Kurssi

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia

Käytännönläheisessä koulutuksessa tehdään paljon hyödyllisiä termodynamiikan laskuharjoituksia.

Koulutuksessa käydään läpi voimalaitosprosessin laskennallisia esimerkkejä, joita voit soveltaa omalla voimalaitoksellasi.

Saat tietää, kuinka lasketaan lämpötehon siirtyminen kattilaveteen ja savukaasuihin palamisprosessissa.
Koulutuksessa harjoitellaan myös palamisilman ja savukaasujen massa- ja tilavirtauksien laskemista.

Tutustut eri prosessipisteissä vallitseviin olosuhteisiin. Kuulet kuinka voimalaitoksessa eri polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja siitä edelleen sähköksi. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös tuotannon häiriölähteitä.

Toisena päivänä opiskellaan veden ja höyryn massa- ja tilavuusvirtauksien ja virtauksien mukaisten putkikokojen laskemista. Lopuksi opiskellaan energiasisällön ja energiataseiden laskeminen voimalaitoksen vesihöyrykierron eri vaiheissa ja kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen.

Koulutuksessa kehität omaa osaamistasi, ja voit soveltaa laskuesimerkkejä myös yrityksen prosessien laskentaan ja tehostamiseen.

Laskentaharjoituksissa muun muassa

 • termodynamiikan esimerkkejä
 • lämpötehon siirtyminen kattilaveteen
 • palamisilman ja savukaasujen massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • veden ja höyryn massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • virtauksien mukaisen putkikoon laskeminen
 • energiasisällön ja energiataseiden laskeminen
 • kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen

Osallistavat menetelmät

Valmennuksessa harjoitellaan työyhteisön arkeen sopivia osallistavia menetelmiä. Pääset kokeilemaan kaikkia menetelmiä käytännössä. Perehdyt myös menetelmien tausta-ajatuksiin. Harjoitusten avulla opit suunnittelemaan työhösi sopivia yhteistyötilanteita, joissa saat osallistujien ajatuksia enemmän esiin, luot tasavertaisia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja vauhditat suunnitteluprosessien etenemistä. Osallistavien menetelmien eli fasilitointimenetelmien systemaattinen käyttö lisää työntekijöiden sitoutumista, työhyvinvointia ja parantaa tiimien ilmapiiriä. 

PowerPoint - vaikuttavuutta esityksiin

Kurssilla opit hyödyntämään PowerPointin työkaluja visuaalisesti tehokkaalla tavalla. Opit tekemään esityksiä, joiden sanoma puhuttelee, avautuu ja vaikuttaa enemmän. Tutustut useisiin PowerPointiin asennettaviin apuohjelmiin (mm. Office Mix), joiden avulla PowerPoint taipuu aivan uusiin ulottuvuuksiin ja antaa mahdollisuuden esityksen monikanavaiseen julkaisemiseen esimerkiksi videoina Youtubessa.

Vaikuttava esitys muodostuu esityskalvojen lisäksi myös luennoijataidoista, joihin kurssilla kiinnitetään huomiota: selkeys, äänenvoimakkuus ja -vaihtelu, painotukset, intensiteetti, eleet ja ilmeet, tauot, kuulijoiden ottaminen huomioon jne. Ihminen itse on todella iso osa esitystä. Yrityksen ja viestin erottuminen mediatulvasta on entistä haasteellisempaa ja vaatii viestijältä uutta osaamista.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tietokoneen yleisiä käyttötaitoja sekä PowerPointin perusosaamista.

Kylmätekniikka

Koulutuksen jälkeen olet saanut tehoperehdytyksen kylmätekniikkaan. Koulutuksessa käydään läpi termodynamiikan perusperiaatteet, kylmälaitoksen perusrakenne ja pääkomponentit, kylmäaineiden käsittely, ominaisuudet ja käyttöturvallisuus sekä kylmäainelainsäädäntö ja kylmäaineiden ympäristövaikutukset. Lisäksi koulutuksessa perehdytään kylmäkompressorien, lämmönvaihtimien ja syöttölaitteiden rakenteeseen ja toimintaan sekä jäähdytyslaitteistojen ja lämpöpumppujärjestelmien toimintaan.

