Kurssi

Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt

Saat lisäosaamista erilaisten ihmisten johtamiseen. Koulutus antaa tukea oman työsi kehittämiseen. Sinulla on erinomainen tilaisuus kuulla ja oppia muiden samassa roolissa toimivien kokemuksista ja erilaisista toimintamalleista.

Kurssiin sisältyy oman DISC-profiilin laatiminen. DISC-profiili on kehitetty itsetuntemuksen ja viestinnän kehittämiseen. Profiilin avulla pystyt paremmin ymmärtämään ihmisten käyttäytymistapoja vuorovaikutustilanteissa. Se on yksi käytetyimmistä persoonallisuustesteistä, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi ja kommunikaatiotasi.

Ohjelmassa

 • DiSC-työkalun käyttötarkoitus ja tausta
 • Ihmisten erilaisuus DiSC-toimintatyylin valossa
 • Erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Oma toimintatyyli, sen vahvuudet ja haasteet
 • Erilaisten ihmisten johtaminen
 • Ryhmän toiminta ja kehittäminen
 • Pelisäännöt ja niiden rakentaminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Plasmaemissiospektrometria (ICP-OES)

ICP –analyysin vahvuus on siinä, että samalla mittauskerralla voidaan mitata kymmeniä alkuaineita nopeasti ja laajalla pitoisuusalueella. Tämän kurssin tavoitteena on, että saat tehokkaasta analyysilaitteesta entistäkin luotettavampia tuloksia, opit paikantamaan virhelähteitä ja eliminoimaan niitä.          

Kurssilla perehdytään:

 • optisen plasmaemissiospektrometrian perusteoriaan ja ICP-OES laitteen rakenteeseen
 • näytteiden esikäsittelymenetelmiin
 • näytteen syöttöön - "suuri osa käytön ongelmista liittyy näytteensyöttöön, mutta harvoin näytteensyöttäjään"
 • häiriöiden käsittelyyn
 • laitteen käyttöönotossa huomioitaviin asioihin ja käytön kannalta tärkeimpiin huoltotoimintoihin
 • ICP-menetelmän kehittämiseen ja validointiin
 • ICP-mittausten laadunvarmistukseen

 

Uusitut hitsauksen pätevöinnit - hitsaajan pätevyys menetelmäkoestandardi

 

Kurssilta saat käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten hitsausohjeita tulisi menetelmäkokeella hyväksyä, mitkä ovat muuttujat ja kuinka uutta menetelmäkoestandardia tulkitaan. Kuulet myös uusitun hitsaajan pätevyyskoestandardin soveltamisesta ja pätevyysalueiden tulkinnoista. 

Uusi menetelmäkoestandardi on hyväksytty ja tulee voimaan. Koulutuksessa kuulet minkälaisia muutoksia uusi menetelmäkoestandardi SFS-EN ISO 15614-1 tuo mukaan:

 • menetelmäkokeisiin tulee 2 tasoa: Level 1 ja 2. Milloin käytetään Level 1 ja milloin Level 2
 • vertailua nykyinen/uusi versio: mitä olennaisia muutoksia menetelmäkokeiden suoritukseen, testauksiin ja pätevyysalueisiin on tulossa
 • prosessikohtaisissa pätevyysalueissa on uusia rajoja, esim. lisäaineen siirtymismuotojen pätevyysalueissa (pulssimuoto, aaltomuoto ja pulssi/aaltomuoto)
 • kaasun koostumuksen raja-arvoihin tullut tarkennuksia
 • voiko ja milloin kannattaa päivittää aiemman version mukaisia menetelmäkokeita uuden version mukaiseksi
 • perusaineiden ryhmittely

 

Lisäksi käydään läpi millä tavalla kumottu Hitsaajan pätevyyskoestandardi SFS-EN 287-1 ja uusi SFS-EN ISO 9606-1 standardi poikkeavat toisistaan:

 • uusittu standardi perustuu lisäaineiden ryhmittelyyn ja perusaineiden mukainen ryhmittely vain lisäaineettomissa hitsausprosesseissa
 • levyhitsauksen pätevyyskokeissa (BW ja FW) koekappaleiden mitoissa muutoksia
 • hitsausasentojen rajoihin on tullut tiukennuksia
 • uutena muuttujana juurikaasu, kaarimuodot, hitsautumisyvyyden pätevyysalue
 • yhdistelmpätevyydet
 • muutos hyväksymisvaatimuksen kohdassa jyrkkä liittymä (B-luokka!)
 • voimassaolon kestossa muutoksia
 • painelaitehitsauksissa (PED) tiettyjä voimassaolorajoituksia
   

Kuulet myös mitä uusin operaattorin pätevyyskoestandardi SFS-EN ISO 14732 pitää sisällään. Mikä muuttui?

 

Adobe Animate - Liikettä ja animointia verkkojulkaisuun

Adobe Animate CC on dynaamisen ja rikkaan median tuotantoympäristö. Ohjelmalla luot animaatioita, bannereita, vuorovaikutteisia esityksiä ja muita julkaisuja verkkoon tai muihin välineisiin. Animate-ohjelmalla tuotat mm. responsiivisia HTML5-pohjaisia animaatioita ja muita elämysrikkaita esityksiä.  HTML5-muotoisen julkaisun ansiosta sisältöjä voidaan katsoa kaikilla laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tablet-laitteilla. 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset ohjelman ominaisuuksiin ja antaa hyvät perusvalmiudet animaation tekemiseen. Kurssilla suunnitellaan grafiikkaa ja harjoitellaan animoimista. Omat esitykset julkaistaan eri käyttötarkoituksia varten.

JavaScript, verkkosivujen toiminnallisuus

Ohjelmassa

 • Javascriptin historia ja toimintaperiaate; asiakas-palvelin -malli
 • Javascriptin liittäminen HTML-dokumenttiin
 • Javascriptin syntaksi
 • Selaimen konsolin käyttö; loggaus ja virheilmoitukset
 • Ohjelmoinnin peruskäsitteet: tietotyypit, muuttujat, ehtolauseet, operaattorit ja silmukat
 • Tapahtumankäsittelijät
 • DOM ja HTML-elementtien käsittely Javascriptillä
 • Funktiot
 • Oliot
 • Javascript-frameworkit
 • jQueryn lataaminen ja käyttöönotto
 • Lightbox-pluginit; Lighcase
 • Slider/karusellipluginit; FlexSlider
 • Kalenteripluginit; Datepicker

.

Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä

Opit ymmärtämään liiketoiminnan perusteita, muun muassa yrityksen toiminta-ajatus, visio, arvot sekä strategia. Käytännönläheisellä kurssilla tutustut eri organisaatiomalleihin ja niiden vahvuuksiin ja haasteisiin.

Kun ymmärrät liiketoiminnan lainalaisuuksia, pystyt jalkauttamaan yrityksen toimintamallin ja palveluketjun kehittämisen alaisillesi ja muulle organisaatiolle.

Getting Things Done –valmennus

Ota haltuun stressittömän tehokkuuden taito – opi GTD

Getting Things Done® on aikaansaamisen taito – paljon enemmän kuin perinteistä ajanhallintaa. Se on maailman käytetyimpiä itsensä johtamisen menetelmiä. GTD:n avulla rakennat selkeän kuvan siitä, mikä on olennaista tulokselliselle toiminnallesi ja otat työhösi tehokkaan otteen. Samalla kehität myös organisaatiosi tuottavuutta, sillä se kehittyy vain yksilön henkilökohtaisen tuottavuuden kautta.

Mitä GTD-menetelmän käyttö merkitsee sinulle?

 • Sinulla on enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joilla on eniten merkitystä tavoitteidesi saavuttamisessa.
 • Osaat hallita työsi yllättävät keskeytykset ja prioriteettien muutokset.
 • Pystyt työskentelemään sujuvasti tiuhaan muuttuvien tavoitteiden ympäröimänä.
 • Arjen haasteiden jongleeraustaitosi kehittyvät: ennen kolmen pallon kanssa oli hankaluuksia, GTD:llä pidät ilmassa vaivattomasti täyden tusinan.
 • Hallitset vastuullasi olevat projektit, jaetut kalenterit, tavoitteet, prioriteetit, tehtävälistat, sähköpostit – yhtä lailla suuret kokonaisuudet kuin pienimmätkin yksityiskohdat.
 • Osaat jättää työt työpaikalle.
 • Olet läsnä siinä mitä teet – myös vapaa-ajallasi.
 • Asiat eivät lipsahda huomaamatta ohitse, reagoit niihin hyvissä ajoin.
 • Myös kumppanisi huomaavat muutokset: pystyt olemaan tehokas ja luotettava, onnistut huomioimaan entistä paremmin myös muiden tarpeet – töissä ja kotona.

