin vahvistamina osaamisvaatimuksina olevat lait, asetukset ja muut määräykset (STM-tutkintopaketti 2).

Tutkintoon valmentautumiseen soveltuu Sähköturvallisuuskurssi 2, jolla opit keskeiset tutkinnon vaatimat asiat.

Sähköturvallisuustutkinto 2, valmennus

Käymällä Sähköturvallisuustutkinto 2 valmennuskurssin hankit valmiudet Sähköturvallisuustutkinto 2:n suorittamiseen.

Valmennuksessa opit tuntemaan Sähköturvallisuustutkinto 2:n tutkintovaatimukset, ymmärtämään sähköturvallisuusmääräysten keskeiset asiat ja soveltamaan määräyksiä laskennallisesti.

Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä, joiden avulla saat varmuutta sähköturvallisuusmääräysten käytännön soveltamiseen.

Ohjelmassa

 • tutkintovaatimukset
 • sähköturvallisuuteen liittyvät lait, asetukset, ministeriön päätökset ja TUKES-ohjeet
 • sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
 • pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000

 

Testaa tietosi sähkömääräyksistä osio 1

Testaa tietosi sähkömääräyksistä osio 2

 

 

Sähköturvallisuustutkinto 3, valmennus

Käymällä Sähköturvallisuustutkinto 3 valmennuskurssin hankit valmiudet Sähköturvallisuustutkinto 3:n suorittamiseen.

Valmennuksessa opit tuntemaan Sähköturvallisuustutkinto 3:n tutkintovaatimukset, ymmärtämään sähköturvallisuusmääräysten keskeiset asiat ja soveltamaan määräyksiä laskennallisesti.

Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä, joiden avulla saat varmuutta sähköturvallisuusmääräysten käytännön soveltamiseen.

 

Testaa tietosi sähkömääräyksistä osio 1

Testaa tietosi sähkömääräyksistä osio 2

 

 

Teollisuusnosturin tarkastus -kurssi (silta, puomi)

Kurssin käytäsi tunnet silta- ja puomityyppisten nostureiden käyttöön ja tarkastukseen liittyvät ohjeet ja lainsäädännön, ymmärrät tarkastajan vastuun sekä osaat suorittaa nostureiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset.

 

Ohjelmassa mm:

 • Säädökset ja tarkastajan vastuut, lainsäädäntö
 • Nostolaitteiden määritelmistä
 • Siltanostureiden mekaaniset rakenteet, nosturiryhmät ja koneistoluokat
 • Määräaikaistarkastus
 • Määräaikaistarkastus, käyttöönotto
 • Perusteellinen määräaikaistarkastus (10 v.)

Moottorinohjausjärjestelmät: Bensiinimoottorit 2

Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisten suorasuihkutteisten bensiinimoottoreiden toimintaperiaatteita, vianmääritystä, ajoneuvojen ohjainlaitteiden vaihtoja ja ohjelmalatauksia monimerkkiympäristössä.

 

Sähkökunnossapidon perusteet automaatioasentajille ja mekaanikoille

Kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyvät mittaukset alle 1000 V:n jännitteillä. Opit käyttämään yleismittareita ja harjoittelet niiden käyttöä. Opit yleisimmät piirrosmerkit ja piirikaavion lukemisen periaatteet. Opit periaatteita sähkömekaanisten laitteiden vikaantumisesta sekä sähkömoottorimittauksista.