Kurssi

Magneettijauhetarkastus, tasot 1 ja 2

 

Opi tuntemaan magneettijauhetarkastusmenetelmän perusteet ja tarkastuslaitteet sekä tekemään tarkastuksia eri menetelmillä.

Sovella oppimiasi eri tekniikoilla monipuolisesti eri kohteisiin ja sovella osaamistasi menetelmien perusteissa ja näyttämien arvostelussa

Pyörrevirtatarkastus 1, ilmailuala

 

Pyörrevirtatarkastuksen SFS-EN ISO 9712-pätevöintikoulutuksen ykköskurssi.
Koulutustunnit 1-40/88
Soveltuu myös yleiskoulutuksena asiantuntijoille, jotka tarvitsevat pyörrevirtatarkastuksen tuntemusta.

Pintamenetelmät 2, ilmailuala

Koulutus antaa valmiudet osallistua SFS-EN ISO 9712:n mukaisiin magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen 2-tason pätevyystutkintoihin.
Koulutustunnit 21-40/40 kummallakin menetelmällä.
Opi soveltamaan MT- Ja PT-menetelmiä monipuolisesti eri kohteisiin.
Syvennä osaamistasi menetelmien perusteissa ja näyttämien arvostelussa.
Valmentaudu 2-tason tutkintoihin.

Tunkeumanestetarkastus, tasot 1 ja 2

Opi tuntemaan tunkeumanestetarkastusmenetelmän (PT) perusteet ja tarkastuslaitteet sekä tekemään tarkastuksia tarkastusmenetelmän eri tekniikoilla.
Sovella oppimiasi tarkastustekniikoita monipuolisesti eri kohteisiin ja sovella osaamistasi menetelmän perusteissa ja näyttämien arvostelussa. Valmentaudu 2-tason tutkintoon.

Koulutus on hyväksytty SFS-EN ISO 9712 / Nordtest pätevöintijärjestelmän mukainen PT Taso 2:n pätevöintiin tarvittava koulutus.

Koulutuksen kesto: 40 opetustuntia

 

NDT-tarkastajien/testaajien pätevöinti
Lisätietoa NDT-pätevöintijärjestelmästä löydät tästä.

 

Katso video AEL:n NDT-koulutuksesta tästä.

Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen

Kahden erillisen koulutuspäivän aikana käydään läpi käytännönläheisesti asiakaskokemus sekä asiakkuuksien johtaminen.

Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä päivästä.

1. päivä: Asiakaskokemus

 • Mikä asiakaskokemus?
 • Miksi meidän on syytä kiinnostua asiakaskokemuksesta?
 • Asiakaskokemuksen osatekijät
 • Mitä tarvitaan onnistuneeseen asiakaskokemukseen?
 • Asiakaspalvelun rooli ja merkitys nyt ja tulevaisuudessa?
 • Unohtumaton asiakaspalvelu – minun roolini?

2. päivä: Asiakkuuksien johtaminen

 • Miksi meidän on syytä kiinnostua asiakkuuksien johtamisesta – eivätkö hyvät tuotteet riitä? Osaammeko kuunnella ja huomata asiakkaan tarpeet?
 • Asiakkuuden arvo?
 • Kuinka kasvatan asiakaspääomaa?
 • Segmentointi ja asiakkuuksien hoito-ohjelmat
 • Miten minä voin vaikuttaa omassa työssäni asiakastyytyväisyyteen ja suositteluun?

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa ja lounas AEL Ravintolassa.

Esimiehen yritystalous

Yritystoiminta ja ammattimainen esimiestyö vaativat hyvää talouden hallintaa. Tämä koulutus antaa selkeän kuvauksen yritystalouden eri osa-alueista. Kurssilla harjoitellaan niitä talouden taitoja, joita yrittäjä ja esimies tarvitsee päivittäisessä työssään.

Koulutuksen jälkeen

 • tunnet yritystalouden tärkeimmät käsitteet
 • tunnet kirjanpidon perusperiaatteet
 • osaat lukea ja analysoida talouslaskelmia ja tasetta
 • tunnet kustannuslaskennan periaatteet
 • osaat suunnitella ja budjetoida toimintaasi ammattimaisesti
 • osaat laskea investointien kannattavuutta

Haastavat tilanteet hallintaan - esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

Koulutuksessa saat hyviä työkaluja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja työnilon säilyttämiseen. Koulutus tarjoaa valmiuksia stressin tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa ja keinoja stressin hallintaan.

