AEL valmensi Roclan uuden tuotantolinjan esimiehet ja työntekijät

Trukkeja valmistavan Roclan japanilainen omistaja Mitsubishi Heavy Industries lopetti tuotantotoimintansa Hollannissa 28.2.2013, ja sähköisten vastapainotrukkien valmistus siirtyi Suomeen Roclan tehtaalle. Uusi tuotantolinja käynnistyi Roclan Järvenpään tehtaalla huhtikuussa 2013.

Roclan toiminnan laajentaminen ja uuden tuotantolinjan käynnistäminen edellyttivät esimiesten ja yli 30 uuden työntekijän rekrytointia ja koulutusta uusiin tehtäviin. Roclan yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat koulutusyritys AEL sekä henkilöstöpalveluyritys StaffPoint Oy.

Konsultatiivisella valmennuksella hyviä tuloksia

AEL:n Roclalle tuottama valmennusohjelma perustui konsultatiiviseen valmennukseen. Valmennus ja koulutukset juurrutettiin uuden tuotantolinjan esimiesten ja uusien työntekijöiden työtehtäviin ja tuotantotekniikan vaatimuksiin. Valmennuksen aikana ryhmä sitoutui hyvin yhteen, joka loi hyvät edellytykset toimia tiiminä.

Valmennukseen osallistui 32 Roclan uutta työntekijää. Työntekijöiden koulutus toteutettiin kymmenen viikon laajuisena rekrykoulutuksena sisältäen sekä teoriajaksoja että työssä oppimista. Uudet työntekijät koulutettiin tehtäviinsä ammattialoittain (koneistus, hitsaus, maalaus ja kokoonpanotyöt).

Kokeneista ammattilaisista valmennettiin osastoille Team Leaderit. Työssä oppimisjaksolla Team Leadereiksi valmennetut perehdyttivät uudet työntekijät tuotantolinjan tekniikkaan ja tehtäviin. Oppimisen edistymistä seurattiin valmennuksen aikana suorittamalla väliarviointi ja henkilöiden itsearvioinnit. Loppuarvioinnilla varmistettiin, että henkilöt suoriutuvat tulevista tehtävistään ja hallitsevat Roclan valmennukselle asettaman suoriutumistason.

Tehdaspäällikkö Ari Timonen Rocla Oy:stä kertoo, että työntekijöiden perehdytys ja oppiminen onnistuivat erinomaisesti. Koulutettujen oppimiskäyrät ja uuden tuotantolinjan käynnistämiseen vaaditut työtehtävät olivat hyvin hallinnassa. AEL:n asiakkuusvastaavana hankkeessa toiminut Arto Kyyhkynen toteaa lisäksi, että työssä oppiminen valmennuksen tuella osoittautui erittäin tehokkaaksi oppimismetodiksi hankkeen toteutuksessa

Hankkeen työllistävä vaikutus

Sähköisten vastapainotrukkien valmistuksen siirtymisellä Hollannista Suomeen oli myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tuotannon siirtymisen lisäksi hankkeella oli merkittävä nuoria työllistävä vaikutus. Roclan valitsemat uudet työntekijät olivat nuoria, keski-iältään noin 25-vuotiaita. Etelä-Suomen ELY-keskus osallistui hankkeen rahoitukseen.

 

Kysy lisää