Kurssi

Radiografia 3

 • Valmistaudu 2-tason SFS-EN ISO 9712 mukaiseen radiografia-tutkintoon, josta saat kuvien arvostelupätevyyden
 • Koulutustunnit 81-120/120
 • Päivitä tarvittaessa tietosi ja osaamisesi tässä koulutuksessa

Ultraäänitarkastus 3

 • Viimeinen koulutus SFS-EN ISO 9712 mukaiseen 2-tason UT-tutkintoon.
 • Koulutustunnit 81-120/120
 • Kurssi valmentaa hitsien tarkastamiseen ja tutkinnon sisältöön.
 • Koulutuksen harjoituksissa painotetaan hitsien tarkastusta.

Ohjelmassa

 • muodon ja pinnan vaikutus
 • käytössä syntyvät vikatyypit ja niiden tarkastus/paksuusmittaus
 • heijastajan koon ja laadun arviointi kaiun avulla
 • äänitekninen osaaminen
 • yhteen tarkastaminen
 • laskuharjoituksia
 • 2-tason pätevöimistenttiin valmistautuminen

Radiografia 2

 • Koulutus jatkaa pätevöitymistä SFS-EN ISO 9712 -mukaiseen 2-tason radiografia-tutkintoon.
 • Koulutustunnit 41-80/120.
 • Luokitteluharjoituksia; mutta pääpaino teorialuennoilla

       Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.

Ultraäänitarkastus 2

Syvennä ultraäänitarkastuksen (UT) osaamistasi syventymällä hitsatun pienaliitosten ja rakenteen tarkastamiseen. Opit soveltamaan sitä käytäntöön sekä käyttämään eri tekniikoita.

Koulutus sisältää noin puolet käytännön harjoittelua ja syentää tietouttasi kohti SFS-EN ISO 9712 mukaiseen 2-tason pätevöintitutkintoa. 

Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat UT-taso 3 -asiantuntijat.
AEL on Suomen suurin Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-menetelmien kouluttaja.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Ultraäänitarkastus 1 -kurssin käyneille ultraäänitarkastajaksi aikovalle sekä 10-vuotistuntkintoon valmentautuville tarkastajille.

Koulutus on osa SFS-EN ISO 9712 mukaisen tason 2 ultraäänitarkastajan koulutusta. Koulutusvaatimus SFS-EN ISO 9712 -tason 2 tutkintoon on 120 tuntia. Tämä koulutus yhdessä Ultraäänitarkastus 1-koulutuksen kanssa kattaa 2/3 Tason 2 vaatimuksesta. 

 

 

Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.

Ultraäänitarkastuksen standardit:

 • SFS-EN ISO 16810 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Yleisperiaatteet
 • SFS-EN ISO 16811 Non-destructive testing. Ultrasonic examination. Sensitivity and range setting
 • SFS-EN ISO 11666 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat.
 • SFS-EN ISO 17640 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tekniikat, tarkastustasot ja arviointi.
 • SFS-EN ISO 23279 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hitsausvirheiden tyypin määrittäminen.
 • SFS-EN 10160 Vähintään 6 mm paksujen teräslevytuotteiden ultraäänitarkastus (heijastusmenetelmät)
 • SFS-EN 10228-3 Terästakeiden NDT. Osa 3 Ferriittisten ja martensiittisten terästakeiden ultraäänitarkastus
 • SFS-EN 12680-1 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 1: Teräsvalut yleiseen käyttöön
 • SFS-EN 12680-2 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 2: Teräsvalut suuresti rasitettuihin kohteisiin.
 • SFS-EN 12680-3 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 3: Pallografiittirautavalut
 • SFS-EN 14127 Rikkomaton aineenkoetus. Paksuusmittaus ultraäänellä
 • SFS-EN ISO 2400 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 1
 • SFS-EN ISO 7963 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 2

Suosittelemme ottamaan omat standardit mukaan koulutukseen.

