Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja

 

Mikäli kaikki opiskeluun ja/tai tutkinnon suorittamiseen tarvittavat edellytykset ovat kunnossa ja olet itse sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen, suunnittelemme yhdessä, miten suoritat tutkinnon ja miten hankit puuttuvan ammattitaidon. Hakeutumisen tiedot ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi, jossa sovitaan muun muassa

  • sinulle soveltuva tutkinto, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat
  • aiemmin hankkimasi ja  osoittamasi osaaminen
    • liitetyt tutkinnon osat tai tunnustettu tutkinto tai tutkinnon osat
    • ohjaus suoraan tutkintotilaisuuteen
  • osaamisesi kehittämisen tarpeet ja niistä johdetut koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja tavat
  • tutkintotilaisuuksien ajankohdat, paikat ja sisältö, arvioijat
  • tarvitsemasi ohjaus ja tuki opinnoissa sekä tutkinnon suorittamisessa.