Seminaari

Kiinteistöjen energianhallintaseminaari: sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen trendit ja kehitys

Energianhallintamarkkinat elävät vahvassa murroksessa. Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysmuodon valinnassa lämpöpumput ovat haastaneet jo pitkään muita perinteisiä lämmitysmuotoja, kuten sähkö-, kauko-, ja öljylämmitystä. Toisaalta perinteiset lämmitysmuodot kehittyvät koko ajan ympäristön ja käytön vaivattomuuden vuoksi houkuttelevammiksi.

Hajautetut energiantuotantojärjestelmät, digitalisaatio ja teknologian kiihtyvä kehitys, esimerkiksi erilaiset hybridiratkaisut, tuovat kotitalouksille, palvelusektorille, teollisuudelle, liikenteelle ja maaseudun toimijoille paljon uusia mahdollisuuksia. Sopivimman vaihtoehdon valitseminen ei ole helppoa.

Energiatuotteiden valintaan ei vaikuta enää ainoastaan hinta, vaan valintaa ohjaa yhä enemmän energiatehokkuuden lisääminen, käytön helppous ja vaikutukset yksittäisten kuluttajien ja yritysten hiilijalanjälkeen.

Seminaaripäivillä päivität tietosi energianhallintaratkaisujen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtoehtojen viidakossa. Päivien aikana kuulet monia energiatuotteiden kehitystä pitkään seuranneita ja toteuttaneita asiantuntijoita useilta tahoilta: teollisuudesta, alan yrityksistä ja yhdistyksistä.

Luvassa on erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä puheenvuoroja energianhallinta- ja tuotemarkkinoilta. Puheenvuoroissa keskitytään sopivimman ratkaisun löytämiseen asiakkaan näkökulmasta. 

Ohjelmassa

Seminaarin isäntänä toimii SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. 

Tiistai 30.10.2018

 • Energia-alan trendit 2020–2025–2029
 • Energiantuotannon polttoaineet
 • Sähkön tuotanto ja hankinnan suojaus
 • Energia-alan palvelut asiakaskeskeiseksi – asiakkaan aika on nyt
 • Kysyntäjousto energianhallinnassa elinkaariajattelun näkökulmasta
 • Energiatehokkuus kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien saneerauksissa

Keskiviikko 31.10.2018

 • Kiinteistön energianhallinnan vaihtoehdot ja niiden kehitys
 • Öljy lämmönlähteenä Suomessa ja öljylämmityksen laitetoimittajien toiminnan kehitys
 • Aurinkosähköjärjestelmien hyödyntäminen ja kannattavuus sähköntuotannossa
 • Kiinteistöjen lämmityksen toteuttaminen maalämmöllä
 • Urakoitsijan toiminnan merkitys ja vastuut asennusprojekteissa
 • Energiatehokkuutta lisäävät talotekniikkaratkaisut lämmityksessä ja jäähdytyksessä
 • Tulevaisuudessa lisääntyvät kaukojäähdytys ja lämmön kausivarastointi

Ohjelma täydentyy ja puhujat varmistuvat myöhemmin.

 

Seminaarin hinta

 • tiistai-keskiviikko 980 € /hlö + alv. 24%
 • tiistai tai keskiviikko 590 € /hlö + alv. 24%

Hinta sisältää lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

 

Majoitus

AEL on tehnyt kiintiövarauksen majoituksesta Clarion Hotel Helsinki Airportista (Aviapoliksen juna-aseman vieressä)

Huonevaraukset kiintiöstä tehdään hotellin Inhouse Sales toimistosta (ma - pe klo 8-18)

Varausta tehdessänne, mainitsettehan kiintiönimen AEL. Varaukset tästä kiintiöstä tulee tehdä viimeistän tiistaina 16.10.2018. Kiintiövaraus on peruttavissa veloituksetta ensimmäisenä majoituspoäivänä klo 16 mennessä.

