Kurssi

Vesityökorttikoulutus (vesilaitos ja vesijohtoverkosto) ja -testi

Työskenteletkö vesihuoltoalan työtehtävissä vesilaitoksilla tai vesijohtoverkostojen parissa? Tiesitkö, että edellytyksenä työskentelyllesi on vesityökortin suorittaminen?

Vesityökortin osaamisvaatimuksiin kuuluu, että testattava tuntee

 • veden mikrobiologiaa
 • veden puhdistusprosessit
 • ne vesijohtoverkostotöiden periaatteet, joilla on vaikutusta veden laatuun
 • talousvettä koskevaa lainsäädäntöä
 • talousveden valvonnan
 • talousveden näytteenoton periaatteet

Tämä vesityökorttikoulutus antaa hyvät valmiudet testin suorittamiseen!

Tarvittaessa voit tulla pelkästään testiin, ilman koulutusta. Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä että olet tulossa pelkkään testiin. Testin hinta koulutusmateriaaleineen (ilman koulutusta) on 160 euroa.
 
Vesityökorttitesti on kirjallinen monivalintakoe. Se suoritetaan koulutuspäivän päätteeksi. Työnkuvasta riippuen testattava voi suorittaa joko vesilaitos- vai verkostotestin.

Koulutuksen hintaan sisältyy ennakkolukumateriaalina Vesilaitostekniikka ja hygienia -opas, jonka toimitamme kurssille ilmoittautuneille. Ilmoittaudu siis ajoissa, jotta ehdit saada oppaan ja perehtyä siihen.

Koulutuksen hinta sisältää lisäksi koulutuspäivän aikana tarjottavat kahvit ja lounaan.

Vesinäytteenotto ja mittaus, erikoistumiskurssi

Kurssin sisältö vastaa ympäristönäytteenottajan sertifiointivaatimuksia. Kurssi soveltuu kaikille vesistä näytteitä ottaville tai näytteenottoa suunnitteleville.

Sertifiointia tavoittelevat osallistuvat kurssin lopussa kirjalliseen kokeeseen (3 h). Koetilaisuuteen voit myös tulla uusimaan hylättyä erikoistumiskurssin suoritusta. Ilmoittaudu pelkkään kokeeseen yhteyshenkilöille.

Kurssin ydin on

 • edustavan näytteenoton periaatteet
 • nykyiset näytteenottotekniikat
 • turvalliset toimintatavat.

Kurssilla käsitellään fysikaalis-kemiallista ja mikrobiologista näytteenottoa ja mittausta

 • vesistöistä
 • jätevesistä ja prosessivesistä
 • pohjavesistä
 • sedimentistä
 • lumesta.

Katso video vesinäytteenotosta

Voit hakea ympäristönäytteenottajan sertifikaattia, kun olet suorittanut erikoistumiskurssin ja tehnyt alan töitä vähintään vuoden. Lue tarkemmat ohjeet Ympäristönäytteenoton henkilösertifiointijärjestelmästä.

Kurssi koostuu luennoista, harjoituksista ja demonstraatioista. Yksi demonstraatio on AEL:n pihalla pohjavesiputkella, joten varaudu säänmukaisella lämpimällä vaatetuksella.

Katso tarkempi ohjelma linkistä sivun oikeasta reunasta.

Laboratorion Excel-sovellukset

Kurssin käytyäsi tunnet Excel-taulukkolaskentaohjelman keskeiset taulukkolaskenta-, grafiikka- ja tiedonhallintaominaisuudet sekä niiden tehokkaan hyödyntämisen laboratorion laskentarutiinien ja laadunohjauksen apuna.

Ympäristönäytteenottajien kokoontumisajot

Kokoontumisajot on tapahtuma, jossa ympäristönäytteenottajat, näytteenoton suunnittelusta, sertifiointijärjestelmästä sekä alan koulutuksesta vastaavat pureutuvat yhdessä syvemmälle yhteiseen asiaan.

Sertifioitu ympäristönäytteenottaja voi hyväksyttää tämän koulutuspäivän ylläpitokoulutukseksi Certi-ryhmällä tehdessään väliraporttia tai hakiessaan sertifikaatille jatkoa.

Päivän lopuksi on mahdollista suorittaa sertifioinnin uusimista varten jatkotentti hintaan 150 € (+ alv. 24 %). Jatkotentin todistus on voimassa kolme vuotta, joten tentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista. Ilmoittaudu tenttiin sähköpostitse maija-liisa.kuusela@ael.fi.

Ohjelmassa on taas monta mielenkiintoista aihetta:

 • Certi -ryhmän puheenvuoro

 • Mitä kenttätyössä on hyvä tietää MARA- ja MASA -asetuksista

 • Osanäytteiden lukumäärän merkitys kokoomanäytteenotossa

 • Kenttämittausten laadunvarmistus

 • Uima-allasvesien kloori- ja pH -kenttämittaukset

 • Virtaamamittaukset

 • Kenttätoimijoiden käyttäytymissäännöt asiakastilanteissa

EBS-jarrut, perävaunut, Haldex (BPW Eco Tronic)

Koulutuksessa keskitytään eri Haldex-perävaunun EBS-järjestelmien vianetsintään, komponenttien vaihtoon, rakenteisiin sekä ohjelmointiin. Koulutus on suunniteltu järjestelmien korjaamiseen, mutta soveltuu myös perävaunun valmistajille.

Kuorma- ja linja-autojen Wabco ABS, EBS, ECAS, MTS -järjestelmäkoulutus

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät kuorma- ja linja-autojen erilaisten järjestelmien toiminnan. Opit testaamaan, korjaamaan ja suorittamaan ohjelmoinnit Wabco ABS, EBS, ECAS ja MTS -järjestelmiin. EBS, ECAS ja MTC -lisenssien hinta sisältyy koulutuksen hintaan.

Perävaunun ABS-koulutus

Koulutuksessa pääpaino on Wabco-järjestelmissä. Koulutuksen suoritettuasi saat Wabco VCS2 -järjestelmän PIN-koodin. Koulutuksesta on hyötyä perävaunun ABS-järjestelmien vianetsintää suorittaville henkilöille.

Kuorma- ja linja-autojen ABS- ja EBS-koulutus

Koulutuksen käynyt saat hyvät tiedot vetoautojen erilaisista sähköohjatuista jarrujärjestelmistä, niiden kehitysversioista, vianetsinnästä ja ominaisuuksista. Koulutuksessa keskitytään Knorr-Bremse ja Wabco merkkisten EBS ja ABS laitteiden vianetsintään yleistestilaitteilla   

EBS-jarrut, perävaunut, Knorr-Bremse TEBS G2

Koulutuksessa panaudutaan Knorr-Bremse korjaamolisenssin edellyttämällä tavalla uudempaan perävaunun EBS G2...2.2 järjestelmiin. Opit Knorr-Bremse perävaunun G2-järjestelmien toiminnat, vianetsinnän ja testausohjelmien "asennukset". Koulutuksessa käsitellään myös TRM ja TIM -ohjelmat.

EBS-jarrut, perävaunut, Wabcon E

Koulutuksessa saat hyvät tiedot Wabco-perävaunun EBS E-järjestelmien rakenteeseen, toimintaan ja vianetsintään. Koulutus järjestetään yhteistyössä Wabco-Automotiven kanssa. Koulutuksen läpäistyä saat Wabco E PIN-koodin, koulutuksen hintaan sisältyy  lisenssimaksu.