Kurssi

Trukinkuljettajan kertauskurssi (CAP)

Kurssilla opit tavarankäsittelyyn sisältyvät turvallisuus- ja tuotevahinkoriskit, kuorman vaikutuksen trukin vakauteen, trukkeihin liittyvää lainsäädäntöä sekä käyttämään asenteellisesti trukkia oikein. Kurssilla voit päivittää ja uusia AEL:n myöntämän trukkikortin.

CAP merkintä trukinkuljettajan koulutuksesta

Kun haluat koulutuksesta kuljettajien ammattipätevyysmerkinnän (CAP) sinun tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Kurssiin on mahdollisuus lisätä trukkiajoharjoittelu eri veloituksella.

 

Vesityökortti, osaamistesti

Voit suorittaa meillä vesityökorttitestin ilman valmistavaa koulutusta, jos hallitset testissä vaadittavat asiat. Voit suorittaa joko vesilaitos-, verkosto- tai allasvesitestin.
Tarvittaessa  toimitamme sinulle ennakkolukumateriaalin testiin valmistautumista varten.

Vesityökorttitesti sisältää 30 monivalintakysymystä ja testi kestää enintään 60 min. Voit valita joko suomen- tai ruotsinkielisen testin.

Ennakkolukumateriaalin ja testin hinta on yhteensä 170 € + alv 24 %

Ota yhteyttä ja sovi testausajasta!

Työkoneiden voimansiirto

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä raskaan pyöräajoneuvon voimansiirrosta. Koulutuksessa syvennytään hukkalämpöjen syntyyn voimansiirron eri vaiheissa. Koulutuksessa opit ymmärtämään huollon ja kulumisen vaikutukset sekä oikean voitelun merkityksen. Lisäksi perehdytään vikoihin, syihin, seurauksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin.

 

EA 1

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Erilaiset haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diapetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min).

TIG-Hitsaus

Opi TIG-hitsauksen perusteet kurssilla, jonka pääpaino on käytännön hitsausharjoituksissa.

Opit käyttämään ja ymmärtämään TIG-hitsauslaitteiden asetuksia ja hyödyntämään niitä käytännön hitsauksessa. Tutustut TIG-hitsauksen varusteisiin ja opit oikeat suoritustekniikat eri hitsausasennoissa.

Saat valmiudet ruostumattomien ja seostamattomien terästen TIG-hitsaukseen. Harjoittelet juuren suojausta ruostumattoman teräksen hitsauksessa. Tutustut alumiinihitsaukseen ja kuulet miten alumiinin hitsaaminen onnistuu TIGillä.

 

Katso video AEL:n hitsauskoulutuksista tästä.

Tulityökurssi/Tulityökortti

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen.Tulityökortti on voimassa viisi vuotta. Määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisella tulityökurssilla. Koulutukseen on hyvä tulla ennen kortin määräajan umpeutumista.

Pohjoismaisten tulityökoulutusten harmonisointi ja jatkuva kehittäminen on johtanut siihen, että tulitöiden turvallisuuskurssi uudistuu valtakunnallisesti. Tulityön turvallisuustutkinto sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto yhdistyvät vuoden 2016 alusta alkaen. Sen jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuuskurssi oikeuttaa myös katto- ja vedeneristysalan tulitöiden tekemiseen.

Kurssilla opetetaan:
- tunnistamaan tulityön riskit ja suojautumaan niiltä niin katolla kuin sisätiloissakin
- ymmärtämään tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
- käyttämään monipuolisesti alkusammutusvälineitä ja toimimaan hätätilanteissa oikein.

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta sammuttamalla roska-astiapalo, palavan nesteen palo sekä ihmisnukke. Sammutusvälineinä käytetään sammutuspeitettä, nestesammutinta sekä jauhe-, hiilidioksidisammuttimia.

Kurssilla tehdään ryhmätyönä:
- valvontasuunnitelma
- tarkastustyö vakituisen ja tilapäisen tulityön varusteista
- tulityöluvan myöntämisharjoitus.

Vesityökorttikoulutus (vesilaitos ja vesijohtoverkosto) ja -testi

Työskenteletkö vesihuoltoalan työtehtävissä vesilaitoksilla tai vesijohtoverkostojen parissa? Tiesitkö, että edellytyksenä työskentelyllesi on vesityökortin suorittaminen?

