Kurssi

Kuormausnosturin tarkastus -tutkinto

Tutkinnossa selvitetään kirjallisi kokein ja käytännön testein kuormausnosturien tarkastuksissa tarvittavat tiedot ja taidot. Hyväksytysti tutkinnon suorittaneet voivat hakea sertifikaattia Inspectasta.

Henkilöautojen huoltotekniikka

Koulutuksessa saat valmiuksia suorittaa nykyaikaisten henkilöautojen määräaikaishuoltoja huomioiden nykytekniikan vaatimuksia ja erityispiirteitä.

 

Sellun valkaisu

Sellun valkaisimolla on mahdollisuus kasvattaa kustannuksia ilman vastaavaa hyötyä ja myös pilata sellun laatua.

Sellun valkaisun ilmiöiden ymmärtäminen pitää valkaisuprosessin tavoitteet kirkkaana mielessä. Kurssilla opit sellun valkaisimon vaikutuksen koko sellutehtaan toimintaan, kuten esimerkiksi jäteveden käsittelyyn ja edellisiin prosessivaiheisiin. Kurssilla käsitellään sellun valkaisun vaikutuksista ympäristöön ja tehtaan energiankulutukseen. Yleisimpien valkaisukemikaalien ominaisuudet tulevat tutuiksi sekä myös prosessien kemiallinen perusta, kuten pH:n ja lämpötilan merkitys.

Koulutuksessa vähemmän aikaa valkaisimossa työskennelleet saavat kokonaiskuvan prosessista ja kokeneemmille työntekijöille koulutus on oiva mahdollisuus syventää tietoaan valkaisun vaikutuksesta sellutehtaan kannattavuuteen.

Nostotaljojen huolto ja tarkastus

Kurssin käytyäsi tunnet taljojen huoltoa ja tarkastusta koskevat määräykset sekä nostotaljojen rakenteet. Kurssilla opit teoriassa ja käytännössä huoltamaan, tarkastamaan ja koekuormittamaan nostotaljoja.

Ohjelmassa

 • lainsäädäntö
 • käsikäyttöisten taljojen rakenteet ja komponenttien hylkäysperusteet
 • käytännönharjoituksia
 • taljojen vetokokeiluja.

Näyttötutkintojen arvioijien perehdytyskoulutus

Koulutuksessa perehdyt syvällisemmin ja perusteellisemmin tutkintosuoritusten arviointiin. Opit arvioimaan tutkinnon suorittajan ammattitaitoa tavoitteellisemmin ja monipuolisemmin sekä käyttämään arvioinnissa erilaisia arviointimenetelmiä. Arviointitietoutesi vahvistuu ja pystyt kehittämään oman ammattialasi tutkintosuoritusten arviointia.

Pneumatiikka - aina avoin verkkokurssi

Pneumatiikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti pneumatiikan käyttöön. Saat yleiskuvan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy pneumatiikan keskeisimpiin periaatteisiin. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita

 • mitä pneumatiikka on
 • paineilman tuotto ja käsittely
 • alipainetekniikka
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • venttiilit
 • liittimet
 • vikaantuminen
 • turvallisuus pneumatiikassa
 • energian säästäminen
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu
- on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
- on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
- on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
- vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

EBS-jarrut, perävaunut, Wabcon E-E4

Koulutuksessa saat hyvät tiedot Wabco-perävaunun EBS E-järjestelmien rakenteeseen, toimintaan ja vianetsintään. Koulutus järjestetään yhteistyössä Wabco-Automotiven kanssa. Koulutuksen läpäistyä saat Wabco E PIN-koodin, koulutuksen hintaan sisältyy  lisenssimaksu.

 

 

Henkilönostimien tarkastus -kurssi

Koulutuksessa paneudutaan henkilönostinten tarkastamiseen, lainsäädäntöön ja tarkastusohjeisiin.
Koulutuksen jälkeen voit osallistua henkilönostin tarkastajan tutkintoon, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit anoa henkilönostintarkastajan henkilösertifikaattia Inspectalta.

