Hakeutuminen

 

Kun hakeudut opiskelijaksi, selvitämme yhdessä muun muassa

  • millaiset odotukset ja edellytykset sinulla on opiskelulle
  • motivaatiosi
  • aiemmin hankkimasi ammatillisen osaamisen.

Keskustelun perusteella teemme yhteisiä päätöksiä seuraavista.

  • Mikä tutkinto ja mitkä tutkinnon osat ovat sinun tavoitteenasi.
  • Jos sinulla on perusteiden mukainen osaaminen, ohjaamme sinut suoraan tutkintotilaisuuteen.
  • Jos tarvitset lisää osaamista, selvitämme mitä ja millaista koulutusta tarvitset.
  • Mikä on sinulle sopiva koulutuksen järjestämismuoto (esimerkiksi oppisopimus tai omaehtoinen opiskelu).

Tätä opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen liittyvää ohjaus- ja neuvontatyötä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi.