Kurssi

Pass-thru (Euro5) ohjelmointi ja valmistajien portaalien käyttö

Koulutuksessa perehdytään eri autonvalmistajien portaaleihin, niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisen tiedon hakuun sekä pass-thru-yhteensopivien testilaitteiden käyttöön. Pass-thru-yhteensopivat testilaitteet voivat mahdollistaa valmistajasta riippuen ohjainlaitteiden ohjelmointien lisäksi myös autonvalmistajan, portaalin kautta hankittavan diagnoositestilaitteen käytön. Koulutuksessa opit minkälaisia mahdollisuuksia autonvalmistajien portaalit antavat korjaamotoiminnalle monimerkkiympäristössä sekä mitä tulee huomioida eri autonvalmistajien portaalien käyttöönotossa.

Auton väylätekniikka ja diagnostiikka

Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisen verkotetun ajoneuvon oirepohjaista vianetsintää, käytössä olevien yleisimpien väylätekniikoiden erityispiirteitä ja käytännön vianmääritystä. Voit soveltaa oppimaasi henkilöautoihin, raskaaseen kalustoon ja työkoneisiin.

 

Moottorinohjausjärjestelmät: Bensiinimoottorit 2

Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisten suorasuihkutteisten bensiinimoottoreiden toimintaperiaatteita, vianmääritystä, ajoneuvojen ohjainlaitteiden vaihtoja ja ohjelmalatauksia monimerkkiympäristössä.

 

Moottorinohjausjärjestelmät: Bensiinimoottorit 1

Koulutuksessa opit bensiininsuihkutusjärjestelmän toimintaperiaatteet, lambdasäädön toimintaperiaatteet, seoksenmuodostukseen liittyviä parametreja sekä pakokaasupäästöjen mittaustuloksia. Koulutuksessa opit tekemään käytännössä EOBD -testit ja pakokaasupäästömittaukset.

 

Moottorinohjausjärjestelmät: Dieselmoottorit 2

Koulutuksessa opit ymmärtämään Commonrail -järjestelmien toimintaperiaatteen, järjestelmän vianmäärittämiseen ja komponenttien vaihtoihin liittyviä asioita.

 

Ajoneuvon turvallisuusjärjestelmät 1

Koulutuksessa opit ajoneuvon passiiviseen turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja järjestelmien toimintaperiaatteet. Saat valmiudet turvalaitteiden turvalliseen käsittelyyn sekä vaurioituneen ajoneuvon turvalaitetarkastuksen tekemiseen.

Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta (Pyrotekniikkadirektiivi) vaikutus koskee korjaamoita, joissa käsitellään P2-luokan autojen turvalaitteita.

Laki edellyttää, että autokorjaamolla täytyy olla asianmukaisen koulutuksen saanut asiantuntija, jolla on

  • ajoneuvotekninen koulutus (ajoneuvoasentajan perustutkinto)
  • riittävä alan työkokemus
  • tuotteen, valmistajan tai näiden valtuuttaman organisaation antama tuotekohtainen koulutus.

Maahantuojien antamat tekniset turvalaitekoulutukset antavat riittävän pätevyyden. Aikuiskoulutuskeskukset ja muut vastaavat pystyvät täyttämään tämän lisävaateen tutkinnon lisäksi. Turvalaitekoulutuksissa käyneiden mekaanikkojen on tarvittaessa esitettävä todistukset.

 

Autoelektroniikka ja anturitekniikka

Koulutuksessa perehdytään elektroniikan peruskomponenttien toimintaan ja niiden käytännön soveltamiseen ajoneuvoissa. Opit nykyaikaisessa ajoneuvoissa käytettävien yleisimpien tunnistimien toimintaa ja vianmääritystä sekä oskilloskoopin käytön perusteita tunnistimien ja toimilaitteiden vianmääritystyökaluna
 

Eurooppalainen CETOP sertifioitu hydrauliikkakoulutus

CETOP on eurooppalainen hydrauliikan ja pneumatiikan keskusjärjestö, joka mm. valvoo edustajistonsa etuja EU:ssa ja tuottaa koulutussuosituksia hydrauliikan ja pneumatiikan opetukseen. Euroopassa on 30 oppilaitosta, jotka noudattavat CETOPin koulutussuosituksia. AEL on Suomen ainoa CETOP-sertifioitu hydrauliikan kouluttaja.

Meillä voit suorittaa CETOP-koulutuksen aina korkeimmalle tasolle 3 asti sekä teollisuus- että mobilehydrauliikassa. Koulutukseen kuuluu kuusi avointa kurssia, yhteensä 20 kurssipäivää, jotka voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä ja aikataulussa. Lopuksi osaamisesi testataan teoriakokeella ja henkilökohtaisella näyttökokeella.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:
- Hydrauliikka 1, perusteet
- Hydrauliikka 2, jatkokurssi
- Teollisuushydrauliikka 3 TAI Mobilehydrauliikka 3
- Sähkökunnossapidon perusteet automaatioasentajille ja mekaanikoille
Hydrauliikan ja pneumatiikan ohjaustekniikan perusteet
- Hydrauliikan sähköinen ohjaustekniikka TAI Työkoneiden sähköinen ohjaustekniikka

Käytyäsi kaikki kurssit saat oikeuden osallistua valitsemaasi kokeeseen sen mukaan opiskelitko teollisuus- vai mobilehydrauliikkaa:
- Teollisuushydrauliikka (IH3) CETOP taso 3, koe
- Mobilehydrauliikka (MH3) CETOP taso 3, koe

Kokeiden sisältövaatimukset on esitelty oheisissa pdf-tiedostoissa.

Saat osaamisestasi Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n (FHPA) allekirjoittaman virallisen todistuksen, jos suoritat kokeet hyväksytysti ja sinulla on kahden vuoden työkokemus hydrauliikkatöistä. Todistus on Euroopan laajuinen takuu siitä, että osaamisesi vastaa muuallakin Euroopassa annettua hydrauliikkakoulutusta.

Lisätietoja CETOPista: www.cetop.org

 

Trukinkuljettajan peruskurssi

Koulutuksessa saat keskeiset tiedot trukkityöskentelyyn vaadittavan kokonaisuuden (ajo-ohjeet, tekniikka, ympäristö) hallinnasta sekä opit ymmärtämään trukkityöskentelyyn liittyvät henkilö-, ympäristö- ja tuotevahinkoriskit.

Trukinkuljettajan koulutuksen hyöty yrityksille

Koulutus antaa yrityksille valmiuksia valmentaa ja varmistaa trukinkuljettajien ja trukin käyttäjien tieto- ja taitotasoa asetuksen 403/2008, 14 § mukaiseen trukinkuljettamisen henkilökohtaiseen ajoluvan kirjoittamiseen.

 

Logistiikan peruskurssi

Koulutuksessa saat vankkaa perustietoa logistiikasta: varastoinnista, kuljetuksista sekä tilaus-toimitusketjun hallinnasta. Koulutus auttaa ymmärtämään, miten koko logistinen ketju toimii ja miten logistiikka vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen.