Kurssi

Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi

Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi on mahdollista käydä ainoastaan AEL:ssä.

Koulutuksen avulla vähemmän aikaa alalla olleet saavat kokonaiskuvan työtehtävistään ja kokeneet työntekijät syventävät vedenkäsittelyn ja laitostekniikan ymmärtämystään.

Toivomme osallistujien valmistautuvan esittelemään lyhyesti omaa laitostaan. Käymme yhdessä myös tutustumassa pohjavesi- ja pintavesilaitoksiin.
Kurssin aikana on mahdollista suorittaa Talousvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Ilmoitathan meille etukäteen, jos haluat suorittaa testin.

AutoCAD-perusteet

Koulutuksessa opit tehokkaasti ja varmasti oikein CAD-työskentelyn yleiset periaatteet, menetelmät ja käsitteet. Opit AutoCAD-ohjelman tärkeimmät piirto-, muokkaus-, tekstitys- ja mitoitus- sekä tulostustoiminnot kaksiulotteisessa suunnittelussa.

Kurssilla tehdään runsaasti asioita syventäviä harjoituksia ja varsinkin tulostustoiminnat opetellaan tehokkaasti.

Ohjelmassa

 • käyttöliittymä ja avusteet
 • AutoCAD-kuvien katselu ja käsittely
 • tiedostojen hallinta
 • piirtämisen aputoiminnot
 • kohdistimet ja niiden käyttö
 • kuvatasot, värit ja viivatyypit
 • muokkaustoiminnot
 • mitoitus ja tekstit
 • apukoordinaatistot
 • tulostus
 • mittakaavan hallinta
 • symbolit ja niiden käyttö
 • harjoituksia aihealueista

AutoCAD 3D -mallinnuskurssi

Kurssilla opit kolmiulotteisen AutoCAD-työskentelyn yleiset periaatteet ja käsitteet. Opit tekemään, käsittelemään ja visualisoimaan AutoCAD-ohjelmalla rautalanka-, pinta-, alue- ja tilavuusmalleja ja tuottamaan niistä piirustuksia ja näköiskuvia.

Kurssilla tehdään runsaasti asioita syventäviä harjoituksia.

Ohjelmassa

 • 3D-suunnittelun perusteet
 • Koordinaatistot
 • Ikkunointi ja näytön ohjaus
 • Omat koordinaatistot
 • Rautalankamallinnus
 • Alkioiden muokkaus ja käsittely 3D:ssä
 • Mallien esitystavat
 • Pinta- ja aluemallinnus
 • Pintojen mallinnustavat ja muokkaus
 • Tilavuusmallinnus
 • Peruskappaleiden teko
 • Joukko-operaatiot
 • Tilavuusmallien muokkaus
 • Kyselytoiminnot
 • Mallin tarkkuus
 • Tulostustilan käyttö
 • Piirustuksen teko 3D-mallista
 • Harjoituksia aihealueittain

Pintamenetelmät 2 - Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus

 • Koulutus antaa valmiudet osallistua SFS-EN ISO 9712:n mukaisiin magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen 2-tason pätevyystutkintoihin.
 • Koulutustunnit 21-40/40 kummallakin menetelmällä.
 • Opi soveltamaan MT- Ja PT-menetelmiä monipuolisesti eri kohteisiin.
 • Syvennä osaamistasi menetelmien perusteissa ja näyttämien arvostelussa.
 • Valmentaudu 2-tason tutkintoihin.

 

   Lisätietoa NDT-tutkintojärjestelmästä ja hakeutumisesta tutkintoihin saat tästä.

Paloilmoittimen hoitajan kurssi

Saat tietää uusien määräysten ja ohjeiden sisällön. Opit ymmärtämään toimivan paloilmoittimen merkityksen sekä tiedät, miten vältetään virheilmoitukset. Opit tekemään kunnossapito-ohjelmaan liittyvät kuukausikokeilut ja tunnet vastuun irtikytkettyjen alueiden valvonnasta. Tunnet tulitöiden aiheuttamat riskit ja osaat valistaa tulityöntekijöitä paloturvallisuuteen.

Paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen edellyttää, että paloilmoitinlaitteistolle on nimetty asianmukaisen koulutuksen saanut vastuuhenkilö eli paloilmoittimen hoitaja varahenkilöineen.

Harjoituslaitteemme kattavat lähes 90 % kiinteistöissä käytössä olevista laitteista, joten koulutuksen aikana pystyy lähes aina harjoittelemaan samanlaisilla laitteilla kuin omassa työympäristössäkin on. Osa harjoituksista toteutetaan majoituskiinteistössämme.

Visuaalisen viestinnän taitopaketti

Huippusuosittu Visuaalisen viestinnän taitopaketti
– kolme kahden päivän kurssia ajalla 31.10.-15.12.2017

Visuaalisen viestinnän taitopaketissa opiskellaan tänä syksynä julkaisuohjelmien perusteita. llmoittaudu heti, mikäli mielit mukaan!

Tutustu myös työssäkäyville aikuisille suunnattuun Media-alan perustutkinto -koulutukseen, jos kaipaat laaja-alaisempaa ja syvällisempää koulutusta. Aiheina mm. julkaisun tekemisen kanavat ja printti- että verkkojulkaisujen suunnittelu ja toteutus.

