Kurssi

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (paperitentti)

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat jatkotentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset.
Jatkotentti kestää 45 minuuttia ja koostuu 15 monivalintakysymyksestä.

Voit suorittaa tentin paperiversiona AEL:n järjestämien ympäristönäytteenottokurssien tenttiaikana tai ympäristönäytteenottajien kokoontumisajoissa. Tämä tentti maksaa 150 € + alv.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tentin etänä internetin välityksellä sinulle henkilökohtaisesti sovittavana tenttiaikana. Näin säästyt matkan vaivoilta. Tämä tentti maksaa 250 € + alv.

Jatkotentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista, sillä tenttitodistus on voimassa kaksi vuotta.

Ota yhteyttä erika.granfelt@ael.fi niin sovitaan sinulle sopiva tentti.

Trukinkuljettajien perehdyttäjä- ja opettajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia yritysten työpaikkakouluttajille, työnopettajille ja perehdyttäjille tai niiksi aikoville opettaa ja perehdyttää työpaikoilla trukin käyttäjiä. Antaa valmiuksia oppilaitosten opettajille kouluttaa trukkitoimintoihin oppilaitoksen oppilaita (mm. vaateina eri ammatillisissa tutkinnoissa).

Trukinkuljettajan perehdyttäjä-ja opettajakoulutuksesta hyötyvät

Sopii myös tietojen kertaukseksi ja varmistamiseksi henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä trukkitoiminnoista ja asetuksen 403/2008, 14 § mukaisen henkilökohtaisen ajoluvan myöntämisestä.

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti Työturvallisuuslain asioista, joiden avulla voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan työtehtäviin. Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena on antaa opastus työnsuorittajalle.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään perehdytyksen merkitys ja antaa käytännön työkaluja opastamiseen. Opastamista opetellaan harjoittelemalla. Koulutuksessa tutustumme eri trukkimalleihin.

14 §
Erityiset pätevyysvaatimukset
Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Aktiivilietelaitos - toiminta ja häiriöt

Kurssilla keskustellaan aktiivilietemenetelmän haasteista, puhdistamon toiminnan tehostamisesta ja kapasiteetin lisäyksestä. Kuulet erilaisista ratkaisuista ja niiden käyttökokemuksista.

Kurssilla keskitytään

 • laitoksen ohjaukseen
 • yleisimpiin analyyseihin
 • mikrobiologiaan puhdistamolla
 • toimintaa häiritseviin tekijöihin ja niistä selviämiseen

Rikastuta ymmärrystäsi aktiivilietelaitoksen toiminnasta!

Vesityökorttikoulutus ja osaamistesti, allasvesi

Vesityökorttitestin osaamisvaatimuksiin kuuluu, että testattava tuntee allasveden mikrobiologiaa ja kemiaa sekä osaa allasveden käsittelymenetelmien periaatteet. Hänen tulee tuntea myös alan lainsäädäntöä sekä allasveden laadun valvontaa.
Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet terveydensuojelulain määrittämän testin eli vesityökortin suorittamiseen.

 

Paperikoneen formeriosan ja rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin käytyäsi tiedät formeriosan hallinnan vaikeudet ja saat uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärrät formeriosan - perälaatikon, viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden – vaikutuksen rainanmuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI -koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa

Kouluttaudu kansainväliseksi tarkastusten koordinoijaksi (IWI-C). Tarkastuksen koordinoija vastaa alihankinnan laadusta, tarkastustoiminnasta (DT ja NDT) ja niiden tilaamisesta ja dokumentoinnista. Tarkastuksen koordinoija voi yrityksen nimeämänä vastata myös hitsauksen pätevöinnistä (hitsaajat ja WPS:t), standardien päivityksestä ja seuraamisesta talon sisällä. Lisäksi hän toimii linkkinä tilaajiin ja osallistuu katselmuksiin.

NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI-kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä.

