koneenkorjaaja

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Pneumatiikan perusteet

Pneumatiikka on tärkeä osa koneautomaatiota. Koneiden ja laitteiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, että pneumatiikan parissa työskentelevät tuntevat pneumatiikan ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Kurssilla saat pneumatiikasta perusteista mittavan tietopaketin, jossa teorian lisäksi harjoitellaan asioita kunnolla myös käytännössä. Käytössämme olevissa harjoitustiloissa pystymme havainnollistamaan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan keskeisimmät asiat. Kurssipäivien aikana teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat joustavasti.

Kurssin keskeisintä sisältöä:

 • paineilman tuottaminen
 • kytkentäkaaviot
 • mekaaninen ja pneumaattinen ohjaus
 • toimilaitteet
 • alipainetekniikka
 • sähköpneumatiikka
 • asennus- ja kytkentäharjoitukset

Työstökoneiden geometriset mittaukset

Kurssilla tehdään sellaisia mittauksia, jotka huoltajien on mahdollista tehdä itse huoltokohteessaan. Tavoitteena on että kurssilla opitaan mittaamaan tavallinen sorvi ja koneistuskeskus itsenäisesti, sekä tehdä tehtävissä olevat tarvittavat muutokset ja säädöt koneelle. Kurssilla opitaan paitsi mittausperiaatteita, niin erilaisten mittalaitteiden käyttöä ja tulosten tulkintaa. Pitääkö olla huolissaan?

Mittauksessa käytettäviä laitteita ovat mm. tuurnat, kivisuorakulma, karan tuurna, mittakellot, vipu ja mittakellot, tarkkuusvesivaaka (sähköinen ja tavallinen), laser, linjalaser, DBB-mittalaite, lineaarit, suuntauskaukoputki, autokollimaattori. Mittauskohteita, joille mittauksia tehdään ovat mm.:

 • Suoruuden mittaus
 • Tasomaisuuden mittaus
 • Karan kohtisuoruus ja yhdensuuntaisuus
 • Akseliliikkeiden kohtisuoruudet
 • Yhdensuuntaisuudet ja sama-akselisuudet sorvi ja tai manuaali
 • Ympyrämäisyys, sorvatusta kappaleesta tai sorvataan kappale ja mitataan ympyrämäisyys
   

Mittauksia tehdään, jotta voidaan varmistua koneistuskeskuksen ja sorvin laaduntuottokyvystä ja voidaan hallitusti seurata myös koneen laadun tuotantokyvyn muutoksia. Esim. kulumisien, likaantumisen, löystymisten yms. johdosta. Jo ennen koneiden käyttöönottoa tehdään määrämittaukset mm. perustan osalta.

Kouluttajat ovat kokeneita mittaustekniikan ammattilaisia, joilla vuosien kokemus mittaamisesta. Asia käydään ensin teoriassa läpi ja sen jälkeen mennään mittaamaan.
 

Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja huolto

Koulutuksen käytyäsi tunnet keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Opit tulkitsemaan pumppukäyriä kunnossapidon näkökulmasta ja ymmärtämään pumpun toimintapisteen merkityksen pumpun toimintaan. Opit pumpun linjauksen perusteet ja ymmärtämään linjauksen hyödyt sekä pumppujen oikean voitelun merkityksen häiriöttömään käyntiin.

Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.

Venttiilien huolto

 

Prosessiventtiilien huolto -koulutuksessa opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin eri venttiilien toimintaa ja rakenteellisia periaatteita. Tiedät mitkä ovat yleisimpiä vikatilanteita ja mitkä tyypillisimmät vaurioitumiskohdat. Tunnistat toimintahäiriöiden syitä ja tiedät mitkä ovat eri venttiilien perushuollot ja mitä niissä pitää huomioida. Tiedät mistä syntyy tavallisimmat korroosiovauriot ja voiko niihin ennakolta varautua venttiilivalinnoilla. Myös suunnittelijoiden on hyvä tuntea venttiilien sielunelämää ja käyttökokemuksia käyttäjiltä sekä häiriöiden ilmenemismuotoja ja toiminnallisia asioita.

Saat mukaasi paitsi kokeneiden kouluttajien hiljaisen tiedon, myös laadukkaan koulutusmateriaalin.

 

Ohjelmassa:

Venttiilien rakenteet ja toiminta, lauhteenpoistimien huolto
Venttiilien kara- ja tasotiivisteet
Venttiilien toimilaitteet

 • sähköiset- ja pneumaattiset toimilaitteet
 • toiminta ja kunnossapito
 • asentolähettimet ja rajakytkimet

Säätöventtiilien kunnossapito

 • toimiyksiköiden tavallisimmat toimintahäiriöt
 • venttiileiden ja toimilaitteiden korroosio ja eroosio
 • huolto
 • näytteitä eri tavoin vaurioituneista venttiileistä

 

Kunnossapidon peruskurssi - pumppujen, voitelun ja tiivistyksen perusteet

Kunnossapidon peruskurssi - pumppujen, voitelun ja tiivistyksen perusteet -koulutuksen käytyäsi tiedät keskipakopumppujen ja yleisimpien syrjäytyspumppujen toiminnan ja rakenteen, pumppuihin liittyvät peruskäsitteet sekä pumpun oikeiden säätöjen ja ajotavan merkityksen pumpun käyttöikään. Opit pumppujen kunnonvalvontamenetelmiä ja ymmärrät ennaltaehkäisevän huollon vaikutuksen pumpun toimintavarmuuteen sekä opit tietämään oikein suoritetun linjauksen hyödyt.

Kunnossapidon peruskurssin koulutuksessa opit ymmärtämään voitelun merkityksen vierintälaakereissa sekä tekijät, jotka vaikuttavat voiteluaineen valintaan, jälkivoitelumäärään ja voiteluväliin. Koulutuksessa käydään läpi myös kunnossapidossa käytettäviä liimoja ja lukitteita sekä metallitäyteaineita ja pinnankäsittelyaineita. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.
 

Ohjelmassa​

Prosessiteollisuuden pumput

 • peruskäsitteet
 • keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenne
 • ennaltaehkäisevä huolto

Pumppujen akselitiivistys

Käytännön harjoituksia, pumput

 • pumppujen ennaltaehkäisevä huolto
 • akselitiivistys

Kierteiden tiivistys ja lukitus - metallitäyteaineet

 • sylinterimäisten osien kiinnitys
 • pinnankäsittely
 • voiteluaineet
 • joustava tiivistys ja liimaus
 • harjoituksia

Voitelutekniikka

 • voitelun teoriaa
 • voiteluaineen valinta
 • voitelu erikoistilanteissa
 •  

Tässä kunnossapidon tarjonnasta sähköinen esite.

Pneumatiikka

Pneumatiikka on tärkeä osa koneautomaatiota. Koneiden ja laitteiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, että pneumatiikan parissa työskentelevät tuntevat pneumatiikan ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Kurssilla saat pneumatiikasta mittavan tietopaketin, jossa teorian lisäksi harjoitellaan asioita kunnolla myös käytännössä. Käytössämme olevissa harjoitustiloissa pystymme havainnollistamaan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan keskeisimmät asiat. Kurssipäivien aikana teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat joustavasti.

Kurssin keskeisintä sisältöä

 • ilman ominaisuudet
 • paineilman tuottaminen ja jälkikäsittely
 • pneumatiikkajärjestelmän yleisimmät komponentit
 • paineilmaohjaus ja sähköinen ohjaus
 • koneturvallisuusmääräykset
 • huolto ja vianhaku

Päällirakennehydrauliikka 3

Tutustutaan kehittyneempien hydrauliikkajärjestelmien toimintaan ja vianetsintään.

Kurssin keskeisintä sisältöä:
- vakio- ja säätötilavuusjärjestelmien toiminnalliset erot vianetsinnän kannalta
- vianhakumenetelmät erilaisiin järjestelmiin
- mittaustekniikka vianhakuun
- toiminta-, vianetsintä ja säätöharjoituksia

Hydrauliikka - verkkokurssi

Hydrauliikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti hydrauliikan käyttöön. Saat yleiskuvan hydrauliikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy hydrauliikan keskeisimpiin periaatteisiin.Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja multimedia-aineistolla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • mitä hydrauliikka on?
 • hydrauliikan tuottaminen ja käsittely
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • liittimet
 • hydrauliikan vikaantuminen
 • turvallisuus hydrauliikassa
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
 • vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

Järjestämme hydrauliikan koulutusta myös yrityskohtaisesti, jolloin tämä verkkokoulutus kuuluu kurssin hintaan ennakkomateriaalina.