Koulutuksen eri muodot

Voit opiskella ammatillisiin tutkintoihin useilla eri koulutuksen muodoilla. Yhteistä niille on joustavuus, työelämälähtöisyys ja yksilölliset opintopolut.

Ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti aina monimuotokoulutusta, jossa eri opetuksen ja oppimisen tavat vaihtelevat koulutusmuodon mukaan. Sinulle soveltuva koulutusmuoto sovitaan aina erikseen henkilökohtaisessa keskustelussa.

Olet työsuhteessa

Kun pohdit sinulle soveltuvaa koulutusmuotoa, kannattaa ottaa huomioon muutamia käytännön asioita. Oletko työssä ja onko työsi päätoimista? Työskenteletkö alalla tai tehtävissä, joissa haluat kehittyä jatkossakin? Miten opiskelun ja työn voi yhdistää? Miten elämäntilanteesi sallii opiskelun?

Tutustumalla oheiseen taulukkoon löydät sinulle todennäköisimmin soveltuvan koulutusmuodon ja sen keskeisimmän edellytyksen.

Opiskelumuodot Edellytykset Koulutuksen järjestämistapa
päätoiminen työpaikka, koska oppisopimus =  työsopimus oppisopimuskoulutus
osa-aikainen tai päätoiminen opiskelu henkilökohtainen sitoutuminen omaehtoinen opiskelu
lisäkoulutus työnantaja velvoittaa osallistumaan henkilöstökoulutus
osa-aikainen tai päätoiminen opiskelu 20–29-v. vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa

nuorten aikuisten osaamisohjelma

 

Olet työnhakija tai alanvaihtaja

Oletko vailla työtä, mutta haluat kouluttautumalla parantaa mahdollisuuksiasi saada työpaikan? Oletko alan vaihtaja ja tarvitset uuden alun koulutus- ja työurallesi?

Opiskelumuodot Edellytykset Koulutuksen järjestämistapa
päätoiminen opiskelu päätös työttömyysetuudella opiskelusta omaehtoinen opiskelu

päätoiminen opiskelu
osa-aikainen opiskelu, jos täytät myös muut työvoimapoliittiset edellytykset

20–29-v. vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
päätös työttömyysetuudella opiskelusta

nuorten aikuisten osaamisohjelma