Kurssi

Minä esimiehenä - taitava viestijä ja palautteen antaja

Kurssi antaa sinulle tukea päivittäisjohtamiseen. Kehityt kuuntelijana ja viestijänä. Opit johtamaan palautetta antamalla. Saat eväitä palaverikäytäntöjen parantamiseen. Koulutus tarjoaa sinulle työkaluja oman työsi kehittämiseen, ja opit muiden samassa roolissa toimivien kokemuksista.

Ohjelmassa

 • Vuorovaikutustaidot esimiestyössä
 • Arvot ja asenteet toiminnan taustalla
 • Selkeä viestintä
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Palautteella ohjaaminen
 • Tunnetaidot
 • Onnistumisista oppiminen

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Höyry- ja lauhdejärjestelmien häiriötilanteet

Koulutus auttaa ymmärtämään paremmin höyryn ominaisuuksia ja sitä, miten höyry tekee työtä. 

 • Höyryn toiminnan ymmärtäminen auttaa löytämään pullonkauloja, ja esimerkiksi vuotavia venttiilejä tai lauhteenpoistimia.
 • Höyryn parempi hyödyntäminen näkyy energiataseessa ja hyötysuhteessa.

Paukkuuko putket, hahmotatko syy–seuraussuhteen? Koulutuksessa näet omin silmin putkiston sisällä tapahtuvia vesi-iskuja ja niiden syntymekanismeja.

Miksi höyryn kosteusprosentti karkaa? Koulutuksessa näet höyrykattilan ja -putkiston sisään sekä siellä tapahtuvia erilaisia häiriötilanteita.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa syvennät tietojasi höyry- ja lauhdejärjestelmän häiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Oppimista tukee Gestran koulutustarpeisiin rakennettu erittäin havainnollinen erikoislaboratorio. Koulutuskieli on suomi, laboratorio-osuuksissa englanninkielinen opetus tulkataan suomeksi.

Laboratorioharjoitukset Saksassa

 • Lasilaboratoriossa – lasista valmistetuista putkissa, venttiileissä, kattilassa, lämmönsiirtimessä ja lauhteenkeräyssysteemissä – nähdään selkeästi höyryn ja lauhteen fysikaalisia ilmiöitä ja prosessin toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa. Harjoituksissa kokeillaan erilaisia muuttujia, ja nähdään mitä tapahtuu.
 • Korkeapainelaboratoriossa havainnollistetaan lauhteenpoistimien toimintaa sekä soveltuvuutta erilaisille prosessimuutoksille.
 • Kolmannessa osuudessa tutustutaan lauhteenpoistimien valmistukseen, testaukseen ja laadun valvontaan.

Katso video koulutuksesta 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Konwellin kanssa. Lue juttu yhteistyön allekirjoitustilaisuudesta.

Koulutuksen hinta sisältää lennot, majoitukset, ruokailut ja koulutusmateriaalin.

Mobiiliapplikaation käyttöliittymän suunnittelu ja prototyyppi

Kurssilla suunnitellaan mobiiliapplikaation käyttöliittymä valmiin määrittelydokumentin pohjalta sekä toteutetaan applikaation prototyyppi Adobe XD CC:lla.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät erilaisten suunnittelidokumenttien, kuten vaatimusmäärittelyn (SRS), vuokaavioiden (flowchart) sekä rautalankamallien (wireframe) merkityksen
 • ymmärrät erilaisten käyttöliittymäelementtien tarkoituksen sekä niiden käytön erilaisissa tilanteissa
 • osaat luoda käyttöliittymäsuunnitelmia (rautalankamalli, wireframe) applikaation eri näkymistä
 • osaat tehdä appi-ideasta interaktiivisen demoversion (prototyyppi) Adobe XD CC -ohjelmistolla.

Opetus

Koulutuspäivät pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.
 

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Taloushallinnon Excel

Kurssin jälkeen osaat käyttää Excel-ohjelmaa monipuolisesti ja tehokkaasti, hallinnoida taulukoita sekä mukauttaa ohjelman toimintoja tarpeiden mukaan.

Excel-perusteet

Kurssin käytyäsi tunnet Excelin keskeiset taulukkolaskenta- ja grafiikkatoiminnot sekä osaat käyttää ohjelmaa laskennan ja suunnittelun apuvälineenä.

WordPress

WordPress, wp-julkaisujärjestelmä tehokäyttöön

Opi hallitsemaan WordPress. Kurssilla opit WordPress-julkaisualustan ammattimaista käyttöä ja sisällöntuottamista.

Kurssilla opit

 • palvelinvaatimukset
 • testausympäristön luomisen

Tutustut myös teemoihin sekä suosituimpiin laajennuksiin ja lisätoiminnallisuuksiin, SEO:a/hakukoneoptimointia unohtamatta.

