Kurssi

Hitsauksen haltuunottokoulutus

Koulutus lähtee perusteista, mutta ohjelma on rakennettu käytännön ympärille ja keskittyy nimenomaan hitsaajan työhön. Koulutukseen on valittu perusprosessiksi konepajateollisuuden yleisimmin (95 %) käyttämä MAG-prosessi (ns. mustien terästen ja ruostumattomien terästen hitsaus). Tavoitteena on kouluttaa työntekijöistä hitsauksen perusosaajia. Lähtötaso voi olla juuri alalle tullut tai alalle haluava.

Kursseilla tehdään käytännön MAG-hitsausharjoituksia (pienaliitokset ja päittäisliitokset). Ne alkavat hitsauskoneen parametrien säätämisestä, perushuollosta ja kappaleiden oikeanlaisesta silloittamisesta. Kursseilla harjoitellaan myös hitsien viimeistelyä.

Ohjelmasssa on hitsausohjeiden, WPS:ien lukemista, hitsausvirheiden tunnistamista ja hitsin mittaamista käytännössä. Lisäksi harjoitellaan piirustusmerkintöjen lukemista, käsitellään hitsaajan pätevyysvaatimukset, railojen vaatimukset sekä maalauksen vaatimukset hitsauksen viimeistelytyölle.

Koulutuksen jälkeen työntekijä pystyy tekemään piirustuksen ja hitsausohjeen (WPS) mukaisia perushitsauksia, viimeistelemään hitsit ja arvioimaan oman työnsä laatua.

Vaikka oppiminen tapahtuukin työtä tekemällä, nopeutuu se oleellisesti, kun perusasiat ovat hallinnassa.

Koko pakettiin kuuluu seuraavat kurssit, joihin voi osallistua halutessaan myös yksittäin:

1. Silmämääräinen tarkastus 1 (visuaalinen tarkastus 1) – hitsatut rakenteet
2. Hitsauksen laadunvarmistus käytännön työssä
3. Hitsauksen perustaidot
4. Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä – peruskurssi
5. Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä – jatkokurssi

Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä - jatkokurssi

Kurssilla opetellaan tekemään päittäisliitoksia V- ja K-railoille käytännössä. Harjoituksissa käytetään sekä umpi- että täytelankoja. Harjoituksia tehdään yksi- ja monipalkohitsauksena jalko- ja pystyhitsauksena levyliitoksille. Jos taidot antavat myöden, voidaan tehdä putkiliitoksiakin.

Harjoituksissa keskitytään oikeaan kuljetustekniikkaan ja palkojärjestykseen sekä oikeanlaisten parametrien valintaan (virta, jännite, kuljetusnopeus, ilmarako, juuripinta) sekä harjoitellaan juurituen käyttöä hitsauksessa. K-railon hitsaaminen vaatii oikeanlaiset ilmaraot, railomitat ja hitsausparametrit. Haetaan parametreja, joilla tämä onnistuu. Samalla harjoitellaan itse railonvalmistusta ja hitsin viimeistelyä.

Harjoituksissa opetellaan samalla WPS:n käyttöä (virta, jännite, lisäaine, kaasunvirtaus, hitsausnopeus, levitys tai suorakuljetus, palkojärjestys jne.).

Kurssilla tutustutaan hitsauskoneuutuuksiin, joilla hitsaustyötä voi olennaisesti tehostaa varsinkin haastavissa hitsauksissa.

Tämä kurssi on osa hitsauksen haltuunottokoulutuksen sarjaa (5 osaa). Tutustu kokonaispakettiin: https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hitsauksen-haltuunottokoulutus

 

Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä - peruskurssi

Kurssilla opetellaan tekemään pienaliitoksia eri asennoissa. Harjoituksissa käytetään sekä umpi- että täytelankoja. Harjoituksia tehdään yksi- ja monipalkohitsauksena, jalko- ja pystyhitsauksena. Liitosmuotoina käytetään levy/levy ja levy/putki –liitoksia. 

Harjoituksissa keskitytään oikeaan kuljetustekniikkaan ja palkojärjestykseen sekä oikeanlaisten parametrien (virta, jännite, kuljetusnopeus) säätämiseen hitsausasento huomioiden. Kurssilla harjoitellaan lisäksi hitsien viimeistelyä (juoheva hitsi, roiskeiden poisto, reunahaavan viimeistely) ja perustarkastusta silmämääräisesti .

Opetellaan samalla WPS:n käyttöä (virta, jännite, lisäaine, kaasunvirtaus, hitsausnopeus, levitys tai suorakuljetus, palkojärjestys jne.). Kurssilla hitsataan myös SFS-EN ISO 9606-1 mukainen pienahitsauksen pätevyyskoe . 

Tämä kurssi on osa hitsauksen haltuunottokoulutuksen sarjaa (5 osaa). Tutustu kokonaispakettiin: https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hitsauksen-haltuunottokoulutus

 

Hitsauksen perustaidot

Kurssilla opetellaan hallitsemaan ja  säätämään hitsausparametrit oikein kuhunkin tarkoitukseen sekä valitsemaan soveltuva käsihitsaus- ja palkotekniikka. Opit lukemaan hitsausohjetta (WPS), tiedät kuinka hitsausliitokset pitää silloittaa, osaat valita oikean hitsausjärjestyksen muodonmuutosten kannalta sekä saat perusteet hitsin viimeistelystä (mm. juoheva liittymä ja roiskeiden hionta). Käydään läpi perusteet lisäaineen valinnasta ja suojakaasuista eri materiaaleille. 

Kuulet perusteita kuumilla oikaisusta ja eri teräslajien vaikutuksesta hitsaukseen (lisäaineet, kaasut, lämmöntuontirajoitukset). Opit tekemään tarpeelliset päivittäis-/viikkohuollot laitteistolle. 

