Kurssi

Nostoapuvälineiden tarkastajan TENTTI

Nostoapuvälineiden tarkastajan on oltava perehdytetty ja pätevä tehtäväänsä valtioneuvoston asetuksen 403/2008 pykälän 5 mukaan. Asetus koskee työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista. Pätevyys voidaan osoittaa vapaaehtoisella henkilösertifioinnilla, sertifikaatti on osoitus ammattitaitoisesta nostoapuvälineiden tarkastamisesta. Sertifioinnin suorittaa Inspecta Sertifiointi Oy.

Sertifioinnin edellytyksenä on riittävä koulutus tehtävän suorittamiseen, nostoapuvälineiden tarkastajan koulutus, Inspecta Sertifiointi Oy:n määrittelemä työkokemus ja hyväksytysti suoritettu nostoapuvälineiden tarkastajan tentti. Sertifikaatti haetaan Inspecta Sertifioinnilta. Sertifikaatti on henkilökohtainen kuvallinen tarkastajakortti.

Hinta sisältää tentin. Sertifiointia haetaan erikseen Inspecta Sertifioinnista, joka veloittaa sertifikaatin hinnan.

Osto- ja hankintatoiminnan peruskurssi

Kurssilta saat välttämättömät perustiedot hankintaorganisaatiossa työskentelemiseksi. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikilla organisaatiotasoilla osto- ja hankintatoiminnan prosessin eri vaiheissa työskenteleville.

Osto- ja hankintatoiminnan peruskurssi Helsingissä ja Oulussa keväällä 2018

Koulutus toteutetaan AEL:ssä Helsingissä, ja siihen voi osallistua online-yhteydellä AEL:n Oulun toimispisteessä.

Ohjelmassa

 • Osto- ja hankintatoiminta
  • Osto- ja hankintatoiminnan määrittely
  • Hankintatoiminta osana logistista prosessia
  • Hankintatoiminnan sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät
  • Hankintojen ryhmittely
 • Yrityksen hankintaprosessi
  • Hankintaprosessi
  • Pitkäjänteisyys toimittajayhteistyön rakentajana
  • Tiedonkulku toimittajayhteistyössä
  • Toimittajien auditointi
 • Toimittajien valinta
  • Uusien toimittajien etsiminen
  • Yhteydenotosta tarjoukseen
  • Toimittajien arviointi
 • Kilpailuttaminen
  • Kilpailuttamismenettelyt
  • Perinteisen kilpailuttamisen sudenkuopat
  • Kilpailuttaminen julkishallinnossa
 • Neuvottelut ja niihin valmistautuminen
  • Järjestelmällinen valmistautuminen hankintaneuvotteluihin
  • Erilaiset neuvottelutekniikat ja neuvottelijoiden roolit
  • Neuvottelu on pohjimmiltaan peli
 • Sopimusjuridiikka
  • Lait, sopimusehdot ja toimituslausekkeet
  • Yleisten sopimusehtojen merkitys
 • Hankinnan kehittämisen suunnat
  • Toimittajien määrän supistaminen
  • Kumppanuudet
  • Kustannusten siirto
  • Kansainvälistyminen
  • Sähköiset ratkaisut
 • Hankinnan mittaaminen
  • Mittaamisen yhteys suoritustasoon
  • Hyvän seurantajärjestelmän ominaispiirteet
  • Suorituskyvyn mittaamisen haasteita
  • Mitä hankintaorganisaation tulisi mitata?
  • Hyvän suoritustason arviointiprosessi?
 • Toimitusten hallinta
  • Kuljetuskustannukset
  • Varastointikustannukset ja vaihto-omaisuus

Raskaan kaluston sähkölaitteet 3

Opit raskaan kaluston elektronisten järjestelmien toiminnan, sähköjärjestelmien testausta yleis- ja järjestelmätestilaitteilla.

 

Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus

MuoviputkiosaajaMuoviputken pusku- ja sähköhitsauskurssilla saat tiedot muoviputkien oikeaoppisesta liittämisestä pusku- ja sähkömenetelmällä. Kurssi on käytännönläheinen. Neljästä päivästä yksi on teoriaa ja kolmena harjoitellaan puskuhitsausta ja sähköhitsausta. Kurssiin sisältyy teoriakoe sekä opinnäytetyö.

Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa pätevyyttä alalta.

Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muoviputkihitsaajan pätevyyttä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä.
Lue lisää tästä.

Yhtenäinen koulutusjärjestelmä takaa muoviputkien hitsauskoulutuksen laadun

Muoviteollisuus ry:n hitsaustyöryhmä perusti v. 2010 Suomeen muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK). Neuvottelukunnan tehtävänä on taata ja ylläpitää muoviputkien (PE ja PP) pusku- ja sähköhitsauskoulutuksen laatu.

Sertifioitu muoviputkihitsaaja takaa työn laadun

Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus -kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muovihitsaajan pätevyyttä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Inspecta Sertifiointi Oy ylläpitää rekisteriä hitsauksen pätevyyden omaavista yrityksistä ja hitsaajista. Hitsaajan pätevyys myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Pysyäkseen rekisterissä on hitsaajan pidettävä henkilökohtaista työkirjaa ja lähetettävä se viiden vuoden välein rekisterin pitäjälle.

 

Katso video AEL:n muoviputkenhitsauksesta.

Kuormausnosturin tarkastus -tutkinto

Tutkinnossa selvitetään kirjallisi kokein ja käytännön testein kuormausnosturien tarkastuksissa tarvittavat tiedot ja taidot. Hyväksytysti tutkinnon suorittaneet voivat hakea sertifikaattia Inspectasta.

Henkilöautojen huoltotekniikka

Koulutuksessa saat valmiuksia suorittaa nykyaikaisten henkilöautojen määräaikaishuoltoja huomioiden nykytekniikan vaatimuksia ja erityispiirteitä.

 

Sellun valkaisu

Sellun valkaisimolla on mahdollisuus kasvattaa kustannuksia ilman vastaavaa hyötyä ja myös pilata sellun laatua.

Sellun valkaisun ilmiöiden ymmärtäminen pitää valkaisuprosessin tavoitteet kirkkaana mielessä. Kurssilla opit sellun valkaisimon vaikutuksen koko sellutehtaan toimintaan, kuten esimerkiksi jäteveden käsittelyyn ja edellisiin prosessivaiheisiin. Kurssilla käsitellään sellun valkaisun vaikutuksista ympäristöön ja tehtaan energiankulutukseen. Yleisimpien valkaisukemikaalien ominaisuudet tulevat tutuiksi sekä myös prosessien kemiallinen perusta, kuten pH:n ja lämpötilan merkitys.

Koulutuksessa vähemmän aikaa valkaisimossa työskennelleet saavat kokonaiskuvan prosessista ja kokeneemmille työntekijöille koulutus on oiva mahdollisuus syventää tietoaan valkaisun vaikutuksesta sellutehtaan kannattavuuteen.

Nostotaljojen huolto ja tarkastus

Kurssin käytyäsi tunnet taljojen huoltoa ja tarkastusta koskevat määräykset sekä nostotaljojen rakenteet. Kurssilla opit teoriassa ja käytännössä huoltamaan, tarkastamaan ja koekuormittamaan nostotaljoja.

Ohjelmassa

 • lainsäädäntö
 • käsikäyttöisten taljojen rakenteet ja komponenttien hylkäysperusteet
 • käytännönharjoituksia
 • taljojen vetokokeiluja.

Näyttötutkintojen arvioijien perehdytyskoulutus

Koulutuksessa perehdyt syvällisemmin ja perusteellisemmin tutkintosuoritusten arviointiin. Opit arvioimaan tutkinnon suorittajan ammattitaitoa tavoitteellisemmin ja monipuolisemmin sekä käyttämään arvioinnissa erilaisia arviointimenetelmiä. Arviointitietoutesi vahvistuu ja pystyt kehittämään oman ammattialasi tutkintosuoritusten arviointia.

Pneumatiikka - aina avoin verkkokurssi

Pneumatiikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti pneumatiikan käyttöön. Saat yleiskuvan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy pneumatiikan keskeisimpiin periaatteisiin. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita

 • mitä pneumatiikka on
 • paineilman tuotto ja käsittely
 • alipainetekniikka
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • venttiilit
 • liittimet
 • vikaantuminen
 • turvallisuus pneumatiikassa
 • energian säästäminen
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu
- on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
- on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
- on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
- vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.