 

Vinkki yrityksille!
Nyt on oiva tilaisuus yhdistää henkilöstön kouluttautuminen ja TYKY -päivä tai pikkujoulut pääkaupunkiseudulla. Kokoa oma tiimisi ja lähtekää mielenkiintoiselle seminaarimatkalle! Kysy tarjousta seminaarihinnasta isommalle ryhmälle: heidi.leskinen@ael.fi

Stabiliteetti-ilmiöt kantavien rakenteiden mitoituksessa

Koulutuksessa käsitellään teräsrakenteiden stabiilisuuteen liittyviä ilmiöitä, jotka käytännössä hyvin usein ovat mitoittavia. Lujemmat teräkset mahdollistavat aiempaa hoikemmat rakenteet, jolloin stabiilisuusilmiöiden merkitys korostuu. Stabiliteetti-ilmiöt vaativat erityisosaamista, mutta tietyillä perusvinkeillä, mitoitusperiaatteilla ja mittasuhteilla voi välttää pahimmat sudenkuopat.

Pääaiheet

 • kehärakenteiden nurjahdus ja kiepahdus
 • levy- ja kuorirakenteiden lommahdus
 • stabiilisuusilmiöiden FEM-laskenta
 • suunnittelunormien tapa käsitellä aihetta

Ohjelmassa

 • stabiliteetti-ilmiöt, nurjahdus, kiepahdus, lommahdus
 • suunnittelunormit: Eurokoodi, muita normeja
 • pyörähdyskuorirakenteiden perusmitoitus lineaari-FEMillä
 • ohutuumapalkkien mitoitus eurokoodin mukaisilla menetelmillä
 • nurjahduspituuden määrittäminen
 • stabiliteetin laskenta teräsrakennestandardeja soveltaen
 • teräsrakenneosien simulointi ja mitoitus epälineaariseen FE-analyysiin perustuen

Kunnossapitoasentaja, World Class Maintenance - SFS-EN 15628

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisistaan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 (Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti) sisältää kuvaukset kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten ja tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin.

Kunnossapitoasentajan koulutus on osa World Class Mainenance -koulutusohjelmaa, jossa yrityksen kunnosapitohenkilöstöä koulutetaan monella eri organisaatiotasolla. Näin varmistetaan, että yrityskessä puhutaan samaa kieltä kautta linjan. Katso videolta koulutusasiantuntija Matti Niemelän tiivistelmä asiasta.

Kunnossapitoasentajan pätevöinti

Kunnossapitoasentajan osaamiseen sisältyy mm. seuraavia itsenäisesti suoritettavia yrityksen kunnossapitotavoitteiden mukaisia kunnossapitotehtäviä:

 • liiketoimintastrategioiden mukaisten kunnossapitosuunnitelmien turvallinen toteuttaminen
 • nopea toiminta virhetilanteiden ja toimintahäiriöiden aikana varmistaen toimintakunnon palautumisen
 • tehtävien tekeminen turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun menettelyiden mukaisesti
 • kunnossapitotehtävien vaatimien materiaalien, työkalujen ja laitteiden käytettävyyden varmistaminen
 • laitoksella suoritettavien kunnossapitotehtävien koordinointi ja/tai valvonta
 • kunnossapitotehtävien laadunvarmistaminen
 • tietojärjestelmien käyttö ja käytön varmistaminen.

Tämän päivän kunnossapidon tavoitteena on vikaantumisten estämisen ja juurisyiden selvittämisen kautta varmistaa laitoksen suunniteltu käytettävyys. Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti -standardiin pohjautuva koulutus tukee kunnossapitoasentajan eurooppalaisten ammattitaitovaatimusten osaamista ja hallintaa. Pitkällä työkokemuksella ja omalla aktiivisuudella hankitun kunnossapitoalan ammattitaidon voi nyt osoittaa osallistumalla koulutustilaisuuden jälkeen pidettävään tenttiin.

Tentin järjestää Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

World Class Maintenance (WCM) -koulutuksen tukimateriaalina toimii kirja Kunnossapito - tuotanto-omaisuuden hoitaminen (J. Järviö, T. Lehtiö). Kirja sisätyy tilaisuuden oppimateriaaleihin.

