Tutkintotilaisuudet

 

Tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon osoittaminen tapahtuu tutkintotilaisuuksissa (näytöissä). Tutkintotilaisuudessa teet pääsääntöisesti normaaleja ammattiin kuuluvia työtehtäviä työpaikalla. Osoitat tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon tekemällä valikoituja työtehtäviä.

Arvioinnin toteuttavat AEL:n nimeämät arvioijat, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa. Heillä on tutkintoon liittyvä ammattitaito ja he ovat perehtyneitä arviointiin sekä suoritettavan tutkinnon perusteisiin.

Arvioijat päättävät arvioinnista tutkinnon osittain sen jälkeen, kun osaamisesi arviointi on tehty kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti.

  • Jos olet suorittamassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, arvioijaryhmä arvioi ammattitaitosi tutkinnon osittain hyväksytyksi tai hylätyksi.
  • Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa, arvioijaryhmä arvioi ammattitaitosi tutkinnon osittain arvosanoilla tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3.

 

 

 

Tutkintotodistus ja todistus tutkinnon osan suorittamisesta

Kun olet suorittanut näyttötutkinnon hyväksytysti, antaa alan tutkintotoimikunta sinulle tutkintotodistuksen. Jollet suorita kaikkia tutkinnon osia, tutkintotoimikunta antaa pyynnöstäsi todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta.

Ammattitutkintostipendi

Näyttötutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Tarkista Koulutusrahaston sivuilta, onko sinulla oikeus stipendiin. www.koulutusrahasto.fi