Kunnossapidon kehittämisohjelma Valiolle

Valio valitsi AEL:n kumppanikseen kehittämään kunnossapitäjien koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa Valion määrittelemä kunnossapito-osaaminen ja moniosaaminen. Valion toiminta perustuu arvoon Teemme parasta.

Kunnossapidon kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa Valion kunnossapito-osaamista ja varmistaa osaamisen kilpailukyky tulevaisuudessa. Vuoteen 2011 mennessä ulkoistettua kunnossapitoa on otettu takaisin omaksi toiminnoksi.

Kunnossapitäjien koulutussuunnitelmaa varten määrittelimme aluksi tarvittavat kunnossapidon perusosaamiset, laadimme testikysymykset ja kartoitimme osallistujien teknisen osaamistason kehitysohjelmaa varten. Osaamiskartoitus tehtiin AEL:n Taito-testillä®.

Tulosten avulla saimme kokonaiskuvan kunnossapitäjien osaamisesta ja osaamisen kehittämistarpeista koulutussuunnitelman laadintaa varten. Vaikka kyseessä olikin teoreettinen testi, tulokset korreloivat hyvin myös testattujen kunnossapitäjien käytännön taitojen osaamistason. Tuloksia täydennettiin lisäksi Taito-testin pohjalta toteutettujen henkilökohtaisten palautekeskustelujen avulla.

Kehityspäällikkö Ari Kuusisto Valiolta kertoo: ”Saamme Valiolla koulutuksista parhaan hyödyn, kun osaamiskartoituksen avulla voimme kohdentaa koulutuksen oikein: oikea koulutus, oikean tasoisena ja oikeille ihmisille. Käytämme osaamiskartoitusta myös yhtenä osana rekrytointia. Tämän avulla voimme verrata hakijan osaamistasoa omien työntekijöidemme tasoon”. Koulutukset Valiolla käynnistyivät keväällä 2013.

Valio on 18 osuuskunnan omistama maidonjalostaja. Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 2 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 600. Yrityksellä on 15 tuotantolaitosta Suomessa.

Lisätietoja
asiakkuuspäällikkö Sanna Taavila, AEL
sanna.taavila@ael.fi

Kysy lisää