 

Mikrobiologiset pikatestit

Mikrobiologisia pikatestejä käytetään yleisesti mm. elintarvikkeiden ja talousveden laadunvalvonnassa. Niiden avulla pyritään säästämään työvoimakustannuksia ja aikaa.

Pikatestejä on paljon ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Yhdenkin organismin määrittämiseksi ja tunnistamiseksi on olemassa lukuisia testejä.

Mikrobiologiset pikatestit -koulutuspäivässä esitellään käytössä olevien pikatestien laajaa kirjoa. Koulutuspäivä antaa vastauksia mm. kysymyksiin:

 • mihin pikatestit perustuvat?
 • mitä ne todella kertovat tutkittavan kohteen mikrobeista?
 • miten eri menetelmät korreloivat keskenään?
 • mitä virhelähteitä pikatestien käyttöön liittyy?

Ohjelmassa:

 • Miksi palvelu- ja tutkimuslaboratoriot ovat kiinnostuneita pikatesteistä?
 • Mihin kysymyksiin pikatestit vastaavat - testien tarkkuus, virhelähteet, matriisin vaikutus
 • Validoidut testit vs validoimattomat - testien välinen korrelaatio
 • Kokonaismikrobimäärän arviointiin tarkoitetut testit, esim. ATP-mittaus, Mycometer-testi 
 • Mikrobien identifointiin tarkoitetut testit, esim. API, VIDAS, SIBA
 • Toksisuustestit
 • Mikrobiologisten tutkimusten tukena olevat kemialliset pikatestit, esim. veden laadun ja pintojen elintarvikejäämien testaus
 • Laboratorioharjoituksia ja demonstraatioita: sisäilman sienipitoisuus, toksisuustesti, pintapuhtaustestit, mikrobien identifiointia, tulosten tulkintaa

 

AEL:n yhteistyökumppani koulutuksen toteutuksessa on Osuuskunta Bionautit.

 

Valokuvaus – henkilö-, tilanne- ja tuotekuvaus

Opit käyttämään digikameraa henkilö-, tilanne- ja tuotekuvaukseen eri olosuhteissa ja saat vinkkejä vaikuttavaan ilmaisuun. Parhaan hyödyn kurssista saat, kun otat käytössäsi olevan digi- tai järjestelmäkameran mukaasi kurssille.

Ohjelmassa

Kameran asetukset

 • valotusaika
 • valotus
 • valkotasapaino
 • kuvan koko
 • salamalaitteet ja salaman käyttö
 • terävyys, terävyysalue

Kuvaustilanteet

 • henkilökuvaus
 • tuotekuvaus
 • luontokuvaus
 • erikoistilanteet (efektit, liikkuva kohde, makro yms.)

Kuvausharjoitus

Kuvausharjoituksen purku

 • kuvien siirtäminen tietokoneelle
 • kuvan avaaminen
 • RAW ja HDR
 • kuvien analysointi

Opetus

Koulutuspäivä pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opettajana toimii valokuvaaja, entinen Kamera-lehden päätoimittaja Pekka Punkari.

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Yrityskohtainen toteutus

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena toteutuksena. Kysy lisää yhteyshenkilöiltä.

Kurssilla koettua

Lue Minnan mielenkiintoinen kirjoitus AEL:n valokuvauskurssista ”Uusi maailma aukeni”

Photoshop - kuvien käsittely painotuotteisiin

Puhutko samaa kieltä kirjapainon väen tai tulostajan kanssa? Mikä merkitys on kuvan koolla, muodolla, väriavaruudella? Opit koulutuksessa ymmärtämään painettavan tai tulostettavan kuvan vaatimukset ja valmistamaan kuvat annettujen aineistovaatimusten mukaisesti. Saat vinkkejä kuvapankeista, lisenssivapaista kuvista ja kuviin liittyvistä tekijänoikeuksista.

