Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on työssä olevalle tai työttömälle joustava tapa lisätä omaa osaamistaan joko tutkintotavoitteisena tai tutkintoon johtamattomana koulutuksena. Opiskelijalta peritään kohtuullinen opiskelumaksu, jolla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisen kustannuksia.

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta.