Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheisin ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Oppisopimuskoulutus yhdistää työnteon ja opiskelun. Työnantaja ja oppisopimusopiskelija solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus.

Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai syvempää osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään AEL:ssä järjestettävillä opiskelupäivillä ja verkko-opinnoilla.

Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus sopii työssä olevalle, uuden työsuhteen aloittavalle ja yrittäjille.

Oppisopimuksen aikana työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.

Oppisopimuksen osapuolet

Työnantaja

 • suunnittelee ja mahdollistaa opiskelijan opiskeluohjelman eli kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiset työtehtävät
 • nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan sekä muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen
 • esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi

Vastuullinen työpaikkaohjaaja

 • ohjaa opiskelijaa ja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä ja työpaikalla oppimisessa
 • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä, eli arvioi työssäoppimista
 • osallistuu näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

AEL tukee työpaikkaohjaajia tarjoamalla heille koulutusta. Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta tästä.

AEL

 • vastaa yhdessä työpaikan ja opiskelijan kanssa henkilökohtaistmissuunnitelman (HOKS) tekemisestä
 • järjestää teoriaopinnot
 • seuraa ja arvioi koulutusta sekä arvioi oppimisen edistymistä
 • ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa
 • huolehtii, että työpaikkaohjaajan ohjausosaaminen varmistetaan, ja antaa tarvittavat tiedot opiskelijan lähtötilanteesta
 • tukee oppisopimustyöpaikkaa oppisopimuksen ja näyttöjen toteuttamisessa
 • valvoo/vastaa, että oppisopimuskoulutusta järjestetään lakien ja asetusten mukaisesti

Opiskelija

 • osallistuu oman HOKSin laadintaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen, eli työssäoppimisen osalta
 • tekee HOKSin tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä
 • osallistuu HOKSissa sovittuun muuhun ohjattuun osaamisen hankkimiseen
 • arvioi oman osaamisensa kehittymistä

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

 • Perustutkinnoissa oppisopimuskoulutus on maksutonta.
 • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään opiskelijalta kohtuullinen opiskelijamaksu.
 • Opiskeluun liittyvät luentoaineistot ja tehtävät ovat maksuttomia. Vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjat opiskelija maksaa itse. 

Lataa oppisopimusopas tästä