Koulutus kestää 3 päivää ja se toteutetaan kahdessa osassa 6.-7.11 ja 13.12.2018.

Kiinteistöjen energiatehokkuus, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus

Seminaarissa käydään läpi rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä asioita kuten energiatarpeen ja -kulutuksen määrittäminen sekä millainen on energiatehokas rakennus ja miten sitä voidaan optimoida. Jos nämä asiat ovat väärin tehdyt, voi kustannukset nousta merkittävästi.

Valaistuksen määrä ja mitoittaminen sekä ohjaus- ja säätömenetelmät, kuuluu olennaisena osana energiansäästön kohteisiin.
Lämmitysjärjestelmiä käsitellään järjestelmien, lämmönlähteiden ja niiden optimoinnin osalta.

Ilmanvaihto yhtenä energiansäästökohteena usein unohtuu. Seminaarissa käsitellään rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ja niiden energiakulutuksen määrittäminen.

 

Koulutuksesta saat

 • valmiit laskentatyökalut
 • rahanarvoisia säästövinkkejä
 • paras käytäntö -tyyppiset tarkastuslistat
 • hyvän perustan energian hankinnan ja käytön koordinointiin.

Perusperiaatteena opiskelussa on, että opitut asiat sovelletaan heti käytäntöön ja niistä voi nopeasti ilman varsinaisia investointeja saada vuositasolla kymmenien, jopa satojen tuhansien säästöt.

LNG-PÄIVÄ 2018 - Mitä vaatimuksia on korjaamoille kaasuauton korjaamisessa

Meri- ja maakuljetukset liikkuvat yhä useammin kaasulla

Koulutuksessa tarkastellaan LNG:llä, eli nesteytetyllä maakaasulla, kulkevan raskaan kaluston huoltoa ja korjausta unohtamatta käyttäjän näkökulmaa.

Koulutuksessa saat tietää,

 • mitä on huomioitava LNG-käyttöisen raskaan kaluston huollossa ja korjauksessa
 • millaisia turvallisuussääntöjä LNG:n käsittelyssä on noudatettava
 • millaisia vaaratilanteita LNG:n osaamaton käsittely voi aiheuttaa.

Tule kuulemaan LNG:stä, tulevaisuuden käyttövoimasta raskaalle kalustolle. Päästörajat tiukentuvat, kaasu on hyvä vaihtoehto kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta.

LNG-päivä 2018 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden huolto- ja korjaushenkilöstön, vakuutusalan/vahinkotarkistajien, raskaankaluston maahantuojien, LNG-ajoneuvon käyttäjien, kaasun jakelijan sekä kaasuasemien toteuttajan verkostoitumiseen. Päivän aikana saat kuulla kokemuksista ja parhaista käytännöistä LNG-käyttöisen raskaankaluston huollossa, korjauksessa ja käytössä turvallisuuden näkökulmasta.

LNG ei ole tulevaisuuden, vaan tämän päivän polttoaine raskaalle kalustolle

Nesteytetty maakaasu yleistyy Suomen merikuljetuksissa ja raskaassa maantieliikenteessä. Kaasuajoneuvojen lukumäärä kasvaa merkittävästi polttoaineen yleistyessä. Muutosta kirittävät tiukentuvat päästötavoitteet, vähäpäästöisten kuljetusten kysyntä ja kaasun saatavuuden paraneminen.

LNG-käyttöisiä raskaisiin kuljetuksiin tarkoitettuja autoja on tulossa lisää markkinoille vuoden 2018 lopussa. LNG-tankkauspisteitä rakennetaan eri puolille Suomea nykyisen neljän lisäksi. Nämä panostukset mahdollistavat LNG:n käytön lisäämisen myös Suomen maakuljetuksissa.

Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa nopeasti Euroopassa. Saksan liikenne- ja infrastruktuuriministeriö on nimennyt LNG:n parhaaksi kaukokuljetusten ratkaisuksi lyhyellä aikavälillä sekä seuraavien 10–15 vuoden aikana.