Vesityökortin osaamisvaatimuksiin kuuluu, että testattava tuntee

 • veden mikrobiologiaa
 • veden puhdistusprosessit
 • ne vesijohtoverkostotöiden periaatteet, joilla on vaikutusta veden laatuun
 • talousvettä koskevaa lainsäädäntöä
 • talousveden valvonnan
 • talousveden näytteenoton periaatteet

Tämä vesityökorttikoulutus antaa hyvät valmiudet testin suorittamiseen!

Tarvittaessa voit tulla pelkästään testiin, ilman koulutusta. Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä että olet tulossa pelkkään testiin. Testin hinta koulutusmateriaaleineen (ilman koulutusta) on 160 euroa.
 
Vesityökorttitesti on kirjallinen monivalintakoe. Se suoritetaan koulutuspäivän päätteeksi. Työnkuvasta riippuen testattava voi suorittaa joko vesilaitos- vai verkostotestin.

Koulutuksen hintaan sisältyy ennakkolukumateriaalina Vesilaitostekniikka ja hygienia -opas, jonka toimitamme kurssille ilmoittautuneille. Ilmoittaudu siis ajoissa, jotta ehdit saada oppaan ja perehtyä siihen.

Koulutuksen hinta sisältää lisäksi koulutuspäivän aikana tarjottavat kahvit ja lounaan.

Vesinäytteenotto ja mittaus, erikoistumiskurssi

Kurssin sisältö vastaa ympäristönäytteenottajan sertifiointivaatimuksia. Kurssi soveltuu kaikille vesistä näytteitä ottaville tai näytteenottoa suunnitteleville.

Sertifiointia tavoittelevat osallistuvat kurssin lopussa kirjalliseen kokeeseen (3 h). Koetilaisuuteen voit myös tulla uusimaan hylättyä erikoistumiskurssin suoritusta. Ilmoittaudu pelkkään kokeeseen yhteyshenkilöille.

Kurssin ydin on

 • edustavan näytteenoton periaatteet
 • nykyiset näytteenottotekniikat
 • turvalliset toimintatavat.

Kurssilla käsitellään fysikaalis-kemiallista ja mikrobiologista näytteenottoa ja mittausta

 • vesistöistä
 • jätevesistä ja prosessivesistä
 • pohjavesistä
 • sedimentistä
 • lumesta.

Katso video vesinäytteenotosta

Voit hakea ympäristönäytteenottajan sertifikaattia, kun olet suorittanut erikoistumiskurssin ja tehnyt alan töitä vähintään vuoden. Lue tarkemmat ohjeet Ympäristönäytteenoton henkilösertifiointijärjestelmästä.

Kurssi koostuu luennoista, harjoituksista ja demonstraatioista. Yksi demonstraatio on AEL:n pihalla pohjavesiputkella, joten varaudu säänmukaisella lämpimällä vaatetuksella.

Katso tarkempi ohjelma linkistä sivun oikeasta reunasta.

Laboratorion Excel-sovellukset

Kurssin käytyäsi tunnet Excel-taulukkolaskentaohjelman keskeiset taulukkolaskenta-, grafiikka- ja tiedonhallintaominaisuudet sekä niiden tehokkaan hyödyntämisen laboratorion laskentarutiinien ja laadunohjauksen apuna.

Ympäristönäytteenottajien kokoontumisajot

Kokoontumisajot on tapahtuma, jossa ympäristönäytteenottajat, näytteenoton suunnittelusta, sertifiointijärjestelmästä sekä alan koulutuksesta vastaavat pureutuvat yhdessä syvemmälle yhteiseen asiaan.

Sertifioitu ympäristönäytteenottaja voi hyväksyttää tämän koulutuspäivän ylläpitokoulutukseksi Certi-ryhmällä tehdessään väliraporttia tai hakiessaan sertifikaatille jatkoa.

Päivän lopuksi on mahdollista suorittaa sertifioinnin uusimista varten jatkotentti hintaan 150 € (+ alv. 24 %). Jatkotentin todistus on voimassa kolme vuotta, joten tentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista. Ilmoittaudu tenttiin sähköpostitse maija-liisa.kuusela@ael.fi.

Ohjelmassa on taas monta mielenkiintoista aihetta:

 • Certi -ryhmän puheenvuoro

 • Mitä kenttätyössä on hyvä tietää MARA- ja MASA -asetuksista

 • Osanäytteiden lukumäärän merkitys kokoomanäytteenotossa

 • Kenttämittausten laadunvarmistus

 • Uima-allasvesien kloori- ja pH -kenttämittaukset

 • Virtaamamittaukset

 • Kenttätoimijoiden käyttäytymissäännöt asiakastilanteissa