Tutkintotilaisuudet

 

Tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon osoittaminen tapahtuu tutkintotilaisuuksissa (näytöissä). Tutkintotilaisuudessa teet pääsääntöisesti normaaleja ammattiin kuuluvia työtehtäviä työpaikalla. Osoitat tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon tekemällä valikoituja työtehtäviä.

Kolmikantainen arvioijaryhmä koostuu työnantajan, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajista.

  • Jos olet suorittamassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, arvioijaryhmä arvioi ammattitaitosi tutkinnon osittain hyväksytyksi tai hylätyksi.
  • Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa, arvioijaryhmä arvioi ammattitaitosi tutkinnon osittain arvosanoilla tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3.

 

 

 

Tutkintotodistus ja todistus tutkinnon osan suorittamisesta

Kun olet suorittanut näyttötutkinnon hyväksytysti, antaa alan tutkintotoimikunta sinulle tutkintotodistuksen. Jollet suorita kaikkia tutkinnon osia, tutkintotoimikunta antaa pyynnöstäsi todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta.

Ammattitutkintostipendi

Näyttötutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Tarkista Koulutusrahaston sivuilta, onko sinulla oikeus stipendiin. www.koulutusrahasto.fi