Kurssilla harjoitellaan näitä asioita myös käytännössä.

Tämä kurssi on osa hitsauksen haltuunottokoulutuksen sarjaa (5 osaa). Tutustu kokonaispakettiin: https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hitsauksen-haltuunottokoulutus

Hitsauksen laadunvarmistus käytännön työssä

Kurssilla käydään läpi hitsauksen käytännön laadunvarmistuksen pääkohdat, joita piirustuksissa yleisimmin vaaditaan. Perehdytään piirustusmerkkeihin, niiden tulkintoihin, opetellaan lukemaan hitsausohjetta (WPS) sekä laatimaan yksinkertaisia hitsausohjeita. Tutustutaan miten hitsausohjeet hyväksytetään.  Perehdytään hitsaajan pätevöittämiseen, pätevyysalueisiin ja pätevyystodistusten tulkintaan. 

Tutustutaan hitsausliitoksen standardivaatimuksiin

 • maalauksen kannalta (SFS-EN ISO 8501-3)
 • termisen leikkauksen toleransseihin (SFS-EN ISO 9013)
 • hitsatun rakenteen toleranssivaatimuksiin (SFS-EN ISO 13920)

Koulutuksessa käsitellään myös sitä, mitä eri laatuluokan määrittäminen käytännössä tarkoittaa valmistuksen kannalta. Ylilaadun vaatiminen ja tekeminen on kallista.

Tämä kurssi on osa hitsauksen haltuunottokoulutuksen sarjaa (5 osaa). Tutustu kokonaispakettiin:
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hitsauksen-haltuunottokoulutus

Hydrauliikan kunnossapito ja vianetsintä

Kurssilla keskitytään hydrauliikkajärjestelmien huoltoon ja vianetsintään sekä saat yleiskuvan hydrauliikan käyttöhäiriöistä ja komponenttien riskiluokista . Syvennät tietojasi myös hydrauliikan puhtaudesta ja suodattamisesta sekä hydrauliikan turvallisuudesta. Lisäksi kertaamme edellisillä kursseilla opittuja asioita.

Kurssin keskeistä sisältöä:

 • Käyttöönotto, huolto ja vianetsintä
 • Puhtaus ja Suodatus hydrauliikassa
 • Hydrauliikan turvallisuus vianetsinnässä ja Käyttöönotossa

Teollisuusnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Teollisuusnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta tarkastajilta.

Teollisuusnosturien  tarkastajan 5-vuotistutkinnossa selvitetään kirjallisen kokeen ja käytännön tarkastusrastien avulla, että osallistujan tiedot ovat säädöksien ja määräysten osalta ajan tasalla.

Teollisuusnosturien 5-vuotistutkinnon tarkastuksen tulokset toimitetaan osallistujalle noin kolmen viikon sisällä tutkinnosta.

Teollisuusnosturien tarkastajan 5-vuotistutkintoon valmentava kurssi

Kurssilla voit päivittää tietosi ajan tasalle voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä sekä mitä standardeja tarvitset työssäsi ja millaisia muutoksia niihin on tullut.

 

Ohjelmassa mm:

Lainsäädäntö ja niissä tapahtuneet muutokset

 • VNa 403
 • tulossa olevat muutokset

Standardit ja niissä tapahtuneet muutokset

 • voimassa olevat standardit
 • muutokset ja kumotut standardit

Perusteellisen tarkastuksen periaatteet ja vaatimukset

 • perusteellisen tarkastuksen sisältö
 • NDT pätevyysvaatimukset

 

Basics of hydraulics

With this course, you will learn the basics of hydraulics and get an overview of hydraulic systems and know the industry's terminology. You will learn how to read hydraulic diagrams and identify different components. You know the purpose of the components and the structure and operation of the most important components. You can work with hydraulic systems safely and with the required purity.

The course program follows CETOP's training recommendations. CETOP is a European Hydraulics and Pneumatic Organization that creates hydraulic standards for components and training.

The most important content of the course:
• Basic principles of hydraulics
• Character marks and reading of hydraulic diagrams
• The most common components: purpose, structure and function
• Cleanliness in hydraulic systems and working methods
• Filtering
• Safe working

Hydraulics in lab exercises as a group work we do in mm:
• Getting familiar with the machine using the formula
• Component construction: V-belt piston pump, wing pump, gear pump
• Pump adjustment: pressure limiter, flow regulator and pressure regulator + pQ test
• Chart reading
• Connection: Pressure relief valves
• Connection: oil purity and water content measurement
• Component structure: pressure limiting valve, directional valve, cylinder, orbit motor

Ohjelmoitavat logiikat TIA Portal (SIMATIC STEP 7) SIMATIC S7-1200, S7-1500 -alkeiskurssi

Ohjelmoitavat logiikat Siemens TIA Portal (SIMATIC STEP 7) SIMATIC S7-1200, S7-1500 -alkeiskurssin käytyäsi tunnet Simatic S7-1200, S7-1500 logiikoiden alkeet, ohjelmiston perusteet sekä osaat ohjelmoida peruspiirejä, muuttaa parametrejä ja käyttää ohjelmointityökaluja logiikan toiminnan seurantaan ja toimintahäiriöiden selvittämiseen. Ymmärrät ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaat seurata logiikkaohjelmaa.

Kurssilla saat perustietopaketin Siemens Simatic S7-1200- ja S7-1500 -logiikoilla ohjattujen koneiden ja laitteiden ohjaustoiminnoista ja toimintahäiriöiden selvittämisestä.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia Siemens Simatic S7-1200- ja S7-1500 -laitteilla ja pienoisprosessimalleilla (kuljettimilla yms).