Esimerkiksi yrittäjä oppii tämän tehopaketin avulla käyttämään markkinoiden tunnetuinta julkaisujärjestelmää. Saat palvelusi ja tuotteesi erinomaisesti ja kustannustehokkaasti verkkoon. Koulutus on konkreettista verkkopalveluntuottamista -– opetus on käytännönläheistä ja sisältää myös workshoppia!

Edistyneemmät opiskelijat voidaan ohjata esimerkiksi WordPressin anatomiaan, Custom Post:hin ja oman teeman luomiseen.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta WordPressistä. Html-, CSS- ja Php-kielien ymmärrys on kuitenkin toivottavaa.

Hybridi- ja sähköajoneuvokoulutus

Uuden 1.1.2017 voimaan tulleen sähköturvallisuuslain perusteella on liikennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen korjaaminen vapautettu sähkötöidenjohtaja vaatimuksesta. Sähkö- tai hybridiajoneuvojen korkeajännitetöitä tekevän henkilön tulee kuitenkin olla riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. Työnantaja vastaa työntekijän riittävästä osaamisesta kuhunkin työtehtävään. Työnantajan tulee myös nimetä sähköajoneuvojen sähkötöitä varten korjaamolle työsuorituksesta vastaava henkilö.  Tämä koulutus varmistaa henkilön osaamisen riittävälle tasolle ja perehdyttää sähköajoneuvojen korjauksiin, jotta tällä olisi edellytykset toimia korjaamolla työsuorituksesta vastaavana henkilönä sekä toimia sähköajoneuvomekaanikon työtehtävissä.

3D-koordinaattimittaus: vertailumittaus

Osallistu vertailumittaukseen ja varmista oman mittauskoneen ja mittaajien kyky saada oikeita tuloksia.

Osallistujat suorittavat omalla mittauskoneellaan vertailumittauksen vuoden 2017 aikana mittaamalla kaksi kappaletta. Vertailumittauskappaleet mitataan lopuksi joko Mikesin tai TTY:n koneilla ja näihin verrataan kunkin mittaajan tuloksia.

Kappaleiden mittaamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

Kts. koneenpiirustukset ja mittauspöytäkirjat näiltä sivuilta kohdasta liite.

Vertailumittauksen toteutus

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, viimeistään 26.4.2017.

Vuoden 2017 aikana kappaleet kierrätetään niissä yrityksissä, jotka haluavat osallistua mittauksiin. Jokaisella on viikko aikaa mitata kappaleet ja postittaa ne sitten listassa olevalle seuraavalle mittaajalle. Postiin kulkuun varataan aikaa noin viikko.

Ilmoittaudu vertailumittaukseen tämän sivun kautta.

Kappaleet pakataan laatikkoon ja lähetetään mitattavaksi ilmoittautumisjärjetyksessä.

Vertailumittaus seminaari mittaustuloksista tulossa

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja se käydään läpi vertailumittausseminaarissa 14.12.2017, johon ilmoittaudutaan erikseen. Seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja muille 600 euroa. Seminaarin alustava ohjelma on näillä sivuilla. Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

LEAN tehdas -valmennus

Täysin uudenlainen koulutustapa

Opi Lean kokemalla se itse!

LEAN tehdas® -valmennuksessa osallistujat tekevät tiimityönä tuotannon valmistusprosessin, josta hukkatyö on minimoitu. Annettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tiimin on itse ratkaistava ongelmia LEAN-perustyökaluja käyttäen.Tavoitteiden saavuttamista seurataan kahden päivän ajan mittareilla, joiden perusteella tehdään johtopäätökset kehitystoimien tarpeellisuudesta.

Valmennuksen aikana peilaamme yhdessä havaittuja haasteita ja ilmiöitä LEANin näkökulmasta osallistujien omiin prosesseihin. Koulutuksessa saatavien oppien kytkeminen omaan tuotantoon varmistetaan jokaiselle lähetettävällä ennakkotehtävällä, jonka tulokset käydään läpi koulutuksessa. Lopuksi valmennus päätetään yhteenvetoon, jolla kytketään harjoituksen tulokset omaan tuotantoon.

 • LEAN tehdas® -valmennus muuttaa ajattelutapasi pysyvästi – erotat mikä on turhaa ja mikä ei.
 • Opit LEANin ja pääset toteuttamaan sitä omassa työssäsi.
 • Ymmärrät läpimenoajan lyhentämisen vaikutuksen yrityksen kilpailuetuun.
 • Ymmärrät vaihtelun minimoimisen merkityksen tuotannon / palvelun sujuvuuteen.
 • Saat enemmän aikaa arvoa tuottavaan työhön.
 • Saat uusia keinoja henkilöstö- ja työviihtyvyyden parantamiseen.