LNG korvaa dieseliä ja raskasta polttoöljyä

Kiristyvät päästömääräykset pakottavat etsimään vaihtoehtoa dieselille ja raskaalle polttoöljylle. Myös logistiikkayritykset ja asiakkaat edellyttävät ympäristön huomioon ottamista kuljetuksissa. LNG on todellinen ja taloudellinen vaihtoehto raskaalle liikenteelle. Se on kehittynein, monipuolisin ja edullisin ratkaisu dieselin korvaamiseksi sekä kaupungeissa että maanteillä.

LNG täyttää rikki- ja typpidirektiivien vaatimukset. Se ei sisällä rikkiä eikä raskasmetalleja, eikä aiheuta pienhiukkaspäästöjä. Nesteytetyllä maakaasulla koko kuljetusketjun hiilijalanjälki saadaan merkittävästi pienemmäksi. LNG:n käytöllä koko kuljetusketjun (maantie–laiva–maantie) hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 25–50 %. Kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla CO²-päästöt ovat 10–20 % pienemmät kuin diesel-käyttöisillä. LNG on noin 20–25 % halvempaa kuin diesel. LNG-moottorin käyntiääni on hiljaisempi. Sen melutaso 50 % alempi, mikä helpottaa kuljetuksia kaupungeissa.

Ohjelmassa

 • Containerships on edelläkävijä kuljetusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä
  • käyttäjän kokemukset ja näkemykset LNG-kuorma-autojen käyttöönotosta ja millä aikataululla on mahdollista siirtyä laajemmin LNG-kalustoon
 • Ivecolla on maakaasun käytöstä kuljetusalalla pitkät perinteet, jo vuodesta 1991 ja sarja maakaasukäyttöisiä paketti-, kuorma- ja linja-autoja
 • Volvon uusi, kaasukäyttöinen moottori saavuttaa dieselin tehokkuuden sekä huoltovälit ja luotettavuuden
 • Scanian uudella kaasumoottorilla on 45 000 km:n huoltoväli ja huippuluokan käytettävyys
 • Sarlin on perustanut useita LNG-tankkausasemia. Sarlinin toimintaa ohjaa turvallisuus. Sarlinilla tehdään toimituksen aikana tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja tarkastuslaitosten kanssa
  • tankkauksen turvallisuus
 • kaasuajoneuvon turvallinen huolto ja korjaus
  • Mitä korjaamon tulee huomioida kaasukäyttöisen auton korjaamisessa?
  • Mitä vaaroja, mitä riskitekijöitä eri aineiden kanssa?

Katso videolta kun Gasum Oy:n Business Development Manager Jussi Vainikka kertoo mm. LNG:n eduista, saatavuudesta sekä LNG-jakeluverkosta.

Oppilaitosturvallisuus

Tee omasta ja oppilaidesi työympäristöstä turvallinen ja toimintavarma kaikissa tilanteissa

Nykykäytännön mukaan koulutuksen järjestäjä määrittelee itsenäisesti noudatettavat turvallisuustyön periaatteet, käytännöt ja toimintamallit.

Oppilaitosturvallisuusseminaari tuo näkyväksi eri toimintamalleja, niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Tilaisuudessa toimijoilla on mahdollisuus vuoropuheluun, mikä mahdollistaa oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehityksen vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä.

Tule mukaan syksyn merkittävimpään opetusalan turvallisuusseminaariin! 

Puhujina ja aiheina seminaarissa ovat muun muassa

 • Pihkapuiston ala-asteen koulun rehtori Mervi Wihuri ja apulaisrehtori Mikko Oikarinen, jotka kertovat koulunsa tulipalosta keväällä 2017.
 • Poliisikorkeakoulun erikoistutkija Kari Laitinen luennoi, miten poliisi arvioi uhkausten vakavuutta ja milloin oppilaitoksen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin.
 • Ulkoministeriön turvallisuusneuvonantaja Jere Peltonen arvíoi omassa puheenvuorossaan organisaation turvallisuustoimintakykyyn liittyviä kysymyksiä.
 • Rehtori ja erikoistutkija Matti Waitinen Helsingin Pelastuskoulusta ja Turun yliopistosta puhuu turvallisuuskulttuurin kehittämisestä.
 • Kouluttaja Janne Kivi AEL:stä kertoo inhimillisistä virheistä ja ihmisen käyttäytymisestä.
 • Seminaaripäivän päätteksi on Tommi Nyströmin ja Petri Käyhkön vetämä turvallisuuskulttuuri-workshop. Tommi ja Petri kertovat käytännön esimerkein, kuinka yritykset ovat onnistuneet kehittämään turvallisuuskulttuuriaan.
  Saat workshopista ideoita ja menetelmiä, joilla voit kehittää oman organisaatiosi turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että turvallisuudesta tulee osa organisaation omaa kulttuuria.