Ohjelmassa

Työhyvinvoinnin edistäminen

 •  työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 •  eri osapuolten valta ja vastuut
 •  omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen
 •  hyvien toimintamallien ja pelisääntöjen merkitys
 •  hankalien tilanteiden ennaltaehkäisy

Esimiestyön haastavat tilanteet

 •  Kissa pöydälle -opetusvideo
 •  ratkaisukeskeinen toimintatapa hankalissa tilanteissa
 •  epäasiallisen kohtelun tunnistaminen, käsittely ja ehkäisy
 •  heikentynyt työkyky, työkyvyn arviointi ja varhaisen puuttumisen malli

Muutokset hyvinvoinnin haasteena

 •  muutosprosessin vaiheet
 •  miten muutokseen suhtaudutaan
 •  muutoksen suunnittelu ja tukeminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Esimies ja työsuojeluyhteistyö

Koulutuksessa saat helposti toteutettavan mallin työsuojeluvastuiden hoitamiseen. Saat tietoa esimiehen työsuojeluvastuista sekä käytännönläheiset ohjeet, jotta voit hallita arkipäivän työsuojelun hoitamisen mahdollisimman hyvin.

Esimiehenä olet lain mukaan päävastuussa siitä, että yrityksessä toimitaan turvallisesti ja noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Esimiehen työsuojelutehtäviin kuuluvat muun muassa työnopastuksen järjestäminen, koneiden ja rakenteiden kunnon ja turvallisuuden valvonta, yleisen siisteyden ja järjestyksen valvonta, turvallisten työmenetelmien suunnittelu.

Ohjelmassa

 • Työsuojelun perusteet ja 0-tapaturma-ajattelu
 • Työsuojeluvastuu
 • Tapaturmatilanteet ja niiden tutkinta
 • Riskien hallinta
 • Työympäristön turvallisuuden hallinta
 • Koneturvallisuus
 • Perehdytys ja työnopastus
 • Ihmisten johtaminen, ongelmatilanteet ja työhyvinvointi
 • Esimiehen oma jaksaminen

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Valmentava esimiestyö, perehdytys ja kehityskeskustelut

Koulutuksessa saat perusopetuksen esimiestyön kulmakiviin ja pystyt hyödyntämään saamiasi oppeja toimialasta riippumatta. Opit käyttämään kehityskeskusteluja johtamisen työvälineenä. Opit johtamaan osaamista sekä saat työkalut perehdytykseen ja työnopastukseen.

Ohjelmassa

Osaamisen kehittäminen yrityksessä
Valmentava ote esimiestyössä

 •  valmentaminen - mitä se on?
 •  valmentamisen hyödyt valmentajalle ja valmennettavalle
 •  opetusvideo Valmentava esimiestyö
 •  valmentaminen käytännön tilanteessa

Kehityskeskustelu johtamisen työvälineenä

 • kehityskeskustelun tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen
 • ryhmäkehityskeskustelu

Oppimisen arviointi ja tilaisuuden päätös

 

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Esimiehen työlainsäädäntö

Koulutuksessa opit, mitkä ovat työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Ymmärrät esimiehen työlainsäädännön perusteet. Koulutus antaa käytännön tietoa työsopimusasioissa. Esimerkiksi mitä pitää tietää, kun työntekijä lomautetaan tai kuinka työsopimus päätetään. Koulutus kasvattaa työoikeuteen liittyvää osaamistasi esimiestyöskentelysi tueksi.

Koulutuksessa käsitellään

Työsopimus

 • työsopimuksen muoto
 • keskeiset ehdot
 • työsopimus vs. alihankintasopimus

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

 • työnjohto- ja valvontaoikeus
 • palkanmaksu   
 • tasapuolisen kohtelun vaatimus 
 • muut velvollisuudet

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

 • työntekovelvollisuus
 • kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus
 • muut velvollisuudet    

Lomauttaminen ja työsopimuksen päättäminen 

 • lomautusperusteet ja -menettelyt
 • irtisanomis- ja purkuperusteet  
 • työsopimuksen päättämismenettelyt

Yksityisyyden suoja työelämässä

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.