Näyttötutkinnoissa on kolme tasoa

Ammatillinen perustutkinto sopii henkilölle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai jolla ei ole alan ammatillista koulutusta.

  • Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena.

Ammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on jo alan työkokemusta.

  • Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on pitkä työkokemus ammattialalta.

  • Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Eri koulutusalojen ammatillisia tutkintoja on yli 350. Lisätietoja näyttötutkinnoista ja tutkintojen perusteista löytyy osoitteesta www.oph.fi/nayttotutkinnot.