Tutkinnon suorittajaksi valinta

 

Mikäli kaikki opiskeluun ja/tai tutkinnon suorittamiseen tarvittavat edellytykset ovat kunnossa ja olet itse sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen, teemme päätöksen tutkinnon suorittajaksi valinnasta. Hakeutumisessa sovitut asiat huomioidaan, kun laadimme sinulle henkilökohtaisen suunnitelman tutkinnon ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi koulutuksella. Suunnitelma dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi, jossa sovitaan muun muassa

  • sinulle soveltuva tutkinto, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat
  • aiemmin hankkimasi ja  osoittamasi osaaminen
  • osaamistarpeesi ja siitä johdetut koulutuksen sisällöt ja tavat
  • tutkintotilaisuuksien ajankohdat, paikat ja sisältö, arvioijat
  • tarvitsemasi ohjaus ja tuki opinnoissa sekä tutkinnon suorittamisessa.