Koulutuksen muodot

Ammatillisiin tutkintoihin voi nykypäivänä opiskella joustavasti ja työelämälähtöisesti. Sinulle räätälöidään yksilöllinen opintopolku henkilökohtaisessa keskustelussa. Haluatko kehittyä työssäsi? Miten voit yhdistää opiskelun ja työn ? Miten elämäntilanteesi sallii opiskelun? Haaveiletko ammatinvaihdosta?

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheisin ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Se on työnantajan ja AEL:n yhteistyössä toteuttamaa ammatillista koulutusta. Työnantaja ja oppisopimusopiskelija solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus.

Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai syvempää osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään lähi- ja verkko-opinnoilla. Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus sopii työssä olevalle tai uuden työsuhteen aloittavalle.

Työpaikkaohjaaja

Työnantaja nimittää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla oppimisessa. Työpaikkaohjaaja antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä. AEL tukee työpaikkaohjaajia tarjoamalla heille koulutusta.

Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta tästä.

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on työssä olevalle tai työttömälle joustava tapa lisätä omaa osaamistaan. Omaehtoinen koulutus voi olla osa-aikaista tai kokopäivästä. Omaehtoinen koulutus voi sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista koulutussopimuksella. Työttömän on sovittava etukäteen TE-toimiston virkailijan kanssa opiskelusta työttömyysetuudella.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijalta peritään kohtuullinen opiskelumaksu, jolla katetaan koulutuksen ja näyttöjen järjestämiskustannuksia. Pääosan koulutuksen kustannuksista rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, ammatillista koulutusta. Yritys päättää, kuka osallistuu koulutukseen ja maksaa pääosan koulutuksen kustannuksista. Työnantaja maksaa henkilöstökoulutukseen osallistuvalle palkan kaikilta koulutuspäiviltä. Ota koulutustarpeesi esille kehityskeskustelussa.