 

 Miten GTD kehittää työyhteisön tuottavuutta ja työhyvinvointia?

 • Palaverit alkavat ajoissa ja niillä on selkeä asialista.
 • Palaverit loppuvat ajoissa – päätetyt tavoitteet, tehtävät ja vastuut määriteltynä.
 • Vastuut osataan delegoida ajoissa, sopivina kokonaisuuksina.
 • Tiimin johto tietää, mitä tiimi tekee.
 • Tiimi tietää, mitä siltä odotetaan.
 • Resurssien kohdentaminen ja tehtävien prioriteetti on avoimesti kaikkien tiedossa.
 • Työ tehdään puhtaalta pöydältä, kaikki viestikanavat tyhjennetään päivittäin (inbox zero).
 • Päätöksiin luotetaan, vastuut tiedetään ja ne pysyvät ajan tasalla.
 • Toimiva delegointi vahvistaa luottamuksen kulttuuria.
 • Reagointinopeus yllättäviin ja odottamattomiin tilanteisiin paranee.
 • Lyhyemmät vasteajat viestinnässä.

Koulutus toteutetaan standardoidun mallin mukaan jo 67 maassa. Kaikki menetelmän kouluttajat ovat David Allen Companyn sertifioimia.  

Opi GTD – stessittömän tehokkuuden taito -valmennus sisältää Getting Things Done -perusteet työpajapäivän ja 2 järjestelmän käyttöönottoa tukevaa webinaaria.

Työpajapäivän aikana opetellaan menetelmän käyttö. Oman GTD-järjestelmäsi rakentaminen ja käyttöönotto valitsemallasi ohjelmistolla tapahtuu 90 minuutin webinaarina. Tämän jälkeen menetelmän käyttöä kerrataan vielä 90 minuutin Viikkokatsastus-webinaarilla.

Menetelmää hyödynnetään käyttämällä omaa GTD-järjestelmää. Järjestelmä tarkoittaa käytännössä niitä työkaluja, joita päivittäin käytät, esim. sähköpostia, kalenteria, tehtävälistoja ja projektinhallintatyökaluja. Käyttöönotto-webinaareissa nämä työkalut viritetään osaksi sujuvaa itsensä johtamista. Lisätietoa tästä saat lähikoulutuspäivän aikana.

Viikkokatsastus on menetelmän kriittisimpiä osia kokonaisuuden toimivuuden kannalta.
Opit, miten viikkokatsastus tehdään itsenäisesti, sinulle parhaiten sopivalla tavalla.

Voiteluhuollon perusteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät voiteluöljyt ja voitelurasvat sekä niiden käyttökohteet ja saat työkaluja laakerin jälkivoiteluvälin ja  –annoksen määrittämiseen. Kurssilla opit erilaisten keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen sekä hyödyt ja haasteet eri käyttökohteissa. Lisäksi saat tietoa voiteluaineen varastoinnista ja kunnonvalvonnasta.

 

Ohjelmassa:

 • Voitelun perusteet
 • Voiteluöljyn valinta ja ominaisuudet
  •  puhtaus
  •  järjestelmät
 • Voitelurasvan valinta ja toimintaperiaate
 • Rasvan esitäyttö ja jälkivoitelu
 • Keskusvoitelujärjestelmän toiminta
 • Voiteluaineen varastointi ja kunnonvalvonta

Toimitusketju pähkinänkuoressa

Koulutuksesta saat työkaluja ostoon parantamaan yrityksen kannattavuutta, saatavuutta, varaston hallintaa ja asiakastyytyväisyyttä. Saat myös tietoa toimitusketjun kustannuksista ja miten voit niihin työlläsi vaikuttaa sekä mittareita toiminnan laadun mittaamiseksi. 

Paperinvalmistusprosessi kannolta asiakkaalle

Paperinvalmistusprosessi kannolta asiakkaalle on paperin- ja kartonginvalmistuksen peruskurssi

 • Kurssilta saat hyvän kokonaisnäkemyksen paperinvalmistuksen raaka-aineista ja koko massan- ja paperinvalmistusketjusta.
 • Koulutuksessa  käsitellään käsitellään puun kulku metsästä aina valmiiseen tuotteeseen saakka. Sellutehtaan tuotteet ja bioenergian tuotanto tulee sinulle tutuksi. Tilaisuudessa perehdytään myös paperi- ja kartonkilajeihin, alan terminologiaan ja eri tekijöiden merkitykseen paperin- ja kartonginvalmistuksessa.