Visuaalisen viestinnän taitopaketti

Koulutuspaketti sisältää kolme kaksipäiväistä kurssia. Yksittäiselle kurssille voi osallistua myös vapaarahoitteisesti, katso "Kursseja myös yksittäin".

Ilmoittautuminen Visuaalisen viestinnän taitopakettiin

Täydennä ilmoittautuminen, jossa määrität maksajan valitsemalla joko "yksityishenkilö" tai "yritys". Merkitse ilmoittautumislomakkeen lopussa olevaan kohtaan "Lisää tietoa" syntymäaikasi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

Koulutus kuuluu valtionosuusrahoituksen piiriin. Tuen suuruus määräytyy opiskelijamaksun maksajan mukaan. Koulutus on arvonlisäverotonta.

 • Mikäli opiskelija maksaa opiskelijamaksun itse, on hinta 430 euroa / paketti eli kolme kurssia.
 • Mikäli maksaja on yritys, on hinta 1200 euroa / kurssipaketti.

Laskutamme opiskelijamaksun kaksi viikkoa ennen ensimmäistä kurssia, maksuaikaa on 7 päivää. Voit peruuttaa osallistumisesi veloituksetta viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia opiskelijamaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Koulutuspäivät

Koulutuspäivät pidetään Helsingin Malminkartanossa AEL:n opetustiloissa ja -välinein 9.00–15.45.

Opiskeluvälineistö- ja materiaali

Kursseilla käytetään AEL:n laitteita ja ohjelmia. Harjoittelua varten voit tilata ohjelmat käyttöösi haluamallesi ajalle, lisätietoja www.adobe.com. Opiskelumateriaalina kurssin aiheen mukainen Docendon Visual-sarjan oppikirja (sisältyy kurssin hintaan) ja erillisiä harjoitustehtäviä. Kurssipäivien harjoitustehtävien lisäksi on etäharjoituksia, joista annetaan palaute.

Kursseja myös yksittäin

Taitopaketin kursseihin on mahdollista osallistua ilman valtion tukea erillisinä kursseina, jolloin yksittäisen kurssin hinta on 780 euroa + alv. Tällöin ilmoittautuminen tapahtuu kyseisen kurssin kotisivulla.
 

Tulityökurssi/Tulityökortti

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen.Tulityökortti on voimassa viisi vuotta. Määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisella tulityökurssilla. Koulutukseen on hyvä tulla ennen kortin määräajan umpeutumista.

Pohjoismaisten tulityökoulutusten harmonisointi ja jatkuva kehittäminen on johtanut siihen, että tulitöiden turvallisuuskurssi uudistuu valtakunnallisesti. Tulityön turvallisuustutkinto sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto yhdistyvät vuoden 2016 alusta alkaen. Sen jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuuskurssi oikeuttaa myös katto- ja vedeneristysalan tulitöiden tekemiseen.

Kurssilla opetetaan:
- tunnistamaan tulityön riskit ja suojautumaan niiltä niin katolla kuin sisätiloissakin
- ymmärtämään tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
- käyttämään monipuolisesti alkusammutusvälineitä ja toimimaan hätätilanteissa oikein.

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta sammuttamalla roska-astiapalo, palavan nesteen palo sekä ihmisnukke. Sammutusvälineinä käytetään sammutuspeitettä, nestesammutinta sekä jauhe-, hiilidioksidisammuttimia.

Kurssilla tehdään ryhmätyönä:
- valvontasuunnitelma
- tarkastustyö vakituisen ja tilapäisen tulityön varusteista
- tulityöluvan myöntämisharjoitus.

Autoelektroniikka ja anturitekniikka

Koulutuksessa perehdytään elektroniikan peruskomponenttien toimintaan ja niiden käytännön soveltamiseen ajoneuvoissa. Opit nykyaikaisessa ajoneuvoissa käytettävien yleisimpien tunnistimien toimintaa ja vianmääritystä sekä oskilloskoopin käytön perusteita tunnistimien ja toimilaitteiden vianmääritystyökaluna
 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa työpaikkojen työturvallisuutta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia, erityisesti riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Yhtenäisellä koulutusmallilla voidaan välttää päällekkäistä koulutusta, jota eri tilaajatahot ovat antaneet.

Kurssilla saat tietoa työturvallisuuden perusteista ja tapaturmien torjunnasta. Opit tunnistamaan vaaratekijät erilaisissa työkohteissa ja -tilanteissa. Opit ennakoimaan ja toimimaan oikein tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka oman monipuolisen työkokemuksensa perusteella osaavat vastata käytännön kysymyksiin.

Kurssiin sisältyvän kokeen hyväksytysti suoritettuasi saat Työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kortti tilataan ja toimitetaan sinulle AEL:n toimesta.

Kurssin hintaan sisältyy
 • aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas
 • työturvallisuuskortti

Sähköturvallisuustutkinto 3

 • Sähköturvallisuustutkinto 3 on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, joka kestää 3 tuntia. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.
   
 • Sähköturvallisuustutkinto 3:ssa saa olla mukana TUKESin vahvistamina osaamisvaatimuksina olevat lait, asetukset ja muut määräykset (STM-tutkintopaketti 3).
   
 • Tutkintoon valmentautumiseen soveltuu Sähköturvallisuuskurssi 3, jolla opit keskeiset tutkinnon vaatimat asiat.