Tunkeumanestetarkastus, tasot 1 ja 2

Opi tuntemaan tunkeumanestetarkastusmenetelmän (PT) perusteet ja tarkastuslaitteet sekä tekemään tarkastuksia tarkastusmenetelmän eri tekniikoilla.
Sovella oppimiasi tarkastustekniikoita monipuolisesti eri kohteisiin ja sovella osaamistasi menetelmän perusteissa ja näyttämien arvostelussa. Valmentaudu 2-tason tutkintoon.

Koulutus on hyväksytty SFS-EN ISO 9712 / Nordtest pätevöintijärjestelmän mukainen PT Taso 2:n pätevöintiin tarvittava koulutus.

Koulutuksen kesto: 40 opetustuntia

 

NDT-tarkastajien/testaajien pätevöinti
Lisätietoa NDT-pätevöintijärjestelmästä löydät tästä.

 

Katso video AEL:n NDT-koulutuksesta tästä.

Radiografia 1

 • Tämä koulutus aloittaa pätevöitymisen teollisuusröntgenkuvaajaksi (1-taso) ja/tai kuvien arvostelijaksi (2-taso).
 • Koulutustunnit 1-40/120; riittävät kuvaajan tutkintoon.
 • Soveltuu myös yksittäiskoulutukseksi teollisuusröntgenkuvauksen tuntemusta tarvitsevalle asiantuntijalle.

 

    Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät täältä.

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille

Kouluttaudu kansainväliseksi hitsaustarkastajaksi.
Tarkastuksista tietävä hitsauskoordinoija toimii linkkinä sopimusneuvotteluissa ja valvoo yrityksen etuja katselmuksissa. Koulutuksen käytyään hän kykenee paremmin myös seuraamaan alan kehitystä ja ylläpitämään dokumentointia.

Hitsauksen ja tarkastuksen koordinoinnin minimivaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN ISO 3834-5. Standardi antaa lähtökohdat, joilla tuotteet voidaan valmistaa laadukkaasti. Valmistajalla tulee myös olla käytettävissä riittävästi tarkastuksen koordinointihenkilöstöä, jonka yritys itse nimeää. Huomaa, että ”pelkkä” IWS, IWT, IWE ei anna tarkastusten koordinoinnin pätevyyttä! Vähimmäisvaatimukset tarkastajien koordinoinnin koulutukseen esitetään ohjeessa IIW Guideline IAB-041r3-08 International Welding Inspection Personnel. 

IWI-koulutus sisältää yksipäiväisen lopputentin rikkovista ja rikkomattomista aineenkoetuksista. NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä!

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla:

 • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
 • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
 • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
 • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
 • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
 • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutuksen lähiviikot ovat vuonna 2019 viikot 6, 12, 15  ja 19. Erillinen tenttipäivä pidetään vasta lähiopetuspäivien jälkeen.

Rikkovan aineenkoetuksen kouluttajat ovat rikkovan testauslaboratorion kokeneita asiantuntijoita ja NDT-kouluttajat SFS-EN 473 / Nordtest 3-tason huippuosaajia.

Koulutuksen hakulomake tästä: hakulomake_iwi_3_vko.pdf

 

 

Ultraäänitarkastus 1

Koulutuksessa opit ultraäänitarkastuksen (UT) perusteorian, soveltamaan sitä käytäntöön sekä käyttämään utraäänilaitetta. Ultraäänitarkastus kuuluu osana rikkomattomiin aineen koetusmeneltelmiin (NDT).

Koulutus sisältää noin puolet käytännön harjoittelua. Harjoituksissa käytössämme on kolme Krautkrämer USN-52, kaksi GE/Krautkrämer USM-35 sekä kaksi Olympus Epoch 600 -ultraäänilaitetta. Mikäli sinulla on oma UT-laite, suosittelemme sen käyttöä harjoituksissa.

Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat UT-taso 3 -asiantuntijat. AEL on Suomen suurin Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-menetelmien kouluttaja.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ultraäänitarkastajaksi aikoville. Se soveltuu myös hyvin kaikille ultraäänitarkastuksen tuntemusta tarvitseville asiantuntijoille yksittäisenä koulutuksena.

Koulutus täyttää SFS-EN ISO 9712 -tason 1 koulutusvaatimukset, joka on 40 tuntia. Tason 2 vaatimus on 120 tuntia. Koulutus on osa SFS-EN ISO 9712 mukaisen tason 2 ultraäänitarkastajan koulutusta.
 

 

Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.

 

Ultraäänitarkastuksen standardit:

 • SFS-EN ISO 16810 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Yleisperiaatteet
 • SFS-EN ISO 16811 Non-destructive testing. Ultrasonic examination. Sensitivity and range setting
 • SFS-EN ISO 11666 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat.
 • SFS-EN ISO 17640 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tekniikat, tarkastustasot ja arviointi.
 • SFS-EN ISO 23279 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hitsausvirheiden tyypin määrittäminen.
 • SFS-EN 10160 Vähintään 6 mm paksujen teräslevytuotteiden ultraäänitarkastus (heijastusmenetelmät)
 • SFS-EN 10228-3 Terästakeiden NDT. Osa 3 Ferriittisten ja martensiittisten terästakeiden ultraäänitarkastus
 • SFS-EN 12680-1 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 1: Teräsvalut yleiseen käyttöön
 • SFS-EN 12680-2 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 2: Teräsvalut suuresti rasitettuihin kohteisiin.
 • SFS-EN 12680-3 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 3: Pallografiittirautavalut
 • SFS-EN 14127 Rikkomaton aineenkoetus. Paksuusmittaus ultraäänellä
 • SFS-EN ISO 2400 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 1
 • SFS-EN ISO 7963 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 2

Suosittelemme ottamaan omat standardit mukaan koulutukseen.

Ilmanlaatumittaukset, erikoistumiskurssi

Kurssilla saat käytännönläheisesti tietoa laadukkaiden ja luotettavien ilmanlaatumittausten tekemisestä. Koska mittaaminen on kallista eikä huonosti tehtyä mittausta voi tehdä uudelleen toisena ajankohtana on mittaukset syytä tehdä kerralla hyvin ja vaatimukset täyttäen. Näin säästetään aikaa, vaivaa ja rahaa.

Ennakkolukuaineistona on vuonna 2017 päivitetty Ilmanlaadun mittausohje. Mittausohjeeseen perehtyminen ennen kurssia on tärkeää, sillä asioita käsitellään ja ryhmätöitä tehdään oletuksella että mittausohjeeseen on tutustuttu.

Jokaisen osallistujan toivotaan ottavan mukaansa standardit, joita käyttää työssään ilmanlaatumittauksissa.

Kurssin aikana vierailemme HSY:n ilmanlaadun supermittausasemalla, josta voit lukea lisätietoa tästä.

Tämän erikoistumiskurssin sekä kurssiin kuuluvan kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö, joka tekee työkseen ympäristönäytteenottoa tai -mittauksia, voi hakea ympäristönäytteenottajan pätevyyttä alueelle ”Ilmanlaatumittaukset”.  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kurssilla.
Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet on esitetty tarkemmin sivulla: http://www.syke.fi/fi FI/Palvelut/Laatu_ja_laboratoriopalvelut/Ymparistonaytteenottajien_sertifiointipalvelu/
Patevyystodistuksen_myontamisen_perusteet

 

 

Autosähkötekniikan perusteet

Koulutuksessa saat valmiuksia ymmärtää sähkötekniikan ja mittaustekniikan perusteita sekä opit soveltamaan oppimaasi ajoneuvoympäristössä tapahtuvaan sähköjärjestelmän vianmääritykseen.