Tämä on ensimmäinen osa Oppilaitosturvallisuusseminaari-sarjaa, joka jatkuu vuoden 2019 puolella security-painotteisesti.

Turvallinen avainhallinta osana palvelun tuottamista – Tehopäivä avainhallinnasta vastaavalle

Tehopäivä koostuu avainhallinnan ja turvatekniikan perusteista ja muun muassa siitä, mitä vaatimuksia viranomaiset ja vakuutusyhtiöt asettavat organisaatioiden ja kiinteistöjen avainhallinnalle.
Päivän aikana perehdytään myös ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Eri alojen yritysten puheenvuorot kertovat hyvän ylläpidon merkityksestä turvatekniikan elinkaareen ja turvallisuustasoon. Koulutuksessa perehdytään myös palvelunostajan ja palveluntuottajan velvoitteisiin ja vastuisiin.

Päivän aikana saat ajankohtaista tietoa monista näkökulmista eri tahojen asiantuntijoiden kertomana. Puheenvuoroilla valotetaan avainturvallisuuden haasteellisuutta ja ratkaisuja käytännön esimierkkien kautta.

Seminaarin puheenjohtaja Mirva Viljakainen kertoo artikkelissaan lisää avainhallinnan merkityksestä yrityksille.

Päivän ohjelmassa

 • avainhallinnan ja turvatekniikan perusteet
 • yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain vaikutukset
 • hyvän ylläpidon merkitys turvatekniikan elinkaaren ja turvallisuustason kannalta                  
 • ajankohtaista avainturvallisuudesta ja -hallinnasta
 • tuoreet ja tulevat lakimuutokset, jotka avainhallinnan ja turvatekniikan ylläpidossa tulee huomioida
 • palvelunostajan velvoitteet ja vastuut
 • palveluntuottajan velvoitteet ja vastuut
 • seuranta, laadun varmistus ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy
 • järjestelmähankkeissa huomioitavat asiat

 

Seminaaripäivän hintaan sisältyy aamu-ja iltapäiväkahvit sekä lounas AEL-Ravintolassa.

Voimalaitoksen kunnossapitopäivät - seminaari

Vesivoimalaitoksen kokonaistoimintaan ja elinkaareen vaikuttaa hyvin monet erilaiset tekniset ratkaisut niin mekaanisella puolella kuin automaatiopuolella. Vesivoimlaitosten käyttö, tekninen kunnossapito ja modernisointi vaatii hyvää suunnittelua ja osaamista.

Seminaari antaa näkökulmia teknisten ratkaisujen toteutuksessa, käytön ohjauksessa ja modernisoinnin suunnittelussa. Mitkä ovat asioita joihin kannattaa panostaa ja missä paras hyöty saadaan huomioiden pitkä elinkaari. Tekniikan kehittyessa kannattaa myös miettiä mitä modernisointeja olisi järkevää tehdä ja kuinka ne toteutetaan. 

