Yrityksen osaamisen kehittäminen ammatillisella koulutuksella

Ammatillinen tutkinto on osaamisen laatutakuu

AEL:n tutkintostrategian perusajatuksena on tukea kumppanuusasiakkaittemme osaamisen kehittämistä järjestämällä ammatillisia tutkintoja ja koulutusta tunnistettuihin osaamistarpeisiin, esimerkiksi rekrytointitilanteessa tai henkilöstön lisäkouluttamisessa.

AEL:n kouluttajat tunnistavat yhdessä asiakkaan kanssa osaamistarpeet, määrittävät yhteiset tavoitteet, laativat suunnitelmat osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja ohjaavat sekä tukevat oppimista osaamistavoitteen saavuttamiseen saakka.

Mitä yritys hyötyy ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista?

Ammatillinen koulutus ja suoritettavat tutkinnot tuottavat yrityksen henkilöstölle laajemman ja monipuolisemman osaamisen sekä varmistavat henkilöstön ammattitaidon. Näin yritys kykenee hyödyntämään henkilöstön osaamista tehokkaammin eri tilanteissa ja tarpeissa.

Tutkinnoilla on tärkeä osa yrityksen laatujärjestelmää, koska tutkinnot todentavat yrityksen henkilöstön ammattitaidon. Ammatilliset tutkinnot lisäävät yrityksen kilpailukykyä, koska henkilöstön ammattitaito kehittyy suunnitelmallisesti.

Suoritetut ammatilliset tutkinnot parantavat yrityksen imagoa ja näkyvyyttä aktiivisena henkilöstön osaamisen kehittäjänä. Tästä on konkreettista hyötyä muun muassa rekrytoinnissa. Henkilöstön suorittamat tutkinnot vahvistavat yrityksen laadukkuutta ja arvostusta myös kansainvälisesti. Ammatillinen tutkinto on osaamisen laatutakuu.

AEL:stä saat

  • asiantuntevaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta ammatilliseen koulutukseen
  • kokonaistaloudelliset ja kattavat tutkinto- ja koulutuspalvelut
  • joustavia ja monipuolisia koulutusratkaisuja yrityksen henkilöstön osaamistarpeisiin
  • luotettavan ja työelämäläheisen ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanin.

Kun yritys kehittää henkilöstönsä osaamista oppisopimuskoulutuksella

  • Yhteiskunta tukee vahvasti työpaikalla järjestettävää oppisopimuskoulutusta, joka tarjoaa työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle pääsääntöisesti maksuttoman tutkintokoulutuksen.
  • Oppisopimus on sijoitus tulevaisuuteen myös työnantajalle. Se on työsuhteellinen koulutussopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijäänsä suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti.                                         

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ota yhteyttä koulutuspäälliköihin, kun mietit, miten parhaiten kehittäisit oman yrityksesi osaamista ammatillisella koulutuksella ja tutkinnoilla.