Lean-projekti tuotti tuloksia STX:llä

AEL on toteuttanut yhteistyössä STX Finland Turun telakan kanssa Lean-kehityshankkeen. Projektin tavoitteeksi asetettiin tuotannon läpimenoajan puolittaminen putkipajan tuotantoyksikössä. ´Saavutetut tulokset ovat hyviä. Olen vakuuttunut, että puolittamistavoite saavutetaan, kun kaikki parannukset on saatu päätökseen suunnitelman mukaisesti´, kertoo varustelupäällikkö Janne Luukkonen STX:ltä.

Putkipaja tuottaa STX Finland Turun telakalle esivalmiste- ja soviteputkia rakenteilla oleviin laivoihin ja maailmanluokan matkustajaristeilijöihin. Putkipajan etuina STX:lle ovat erinomainen sijainti lähellä tuotantoa ja kyky reagoida nopeasti tuotannon tarpeisiin.

Putkipajan tuottavuus nähtiin heikommaksi kuin ulkomaisilla kilpailijatelakoilla. STX käynnisti vuonna 2011 AEL:n kanssa yhteistyöprojektin tuottavuuden parantamiseksi. Projekti toteutettiin Lean-filosofiaa hyödyntäen, ja sen tavoitteeksi asetettiin tuotannon läpimenoajan puolittaminen.

Projekti käynnistettiin AEL:n tekemällä virtausanalyysillä, jossa kartoitettiin prosessin pullonkaulat, odotusajat ja arvoa tuottavat ajat. Putkipajan epätasainen kuormitus havaittiin yhdeksi merkittäväksi läpimenoaikaa pidentäväksi tekijäksi. Saatujen tulosten perusteella päätettiin jatkotoimista prosessin tehostamiseksi. Keskeisenä tavoitteena oli valmentaa telakan henkilöstö itsenäiseen, jatkuvan parantamisen toimintaan.

Lean-kehityshankkeeseen kuului osana valmennusohjelma, jossa AEL valmensi STX:n valitsemat avainhenkilöt toimimaan kehitystyön sparraajina ja henkilöstön valmentajina. Tämän jälkeen avainhenkilöt valmensivat yrityksen muun henkilöstön toteuttamaan sovitut kehitystoimenpiteet. Valmennukseen sisältyi sekä työpajoja että työssä oppimista. AEL:n asiantuntijat toimivat STX:n tukena kehittämisen kaikissa vaiheissa.

´Yhteistyö AEL:n kanssa on sujunut erinomaisesti. Tehty työ on ollut hyvin käytännönläheistä, mikä on myötävaikuttanut henkilöstön sitoutumiseen tehtyjä prosessiparannuksia kohtaan´, kertoo Luukkonen. Asiakkuusvastaava Arto Kyyhkynen AEL:stä on erittäin tyytyväinen STX:n johdon sitoutumiseen ja hyvään yhteistyöhön projektin aikana.

Kysy lisää