Seminaari valottaa myös kyberturvallisuusnäkökohtia niin automaatiojärjestelmien kuin datasiirron ja teollisten IT-ratkaisujen kannalta.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia osa-alueita:

 • vesivoimalan modernisointiin liittyvät asiat
 • tulvaluukut ja  patoturvallisuus
 • vesivoimalaitosten generaattorin magnetointi- ja suojausratkaisut
 • kyberturvalisuusasiat energiasektorissa kuin automaatiojärjestelmien osalta
 • vesivoimalaitoksen kaukokäyttö, datasiirto ja etäkäyttö
 • teollisuuden ja Suomen kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuus
 • Vieraillaan kahdessa eri vesivoimalaitoksessa

Quality by Design (QbD) lääkkeen elinkaaren hallinnan osana

Kun ennen keskityttiin lopputuotteen laadun testaamiseen, nyt laatu ja turvallisuus rakennetaan tuotteeseen alusta asti. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari on hallittava suunnittelusta markkinoilta poistamiseen saakka. Quality by Design -lähestymistapa tarjoaa työkalut tuotteen koko elinkaaren hallintaan.

QbD-lähestymistavalle on keskeistä riskienhallinta, koesuunnittelu (DoE, Design on Experiments), prosessianalyyttiset tekniikat (PAT, Process Analytical Technologies) ja suunnitteluavaruus (Design Space). QbD:ssa riskienhallinta kattaa tuotteen koko elinkaaren ja on keskeisessä roolissa jo tuotteen ja prosessin kehityksessä.

Koesuunnittelulla tunnistetaan valmiin tuotteen laatuun vaikuttavat kriittiset tekijät valmistusprosessin suunnittelusta lähtien.

Kriittisten laatutekijöiden ja prosessiparametrien hyväksyttävän vaihtelun kattavan suunnitteluavaruuden määrittely mahdollistaa perinteistä lääkekehitystä joustavampien rajojen määrittelyn myyntilupahakemuksissa. Prosessia voidaan suunnitteluavaruuden rajoissa tarpeen tullen joustavasti muuttaa ilman viranomaishyväksyntää ja niin, että tuotteen laatu ei vaarannu.

Prosessianalyyttisten tekniikoiden käytöllä pyritään parantamaan valmistusprosessin luotettavuutta ja tehokkuutta samalla, kun valmiin tuotteen laatu varmistuu jo valmistuksen aikana. Tällöin tarve valmiiden tuotteiden testaamiseen vähenee ja kokonaisprosessi nopeutuu ja tehostuu.

Seminaari avaa näkökulmia myös lääketeollisuutta lähellä olevien teollisuuden alojen, kuten diagnostiikka- ja Medical Device -teollisuuden asiantuntijoille.

Tässä seminaarissa saat hyvät tiedot näistä työkaluista ja valmiuksia soveltaa QbD-lähestymistapaa käytäntöön.

Seminaari on suunnattu erityisesti lääketeollisuuden tuotekehityksen, prosessin kehityksen ja laadunvalvonnan asiantuntijoille sekä alan valvontaviranomaisille.

Ohjelmassa

 • Quality by Design: tausta ja riskinhallinta
 • koesuunnittelu (DoE, Design of Experiments)
 • prosessianalytiikka (PAT, Process Analytical Technologies)
 • QbD käytännössä

Tutustu ennakkoon ICH:n ohjeistuksiin

Ennen seminaaria on hyvä tutustua sen aiheisiin liittyviin ICH:n (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) julkaisemiin ohjeistuksiin:

Maanjäristyksen kestävien rakenteiden suunnittelu

Monella yrityksellä on vientiä alueille, joissa maanjäristykset on huomioitava rakenteiden mitoituksessa. Aihepiiri on kuitenkin suomalaisille suunnittelijoille usein outo. Tätä aukkoa paikkaamaan olemme tehneet kahden päivän seminaarin, jossa esitetään tärkeimmät rakenteiden maanjäristysmitoitukseen liittyvät menetelmät ja huomioitavat asiat, yleisimpiä kompastuskiviä unohtamatta.

Ohjelmassa:

 • suunnitteluohjeet
 • suunnittelukriteerit
 • konseptisuunnittelu
 • maanjäristyskuormien laskenta
 • detaljit
 • aikahistoriat ja kiihtyvyysspektri
 • lineaariset menetelmät
 • epälineaariset menetelmät
 • teräsrakenteet maanjäristyksessä
 • laitteiden ja sekundääristen rakenteiden maanjäristyssuunnittelu
 • kompastuskiviä