Muutostuki yrityksen sopeuttamistilanteessa

AEL Muutostuki 1 – yrityksestä lomautettava tai irtisanottava henkilöstö
AEL Muutostuki 2 – yrityksessä jatkava henkilöstö ja prosessit muuttuvassa tilanteessa

Muutostuki yrityksen sopeuttamistilanteessa on palvelu tilanteessa, jossa henkilöstön lomauttaminen tai irtisanominen on välttämätöntä. Palvelussa korostamme työnantajan ja yrityksessä jatkavien sekä lomautettavien tai irtisanottavien työntekijöiden tulevaisuuden rakentamista. Palvelu on jaettu kahteen ohjelmaan, jotka voidaan toteuttaa yhdessä tai erikseen. Muutostukiohjelmat rakennetaan yhteistyössä yrityksen kanssa.

AEL Muutostuki 1 – yrityksestä lomautettava tai irtisanottava henkilöstö

AEL Muutostuki 1 -ohjelma rakentuu seuraavan kartoituksen pohjalta:

 • yrityksen tavoitteet lomautus- ja irtisanomistilanteen vastuullisesta hoitamisesta
 • lomautettavien tai irtisanottavien osaaminen ja tulevaisuuden uratoiveet
 • työllistymismahdollisuudet AEL:n asiakkuusverkoston kautta
 • opiskelumahdollisuudet AEL:ssä.

Kartoituksen perusteella suunniteltu tukiohjelma voi sisältää esimerkiksi seuraavia osia:

 • muutoksen käsittelyyn liittyvä yksilö- tai ryhmävalmennus
 • työnhakuvalmennus
 • lisä- ja täydennyskoulutus tai tutkinnon suorittaminen
 • rekry-koulutus uuden työnantajan palvelukseen
 • valmennus yrittäjäksi ryhtyvälle.

AEL Muutostuki 2 – yrityksessä jatkava henkilöstö ja prosessit muuttuvassa tilanteessa 

AEL Muutostuki 2 -ohjelmassa rakennetaan edellytykset yrityksessä jatkavan henkilöstön toiminnalle tilanteessa, jossa osasta työnvoimaa joudutaan luopumaan.

Toiminnan on jatkuttava olemassa olevin henkilöresurssein. Tämä saattaa edellyttää henkilöstöltä uusien tehtävien oppimista, prosessien hiomista sekä koko yritykselle uudenlaisen toimintakulttuurin juurruttamista.

AEL Muutostuki 2 -ohjelma voi sisältää esimerkiksi seuraavia osia:

 • muutoksen herättämät ajatukset ja tunteet
 • uudelleen orientoituminen ja tulevaisuus
 • organisaation perustehtävän ja yhteisen tavoitteen kirkastaminen
 • muutokset toimintaprosesseissa
 • toimintaprosessien kehittäminen vastaamaan muuttunutta tilannetta
 • oma tehtävä ja työnkuva muuttuneessa organisaatiossa
 • uusien osaamistarpeiden määrittely ja niihin tarvittava koulutus
 • jatkuvan kehittämisen työkulttuuri.

Tukiohjelma koostuu yksilö- ja ryhmävalmennuksista sekä työpajoista, joista osa voi olla yhteisiä koko organisaatiolle.

Kysy lisää muutostukiohjelmista
Hannu Jyrinki, kehitysvastaava
050 553 8350, hannu.jyrinki@ael.fi

Kysy lisää