Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu, joustava ja asiakaslähtöinen tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksella, opinnoilla tai muulla toiminnalla. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintoina. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jolla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

 

 

AEL:ssä järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta. 

Eri ammattialojen noin 350 näyttötutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä.

Tutkinto ja valmistava koulutus vahvistavat työntekijän motivaatiota ja itseluottamusta

Näyttötutkinnon suorittaminen

  • antaa jatko-opintokelpoisuuden
  • vahvistaa kilpailukykyä sekä työllistymistä
  • antaa ammattitaidosta virallisen todistuksen
  • edesauttaa oman yrityksen perustamista, tai voi olla yrityksen perustamisluvan ehtona.

Valmistavaan koulutukseen osallistuminen antaa useita etuja, se

  • laajentaa tai syventää omaa osaamista
  • tuo esille kehittymismahdollisuuksia tai uusia työtehtäviä nykyisessä työssä
  • antaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin ja joustavaan ammattitaidon kehittämiseen.

Katso animaatio näyttötutkinnoista.