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla muun muassa

 • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
 • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
 • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
 • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
 • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
 • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
 • uusimpien DT- ja NDT-standardien tunteminen ja niiden tulkinta
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 2018 viikot 36, 41, 46, 50 ja vuonna 2019 viikot 6, 12, 15, 19.

Välinehuolto mikrobiologisessa laboratoriossa

Kurssilta saat monipuolista tietoa, jonka avulla voit kehittää laboratorion välinehuoltotyön laatua ja turvallisuutta. Päivän aikana käsitellään koko välinehuoltoprosessi, erilaiset puhdistus- ja desinfiointimenetelmät, sterilointimenetelmät sekä mikrobiologisen jätteen käsittely.

 

Koulutuspäivän aiheet

 • Välinehuollon toimintojen organisointi
 • Työturvallisuus - mikrobien vaaraluokitus ja mikrobeilta suojautuminen, kemikaalivaarat välinehuollossa
 • Laboratoriovälineiden materiaalit - mitä huomioitavaa välinehuollon kannalta
 • Puhdistaminen ja desinfektio - koneellinen prosessi, käsinpesun periaatteet, pesutuloksen arviointi
 • Välineiden sterilointi - höyrysterilointi ja kuumailmasterilointi, steriloinnin valvonta, autoklaavin turvallisuusohjeet
 • Mikrobiologisen laboratorion jätteiden käsittely

 

AutoCAD 3D -kurssi

Kurssilla opit kolmiulotteisen AutoCAD-työskentelyn yleiset periaatteet ja käsitteet. Opit tekemään, käsittelemään ja visualisoimaan AutoCAD-ohjelmalla rautalanka-, pinta-, alue- ja tilavuusmalleja ja tuottamaan niistä piirustuksia ja näköiskuvia.

Kurssilla tehdään runsaasti asioita syventäviä harjoituksia.

Ohjelmassa

 • 3D-suunnittelun perusteet
 • Koordinaatistot
 • Ikkunointi ja näytön ohjaus
 • Omat koordinaatistot
 • Rautalankamallinnus
 • Alkioiden muokkaus ja käsittely 3D:ssä
 • Mallien esitystavat
 • Pinta- ja aluemallinnus
 • Pintojen mallinnustavat ja muokkaus
 • Tilavuusmallinnus
 • Peruskappaleiden teko
 • Joukko-operaatiot
 • Tilavuusmallien muokkaus
 • Kyselytoiminnot
 • Mallin tarkkuus
 • Tulostustilan käyttö
 • Piirustuksen teko 3D-mallista
 • Harjoituksia aihealueittain

Trukinkuljettajan kertauskurssi (CAP)

Kurssilla opit tavarankäsittelyyn sisältyvät turvallisuus- ja tuotevahinkoriskit, kuorman vaikutuksen trukin vakauteen, trukkeihin liittyvää lainsäädäntöä sekä käyttämään asenteellisesti trukkia oikein. Kurssilla voit päivittää ja uusia AEL:n myöntämän trukkikortin.

CAP merkintä trukinkuljettajan koulutuksesta

Kun haluat koulutuksesta kuljettajien ammattipätevyysmerkinnän (CAP) sinun tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Kurssiin on mahdollisuus lisätä trukkiajoharjoittelu eri veloituksella.

 

Vesityökortti, osaamistesti

Voit suorittaa meillä vesityökorttitestin ilman valmistavaa koulutusta, jos hallitset testissä vaadittavat asiat. Voit suorittaa joko vesilaitos-, verkosto- tai allasvesitestin.
Tarvittaessa  toimitamme sinulle ennakkolukumateriaalin testiin valmistautumista varten.

Vesityökorttitesti sisältää 30 monivalintakysymystä ja testi kestää enintään 60 min. Voit valita joko suomen- tai ruotsinkielisen testin.

Ennakkolukumateriaalin ja testin hinta on yhteensä 170 € + alv 24 %

Ota yhteyttä ja sovi testausajasta!