Ohjelmassa

 • Henkilönostintarkastajapätevyys
 • Henkilönostimien rakenteet
 • Tarkastusharjoitus; saksinostin
 • Määräaikaistarkastusharjoituksia
 • Lainsäädäntö
 • Sähköturvallisuus ja -vaatimukset
 • Henkilönostintarkastustehtävien läpikäynti, yhteenveto

Ultraäänitarkastus 1

Koulutuksessa opit ultraäänitarkastuksen (UT) perusteorian, soveltamaan sitä käytäntöön sekä käyttämään utraäänilaitetta. Ultraäänitarkastus kuuluu osana rikkomattomiin aineen koetusmeneltelmiin (NDT).

Koulutus sisältää noin puolet käytännön harjoittelua. Harjoituksissa käytössämme on kolme Krautkrämer USN-52, kaksi GE/Krautkrämer USM-35 sekä kaksi Olympus Epoch 600 -ultraäänilaitetta. Mikäli sinulla on oma UT-laite, suosittelemme sen käyttöä harjoituksissa.

Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat UT-taso 3 -asiantuntijat. AEL on Suomen suurin Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-menetelmien kouluttaja.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ultraäänitarkastajaksi aikoville. Se soveltuu myös hyvin kaikille ultraäänitarkastuksen tuntemusta tarvitseville asiantuntijoille yksittäisenä koulutuksena.

Koulutus täyttää SFS-EN ISO 9712 -tason 1 koulutusvaatimukset, joka on 40 tuntia. Tason 2 vaatimus on 120 tuntia. Koulutus on osa SFS-EN ISO 9712 mukaisen tason 2 ultraäänitarkastajan koulutusta.
 

 

Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.

 

Ultraäänitarkastuksen standardit:

 • SFS-EN ISO 16810 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Yleisperiaatteet
 • SFS-EN ISO 16811 Non-destructive testing. Ultrasonic examination. Sensitivity and range setting
 • SFS-EN ISO 11666 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat.
 • SFS-EN ISO 17640 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tekniikat, tarkastustasot ja arviointi.
 • SFS-EN ISO 23279 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hitsausvirheiden tyypin määrittäminen.
 • SFS-EN 10160 Vähintään 6 mm paksujen teräslevytuotteiden ultraäänitarkastus (heijastusmenetelmät)
 • SFS-EN 10228-3 Terästakeiden NDT. Osa 3 Ferriittisten ja martensiittisten terästakeiden ultraäänitarkastus
 • SFS-EN 12680-1 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 1: Teräsvalut yleiseen käyttöön
 • SFS-EN 12680-2 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 2: Teräsvalut suuresti rasitettuihin kohteisiin.
 • SFS-EN 12680-3 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 3: Pallografiittirautavalut
 • SFS-EN 14127 Rikkomaton aineenkoetus. Paksuusmittaus ultraäänellä
 • SFS-EN ISO 2400 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 1
 • SFS-EN ISO 7963 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 2

Suosittelemme ottamaan omat standardit mukaan koulutukseen.

Työtapojen ja työmenetelmien kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on selvittää menetelmäkehittäjille, työntutkijoille sekä tuotannon esimiehille vakioitujen työtapojen ja menetelmien vaikutus virtautetun tuotannon vaihteluihin.

Työmenetelmien vakioinneilla saadaan pienennettyä työvaiheiden aikavaihteluita sekä parannettua laaduntuottokykyä. Työmenetelmien suunnittelussa huomioidaan työympäristön toimivuus ja sellaiset työtavat ja -liikkeet, joilla voidaan vähentää työntekijän kehon liiallista kuormittumista.

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

- ymmärtävät vakioitujen työtapojen merkityksen

- osaavat kehittää työmenetelmiä

- osaavat kehittää layoutia ja materiaalivirtaa.

 

 

Oheisessa artikkelissa lisää aiheesta!