Kurssi

Hydrauliikan putkistopassikoulutus

Koulutuksen ensimmäisen päivän tarkoitus on varmistaa, että osallistuja osaa tehdä toimivan ja turvallisen hydrauliikkaputkiston. Koulutus alkaa putkiston mitoituksella ja päivän mittaan edetään kohti putkiston käyttöönottoa ja kunnonvalvontaa. Päivän päättää teoriakoe, johon on varattu 1,5 tuntia.

Toisen päivän harjoittelua ja näyttökoetta varten jokaisen osallistujan aikaisempi osaaminen kartoitetaan. Aamupäivällä on mahdollista harjoitella putki- ja letkuasennelmien tekoa ja suorittaa näyttökoe vasta sen jälkeen. Jos osallistuja tekee työkseen em. asennelmia ja uskoo selviävänsä kokeesta ilman harjoittelua, voi hän suorittaa kokeen heti laitteisiin tutustumisen jälkeen.

Ilmoittautumisen yhteydessä olisi toivottavaa kertoa aikaisemmasta osaamisesta, jotta toisen päivän ohjelma saadaan suunniteltua mahdollisimman sujuvaksi. Ilmoittautumislomakkeen alaosassa on kohta, johon voit kirjoittaa lisätietoja.

Trukinkuljettajien perehdyttäjä- ja opettajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia yritysten työpaikkakouluttajille, työnopettajille, perehdyttäjille ja uusille työnopastajille perehdyttää työpaikoilla trukin käyttäjiä. Antaa myös valmiuksia oppilaitosten opettajille kouluttaa trukkitoimintoihin oppilaitoksen oppilaita (mm. vaatimuksena eri ammatillisissa tutkinnoissa).

Trukinkuljettajan perehdyttäjä-ja opettajakoulutuksesta hyötyvät

Sopii myös tietojen kertaukseksi ja varmistamiseksi henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä trukkitoiminnoista ja asetuksen 403/2008, 14 § mukaisen henkilökohtaisen ajoluvan myöntämisestä.

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti Työturvallisuuslain asioista, joiden avulla voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan työtehtäviin. Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena on antaa opastus työnsuorittajalle.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään perehdytyksen merkitys ja antaa käytännön työkaluja opastamiseen. Eri yritysten ammattilaisten kokemuksien jakaminen on tärkeää. Koulutuksessa tutustumme eri trukkimalleihin.

14 §
Erityiset pätevyysvaatimukset
Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Ohjaus ja akseliston suuntaus

Ymmärrät ohjauslaitteiden toiminnan, niihin liittyvät vaatimukset. Osaat akseliston ja ohjauskulmien tarkastamisen ja tiedät niiden korjausmahdollisuudet.

Sellun valkaisu

Sellun valkaisimolla on mahdollisuus kasvattaa kustannuksia ilman vastaavaa hyötyä ja myös pilata sellun laatua.

Sellun valkaisun ilmiöiden ymmärtäminen pitää valkaisuprosessin tavoitteet kirkkaana mielessä. Kurssilla opit sellun valkaisimon vaikutuksen koko sellutehtaan toimintaan, kuten esimerkiksi jäteveden käsittelyyn ja edellisiin prosessivaiheisiin. Kurssilla käsitellään sellun valkaisun vaikutuksista ympäristöön ja tehtaan energiankulutukseen. Yleisimpien valkaisukemikaalien ominaisuudet tulevat tutuiksi sekä myös prosessien kemiallinen perusta, kuten pH:n ja lämpötilan merkitys.

Koulutuksessa vähemmän aikaa valkaisimossa työskennelleet saavat kokonaiskuvan prosessista ja kokeneemmille työntekijöille koulutus on oiva mahdollisuus syventää tietoaan valkaisun vaikutuksesta sellutehtaan kannattavuuteen.

Sellutehtaan kemikaalikierto

Kurssilla saat hyvän perustietämyksen sellutehtaan kemikaalikierron toiminnan periaatteista.

Opit mustalipeän haihdutuksen, soodakattilan, kaustistamon ja meesauunin tehtävät ja niiden laitteistot. Tunnistat kemikaalikierron taloudelliset perusteet, ympäristövaikutukset sekä laitteiston kunnon merkityksen. Ymmärrät prosessinohjauksen tavoitteet.

Autosähkötekniikan perusteet

Koulutuksessa saat valmiuksia ymmärtää sähkötekniikan ja mittaustekniikan perusteita sekä opit soveltamaan oppimaasi ajoneuvoympäristössä tapahtuvaan sähköjärjestelmän vianmääritykseen.

 

Autojen tutka- ja kamerajärjestelmät

Koulutuksessa perehdytään nykyaikaisten, kuljettajan tukijärjestelmien käyttämien tutkien ja kameroiden toimintaan. Opit eri autonvalmistajien vaatimuksia tutkien ja kameroiden kalibrointitarpeesta erilaisten korjaamotöiden yhteydessä. Tyypillisiä töitä, joissa tutkien tai kameroiden kalibrointitarve voi tulla korjaamolla vastaan, ovat esimerkiksi: tuulilasien vaihdot, nelipyöräsuuntaukset, pyöräkoon muuttaminen, vauriokorjaukset, jne.. Koulutuksessa perehdytään eri autonvalmistajien tutkien ja kameroiden kalibrointiin tarvittaviin työkaluihin sekä itse kalibrointityön suorittamiseen.

Mekaanisten voimansiirtolaitteiden kunnossapito

Voimansiirtolaitteiden kuten kytkimet, ketjukäytöt, hihnakäytöt vaativat ylläpitävää huoltotoimintaa joka varmistaa jatkuvan toiminnan. Vikatilanteiden kartoituksessa on selkeät periaatteet ja alkavien vikojen tunnistamisella säästää tukuittain euroja.  

Kurssin käynyt tuntee yleisimpien voimansiirtolaitteiden kytkimet, hihna- ja ketjukäytöt, vaihteistot, rakenteet, yleisimmät vauriot, vianhaun, tarkastusmittaustenm, asennuksen ja huoltotyöt sekä vaihteistojen voitelussa huomioitavat asiat.

Saat mukaasi laadukkaan koulutusmateriaalin ja harjoituksissa asioita harjoitellaan käytännön laitteilla.

 

Ohjelmassa mm:

 • vaihteiden rakenne
 • vaihteiden asennus ja käyttöönotto
 • vaihteiden voitelu
 • kunnonvalvonta ja tarkastukset
 • vikatilanteet ja vauriot
 • kytkimet ja niiden rakenteet
 • asennus ja käytönseuranta
 • teollisuusvaihteet ja niiden huolto
 • hihna- ja ketjukäytöt
 • kytkimet ja niiden rakenteet, asennus ja käytönseuranta
 • vaihdemoottorit
 • vaihteiden voiteluhuolto

 

Näytteenotto, erikoistumiskurssin pelkkä tentti

Ympäristönäytteenottajan sertifikaatti on voimassa 8 vuotta. Muistathan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin umpeutumista hakea jatkoa sertifikaatille Certiltä. Jos sertifiaatin umpeutumisesta on yli vuosi, joudut suorittamaan erikoistumisalan tentin hakeassasi jatkoa sertifikaatille.

Lue tarkemmin sertifikaatin voimassaolosta ja sen uusimisesta Certin sivuilta.

Työnopastuksen perustaidot ja menetelmät

Koulutuspäivän aikana opit ymmärtämään työnopastuksen merkityksen yrityksen tuottavalle toiminnalle, työturvallisuudelle sekä työhyvinvoinnille. Saat käytännön työkaluja onnistuneeseen työnopastustukseen ja työhön perehdytykseen, kun muun muassa opit ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden oppijoina.

Kurssilla käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, jotta asia olisi helppo omaksua ja oivalluksia syntyisi.

Jos yrityksessänne on useampi työhön perehdyttäjä ja/tai työnopastaja, voimme räätälöidä tarpeisiinne yrityskohtaisen koulutuksen. Säästätte matka-ajoissa ja -kuluissa, kun kouluttaja tulee luoksenne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hyvä työnopastus on paitsi turvallisuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista myös lakisääteistä

TTL 14 §:
Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • työnopastajan rooli ja tehtävä
 • työnopastuksen suunnittelu ja viiden askeleen opastusmalli
 • erilaisia oppimistapoja ja oppimistyylejä
 • työturvallisuuteen opastaminen
 • palautteen anto ja merkitys oppimiselle
 • opitun varmistaminen.