Kurssi

Henkilönostimien tarkastus -kurssi

Koulutuksessa paneudutaan henkilönostinten tarkastamiseen, lainsäädäntöön ja tarkastusohjeisiin.
Koulutuksen jälkeen voit osallistua henkilönostin tarkastajan tutkintoon, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit anoa henkilönostintarkastajan henkilösertifikaattia Inspectalta.

Ohjelmassa

  • Henkilönostintarkastajapätevyys
  • Henkilönostimien rakenteet
  • Tarkastusharjoitus; saksinostin
  • Määräaikaistarkastusharjoituksia
  • Lainsäädäntö
  • Sähköturvallisuus ja -vaatimukset
  • Henkilönostintarkastustehtävien läpikäynti, yhteenveto

Autonostimien tarkastus -tutkinto

Tutkinnossa selvitetään kirjallisen kokeen ja käytännön testien avulla osallistujan autonostimien tarkastuksiin liittyvät tiedot ja taidot.

Autonostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Autonostimien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta autonostintarkastajilta.  

 

 

Digitaalinen ajopiirturi, korjaamokoulutus (Db-lupa)

Opit digitaalisen ajopiirturin toiminnat, ohjelmoinnit ja mittaukset. Kurssin käytyäsi saat Db -korjaamoluvan edellyttämät tiedot.

Ohjelmassa
– digitaalinen ajopiirturi järjestelmän toiminta
– kortit ja niiden hakeminen
– digitaaliseen ajopiirturiin liittyvä lainsäädäntö
– korjaamon toiminnat
– kalibrointi- ja korjaamo-ohjelmaharjoituksia
– loppukoe.

Ajoneuvoyhdistelmän jarrusovitus (A-jarrulupa)

Koulutus täyttää jarrujen asennus- ja korjausluvan (A-lupa) jarrusovituskurssin vaatimukset, joka vaaditaan A-jarrukorjaamon vastuuhenkilöltä. Koulutuksessa opit jarrumitoituksen vaatimukset, sovitustarkastuksen dynamometrillä sekä erilaisten dynamometritulosten tulkinnan.

Autonostimien tarkastus -kurssi

Koulutuksessa paneudutaan autokorjaamon autonostinten tarkastamiseen, niiden lainsäädäntöön sekä tarkastusohjeisiin. Koulutuksen käytyäsi voit osallistua autonostin tarkastajan tutkintoon, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit anoa autonostintarkastajan henkilösertifikaattia Inspecta Oy:ltä.

Moottorinohjausjärjestelmät: Dieselmoottorit 1

Koulutuksessa opit ymmärtämään Commonrail -järjestelmien toimintaperiaatteen, järjestelmän vianmäärittämiseen ja komponenttien vaihtoihin liittyviä asioita.

 

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutus

Uusi Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS6002 määrittelee sähkö- ja hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin liittyvät, autokorjaamoita ja niiden henkilökuntaa koskevat vaatimukset. 16.3.2015 uudistetun standardin myötä sähkö- tai hybridiajoneuvoihin korjaus- tai huoltotöitä tekeviltä henkilöiltä sekä työnjohto ja teknisissä asiantuntijatehtävissä toimivilta vaaditaan Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 –koulutus.  

Tässä Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutuksessa käsitellään sähköturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja standardeja, sähkö- ja hybridiajoneuvojen erityispiirteitä, autokorjaamoita koskevia vaatimuksia sekä työskentelykäytäntöjä.

Koulutus tulee uusia viiden vuoden välein.

 

Autojen tutka- ja kamerajärjestelmät

Koulutuksessa perehdytään nykyaikaisten, kuljettajan tukijärjestelmien käyttämien tutkien ja kameroiden toimintaan. Opit eri autonvalmistajien vaatimuksia tutkien ja kameroiden kalibrointitarpeesta erilaisten korjaamotöiden yhteydessä. Tyypillisiä töitä, joissa tutkien tai kameroiden kalibrointitarve voi tulla korjaamolla vastaan, ovat esimerkiksi: tuulilasien vaihdot, nelipyöräsuuntaukset, pyöräkoon muuttaminen, vauriokorjaukset, jne.. Koulutuksessa perehdytään eri autonvalmistajien tutkien ja kameroiden kalibrointiin tarvittaviin työkaluihin sekä itse kalibrointityön suorittamiseen.

Pass-thru (Euro5) ohjelmointi ja valmistajien portaalien käyttö

Koulutuksessa perehdytään eri autonvalmistajien portaaleihin, niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisen tiedon hakuun sekä pass-thru-yhteensopivien testilaitteiden käyttöön. Pass-thru-yhteensopivat testilaitteet voivat mahdollistaa valmistajasta riippuen ohjainlaitteiden ohjelmointien lisäksi myös autonvalmistajan, portaalin kautta hankittavan diagnoositestilaitteen käytön. Koulutuksessa opit minkälaisia mahdollisuuksia autonvalmistajien portaalit antavat korjaamotoiminnalle monimerkkiympäristössä sekä mitä tulee huomioida eri autonvalmistajien portaalien käyttöönotossa.