Ohjelmassa

Photoshop työkaluna

 • oletusarvojen palautus ja muokkaus

 • työpöytä, työkalut, valikot ja paletit

 • viivain, apulinjat

Valintatyökalut ja valinnan muokkaaminen

 • sävyyn perustuvat valinnat

 • muotoon perustuvat valinnat

 • valinnat lassotyökaluilla

Siveltimet ja värit

 • siveltimen valinta ja muokkaaminen

 • värin valitseminen

Painon antamien aineistovaatimusten tulkitseminen

 • resoluutio

 • RGB- vai CMYK-työnkulku

 • väriprofiilit

 • tiedostomuodot

Kuvankäsittelyn työvaiheet ja mediaversiot

 • värinhallinta-asetusten määrittäminen

 • kuvan koon ja resoluution määrittäminen

 • kuvan rajaaminen

 • sävyjen säätö

 • harmaatasapainon korjaaminen

 • kuvan tekeminen eri medioihin

Kuvavirheiden korjailu

 • pienten ihovirheiden korjailu

 • alueellinen värinkorjailu

Photoshop – kuvien käsittely nettiin

Haluatko oppia, miten valmistat näppärästi kuvia verkkosivustolle, verkkokauppaan tai still-kuvaa videoesitykseen? Käymme harjoitusten avulla läpi tärkeimmät kuvan valmistamiseen liittyvät työkalut ja toiminnot Photoshop-ohjelmassa.  Saat vinkkejä kuvapankeista, lisenssivapaista kuvista ja kuviin liittyvistä tekijänoikeuksista.

Ohjelmassa

Photoshop työkaluna

 • oletusarvojen palautus ja muokkaus
 • työpöytä, työkalut, valikot ja paletit
 • viivain, apulinjat

Web-kuvan valmistaminen

 • väritila sRGB
 • koko
 • rajaaminen
 • perussäädöt
 • tiedostoformaatit
 • Save for Web -toiminto

Web-bannerin valmistaminen

 • tekstin luominen ja muokkaaminen
 • tekstin tehosteet
 • grafiikan tuominen ja muokkaaminen
 • animointi

 

Illustrator-vektorigrafiikka printtituotannossa

Illustratoria käytetään vektorigrafiikkapohjaisten mediaelementtien valmistamiseen, kuten kuvituskuvat, logot ja infografiikka. Illustrator-vektorigrafiikka printtituotannossa -kurssilla teet harjoituksia, joiden avulla opit soveltamaan ohjelman perustoimintoja käytännössä.

Ohjelmassa

Käyttöliittymä

 • työskentelytilat
 • työpohjat
 • paneelit

CMYK-värien tekeminen

 • perusvärit, sävyvärit, liukuvärit ja kuviotäytöt

Pantone-värin hakeminen kirjastosta

Peruselementtien piirtäminen

 • piirtotyökalut
 • viivan ja täytön ominaisuudet
 • koon muunto ja siirto
 • kierto, kopiointi, kallistus, viistotus ja peilikuva

Elementtien siirto- ja muototoimintojen käyttö

Elementtien yhdistäminen ja erottaminen

Tekstin käsittely

 • kirjoitus ja muokkaus
 • tekstin muuntaminen grafiikaksi

Kaavioiden tekeminen

Esityspaletin peruskäyttö

Tallennus Ai ja PDF -muodossa

Opiskelumateriaali

Illustrator-kurssilla käytetään opiskelumateriaalina Docendon Illustrator CC – vektorigrafiikka -kirjaa ja ohjeistettuja harjoituksia. Opiskelumateriaali sisältyy koulutuksen hintaan.

Opetus

Koulutuspäivä pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.